ประหยัดเวลาด้วยการจองออนไลน์! ค้นหาร้านค้า!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อกำหนดการใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของเบเนฟิต ที่ www.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Website”) ที่ m.benefitcosmetics.com (“Benefit’s mobile Website”) ในบล็อกของ Benefit ที่blog.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Blog”) และแอปพลิเคชันของเบเนฟิต (ซึ่งรวมถึงไมโครไซต์ของเบเนฟิต, โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ รวมถึงการจัดอันดับและรีวิว และการถามตอบ) (“แอปพลิเคชันของเบเนฟิต”) (เรียกรวมว่า “ไซต์”) เนื้อหาและบริการที่มีอยู่บนไซต์ซึ่งให้บริการแก่คุณโดย Benefit Cosmetics LLC (“เบเนฟิต”, “เรา”, “ของเรา”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางสำหรับชุมชน

และข้อกำหนดรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คุณอาจพบในเว็บไซต์ของเราซึ่งเกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลในการสั่งซื้อหรือการส่งเสริมการขายบางรายการ การเข้าถึงและ/หรือการใช้ไซต์เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแนวทาง นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โพสต์ไว้บนไซต์

เบเนฟิตขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามแผนการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เราจะแสดงเวอร์ชันที่แก้ไขไว้บนเว็บเพจนี้และจะปรับปรุงวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” โดยจะคัดลอกไว้ทางด้านล่าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์จากเบเนฟิต หรือใช้ไซต์โดยประการอื่นใด การใช้ไซต์เหล่านี้แสดงว่าคุณยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โพสต์ไว้บนไซต์ในขณะที่คุณเข้าใช้ไซต์ หากคุณไม่ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าชมไซต์หรือดำเนินการซื้อใดๆ โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดเรื่องการอนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ทางด้านล่างซึ่งระบุให้คุณนำข้อเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีต่อเบเนฟิต เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการหมายความว่าคุณจะไม่มีและคุณได้สละสิทธิ์ในการให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินชี้ขาดข้อเรียกร้องของคุณ

สัญญาที่มีผลผูกพัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณกับเรา การใช้เว็บไซต์ของเราเป็นการยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของคุณในกรณีที่กำหนดไว้สูงกว่า รวมถึงมีความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระหน้าที่ การเป็นตัวแทนและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงยอมปฎิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกอย่างในเว็บไซต์หรือที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและโลโก้ของเบเนฟิต, ภาพและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์, การออกแบบไซต์, ภาพลักษณ์ของไซต์, ข้อความ, กราฟิก, ไอคอนปุ่ม, รูปภาพ, คลิปเสียง, ส่วนหัวของหน้า, เครื่องหมายการค้า, เนื้อหา, ตัวเลือกและการจัดเตรียม รวมถึงซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เป็นของหรือให้อนุญาตแก่เบเนฟิต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า จะมีการอนุญาตให้คัดลอกทางอิเล็กทรอนิกส์และการพิมพ์ส่วนของไซต์ออกมาเป็นเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำสั่งซื้อกับเบเนฟิตหรือเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ในทางการค้า ห้ามมิให้ใช้งานข้อมูลบนไซต์ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากที่ให้อนุญาตไว้ข้างต้น การดัดแปลง การแจกจ่าย การเผยแพร่ซ้ำ การส่งผ่าน การแสดงหรือการดำเนินการหากไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเบเนฟิต นอกจากนี้ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลในไซต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เบเนฟิตไม่ได้เสนอในลักษณะอื่นใดซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างลูกค้าหรือในลักษณะใดๆ ที่เป็นการดูหมิ่นหรือทำให้เสียชื่อเสียงของเบเนฟิต

คุณไม่สามารถใช้การทำเหมืองข้อมูล โรบอทหรือเครื่องมือคัดแยกและรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกันบนไซต์หรือเฟรมส่วนใดๆ ของไซต์ คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงกลไกใดๆ ที่รวมถึงไซต์เพื่อการป้องกันการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีในไซต์

การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับความไม่ถูกต้อง

ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลในไซต์ที่มีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ การคำนวณราคาและการพร้อมใช้งาน เบเนฟิตขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ซึ่งรวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณ)

ขณะที่เราพยายามตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้บนไซต์มีความถูกต้อง เราไม่สามารถรับรองความถูกต้อง ความมีอยู่ ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดในไซต์ เนื้อหาในไซต์ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง ประโยชน์หรือการพร้อมใช้งานของข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านหรือจัดให้มีบนไซต์ของเรา ข้อมูลที่มีบนไซต์อาจมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ดูหัวข้อ “การปฏิเสธความรับผิด” ทางด้านล่างหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งานไซต์อย่างเหมาะสม

คุณยอมรับว่าคุณจะใช้ไซต์ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในท้องถิ่น รัฐ ประเทศและระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการส่งผ่านข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งออกจากประเทศที่คุณพำนักอาศัยและกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ทั้งหมด การฝ่าฝืนสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดการสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทันที รวมถึงอาจทำให้คุณต้องรับโทษของรัฐและรัฐบาลกลาง รวมถึงผลในทางกฎหมายอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสืบสวนการใช้งานไซต์ของคุณ แต่ไม่ใช่หน้าที่ เพื่อ (a) พิจารณาว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือ (b) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้

คุณไม่สามารถใช้ไซต์ในลักษณะใดก็ตามที่อาจทำลาย ปิดใช้งาน สร้างภาระมากเกินไป หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของเราแย่ลง หรือขัดขวางการใช้งานและความบันเทิงในการใช้งานไซต์ของฝ่ายอื่นๆ คุณไม่สามารถพยายามเพื่อให้ได้รับการเข้าถึงบริการ บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการแฮก การทำเหมืองรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นใด เราอาจใช้การแก้ไขทางกฎหมายและทางเทคนิคเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้

บางส่วนของไซต์อาจต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึง คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณขณะที่มีการใช้รหัสผ่านของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีคนใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้เราทราบในทันที เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้ของบัญชีและข้อมูลอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาล

บุคคลภายนอก

เบเนฟิตอาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก") เป็นระยะๆ เพื่อเป็นบริการสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอาจได้รับการโพสต์โดยบุคคลภายนอกในบล็อกของเบเนฟิตและในแอปพลิเคชันของเบเนฟิต เบเนฟิตไม่ได้ติดตามตรวจสอบ อนุมัติหรือมีการควบคุมเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การรวมลิงก์ใดๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความถึงการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างเบเนฟิตและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและเบเนฟิต ไม่ได้รับประกัน รับรอง หรือยอมรับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เบเนฟิตจะไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงหรือการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะใช้สิทธิ์ที่ได้รับการปกป้องของบุคคลอื่นที่อยู่ในลิงก์ดังกล่าว หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากไซต์

การทำงานบางอย่างในไซต์อาจอนุญาตให้มีการโต้ตอบที่คุณเริ่มต้นระหว่างไซต์และเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก ("ฟีเจอร์ทางสังคม") หากคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ทางสังคม ข้อมูลที่คุณโพสต์หรือให้การเข้าถึงอาจได้รับการแสดงไว้บนไซต์โดยสาธารณะหรือโดยผู้ให้บริการฟีเจอร์ทางสังคมที่คุณใช้ เช่นเดียวกัน หากคุณโพสต์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกที่อ้างอิงไซต์ (เช่น โดยการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวกับเบเนฟิต ในทวีตหรือการอัปเดตสถานะ) โพสต์ของคุณอาจได้รับการเผยแพร่ไว้บนไซต์ตามข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ทั้งเบเนฟิตและบุคคลภายนอกอาจมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการใช้งานไซต์ของคุณ รวมถึงไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ภายนอกให้เราเข้าถึงโปรไฟล์ของพวกเขา และคุณเป็นหนึ่งใน "การเชื่อมต่อ" หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บ หน้าโปรไฟล์ หรือหน้าที่คล้ายคลึงกัน "ของการเชื่อมต่อ" ในโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการเชิงโต้ตอบ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ทางสังคมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเบเนฟิต ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บโดยบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการที่บุคคลภายนอกยังคงแบ่งปันข้อมูลกับเรา ประเภทข้อมูลที่แบ่งปัน และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลอื่นจะมองเห็นได้บนเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก

 

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีบนไซต์ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเบเนฟิตอาจมีไว้เพื่อให้คุณใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอโดยเบเนฟิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับการศึกษาหรือการให้ข้อมูลโดยส่วนตัวเท่านั้น รายงานที่ทำขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่านการประเมินโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ และผลที่รายงานอาจไม่เกิดขึ้นกับทุกคน หากมี รายงานและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัย ดูแล รักษาหรือป้องกันภาวะหรือโรคใดๆ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคู่มือ คุณควรตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ

การใช้ไซต์ไม่ได้แทนที่คำแนะนำทางการแพทย์ของผู้เชี่ยวชาญ: ไซต์เหล่านี้เป็นเพียงร้านค้าทางออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะเท่านั้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับจากไซต์ก่อนการใช้งานหรือการอาศัยข้อมูลบนเว็บไซต์ แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรตอบคำถาม ข้อกังวลและการตัดสินใจทั้งหมดในทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เบเนฟิตไม่ได้ให้หรือมีเจตนาที่จะให้คำตอบของคำถามทางการแพทย์และไซต์เหล่านี้ไม่ได้แทนที่แหล่งข้อมูลทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เบเนฟิตไม่ได้แสดงตนในฐานะแพทย์และไม่มีเจตนาให้เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น ไซต์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใบสั่งยาทางการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์

คุณไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายต่อซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือได้รับจาก เบเนฟิต เบเนฟิตขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดจำนวนคำสั่งซื้อที่จะทำหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะเสนอให้แก่คุณโดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าว ซึ่งเบเนฟิตเชื่อว่าอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ญัตติที่ 65 ของแคลิฟอร์เนีย กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับคำเตือนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีซึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิดหรือการเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อสารเคมีดังกล่าวมากกว่าระดับที่รับได้ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าของเราและหวังว่าข้อมูลทางด้านล่างจะช่วยในการตัดสินใจซื้อของคุณ

เราขอให้คำเตือนต่อไปนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับหน้านี้:

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีซึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิดหรือการเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลเรื่องสี

ขณะที่เบเนฟิตพยายามที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สีตามจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อดูผลิตภัณฑ์และอาจแสดงไม่ถูกต้อง

นโยบายการคืนสินค้า

สำหรับการซื้อที่ทำบนเว็บไซต์ของเบเนฟิต ให้ตรวจสอบนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าได้ที่นี่

สำหรับการซื้อที่ทำผ่านร้านขายเครื่องสำอางเบเนฟิต เราจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือออกเครดิตเป็นเวลาสูงสุด 30 วันเมื่อมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง สำหรับการคืนเป็นเงินสด จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและสำหรับการคืนสินค้าเป็นเช็ค จะดำเนินการ 10 วันหลังจากซื้อและจัดส่ง การคืนสินค้าหลังจากระยะเวลา 30 วันจะเป็นแค่การแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น เราไม่ยอมรับการคืนสินค้าหลังจาก 45 วัน สำหรับการซื้อสินค้าโปรโมชั่นหรือลดราคาผ่านร้านขายเครื่องสำอางเบเนฟิต เราจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือออกเครดิตเป็นเวลาสูงสุด 30 วันเมื่อมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง มูลค่าการแลกเปลี่ยนจะต้องเท่ากับราคาสินค้าเดิม

สำหรับการซื้อที่ทำผ่านเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Benefit โปรดศึกษานโยบายการคืนสินค้าของผู้ค้าปลีก

บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณเข้าถึงไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะนี้ เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าถึงดังกล่าว โปรดทราบว่าจะมีการคิดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าใช้จ่ายตามปกติของผู้ให้บริการของคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งข้อความหรือค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูล

การปฏิเสธความรับผิด

เบเนฟิตกำลังให้บริการไซต์และเนื้อหาของไซต์ "ตามที่เป็น" และไม่ได้แสดงหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยถึงการดำเนินการของไซต์ ข้อมูล เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนไซต์ ตามที่กฎหมายอนุญาต เบเนฟิตปฏิเสธการแสดงและการรับประกันดังกล่าวทั้งหมดซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น การรับประกันถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากนี้เบเนฟิตไม่ได้แสดงหรือรับประกันว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เบเนฟิตจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้ไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการปฏิเสธความรับผิด การเยียวยาเฉพาะเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับเราอันเกี่ยวกับการใช้ไซต์ก็คือการหยุดให้บริการสำหรับการใช้ไซต์ของคุณ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ความรับผิดของเราหรือความรับผิดของตัวแทน พันธมิตร บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดอันเกี่ยวกับการใช้ไซต์จะเกินกว่าค่าธรรมเนียมโดยรวมที่คุณได้ชำระให้แก่เราระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับบริการนั้นๆ ที่เป็นปัญหาหรือค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา

เรา ตัวแทน พันธมิตร บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ของเราจะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างอันเกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ไซต์ ข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลกับข้อเรียกร้องใดๆ สำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม การทำงานที่หยุดชะงัก ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือการไม่ทำงาน หรือค่าเสียหายหรือการสูญเสียในเชิงพาณิชย์อื่นๆ แม้เราจะได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว เนื่องจากในบางรัฐหรือบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือเป็นผลสืบเนื่องในรัฐหรือในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราและความรับผิดของพันธมิตรและบริษัทในเครือของเราจะได้รับการจำกัดไว้เท่าที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ได้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

เราไม่รับรองและเราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความเห็น ข้อมูล คำแนะนำหรือรายงานใดๆ ในไซต์ คุณมีหน้าที่ที่จะประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูล ความเห็น คำแนะนำหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในไซต์ โปรดขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินข้อมูลจำเพาะ ความเห็น คำแนะนำหรือเนื้อหาอื่นๆ ในไซต์ตามที่เหมาะสม

เนื้อหาของผู้ใช้

ผู้ใช้ไซต์มีโอกาสที่จะโพสต์เนื้อหาบางอย่างบนไซต์ของเรา เช่น ความเห็นในบล็อกของ เบเนฟิต รีวิวในฟีเจอร์การจัดอันดับและรีวิว รวมถึงคำถามและคำตอบในบริการถามตอบของเรา (“เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น”) เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดต้องเป็นไปตาม แนวทางสำหรับชุมชน แนวทางสำหรับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันเหล่านั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านแนวทางสำหรับชุมชนอย่างระมัดระวัง เมื่อเข้าดูไซต์

นโยบายลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกลอกเลียนแบบในลักษณะที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนี้ (ระบุทางด้านล่าง) ให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเบเนฟิต ตามพระราชบัญญัติ Digital Millennium Copyright (17 U.S.C. 512 et seq.): 1 ลายมือชื่อบนเอกสารหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่อนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ 2. คำอธิบายถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด 3. คำอธิบายถึงสิ่งที่คุณอ้างว่ากำลังถูกละเมิดและตำแหน่งในไซต์ 4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล 5. รายงานจากคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ที่เป็นข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนหรือกฎหมาย 6. รายงานว่าคุณยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตของศาลในที่อยู่ของคุณ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐฯ ให้ใช้เขตของศาลที่เบเนฟิตตั้งอยู่และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากผู้ที่ให้คำบอกกล่าวหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และ 7. รายงานจากคุณซึ่งทำขึ้นภายใต้กฎหมายการให้การเท็จที่ระบุว่าข้อมูลข้างต้นมีความถูกต้องและคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

หากคุณได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าว คุณอาจให้คำบอกกล่าวแย้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมีข้อมูลทางด้านล่าง เพื่อให้มีผล คำบอกกล่าวแย้งต้องเป็นการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูลต่อไปนี้

 1. ลายมือชื่อบนเอกสารหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
 2. การระบุข้อมูลที่ถูกลบออกหรือที่การเข้าถึงถูกปิดใช้งาน และตำแหน่งที่ข้อมูลดังกล่าวปรากฏก่อนที่จะถูกลบหรือการเข้าถึงถูกปิดใช้งาน
 3. รายงานจากคุณซึ่งทำขึ้นภายใต้กฎหมายการให้การเท็จซึ่งระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลถูกลบหรือถูกปิดใช้งานเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุไม่ตรงในข้อมูลที่ถูกลบหรือถูกปิดใช้งาน และ
 4. ชื่อของคุณ ที่อยู่ทางกายภาพและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรายงานว่าคุณยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลแขวงรัฐบาลกลางสำหรับเขตของศาลซึ่งที่อยู่ทางกายภาพของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ทางกายภาพของคุณอยู่นอกสหรัฐฯ ให้ใช้เขตของศาลที่อาจพบเราและคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากผู้ที่ให้คำบอกกล่าวถึงข้อมูลที่กล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเบเนฟิต สำหรับกรณีกล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่:

 • Legal Department
 • Benefit Cosmetics LLC
 • 225 Bush Street, 20th Floor
 • San Francisco, CA 94104
 • อีเมล: legal@benefitcosmetics.com

หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการติดต่อข้างต้นมีไว้เฉพาะเพื่อการแจ้งให้เบเนฟิตทราบว่าข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิด คำถามอื่นใดทั้งหมดควรได้รับการส่งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยการโทรไปยัง 800-781-2336 หรือการใช้แบบฟอร์มที่ส่งทางออนไลน์ของเรา

ค่าสินไหมทดแทน

คุณยอมรับว่าจะแก้ต่างและชดใช้แทนเบเนฟิต (และพนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ลูกจ้างและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก) จากข้อเรียกร้อง ความต้องการ การสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ภาระหน้าที่ และค่าเสียหายทั้งหมดในทุกประเภทซึ่งได้ทราบและไม่ได้ทราบ โดยรวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่สมควรอันเกิดจาก (a) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ (b) การที่คุณฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (c) การที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว) หรือ (d) คำกล่าวอ้างใดๆ ว่าเนื้อหาที่คุณส่งไปยังไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ภาระหน้าที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะยังคงมีผลแม้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการใช้ไซต์ของคุณจะสิ้นสุดลง

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดำเนินการ การตีความ การละเมิดหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดของคุณและเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

อนุญาโตตุลาการ/ไม่มีการดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน

คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ อันเกี่ยวกับไซต์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามจะได้รับการพิจารณาโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน การอนุญาโตตุลาการหมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินชี้ขาดข้อเรียกร้องของคุณ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการไต่สวนล่วงหน้าและการค้นพบอื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในการอุทธรณ์อาจถูกจำกัดมากกว่าการที่คุณฟ้องคดีในศาล ข้อพิพาททั้งหมดในทุกประเภทระหว่างคุณกับเบเนฟิตซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือความบันเทิงในการใช้งานไซต์จะได้รับการส่งไปยังการอนุญาโตตุลาการที่มีเขตอำนาจและ Mediation Services, Inc. (“JAMS”) สำหรับการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎโดยจะมีผลในมลรัฐแคลิฟอร์เนียต่อหน้าอนุญาโตตุลาการหนึ่งรายเพื่อให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายและคัดเลือกตามกฎของ JAMS นอกจากนี้ มีการตกลงกันว่าข้อพิพาทใดๆ ไม่ว่าขอบเขตของข้อกำหนดเรื่องการอนุญาโตตุลาการนี้จะครอบคลุมข้อร้องเรียนหรือไม่นั้นจะถูกส่งไปให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ไม่ใช่ศาล คู่สัญญาตกลงที่จะแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นเท่าๆ กัน

การพิจารณาการระงับข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการดำเนินการแบบต่อคนเท่านั้น ไม่ใช่แบบต่อกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน นอกจากนี้ มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำความเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งแล้วว่าคุณกำลังสละสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการฟ้องศาลในนามของผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกันหรือความสามารถในการเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น ซึ่งหมายความว่า:

 • คุณหรือเบเนฟิต ไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกในการดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน การดำเนินการร่วมกันหรือการดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทน
 • อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเอาไว้ในการพิจารณาเดียวกันได้และไม่สามารถรับหน้าที่ในการพิจารณาการอนุญาโตตุลาการแบบรวม แทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกันหรือเป็นตัวแทนได้ (ยกเว้นเราทั้งคู่ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้)
 • การตัดสินใจของอนุญาโตตุลาการหรือคำตัดสินในการพิจารณาของบุคคลหนึ่งสามารถกระทบต่อบุคคลที่ยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกค้ารายอื่นของเบเนฟิต และไม่สามารถใช้เพื่อตัดสินข้อพิพาทอื่นๆ ของลูกค้ารายอื่นได้

ผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศและการจัดส่ง

เราไม่ได้แสดงตนว่าข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายหรือนำเสนอไว้ในไซต์มีความเหมาะสมหรือมีพร้อมสำหรับการใช้งานในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐฯ หรือแสดงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ผู้เข้าชมที่ใช้ไซต์และอาศัยอยู่นอกสหรัฐฯ ดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด หากและตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นสามารถใช้บังคับได้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่เข้าถึงไซต์จากพื้นที่ใดๆ ที่เนื้อหาของไซต์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยอมรับว่าคุณและเบเนฟิตไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

คำสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจมีภาษีนำเข้า ภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานด้านศุลกากรในประเทศของคุณเมื่อสินค้ามาถึง เมื่อสั่งซื้อสินค้าจาก BenefitCosmetics.com ผู้รับหน้าที่ในการจัดส่งก็คือผู้นำเข้าและรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในการนำเข้าเหล่านี้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดของประเทศปลายทาง Benefit Cosmetics ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีนำเข้าและภาษีต่างๆ และตามที่เราทราบ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นๆ จะอยู่ที่เท่าใด นโยบายด้านภาษีศุลกากรจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ดังนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมป้องกันการฉ้อโกง

ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประมวลผลคำสั่งซื้อ เราจะตรวจสอบการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายประเภทใดก็ตามในคำสั่งซื้อที่ได้รับทั้งหมด เบเนฟิตขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคืนเงินเนื่องจากเราสงสัยว่าจะมีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดกรณีเช่นนี้ เบเนฟิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเราอาจติดต่อคุณตามหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีใดๆ ปฏิเสธการจัดส่งไปยังที่อยู่บางที่อยู่ หรือระงับการคืนเงินหรือการลดราคาเนื่องจากเราสงสัยว่าจะมีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เบเนฟิตจะใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อคุ้มครองลูกค้าของเบเนฟิต รวมถึงเบเนฟิตจากการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมการจำหน่ายต่อ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีบนไซต์ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเบเนฟิต อาจมอบให้คุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายต่อซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือได้รับจากเบเนฟิต เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดจำนวนในคำสั่งซื้อหรือระงับการคืนเงินหรือการลดราคาไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคำบอกกล่าวด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เราเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจำหน่ายต่อที่ต้องสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เหนือสิ่งอื่นใด เราอาจสงสัยในกิจกรรมการจำหน่ายต่อตามข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น การสั่งซื้อถี่ๆ จำนวนและปริมาณ

ความเห็น คำติชมและการส่งข้อมูลอื่นๆ

เบเนฟิตยินดีรับฟังความเห็นและคำติชมของคุณเกี่ยวกับไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเบเนฟิต ข้อมูล คำแนะนำ แนวคิด หรือความเห็นใดๆ ที่ส่งไปยังเบเนฟิต จะได้รับการปฏิบัติดุจข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์หรือความลับทางการค้า และการส่งข้อมูลดังกล่าวเท่ากับคุณให้สิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้และไม่จำกัดแก่ เบเนฟิตในการใช้งาน แก้ไข ทำซ้ำ ส่งต่อ แสดงและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เบเนฟิตจะไม่ใช้ชื่อของคุณโดยเกี่ยวข้องกับข้อมูล เนื้อหา แนวคิดหรือความเห็นดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณล่วงหน้าเว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดไว้

ไม่มีการสละสิทธิ์

การที่เบเนฟิตไม่สามารถยืนยันการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างเคร่งครัดจะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของเบเนฟิตในการบังคับใช้ส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยอมรับว่าคำกล่าวอ้างของมูลคดีอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องได้รับการดำเนินการภายใน (1) ปีหลังจากคำกล่าวอ้างหรือมูลคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับหรือกฎหมายที่ตรงกันข้าม มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ตลอดไป

ไม่มีแนวปฏิบัติด้านเวชกรรม

เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ข้อมูลและคำแนะนำใดๆ บนเว็บไซต์ได้รับโดยทั่วไปเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย การใช้เว็บไซต์นี้มีประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์เพื่อจุดประสงค์ด้านความงามและการใช้ไซต์นี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เชิงการดูแลระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วย บริการด้านสุขภาพทางออนไลน์และข้อมูลด้านสุขภาพไม่สามารถแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ และคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและรักษาปัญหาสุขภาพเฉพาะใดๆ เสมอ คุณไม่ควรเพิกเฉยต่อคำแนะนำหรือการรักษาใดๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณตามการตีความจากสิ่งที่คุณได้อ่านบนเว็บไซต์นี้ ด้วยการใช้ผู้ค้าของบุคคลที่สาม ลูกค้ามีตัวเลือกในการกำหนดเวลานัดหมายซึ่งอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดกำหนดการให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจถูกร้องขอให้กรอกข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล นอกจากนี้ ในระหว่างการจัดตารางเวลา คุณอาจถูกถามถึงขั้นตอนด้านความงามที่คุณสนใจ เราอาจใช้ข้อมูลการจัดตารางเวลาของคุณเพื่อส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อตอบคำถามคุณหรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบ หากมีปัญหากับการจัดกำหนดการใด ๆ นอกจากนี้ หากคุณอนุญาต เราอาจส่งอีเมลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษหรือจดหมายข่าวที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ เมื่อลงทะเบียนด้วยข้อมูลใดๆ โปรดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้เป็นความลับและอยู่ในที่ปลอดภัย คุณจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ต่อกิจกรรมใดๆ และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

การเป็นโมฆะบางส่วน

หากส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามโดยศาลของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์และความสามารถในการใช้บังคับของส่วนที่เหลือ

วันที่มีผลใช้บังคับ: 4/9/2014

วันที่มีผล: 10/31/2018