Spara tid genom att boka online! HITTA BUTIK

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

 

Dessa villkor och bestämmelser är de officiella villkoren som gäller för användningen av Benefits webbplats www.benefitcosmetics.com (“Benefits webbplats”), av m.benefitcosmetics.com (“Benefits mobila webbplats”), på Benefits blogg på blog.benefitcosmetics.com (“Benefits blogg”), och på Benefits applikationer (inklusive Benefits mikrowebbplatser, sociala mediesidor, såsom Facebook och Twitter, samt betyg och recensioner och frågor och svar) ("Benefits applikationer"), (sammantaget kallat "platserna"). Innehållet och tjänsterna som erbjuds på platserna tillhandahålls av Benefit Cosmetics LLC ("Benefit", "vi", "oss", "vår/a") och är underkastade följande villkor och bestämmelser. Läs även vår integritetspolicy, våra gemenskapsriktlinjer

och andra villkor och policyer du kan hitta på våra platser i samband med vissa funktioner, vid beställning av information eller vid säljkampanjer. Genom att besöka och/eller använda platserna, uttrycker du att du har läst och förstått och att du godkänner att vara bunden av dessa villkor och bestämmelser, och de andra riktlinjer, policyer och villkor som anges på platserna.

Benefit förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra dessa villkor och bestämmelser. När vi utför ändringar lägger vi upp den ändrade versionen på den här webbplatsen och ändrar datumet för "senast uppdaterad" som anges längst ner på sidan. Därför uppmuntrar vi dig att läsa igenom dessa villkor och bestämmelser varje gång du ska köpa produkter från Benefit eller på annat sätt använder platserna. Genom att använda platserna godkänner du att vara bunden av de villkor och bestämmelser som anges på platserna vid tiden för ditt tillträde. Vänligen observera villkoret angående skiljedomsförfarande som stadgas nedan och som kräver att alla eventuella krav du har gentemot Benefit måste avgöras genom skiljedom. SKILJEDOMSFÖRFARANDE INNEBÄR ATT DU INTE KOMMER ATT HA, SAMT ATT DU AVSTÅR FRÅN, RÄTTEN TILL ATT EN DOMARE ELLER JURY DÖMER ANGÅENDE DINA YRKANDEN.

Bindande avtal

Dessa villkor och bestämmelser utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig och oss. Genom att använda och/eller registrera dig på våra platser, intygar du att du är minst 18 år gammal, eller har nått myndig ålder inom din jurisdiktion, och att du är fullt kapabel att sätta dig in i de villkor och bestämmelser, förbindelser, uppgifter och förpliktelser som framläggs i dessa villkor och bestämmelser och att iaktta och rätta dig efter dessa villkor och bestämmelser.

Imateriell egendom

Allt som finns på eller som används i samband med våra platser, inklusive, men inte begränsat till, Benefits namn och logotyp, produktbilder och beskrivningar, platsdesign, platsernas utseende och känsla, text, grafisk framställning, knappar, knappikoner, bilder, ljudklipp, sidhuvuden, varumärken, innehåll, urval och uppställning av detta, och all programvara, tillhör Benefit eller Benefit har licens för dessa, och skyddas av USA:s lagar och internationella lagar, inklusive lagar gällande upphovsrätt och varumärken. Det är tillåtet att elektroniskt kopiera och att i papperskopia skriva ut delar av platsernas innehåll i syfte att göra en beställning eller för ej kommersiella ändamål. All annan användning av materialet på platserna - inklusive mångfaldigande för andra ändamål än de som godkänts ovan, ändringar, distribution, återpublicering, överföring, visning eller uppförande - utan föregående skriftligt tillstånd från Benefit är strängt förbjudet. Användning av material på platserna i samband med en produkt eller tjänst som inte erbjuds av Benefit, på något sätt som lätt kan orsaka förvirring bland kunder, eller som på något sätt som nedvärderar eller väcker misstro mot Benefit är också förbjudet.

Du får inte använda verktyg som datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- eller utvinningsverktyg på platserna eller rama in någon del av platsernas innehåll. Du får inte kringgå några mekanismer på platserna som är till för att förhindra otillåtet mångfaldigande eller otillåten distribution av innehållet eller materialet som förekommer på platserna.

Friskrivningsklausul för felaktigheter

Då och då kan det hända att informationen på platserna innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden exempelvis i samband med produktbeskrivningar, priser och tillgänglighet. Benefit förbehåller sig rätten att rätta sådana tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att den tillhandahållna informationen på platserna är korrekt, kan vi inte garantera att informationen, datan eller innehållet på platsen är riktigt, tillgängligt, fullständigt eller tillförlitligt. Innehållet på platsen tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi ska inte hållas ansvariga för korrektheten, användbarheten eller tillgängligheten gällande någon information som överförs eller är tillgänglig via platserna. Informationen som finns på platserna kan vara sammanställd från en mängd olika källor. Se avsnittet “Friskrivningsklausul” nedan för mer information.

Korrekt användning av platserna

Du samtycker till att använda platserna i enlighet med alla tillämpliga lokala, delstatliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar, inklusive lagar gällande överföringen av tekniska data exporterade från ditt bosättningsland och USA:s alla lagar gällande exportkontroll. Att bryta mot det föregående kan resultera i omedelbart upphörande av detta avtal och kan leda till påföljder på statlig, federal eller annan rättslig nivå. Vi förbehåller oss rätten, men ska inte vara förpliktade, att undersöka din användning av platserna för att (a) fastställa om en överträdelse av dessa villkor och bestämmelser har skett eller (b) iaktta tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga förfaranden eller regeringskrav.

Du får inte använda platserna på något sätt som kan skada, sätta ur stånd, överbelasta eller försämra våra servrar eller nätverk, eller hindra någon annan parts användning och nyttjande av platserna. Du får inte försöka få otillbörlig åtkomst till några tjänster, användarkonton, datasystem eller nätverk, genom hackande, lösenordsutvinning eller på andra sätt. Vi kan vidta alla rättsliga och tekniska åtgärder för att förhindra överträdelse av denna bestämmelse och för att genomdriva dessa villkor.

Vissa delar av platserna kan kräva ett lösenord för att bevilja åtkomst. Du samtycker till att du har ansvar för alla handlingar eller utelämnanden som sker på ditt konto när ditt lösenord används. Om du tror att någon har använt ditt lösenord eller konto utan din tillåtelse, måste du meddela oss omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att ta fram och avslöja all information, inklusive, men inte begränsat till, kontons användarnamn och annan information, för att iaktta tillämpliga lagar och förordningar.

Tredje part

Benefit kan från tid till annan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller applikationer (gemensamt kallade "tredje part-webbplatser") som en tjänst för de som är intresserade av denna information. Länkar till tredje part-webbplatser kan även postas av tredje parter på Benefits blogg och på Benefits applikationer. Benefit kan inte övervaka, godkänna eller kontrollera något innehåll som finns på tredje part-webbplatser. Införandet av länkar till tredje part-webbplatser innebär inte någon anknytning eller relation mellan Benefit och tredje part-webbplatsen, och Benefit kan inte garantera, intyga eller fastställa korrektheten eller fullständigheten hos något innehåll på en tredje part-webbplats. Benefit ansvarar inte för att uppdatera eller granska innehåll på tredje part-webbplatser. Du använder tredje part-webbplatser på egen risk. Länkar till tredje part-webbplatser innebär inte rättslig befogenhet att använda några andras skyddade rättigheter som återges i länkarna. När du klickar på dessa länkar lämnar du Benefits platser.

Vissa funktioner på platserna kan tillåta samverkan som du initierar mellan platserna och en tredje part-webbplats eller -tjänst ("sociala funktioner"). Om du väljer att använda sociala funktioner, kan information som du postar eller ger åtkomst till komma att visas offentligt på platserna eller av leverantören av den sociala funktion som du använder. På liknande sätt kan, om du postar information på en tredje part-plattform som hänvisar till platsen (t.ex. genom att använda en hashtagg i samband med Benefit i ett Twitter-meddelande eller en statusuppdatering), ditt inlägg publiceras på våra platser i enlighet med tredje part-webbplatsens eller -tjänstens villkor. Dessutom kan både Benefit och den tredje parten ha åtkomst till viss information om dig och din användning av platsen och tredje part-platsen eller -tjänsten. Vidare kan vi få information om dig, ifall andra användare av en tredje part-webbplats ger oss åtkomst till deras profiler och du är en av deras "kontakter", eller om information om dig på annat sätt är åtkomlig via dina "kontakters" webbplats, profilsida eller liknande sida på sociala medier eller andra tredje part-webbplatser eller interaktiva tjänster. Informationen som vi samlar in i samband med sociala funktioner är underkastad Benefits integritetspolicy. Information som samlas in, behandlas och lagras av den tredje parten förblir gällande under den tredje partens integritetsregler, inklusive huruvida den tredje parten fortsätter att dela information med oss, vilken typ av information som delas och dina alternativ med avseende på vad som är synligt för andra på tredje part-webbplatsen eller -tjänsten.

 

Användning av produkter och tjänster

Produkterna och tjänsterna som är tillgängliga på platserna, inklusive eventuella varuprov som Benefit kan ge dig, är endast för personligt bruk. Allt material och all information som presenteras av Benefit är endast där i personligt upplysande eller informerande syfte. Uttalandena om produkter har inte utvärderats av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) och eventuella rapporterade resultat kanske inte förekommer i alla enskilda fall. Uttalandena och produkterna har inte för avsikt att diagnostisera, behandla, avhjälpa eller förebygga några tillstånd eller sjukdomar. Alla produkter ska användas helt enligt sina instruktioner, försiktighetsåtgärder och anvisningar. Du bör alltid kontrollera produkternas ingredienser för att undvika eventuella allergiska reaktioner.

Platserna är inte ämnade att användas istället för professionell medicinsk rådgivning: dessa platser är endast onlinebutiker med skönhetsprodukter som specialitet. Konsultera läkare gällande användningen av alla varor, produkter eller all information som du inhämtar på platserna innan du förlitar dig på dessa. Du bör diskutera alla medicinska frågor, problem och beslut gällande en eventuell behandling av en medicinsk åkomma med en läkare. Benefit varken ger eller har för avsikt att ge några svar på medicinska frågor och dessa platser ersätter inte läkare eller sjukvården. Benefit framställer sig inte som en läkare och detta antyds heller inte. Inga receptbelagda läkemedel eller medicinska behandlingar tillhandahålls avsiktligen på platserna.

Du får inte sälja eller sälja om några produkter eller tjänster som du har köpt eller på annat sätt fått från Benefit. Benefit förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, avbryta eller reducera mängden i en order som ska levereras, eller avbryta eller reducera produkter eller tjänster som ska tillhandahållas dig, om Benefit, efter egen bedömning, tror att detta annars kan innebära ett brott mot dessa villkor och bestämmelser.

Kaliforniens Proposition 65 berättigar Kaliforniens invånare till varningar på produkter som innehåller kemikalier som, såvitt delstaten Kalifornien känner till, kan orsaka cancer, medfödda fel och annan reproduktiv skada om dessa produkter utsätter kunderna för kemikalier över en viss gräns. Vi värnar om våra kunders säkerhet och hoppas att nedan information hjälper dig fatta beslut inför eventuella inköp.

Vi erbjuder följande varning för produkter knutna till den här sidan:

VARNING: Produkten innehåller kemikalier som, såvitt delstaten Kalifornien känner till, kan orsaka cancer, medfödda fel och annan reproduktiv skada.

Färgåtergivning

Även om Benefit har försökt att återge produkternas färger korrekt, kan de faktiska färgerna du ser variera beroende på vilken enhet du använder för att titta på produkterna, och resultatet stämmer inte alltid överens med verkligheten.

Återbetalningspolicy

För köp gjorda på Benefits webbplats ber vi dig läsa vår policy för återbetalning och retur här.

För köp gjorda i Benefit Cosmetics butiker byter vi din vara eller ger dig pengarna tillbaka inom 30 dagar mot uppvisande av giltigt kvitto. För kontant återbetalning krävs ett kvitto på kontantbetalning. Returer som inkommer efter 30 dagar kan endast bytas. Returer som inkommer efter 45 dagar godtas inte. Produkter som köpts vid kampanjer eller med nedsatt pris i en Benefit Cosmetics-butik kan endast bytas mot andra varor och måste återlämnas inom 30 dagar. Kvitto måste uppvisas. Värdet på den bytta varan kommer att matcha inköpspriset.

För köp gjorda i Benefit Cosmetics diskar ber vi dig konsultera återförsäljarens regler för returer.

Mobila tjänster

För närvarande tar vi inte betalt för att använda våra platser via mobiltelefoner. Observera att din mobiloperatörs priser och avgifter, såsom avgifter för meddelanden eller dataanvändning, fortfarande gäller.

Friskrivning

BENEFIT TILLHANDAHÅLLER PLATSERNA OCH DERAS INNEHÅLL "I BEFINTLIGT SKICK" OCH GER INGA SOM HELST INTYGANDEN ELLER GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, GÄLLANDE DRIFTEN AV PLATSERNA, ELLER AV INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM FINNS PÅ PLATSERNA. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, FRISKRIVER SIG BENEFIT FRÅN ALLA SÅDANA INTYGANDEN OCH GARANTIER, INKLUSIVE EXEMPELVIS GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE. VIDARE VARKEN INTYGAR ELLER GARANTERAR BENEFIT ATT INFORMATIONEN SOM FINNS ATT TILLGÅ VIA PLATSERNA ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. BENEFIT KOMMER INTE, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ATT ANSVARA FÖR SKADOR OAVSETT ART SOM KAN UPPKOMMA AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PLATSERNA.

Ansvarsbegränsning

FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I AVSNITTET FRISKRIVNINGSKLAUSUL OVAN, ÄR DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD FÖR ALLA ANDRA TVISTER MED OSS GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV PLATSERNA, ATT SLUTA ATT ANVÄNDA PLATSERNA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅRT ANSVAR, ELLER VÅRA AGENTERS, ANSLUTNA BOLAGS, DOTTERBOLAGS OCH REPRESENTANTERS ANSVAR FÖR NÅGRA ANSPRÅK GÄLLANDE ANVÄNDNINGEN AV PLATSERNA, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, ÖVERSTIGA DE TOTALA AVGIFTER DU HAR BETALAT UNDER EN PERIOD AV ETT ÅR FÖR DEN SPECIFIKA TJÄNSTEN I FRÅGA ELLER KOSTNADEN FÖR PRODUKTEN I FRÅGA.

VI, VÅRA OMBUD, ANSLUTNA BOLAG, DOTTERBOLAG OCH REPRESENTANTER SKA INTE, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR SOM LEDER TILL SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, SOM UPPKOMMER GENOM DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, PLATSERNA. DESSA UNDANTAG GÄLLER ALLA ERSÄTTNINGSKRAV FÖR FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAT AFFÄRSVÄRDE, ARBETSSTOPP, DATORFEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNING, ELLER FÖRLUSTER, ÄVEN OM VI VISSTE ELLER BORDE HA VETAT OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER ELLER RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, SKA VÅRT ANSVAR, OCH VÅRA DOTTERBOLAGS OCH ANKNUTNA BOLAGS ANSVAR, I SÅDANA STATER ELLER MYNDIGHETSOMRÅDEN, VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER DET. DETTA TILLÄGG GÄLLER I NEW JERSEY.

VI INTYGAR INTE, OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR, KORREKTHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS UTLÅTANDEN, INFORMATION, RÅD ELLER UTTALANDEN PÅ PLATSERNA. DET ÄR DITT ANSVAR ATT UTVÄRDERA KORREKTHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV ALL INFORMATION, ALLA ÅSIKTER, RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM PLATSERNA. RÅDFRÅGA VID BEHOV SAKKUNNIGA ANGÅENDE UTVÄRDERINGEN AV NÅGON SPECIFIK INFORMATION, ÅSIKTER ELLER RÅD ELLER ANNAT INNEHÅLL PÅ PLATSERNA.

Användarinnehåll

Användare av våra platser har möjlighet att posta visst innehåll på våra platser, såsom kommentarer på Benefits blogg, recensioner i våra funktioner för betyg och recensioner samt frågor och svar genom vår frågor och svar-tjänst (“användargenererat innehåll”). Allt användargenererat innehåll måste vara i enlighet med community-riktlinjerna. Våra community-riktlinjer är en bindande del av dessa villkor och bestämmelser. Därför ska du se till att läsa community-riktlinjer noga när du tittar på innehåll på platserna.

Upphovsrättspolicy

Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätten, ber vi dig att tillhandahålla Benefits utsedda upphovsrättsombud (angiven nedan) med följande skriftliga information i överensstämmelse med USA:s lag om upphovsrätt "Digital Millennium Copyright Act" (17 U.S.C. 512 och följande sidor): 1. En handskriven eller elektronisk underskrift av personen med befogenhet att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning; 2. En beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade arbetet som ska ha gjorts intrång i; 3. En beskrivning av materialet som du anser innebär ett intrång, samt var på platserna det står att finna; 4. Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress; 5. Ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den bestridda användningen inte är tillåten av upphovsrättsägaren, dess ombud eller enligt lag; 6. Ett uttalande att du samtycker till USA:s distriktsdomstols jurisdiktion för den domsaga som gäller för din adress, eller om din adress är utanför USA, för en domsaga där Benefit är beläget, och att du kommer att godta delgivning från den person som tillhandahöll anmälan eller ett ombud för sådan person; och 7. Ett uttalande från dig, skrivet under straffansvar för mened, att ovanstående information är korrekt och att du har befogenhet att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

Om du får ett sådant meddelande kan du lämna in en skriftlig motanmälan till det utsedda ombudet och som innefattar informationen nedan. För att vara gällande måste denna motanmälan vara en skriftlig delgivning som innefattar följande:

  1. Din handskrivna eller elektroniska underskrift;
  2. Identifiering av det material som har tagits bort eller för vilket åtkomst har spärrats, och platsen där materialet framträdde innan det togs bort eller innan åtkomsten till det spärrades;
  3. Ett uttalande från dig, skrivet under straffansvar för mened, att du i god tro anser att materialet togs bort eller spärrades som ett resultat av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som skulle tas bort eller spärras;
  4. Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och ett uttalande att du samtycker till jurisdiktionen hos en federal distriktsdomstol för den domsaga i vilken din fysiska adress ligger, eller om din adress är utanför USA, för en domsaga i vilken vi kan finnas belägna och att du kommer att godta delgivning från den person som tillhandahöll anmälan av det material som påstås ha utgjort intrång eller av ett ombud för denna person.

Benefits utsedda ombud för upphovsrättsrelaterade yrkanden kan nås på:

Obs: Ovanstående kontaktinformation tillhandahålls uteslutande för att meddela Benefit om att upphovsrättsskyddat material kan ha kränkts. Alla andra frågor ska riktas till vår kundtjänst som kan nås på telefonnummer +1 800-781-2336 eller med hjälp av vårt onlineformulär.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara och gottgöra Benefit och hålla Benefit (och dess funktionärer, chefer, ombud, dotterbolag, samriskföretag, anställda och tredje part-tjänsteleverantörer) skadelösa från alla krav, anspråk, förluster, förpliktelser, kostnader, utgifter, skyldigheter och skador oavsett art och typ, kända och okända, inklusive skäliga rättsliga kostnader som uppkommer av (a) din överträdelse av något villkor i dessa villkor och bestämmelser; (b) ett brott mot dessa villkor och bestämmelser; (c) din överträdelse av någon lag eller av en tredje parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, all upphovsrätt, äganderätt eller integritetsrätt); eller (d) alla krav om att innehåll som du har inlämnat till platserna har orsakat skada för en tredje part. Detta krav på gottgörelse fortsätter att gälla efter avslutandet av dessa villkor och bestämmelser och din användning av platserna.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och bestämmelser samt alla frågor avseende utförande, tolkning, överträdelse eller tillämpning av dessa villkor och bestämmelser, eller dina eller våra rättigheter och skyldigheter enligt dem, styrs av lagarna i Kalifornien, USA.

Skiljedomsförfarande/Ingen grupptalan

Du samtycker till att exklusiv jurisdiktion för alla tvister, krav eller anspråk på något sätt hänförande till platserna kommer att avgöras av bindande skiljeförfarande. SKILJEDOMSFÖRFARANDE INNEBÄR ATT DU INTE KOMMER ATT HA RÄTT TILL ATT EN DOMARE ELLER JURY DÖMER ANGÅENDE DINA YRKANDEN. Rätt till informationsutbyte före förhandling och andra framlägganden, liksom rätt till överklagande, kan vara mer begränsat än vid en process i domstol. Alla tvister mellan dig och Benefit oavsett art eller typ som uppkommer av din användning eller ditt nyttjande av platserna, ska vara underkastade "JAMS" (Judicial Arbitration and Mediation Services Inc. (organisation för rättsliga tjänster för skiljedomsförfarande och medling) för bindande skiljeförfarande under dess regler då gällande i delstaten Kalifornien, innan båda parter har kommit överens om och valt en skiljedomare i enlighet med JAMS regler. Vidare avtalas att alla tvister om huruvida omfattningen av dessa skiljeförfarandebestämmelser täcker anspråket, ska inlämnas till skiljedomaren, och inte till domstol, för beslut. Parterna samtycker till att betala lika mycket av de kostnader som uppkommer för skiljeförfarandet.

ALL SKILJEDOM SKA ENDAST SKE PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE I EN GRUPPBASERAD ELLER SAMMANSLAGEN ÅTGÄRD ELLER I EGENSKAP AV OMBUD FÖR NÅGON ANNAN. Det är uttryckligen förstått och avtalat att du avsäger dig all rätt att stämma på uppdrag av en grupp eller i egenskap av representant för någon annan. Detta innebär:

  • Att varken du eller Benefit kan väcka talan som en målsägare eller deltagare i en gruppbaserad eller sammanslagen åtgärd, eller i egenskap av representant för någon annan.
  • Att skiljedomaren inte kan sätta ihop mer än en persons talan till ett enskilt mål, och kan inte leda över en sammanslagen, gruppbaserad eller ombudsbaserad förhandling (såvida inte båda parter samtycker till att ändra detta).
  • Att skiljedomarens beslut eller tilldelning i en persons ärende kan endast ha inverkan på den person som inkom med ärendet, inte andra av Benefits kunder, och kan inte användas för att besluta i andra tvister med andra kunder.

Internationella besökare och leveranser

Vi ger inga garantier om att material på platserna eller produkter som beskrivs eller erbjuds på platserna är lämpliga eller tillgängliga för användning i rättskipningsområden utanför USA eller att dessa villkor och bestämmelser iakttar andra länders lagar. Besökare som använder platserna och som är bosatta utanför USA gör så på eget bevåg och ansvarar för förenlighet med alla lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga. Du samtycker till att du inte ska tillträda platserna från något område där dess innehåll är olagligt, och att du, och inte Benefit, har ansvaret för förenligheten med tillämpliga lokala lagar.

Internationella beställningar kan vid ankomsten beläggas med importskatt, tullavgifter och andra avgifter påförda av ditt lands tullverk. Vid beställning från Benefitcosmetics.com är mottagaren av sändningen den registrerade importören och denna är ansvarig för alla dessa importavgifter, liksom för att iaktta alla lagar och bestämmelser som gäller i destinationslandet. Benefit Cosmetics tar inte ut avgifter eller skatter, och även om vi är mycket kunniga kan vi inte förutse vilka specifika avgifter du kan komma att beläggas med. Tullregler varierar mycket från land till land, så vänligen kontakta din lokala tullmyndighet för mer information.

Program för förhindrande av bedrägeri

Som en del av våra beställningshanteringsrutiner, undersöker vi alla mottagna beställningar för att hitta eventuella bedrägerier eller andra typer av otillåten eller olaglig aktivitet. Benefit förbehåller sig rätten att vägra att hantera en beställning eller en återbetalning vid misstänkt bedrägeri eller otillåten eller olaglig aktivitet. Om så är fallet, kan Benefit neka din beställning eller vår kundtjänstavdelning kan komma att ringa dig på det telefonnummer som du angett för att bekräfta din beställning. Vi förbehåller oss även rätten att säga upp konton, avslå leveranser till vissa adresser eller hålla inne återbetalningar vid misstänkt bedrägeri eller otillåten eller olaglig aktivitet. Benefit vidtar dessa åtgärder för att skydda Benefit och dess kunder från bedrägerier eller andra otillåtna eller olagliga aktiviteter.

Ingen återförsäljning

Produkter och tjänster som tillhandahålls på sidorna, inklusive prov som Benefit kan erbjuda dig, är endast till för personligt bruk. Du får inte sälja eller sälja om några produkter eller tjänster som du har köpt eller på annat sätt fått från Benefit. Vi förbehåller oss rätten att, efter egen bedömning och utan föregående meddelande, avbryta eller reducera mängden i en beställning eller innehålla återbetalningar eller beviljanden till de individer som vi tror bedriver misstänkt återförsäljning eller som på annat sätt bryter mot dessa villkor och bestämmelser. Vi kan bland annat misstänka återförsäljning utifrån faktorer som beställningstäthet, beställningsbelopp och beställningsmängd.

Kommentarer, återkoppling och andra bidrag

Benefit tar tacksamt emot dina kommentarer och din återkoppling angående platserna och Benefits produkter och tjänster. Information, material, förslag, idéer eller kommentarer som skickas till Benefit kommer inte att behandlas som konfidentiell, skyddad eller företagshemlig information, och du ger Benefit en oåterkalleligt rätt att använda, ändra, mångfaldiga, överföra, visa och sprida sådan information oavsett syfte. Såvida det inte krävs enligt lag, kommer Benefit inte att använda ditt fullständiga namn i samband med denna typ av information, material, förslag, idéer eller kommentarer utan föregående skriftligt samtycke från dig.

Inget undantag

Om Benefit misslyckas med att uppfylla något villkor i dessa villkor och bestämmelser ska det inte ses som ett avsteg från dessa villkor. Vidare ska det inte påverka Benefits förmåga att genomdriva någon annan bestämmelse i dessa villkor och bestämmelser. Du samtycker till att oavsett någon stadga eller lag som säger annat, ska alla krav på grund för talan, som uppkommer från eller i samband med platserna eller dessa villkor och bestämmelser, framställas inom ett (1) år efter att sådana krav eller grunder för talan uppkommit, eller ska vara preskriberade för alltid.

Ingen medicinsk verksamhet

Platserna är inte ämnade att användas istället för professionell medicinsk rådgivning. All information och alla råd på webbplatsen är generella och allmänna och syftar inte på en specifik persons tillstånd. Användning av webbplatsen kan bidra till att informera dig om laser i estetiska syften, och användning av sidan innebär inte att vi har en vårdande relation där du är patient. Internetbaserade tjänster och information kan inte ersätta en professionell relation mellan en läkare och en patient. Du bör alltid rådfråga en professionell läkare för diagnos och behandling av ett specifikt hälsoproblem. Ignorera inte råd eller behandling av en professionell läkare för att du läser något på denna webbplats. Genom att använda tredje part har kunder möjligheten att boka saker som kan kräva personlig information. För att genomföra bokningen kan du behöva uppge viss information, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress. Du kan även tillfrågas om vilka estetiska behandlingar du är intresserad av. Vi kan använda din information för att skicka ett bekräftelsemejl på att du har registrerat dig på sidan, för att besvara dina frågor, eller för att meddela dig om ett problem har uppstått. Ibland kan vi också, med ditt tillstånd, skicka e-post om särskilda erbjudanden eller nyhetsbrev som vi tror kan vara av intresse för dig. När du registrerar information ber vi dig förvara den på en konfidentiell och säker plats. Du ansvarar för samtlig aktivitet som sker via ditt konto.

Särskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor och bestämmelser skulle bedömas vara olaglig, ogiltig, eller oavsett orsak av en domstol inom behörigt rättskipningsområde bedömas vara ej verkställbar, ska inte giltigheten eller verkställbarheten för de återstående bestämmelserna påverkas.

Gäller från och med: 2014-04-09

Senast uppdaterad: 2018-10-31