ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden vormen de officiële gebruiksvoorwaarden voor de website van Benefit op 1www.benefitcosmetics.com1 ("de website van Benefit"), voor m.benefitcosmetics.com ("de mobiele website van Benefit"), voor het blog van Benefit op 2blog.benefitcosmetics. com2 ("de blog van Benefit"), en voor de applicaties van Benefit (inclusief de microsites van Benefit, social mediasites, zoals Facebook en Twitter, en Beoordelingen & Reviews en Vragene & Antwoorden) ("Applicaties van Benefit"), (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Sites"). De content en de diensten die beschikbaar zijn op de Sites worden u door Benefit Cosmetics LLC ("Benefit", "ons", "onze", "wij") op basis van de volgende voorwaarden geleverd. Raadpleeg tevens ons Privacybeleid, Communityrichtlijnen

en de andere voorwaarden die u in verband met bepaalde functionaliteiten, bestelinformatie of acties op onze Sites kunt vinden. Wanneer u onze Sites bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden en overige richtlijnen, beleidslijnen en voorwaarden die op de Sites zijn geplaatst, hebt gelezen, begrijpt en aanvaardt.

Benefit behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen we de aangepaste versie beschikbaar stellen op deze webpagina, en zullen we de hieronder vermelde datum van de "Laatst bijgewerkt" bijwerken. Om deze reden raden wij u aan om deze Algemene Voorwaarden door te nemen wanneer u producten van Benefit koopt of op een andere manier gebruik maakt van de Sites. Door deze Sites te gebruiken stemt u in gebonden te zijn aan de Voorwaarden zoals deze op het moment van uw toegang op de Sites zijn gepubliceerd. Let op de onderstaande arbitragebepaling, die u verplicht om te bemiddelen bij eventuele claims tegen Benefit. BEMIDDELING BETEKENT DAT U NIET HET RECHT HEBT OP EN DAT U AFSTAND DOET VAN HET RECHT OP EEN RECHTER OF JURY OM OVER UW CLAIMS TE BESLISSEN.

Bindende overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons. Door gebruik te maken van onze sites bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u volledig bekwaam en competent bent om u aan de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, verklaringen en verantwoordelijkheden die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, te houden en deze na te leven.

Intellectueel eigendom

Alles wat op of gebruikt in verband met onze Sites, inclusief maar niet beperkt tot de naam en het logo van Benefit, productafbeeldingen en -omschrijvingen, het ontwerp van de site, het uiterlijk en het gevoel van de Sites, tekst, grafische afbeeldingen, knopiconen, afbeeldingen, audiofragmenten, paginakoppen, handelsmerken, content, de selectie en indeling daarvan, en alle software is eigendom van of gelicentieerd aan Benefit en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetgeving, inclusief wetgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken. Toestemming wordt verleend om delen van de Sites elektronisch te kopiëren en af te drukken op papier voor het plaatsen van een bestelling bij Benefit of voor niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van het materiaal op de Sites - met inbegrip van de reproductie voor andere dan de hierboven toegestane doeleinden, wijziging, verspreiding, heruitgave, transmissie, weergave of uitvoering - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Benefit is ten strengste verboden. Het gebruik van materiaal op de Sites in verband met een product of dienst die niet door Benefit wordt aangeboden op een manier die verwarring kan creëren onder klanten, of op een manier die afbreuk doet aan Benefit, is ook verboden.

U mag geen gebruik maken van data-onderschepping, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en inwinnen van gegevens op de Sites of een deel van de Sites gebruiken. U mag geen mechanismen omzeilen die zijn opgenomen op de Sites om de ongeoorloofde reproductie of verspreiding van de content of het materiaal op de sites te voorkomen.

Onnauwkeurigheidsdisclaimer

Van tijd tot tijd kan er informatie op de Sites staan die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productomschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. Benefit behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Hoewel we al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de Sites juist is, bieden we geen enkele garantie voor wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens of content op de Site. De content van de Site wordt uitsluitend aangeboden voor informatieve doeleinden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, bruikbaarheid of de beschikbaarheid van de informatie die via de Sites wordt doorgegeven of beschikbaar wordt gesteld. De informatie op de Sites kan afkomstig zijn van verschillende bronnen. Zie de sectie "Disclaimer" hieronder voor meer informatie.

Behoorlijk gebruik van de Sites

U gaat ermee akkoord dat u de Sites zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, inclusief wetgeving met betrekking tot de doorgifte van technische gegevens uitgevoerd vanuit het land van uw woonplaats en alle Amerikaanse uitvoercontrolewetgeving. Schending van het voorgaande kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot staats- en federale sancties en andere juridische gevolgen. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om uw gebruik van de Sites te onderzoeken om (a) vast te stellen of er sprake is van een schending van deze Voorwaarden of om (b) te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid.

U mag de sites niet op een manier gebruiken die onze servers of netwerken zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van de Sites door een derde in de weg staat. U mag niet proberen om door middel van hacken, wachtwoordonderschepping of andere middelen ongeautoriseerde toegang tot diensten, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken te verkrijgen. Wij kunnen alle juridische en technische maatregelen nemen om de schending van deze bepaling te voorkomen en ter handhaving van deze voorwaarden.

Voor toegang tot bepaalde delen van de Sites kan een wachtwoord nodig zijn. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle handelingen of verzuim dat plaatsvindt op uw account met gebruik van uw wachtwoord. Als u denkt dat iemand uw wachtwoord of account heeft gebruikt zonder uw toestemming, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Wij behouden ons het recht voor om toegang te krijgen tot alle informatie en deze te openbaren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikersnamen van accounts en andere informatie, ter naleving van toepasselijke wetgeving en rechtmatige officiële verzoeken.

Derden

Benefit kan van tijd tot tijd links verschaffen naar andere websites of applicaties (gezamenlijk Websites van Derde Partijen) als een dienst aan degenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Links naar websites van derden kunnen ook door derden worden geplaatst op het Blog van Benefit en op de Applicaties van Benefit. Benefit houdt geen toezicht op, stemt niet in met of heeft geen controle over content op websites van derde partijen. De opname van links naar websites van derden impliceert geen enkele associatie of relatie tussen Benefit en de website van derden, en Benefit garandeert, onderschrijft of aanvaardt de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van een website van derden niet. Benefit is niet verantwoordelijk voor het bijwerken of beoordelen van de inhoud van websites van derden. U gebruikt websites van derden op eigen risico. Links naar Websites van Derden impliceert geen juridische bevoegdheid om beschermde rechten van anderen opgenomen in de links te gebruiken. Als u een van deze links gebruikt, verlaat u de Sites.

Bepaalde functies op de Sites kunnen interacties mogelijk maken tussen de Sites en een website of dienst van een derde partij ("sociale functies"), als u ervoor kiest om sociale functies te gebruiken, kan de informatie die u plaatst of waartoe u toegang verleent, openbaar worden weergegeven op de Sites of door de dienstverlener van de sociale functie die je gebruikt. Ook als u informatie op een platform van een derde partij plaatst die naar de site verwijst (bijvoorbeeld door het gebruik van een hashtag in een tweet of statusupdate), kan uw bericht op onze Sites worden gepubliceerd in overeenstemming met de voorwaarden van de website of de dienst van de derde partij. Ook kunnen zowel Benefit als de derde partij toegang hebben tot bepaalde informatie over u en uw gebruik van de site, en de site of dienst van de derde partij. Daarnaast kunnen we informatie over u ontvangen als andere gebruikers van een website van een derde partij ons toegang geven tot hun profiel en u een van hun "connecties" bent, of informatie over u die op een andere manier toegankelijk is via de webpagina, profielpagina of een soortgelijke pagina op een sociaal netwerksite van uw "connecties" of een andere website van een derde partij of een interactieve dienst. De informatie die we verzamelen in verband met sociale kenmerken is onderworpen aan het Privacybeleid van Benefit. De informatie die door de derde partij wordt verzameld en opgeslagen, blijft onderworpen aan de privacyprocedures van de derde partij, inclusief het door de derde doorgaan met het delen van informatie met ons, de soort gedeelde informatie en uw keuzes voor wat betreft hetgeen voor anderen op de website of dienst van de derde zichtbaar is.

 

Gebruik van producten en diensten

De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Sites, met inbegrip van eventuele samples, die Benefit aan u levert, zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Al het materiaal en de informatie die door Benefit wordt gepresenteerd, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijke educatieve of informatieve doeleinden. De uitspraken over producten zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Warenautoriteit, Amerikaanse Food and Drug Administration, en de gerapporteerde resultaten hoeven niet noodzakelijkerwijs bij iedereen voor te komen. De beweringen en producten zijn niet bedoeld om een diagnose te stellen, een ziekte te behandelen, te genezen of te voorkomen. Alle producten moeten strikt in overeenstemming met hun instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen worden gebruikt. U moet altijd de ingrediënten van de producten controleren om mogelijke allergische reacties te voorkomen.

Het gebruik van de Sites is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies: deze Sites zijn uitsluitend onlinewinkels voor gespecialiseerde schoonheidsproducten. Raadpleeg uw eigen arts of zorgverlener met betrekking tot het gebruik van goederen, producten of informatie ontvangen via de Sites voordat u deze gebruikt of erop vertrouwt. Uw arts of zorgverlener moet alle medische vragen, zorgen en beslissingen met betrekking tot de mogelijke behandeling van een medische aandoening te behandelen. Benefit geeft geen antwoord op medische vragen en dit wordt tevens niet gesuggereerd en deze Sites vervangen geen enkele medische professional of medische hulpbron. Benefit biedt zichzelf niet aan als een arts noch wordt dit verondersteld. De Sites bieden niet bewust medicijnen of medische behandelingen op recept aan.

U mag geen producten of diensten verkopen of doorverkopen die u koopt of anderszins ontvangt via Benefit. Benefit behoudt zich het recht voor, met of zonder kennisgeving, om de hoeveelheid van een te verwerken bestelling of aan u te leveren producten of diensten, te annuleren of te verminderen wanneer Benefit, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit in strijd kan zijn met deze Voorwaarden.

Proposition 65 van Californië geeft consumenten in Californië recht op speciale waarschuwingen voor producten die chemische stoffen bevatten waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken, als die producten de consument boven bepaalde drempelwaarden aan dergelijke chemische stoffen blootstellen. Wij hechten waarde aan de veiligheid van onze klanten en hopen dat de onderstaande informatie helpt bij uw aankoopbeslissingen.

Wij geven de volgende waarschuwing voor producten die aan deze pagina zijn gekoppeld:

WAARSCHUWING: Dit product bevat chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken.

Kleurinformatie

Hoewel Benefit heeft geprobeerd om de kleuren van de producten nauwkeurig weer te geven, zijn de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk van het apparaat dat ju gebruikt om het product te bekijken en kunnen deze niet nauwkeurig zijn.

Terubetalingsbeleid

Bekijk hier de voorwaarden voor aankopen op de website van Benefit.

Wij ruilen aankopen in de Benefit Cosmetics-winkels om of geven krediet, binnen een periode van 30 dagen met een geldig aankoopbewijs. Voor een contante terugbetaling is een originele kassabon nodig en terugbetalingen op een cheque moeten binnen 10 dagen na aankoop en verzending plaatsvinden. Retouren na de periode van 30 dagen worden alleen omgeruild. Retouren worden na 45 dagen niet meer geaccepteerd. Aanbiedingen en afgeprijsde aankopen in de winkels van Benefit Cosmetics komen alleen in aanmerking voor omruiling en moeten binnen 30 dagen na aankoop worden geretourneerd, met een geldig aankoopbewijs. De ruilwaarde is gelijk aan de oorspronkelijke aankoopprijs.

Voor aankopen bij counters van Benefit Cosmetics kunt u het retourbeleid van de retailer raadplegen.

Mobiele diensten

Als u de Sites bezoekt via uw mobiele telefoon, rekenen we daar op dit moment geen kosten voor. Houd er rekening mee dat de normale tarieven en prijzen van uw provider zoals sms- of datakosten, nog steeds van toepassing zijn.

Disclaimer

BENEFIT VERSTREKT DE SITES EN HUN INHOUD OP EEN "ZOALS HET IS" BASIS ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT HET FUNCTIONEREN VAN DE SITES, DE INFORMATIE OF DE CONTENT OP DE SITES. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, DOET BENEFIT AFSTAND VAN AL DEZE VERKLARINGEN EN GARANTIES, MET INBEGRIP VAN BIJVOORBEELD GARANTIES OMTRENT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN VERKLAART OF GARANDEERT BENEFIT NIET DAT DE INFORMATIE DIE VIA DE SITES TOEGANKELIJK IS, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. BENEFIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SITES.

Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS BEPAALD IN HET BOVENSTAANDE GEDEELTE VAN DE DISCLAIMER, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ELK ANDER GESCHIL MET ONS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES HET STOPZETTEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITES. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE AGENTEN, VERBONDEN ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERTEGENWOORDIGERS, VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES IN TOTAAL MEER BEDRAGEN DAN DE DOOR U BETAALDE VERGOEDING VOOR DE SPECIFIEKE RELEVANTE DIENST GEDURENDE EEN PERIODE VAN ÉÉN JAAR DAN WEL DE KOSTEN VAN HET RELEVANTE PRODUCT.

WIJ, ONZE AGENTEN, VERBONDEN ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF MORELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SITES TE GEBRUIKEN. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE VORDERINGEN WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, COMPUTERSTORING, OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE IN DERGELIJKE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN NIET TOESTAAN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BEPERKT ZIJN IN DE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN. DEZE BEPALING IS AFDWINGBAAR IN NEW JERSEY.

WIJ ONDERSCHRIJVEN NIET EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE MENING, INFORMATIE, ADVIES OF VERKLARING OP DE SITES. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ALLE INFORMATIE, MENINGEN, ADVIEZEN OF ANDERE INHOUD DIE VIA DE SITES BESCHIKBAAR IS, TE EVALUEREN. VRAAG IN VOORKOMEND GEVAL HET ADVIES VAN PROFESSIONALS MET BETREKKING TOT DE EVALUATIE VAN SPECIFIEKE INFORMATIE, OPINIES, ADVIEZEN OF ANDERE INHOUD OP DE SITES.

Gebruikerscontent

Gebruikers van onze Sites hebben de mogelijkheid om bepaalde content op onze Sites te plaatsen, zoals opmerkingen op Benefits Blog, beoordelingen bij onze Beoordelings- & Reviewfuncties en vragen en antwoorden bij onze Vragen- & Antwoordendienst (“Gebruiker Gegenereerde Content”). Alle door de gebruiker gegenereerde inhoud moet overeenkomen met de Community richtlijnen. De Community richtlijnen zijn een bindend onderdeel van deze voorwaarden. Lees daarom de Community richtlijnen zorgvuldig door als u de Sites bekijkt.

Auteursrechtbeleid

Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die een inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrek dan aan de aangewezen copyright agent van Benefit (hieronder vermeld) de volgende schriftelijke informatie in overeenstemming met de Digitaal Millennium Auteursrechtenwet (17 U.S.C. 512 et seq.): 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt; 3. Een beschrijving van het materiaal waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt en de plek waar het zich bevindt op de Sites; 4. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; 5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; 6. Een verklaring waarin u instemt met de jurisdictie van de United States District Court voor het gerechtelijk arrondissement dat betrekking heeft op uw adres, indien uw adres buiten de Verenigde Staten ligt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin Benefit is gevestigd, en dat u de dagvaardingen van de persoon die de kennisgeving heeft verricht, of een agent van deze persoon, zult accepteren; en 7. een verklaring op straffe van meineed dat bovenstaande informatie juist is en dat je bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, kunt u een schriftelijke een tegenkennisgeving indienen bij de aangewezen agent, die de onderstaande informatie bevat. Om effectief te zijn, moet de tegenkennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die het volgende bevat:

  1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
  2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, en de locatie waar het materiaal beschikbaar was voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
  3. Een door u te goeder trouw opgestelde verklaring, op straffe van meineed, dat het materiaal is verwijderd of toegang daartoe onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een vergissing of verkeerde identificatie van het te verwijderen materiaal of de onmogelijk te maken toegang; en
  4. Uw naam, fysiek adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw fysieke adres is gelegen, of als uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij kunnen worden gevonden, en dat u de dagvaarding zult accepteren van de persoon, of de vertegenwoordiger van die persoon, die de kennisgeving van vermeend inbreukmakend materiaal heeft verricht.

De aangewezen vertegenwoordiger van Benefit betreffende inbreuk op auteursrechten kan worden bereikt op:

NB: De bovenstaande contactgegevens worden uitsluitend verstrekt om Benefit ervan op de hoogte te stellen dat er mogelijk inbreuk is gemaakt op het auteursrecht. Alle andere vragen moeten worden gericht aan onze klantenservice door het volgende nummer te bellen 800-781-2336 of door gebruik te maken van ons online aanvraagformulier.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Benefit (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe dienstverleners) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, onkosten, verplichtingen en schade van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit (a) uw schending van een voorwaarde van deze Voorwaarden; (b) een inbreuk op deze Voorwaarden; (c) uw schending van een wet of de rechten van een derde partij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht); of (d) een claim dat content die u op de Sites hebt geplaatst, schade heeft veroorzaakt aan een derde partij. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de Sites bestaan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en alle vragen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie, schending of handhaving van deze Voorwaarden, of uw en onze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden op grond daarvan worden beheerst door het recht van de staat Californië.

Arbitrage / Geen collectieve schadeclaims

U stemt ermee in dat de exclusieve jurisdictie voor elk geschil, elke claim of elke vordering die op enigerlei wijze verband houdt met de Sites zal worden beslist door middel van bindende arbitrage. BEMIDDELING BETEKENT DAT U NIET HET RECHT HEBT OP EEN RECHTER OF JURY OM OVER UW CLAIMS TE BESLISSEN. Recht op informatie-uitwisseling voorafgaand aan de hoorzitting en andere inzage van stukken, evenals het recht om in beroep te gaan, kunnen beperkter zijn dan wanneer u voor de rechter zou moeten verschijnen. Alle geschillen tussen u en Benefit, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit uw gebruik van de Sites, zullen worden voorgelegd aan Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") voor bindende arbitrage volgens haar regels die op dat moment van kracht zijn in de staat Californië, voor één arbiter die door beide partijen in onderling overleg moet worden gekozen volgens het JAMS-reglement. Voorts wordt overeengekomen dat eventuele geschillen over de vraag of het toepassingsgebied van deze arbitragebepalingen de vordering dekt, aan de arbiter en niet aan een rechter ter beslissing worden voorgelegd. De partijen komen overeen om de gemaakte arbitragekosten gelijk te verdelen.

ELKE ARBITRAGE VINDT ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS PLAATS EN NIET ALS GROEPSVORDERING, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE VORDERING. Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat u afstand doet van elk recht dat u hebt om namens een groep of in een vertegenwoordigende hoedanigheid voor andere personen een rechtszaak aan te spannen. Dat betekent:

  • Noch u, noch Benefit kan als eiser of groepslid een vordering instellen als een groepsactie, een geconsolideerde actie of een actie als belangenbehartiger.
  • De arbiter kan niet meer dan één claim van één persoon in één zaak samenvoegen en kan geen geconsolideerde, groeps- of representatieve arbitrageprocedure voorzitten (tenzij we beiden akkoord gaan om dit te veranderen).
  • De beslissing of uitspraak van de arbiter in de zaak van één persoon kan alleen invloed hebben op de persoon die de vordering heeft ingediend, niet op andere klanten van Benefit, en kan niet worden gebruikt om andere geschillen met andere klanten te beslechten.

Internationale bezoekers en verzending

Wij verklaren niet dat het materiaal op de Sites of de producten die op de sites worden beschreven of aangeboden gepast of beschikbaar zijn voor gebruik in rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten, of dat deze Algemene Voorwaarden voldoen aan de wetten van enig ander land. Bezoekers die de Sites gebruiken en buiten de Verenigde Staten verblijven, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is. U stemt ermee in dat u geen toegang krijgt tot de Sites vanuit een gebied waar de content ervan illegaal is, en dat u, en niet Benefit, verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Voor internationale bestellingen kunnen invoerrechten, douanerechten en kosten worden geheven door de douaneautoriteiten van uw land. Bij het bestellen op BenefitCosmetics.com, is de ontvanger van de zending de geregistreerde importeur en is verantwoordelijk voor deze invoerkosten, evenals het voldoen aan alle wetten en regels van het land van bestemming. Benefit Cosmetics int geen heffingen en belastingen en ook al zijn we nog zo slim, we kunnen niet voorspellen wat uw specifieke kosten kunnen zijn. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie.

Programma voor de bescherming tegen fraude

Als onderdeel van onze orderverwerkingsprocedures screenen we alle ontvangen orders op fraude of andere vormen van ongeoorloofde of illegale activiteiten. Benefit behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling te verwerken of terug te betalen wegens verdenking van fraude of ongeoorloofde of illegale activiteiten. Als dit het geval is, kan Benefit uw bestelling weigeren of kan onze klantenservice u bellen op het door uw opgegeven telefoonnummer om uw bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om accounts te annuleren, te weigeren om bestellingen naar bepaalde adressen te verzenden, of om terugbetalingen of concessies in te houden wegens verdenking van fraude of ongeoorloofde of illegale activiteiten. Benefit neemt deze maatregelen om de klanten van Benefit en Benefit zelf te beschermen tegen fraude of andere ongeoorloofde of illegale activiteiten.

Geen wederverkopersactiviteit

De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Sites, met inbegrip van eventuele samples, die Benefit aan u levert, zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U mag geen producten of diensten verkopen of doorverkopen die u koopt of anderszins ontvangt van Benefit. Wij behouden ons het recht voor, met of zonder kennisgeving, om de hoeveelheid van een bestelling te annuleren of te verminderen, of vergoedingen of vergunningen naar eigen goeddunken te weigeren aan die personen waarvan wij denken dat ze betrokken zijn bij verdachte wederverkopersactiviteitn of op een andere manier deze Algemene Voorwaarden schenden. We kunnen onder andere vermoeden dat er wederverkopersactiviteit bestaat op basis van factoren als bestelfrequentie, bedrag en hoeveelheid.

Opmerkingen, feedback en andere aanvragen

Benefit is blij met opmerkingen en feedback over de Sites en de producten en diensten van Benefit. Alle informatie, materialen, suggesties, ideeën of opmerkingen die naar Benefit worden gestuurd, zullen niet worden behandeld als vertrouwelijke, eigendoms- of handelsgeheime informatie en door dergelijke informatie in te dienen, geeft u Benefit een onherroepelijke en onbeperkte toestemming om dergelijke informatie te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren voor welk doel dan ook. Tenzij de wet dit vereist, zal Benefit uw volledige naam niet gebruiken in verband met dergelijke informatie, materialen, suggesties, ideeën of opmerkingen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Geen verklaring van afstand

Het feit dat Benefit niet aandringt op een strikte naleving van enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden, betekent niet dat er afstand wordt gedaan van een dergelijke voorwaarde. Verder zal het geen invloed hebben op het vermogen van Benefit om enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden af te dwingen. U stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegenovergestelde bepaalt, elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Sites of deze Algemene Voorwaarden binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke vordering moet worden ingediend, of voorgoed van de hand wordt gewezen.

Geen geneeskundige praktijk

Deze website houdt zich niet bezig met geneeskundige praktijken. Alle informatie en adviezen op de website worden op algemene, algemene basis gegeven en zijn niet gericht op de toestand van een individuele patiënt. Het gebruik van deze website is nuttig om u te informeren over het gebruik van lasers voor esthetische doeleinden, en het gebruik van deze site creëert geen relatie tussen zorgverlener en patiënt. Online gezondheidsdiensten en gezondheidsinformatie kunnen de relatie tussen een gezondheidsprofessional en een patiënt niet vervangen, en u moet altijd een professional raadplegen voor de diagnose en behandeling van specifieke gezondheidsproblemen. U mag geen enkel advies of behandeling van uw gezondheidsprofessional negeren op basis van uw interpretatie van wat u op deze website kunt lezen. Door gebruik te maken van externe leveranciers hebben klanten de mogelijkheid om afspraken te maken waar om persoonsgegevens wordt gevraagd. Om de planning voor de afspraak af te ronden, kan u gevraagd worden bepaalde informatie in te vullen, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast kan het zijn dat u tijdens het maken van een afspraak wordt gevraagd om ons te vertellen over de esthetische procedures waarin u geïnteresseerd bent. We kunnen uw afspraakinformatie gebruiken om u een e-mail te sturen ter bevestiging van uw registratie op onze site, om te reageren op uw vragen, of om u op de hoogte te stellen als er een probleem is met de gemaakte afspraak. We kunnen ook van tijd tot tijd, met uw toestemming, e-mails sturen over speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Behoud bij het registreren van uw gegevens, al uw gegevens vertrouwelijk en bewaar ze op een veilige plaats. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast.

Ingangsdatum: 4/9/2014

Laatst bijgewerkt: 10/31/2018