COMMUNITYRICHTLIJNEN

 

Wij zijn graag gezellig! Bij Benefit horen we graag wat onze fans ervan vinden en behandelen we onze online wereld net alsof je in een winkel bent: een fijne plek waar je kunt rondkijken, beautytips en -tricks delen en praten over de avonturen van het leven We horen graag de mening van onze fans en willen weten wat hen inspireert. Bovendien vinden we het hartstikke leuk als fans onderling met elkaar in contact komen en een levendige community vormen. De community van Benefit is terug te vinden op verschillende platforms, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Google Plus, de website van Benefit op https://www.benefitcosmetics.com, de mobiele website van Benefit, de miniwebsites van Benefit en onze blog Friends with Benefit (gezamenlijk de “Sites”), en heeft fans over de hele wereld! Wij hebben deze richtlijnen samengesteld voor iedereen die content op onze Sites wil plaatsen, becommentariëren en opmerkingen wil delen. Lees deze Communityrichtlijnen zorgvuldig door, omdat ze een bindende overeenkomst vormen tussen jou, als een gebruiker van de Sites, en Benefit. Lees ook ons Privacybeleid, onze Voorwaarden en andere voorwaarden en beleid die je op onze Sites vindt met betrekking tot bepaalde functies, bestelinformatie of aanbiedingen. Wanneer je onze Site bezoekt of gebruikt, bevestig je dat je deze Communityrichtlijnen hebt gelezen, begrijpt en aanvaardt.

Gebruikerscontent:

Onze Sites stellen gebruikers in staat om te communiceren met andere gebruikers en om verschillende vormen van content te creëren, plaatsen, uploaden, delen of verdelen voor en met betrekking op de Sites (gezamenlijk “Gebruikerscontent”). Als jij jouw opvattingen, ideeën, meningen en opmerkingen op onze blog of forums plaatst, kun je niet voorkomen dat Benefit of andere leden van de community deze gebruiken, en geef je toestemming aan Benefit en iedereen om deze Gebruikerscontent op elke wijze te gebruiken.

Gebruikerscontent geeft niet noodzakelijkerwijze de ideeën van Benefit weer. Benefit geeft geen garantie voor de juistheid, waarachtigheid of betrouwbaarheid van Gebruikerscontent, en bevestigt de inhoud van Gebruikerscontent ook niet. Benefit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige Gebruikerscontent. Jij bent alleen verantwoordelijk voor alle content die je op de Sites plaatst.

Door hashtags met betrekking tot Benefit te gebruiken, stem je ermee in dat Benefit jouw post en content als een inzending kan gebruiken onder haar Voorwaarden en Communityrichtlijnen.

Licentie

Door Gebruikerscontent op deze Sites over te dragen, te delen, versturen, in te sturen, te plaatsen, uploaden of beschikbaar te maken, verleen je Benefit een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwig, onherroepelijk, niet-exclusief recht en een volledig sublicentieerbare licentie om afgeleide werken van je Gebruikerscontent te gebruiken, kopiëren, reproduceren, verdelen, publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te wijzigen, aanpassen, vertalen, archiveren, opslaan en creëren, in elke vorm, formaat of medium en van welke aard dan ook, nu bekend of later ontwikkeld, zowel op deze Sites als op andere online locaties, en in andere vormen of media buiten internet. Je doet afstand van alle morele rechten die je zou kunnen hebben ten opzichte van Gebruikerscontent die je ons geeft.

Geen vertrouwelijkheid

Benefit Cosmetics, haar agenten, filialen, verwante bedrijven, partners of dienstverlenende derden en hun respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers zijn niet verplicht de Gebruikerscontent die je ons stuurt vertrouwelijk te behandelen.

Regels met betrekking tot de inzending van Gebruikerscontent op de Sites:

Je moet een geregistreerde gebruiker zijn om Gebruikerscontent te plaatsen op de toepasselijke delen van de Sites. De inzending van deze content is onderworpen aan de volgende regels:

 • Blijf bij het onderwerp en respecteer anderen.
 • Plaats geen bedrieglijke of misleidende content.
 • Plaats nooit iets wat ongeldig, bedreigend, grof, intimiderend, obsceen of lasterlijk is, noch materiaal dat in strijd is met de wet of rechten van anderen, noch materiaal waarvan je weet of denkt dat het onwaar, onjuist of misleidend kan zijn.
 • Je mag geen haatgroepen organiseren of actie ondernemen, content, taal, beeltenissen of geluiden uploaden, plaatsen, streamen of overdragen op geen enkel forum, communicatie, openbaar profiel of andere voor iedereen zichtbare plaatsen die Benefit, naar eigen inzicht, aanstootgevend, hatelijk of vulgair vindt. Hieronder valt ook content of communicatie die Benefit, naar eigen inzicht, beschouwt als racistisch, etnisch, religieus of seksueel aanstootgevend, smadelijk, lasterlijk, bedreigend, intimiderend of belagend.
 • Je mag geen content “ad hominem” plaatsen of gebruikers of werknemers van Benefit persoonlijk aanvallen.
 • Je mag geen content uploaden, plaatsen, streamen of overdragen die virussen, wormen, spyware, tijdbommen of andere computerprogramma's bevatten die schade zouden kunnen toebrengen aan de Sites, computers of andere gebruikers, noch deze belemmeren of verstoren.
 • Je mag je niet voor iemand anders uitgeven, ook niet voor een werknemer van Benefit of een derde.
 • Je mag geen actie ondernemen die wij beschouwen als storend voor de normale stroom van chat of andere activiteiten op de Sites, zoals het uploaden, plaatsen, streamen of overdragen van ongevraagd of ongeautoriseerd materiaal, waaronder junkmails, SPAM, overmatige e-mails of kettingbrieven.
 • Je mag geen storing veroorzaken aan de Sites of enig systeem, hardware, software of netwerk aangesloten op de Sites of op andere wijze proberen codes of apparatuur in verband met de Sites te hacken of te achterhalen ('reverse engineering').
 • Je mag geen ongeautoriseerde software of hardware in combinatie met de Sites gebruiken, maken of verdelen, of data van de Sites overnemen of gebruiken om ongeautoriseerde software of hardware te ontwerpen, ontwikkelen of bij te werken.
 • Je mag geen valse melding maken of misbruik maken van de klantenservice van Benefit.
 • Je mag geen naam, telefoonnummer, adres, wachtwoord of andere persoonlijke informatie van een ander persoon of bedrijf via onze Sites geven.
 • Hoewel je vrij bent om een verwijzing of link naar andere blogs en websites te plaatsen, zijn commerciële aanbiedingen of reclame voor andere persoonlijke of commerciële blogs en websites niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om herhaaldelijk dezelfde post te plaatsen op verschillende plaatsen.
 • Gebruikers mogen geen links naar obscene of aanstootgevende sites plaatsen.

Bij twijfel, vergeet dan niet dat de Sites openbare forums zijn. Gebruik dezelfde beoordeling en zorg als wanneer je voor een publiek van duizenden mensen staat.

Verboden content:

Je stemt ermee in dat je geen Gebruikerscontent uploadt, overdraagt, plaatst of stuurt:

 • die erom bekend staat vals, onjuist of misleidend te zijn;
 • die copyright, patent, handelsmerk, merkgeheim of andere eigendomsrechten of publiciteitsrechten of privacy van derden schendt;
 • die in strijd is met enige wet, statuut, besluit of wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot degene die de export controleren, de consumenten beschermen, inzake oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of leugenachtige reclame); en
 • waarvoor je betaald of anderszins beloond werd door een derde.

Recht op beëindiging of melding

Benefit heeft ook het recht (maar is niet verplicht) om het account van een geregistreerde gebruiker of het recht om Gebruikerscontent op de Sites te plaatsen te beëindigen. Benefit heeft ook het recht om een gebruiker die deze Communityrichtlijnen schendt te melden bij de juiste wetshandhavingsinstantie of toezichthouder, in het geval dat een dergelijke actie noodzakelijk of dienstig wordt geacht.

Recht op controle

Benefit kan, maar is niet verplicht, Gebruikerscontent te controleren en/of te matigen. Alle Gebruikerscontent die je plaatst kan door Benefit naar eigen inzicht worden gebruikt. Benefit behoudt zich het recht om Gebruikerscontent te wijzigen, in te korten of te verwijderen, die naar eigen inzicht van Benefit in strijd is met deze Communityrichtlijnen, de rechten van anderen of enige toepasselijke wet, of die op welke wijze dan ook schadelijk, aanstootgevend of anderszins ongepast is. Als je een opmerking ziet waarvan je vindt dat deze verwijderd moet worden, stuur ons dan e-mail met meer informatie naar: facebookadmin@benefitcosmetics.com  

Verklaringen en garanties

Door Gebruikerscontent over te dragen verklaar je en garandeer je dat (i) je de enige auteur en eigenaar bent van de Gebruikerscontent, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben; (ii) je vrijwillig afstand doet van alle "morele rechten" die je in een dergelijke content kan hebben; (iii) alle content die jij plaatst juist is; (iv) je minstens 18 jaar oud bent; en (v) het gebruik van de content die je inzendt niet in strijd is met deze Communityrichtlijnen en geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit.

Schadevergoeding

JE STEMT ERMEE IN OM BENEFIT (EN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, FILIALEN, JOINT VENTURES, WERKNEMERS EN DIENSTVERLENENDE DERDEN) TE VRIJWAREN VAN ALLE (HUIDIGE EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE) CLAIMS, EISEN EN SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, BEKEND EN ONBEKEND, MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCAATSKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN INBREUK OP JOUW BOVENSTAANDE VERKLARINGEN EN GARANTIES, OF JOUW SCHENDING VAN ENIGE WET OF RECHTEN VAN EEN DERDE.

Klantenservice

Blijf bij het onderwerp en houd het bij opmerkingen die van toepassing zijn op Benefit Cosmetics. Bij twijfel, vraag het ons gewoon! Ons social media-team werkt in San Francisco en zal proberen om zo snel mogelijk antwoord te geven. Neem voor urgente zaken contact op met

onze klantenservice: netherlandscustomerc@benefitcosmetics.com.

Ingangsdatum: 4/9/2014

Laatst bijgewerkt: 4/9/2014