Twój czas jest cenny, umów się online! ZNAJDŹ SKLEP!

REGULAMIN

 

Poniższy Regulamin to oficjalne warunki i postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej Benefit, o adresie www.benefitcosmetics.com („Benefit’s Website”), o adresie m.benefitcosmetics.com („Benefit’s mobile Website”), blogu Benefit o adresie blog.benefitcosmetics.com („Benefit’s Blog”), oraz z aplikacji Benefit (takich jak mikrostrony Benefit, profile na mediach społecznościowych, jak Facebook czy Twitter, oraz Rejtingi i Opinie; Recenzje oraz Pytania i Odpowiedzi) („Aplikacji Benefit”), (zbiorczo, „Stron”). Treści i usługi udostępniane na Stronach przez Benefit Cosmetics LLC („Benefit”, „nas”, „nasze”, „my”) podlegają następującym warunkom i postanowieniom. Prosimy także zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, Zasadami Wspólnoty

oraz innymi zasadami i politykami umieszczonymi na naszych Stronach w odniesieniu do danych funkcjonalności, zamówień i promocji. Przeglądając i/lub korzystając ze Stron potwierdzasz, że przeczytałaś/eś, zrozumiałaś/eś i zaakceptowałaś/eś poniższy Regulamin, oraz zasady, polityki i regulaminy umieszczone na naszych Stronach.

Benefit zastrzega sobie prawo do aktualizowania, lub modyfikowania niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu w dowolnym czasie. Po wprowadzeniu zmian uaktualniona wersja będzie dostępna na stronie i zaktualizuje datę "Ostatniej aktualizacji", skopiowaną poniżej. Z tego względu zachęcamy do sprawdzenia Regulaminu przy każdym zakupie na stronie Benefit lub za każdym razem, kiedy korzystasz ze Stron. Korzystając z tych Stron, zgadzasz się na przestrzeganie Regulaminu zamieszczonego na Stronach w momencie ich rozpoczęcia ich przeglądania. Uwaga: przedstawiony poniżej arbitraż, wymagany jest do rozstrzygania wszelkich roszczeń wobec Benefit. ARBITRAŻ OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIESZ MIEĆ PRAWA ORAZ ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA SWOICH PROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH.

Umowa wiążąca

Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy nami a tobą. Korzystając z naszych Stron potwierdzasz, że masz przynajmniej 18 lat lub więcej , możesz w pełni przyjmować zasady, warunki, obowiązki, oświadczenia i odpowiedzialności wynikające z niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania i respektowania tego Regulaminu.

Własność intelektualna

Wszystko co znajduje się na Stronach lub ma z nimi związek, w tym także, choć nie wyłącznie nazwa i znak towarowy Benefit, przedstawienia graficzne i opisy produktów, projekt Strony, jej układ graficzny, teksty, grafika, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe, nagłówki stron, znaki towarowe, treść, dobór i układ powyższych oraz oprogramowanie stanowią własność Benefit lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i jako takie są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe, w tym przepisy dotyczące praw autorskich i znaków towarowych. Zezwala się na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części Stron w celu złożenia zamówienia w Benefit, lub w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów ze Strony - w tym także reprodukowanie do celów innych niż wyżej opisane, modyfikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie, wyświetlanie lub prezentowanie - bez uprzedniej pisemnej zgody Benefit jest surowo zabronione. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze Strony związanych z jakimkolwiek produktem lub usługą oferowaną przez Benefit w sposób mogący wprowadzać w błąd konsumentów, lub w jakikolwiek sposób dyskredytować lub zniesławiać Benefit jest także zabronione.

Nie możesz używać żadnych narzędzi do eksploracji danych, robotów ani podobnych narzędzi do pozyskiwania i ekstrakcji danych na Stronach lub w ramach którejkolwiek części witryny. Nie możesz obejść żadnych znajdujących się na Stronach mechanizmów zapobiegających nieautoryzowanemu powielaniu i rozpowszechnianiu treści lub materiałów znajdujących się na tychże Stronach.

Zastrzeżenia dotyczące nieścisłości

Na Stronach mogą niekiedy pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości, lub przeoczenia w opisach produktów, cenach, czy dostępności towaru. Benefit zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń, oraz do zmieniania lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym także po złożeniu zamówienia).

Mimo iż będziemy podejmować stosowne wysiłki w celu zapewnienia, by informacje dostępne na Stronach były dokładne, nie możemy zapewnić ścisłości ani wiarygodności informacji, danych, ani treści udostępnianych na Stronie. Zawartość Strony udostępniana jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nie odpowiadamy za dokładność, dostępność, ani przydatność którejkolwiek z informacji podawanych lub udostępnianych poprzez Strony. Informacje znajdujące się na Stronach mogą być kompilacją treści z różnych źródeł. Więcej szczegółów znajduje się poniżej w rozdziale „Zastrzeżenia”.

Właściwe korzystanie ze Stron

Wyrażasz zgodę na korzystanie ze Stron zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, stanowymi, krajowymi I międzynarodowymi, zasadami i regulacjami, w tym ze wszelkimi przepisami dotyczącymi przekazywania danych technicznych eksportowanych z kraju zamieszkania i wszelkimi przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych dotyczącymi kontroli eksportu. Naruszenie któregokolwiek z powyższych może skutkować natychmiastowym odstąpieniem od niniejszego Regulaminu, oraz narazić użytkownika na sankcje federalne lub stanowe lub też inne skutki prawne. Zastrzegamy sobie prawo, choć nie jest to obowiązek, badania sposobu korzystania ze Stron w celu (a) ustalenia czy doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, lub (b) ustalenia zgodności ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami, procedurami prawnymi, lub wymogami rządowymi.

Nie należy korzystać ze stron internetowych w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić nasze serwery lub sieci, lub zakłócić korzystanie ze stron internetowych innym użytkownikom. Nie możesz podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, kont użytkowników, systemów i sieci komputerowych, poprzez hacking, pozyskiwanie haseł ani w żaden inny sposób. Możemy podjąć wszelkie środki prawne i techniczne w celu zapobieżenia naruszeniu tego przepisu i egzekwować te warunki.

Niektóre części Strony mogą wymagać wprowadzenia hasła. Oświadczasz, że odpowiadasz za wszelkie działania lub zaniechania, które mają miejsce na koncie, po zalogowaniu. Jeśli podejrzewasz, że ktoś używał hasła lub konta bez twojej zgody, należy nas niezwłocznie powiadomić. Zastrzegamy sobie prawo do dostępu i ujawnienia wszelkich informacji, w tym, bez ograniczeń, nazw użytkowników kont oraz innych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na prawomocne żądanie władz.

Podmioty Trzecie

Benefit może od czasu do czasu udostępniać linki do innych stron internetowych lub aplikacji (łącznie "Strony podmiotów trzecich") jako usługę dla osób zainteresowanych takimi informacjami. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich mogą być także zamieszczane przez podmioty trzecie na Blogu Benefit i w Aplikacjach Benefit. Benefit nie monitoruje, nie zatwierdza ani nie kontroluje treści znajdujących się na stronach internetowych podmiotów trzecich. Umieszczenie jakichkolwiek linków do stron internetowych podmiotów trzecich nie oznacza stowarzyszenia lub jakiegokolwiek związku pomiędzy Benefit a stroną internetową strony trzeciej, Benefit nie gwarantuje, nie potwierdza ani nie autoryzuje dokładności ani kompletności treści podawanej na stronach podmiotów trzecich. Benefit nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie ani przeglądanie treści na stronach internetowych podmiotów trzecich. Użytkownik korzysta ze stron internetowych podmiotów trzecich na własne ryzyko. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich nie oznaczają uprawnienia do korzystania z wszelkich praw chronionych innych osób, dostępnych w tych linkach. Skorzystanie z któregokolwiek z tych linków oznacza opuszczenie Strony.

Niektóre funkcjonalności na Stronach mogą powodować interakcje pomiędzy Stroną a stronami internetowymi lub usługami podmiotów trzecich lub („funkcjonalności społeczne") jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji społecznych, informacja którą zamieszczasz, lub udostępniasz może zostać upubliczniona na stronach lub przez operatora funkcji społecznościowych, z których korzystasz. Podobnie jeśli umieszczasz informację na portalu strony trzeciej, z odwołaniem do Strony (n.p. wykorzystującym hasztagi związane z Benefit w poście lub aktualizacji statusu), post ten może zostać upubliczniony na naszych Stronach zgodnie z zasadami strony internetowej lub serwisu strony trzeciej. Podobnie, zarówno Benefit jak i strona trzecia mogą mieć dostęp do informacji na twój temat, oraz sposobie korzystania przez ciebie ze Strony lub stron internetowych i serwisów strony trzeciej. Możemy ponadto otrzymywać informacje o tobie jeśli inni użytkownicy serwisów internetowych stron trzecich udostępniają nam swoje profile, a użytkownik jest jednym z ich „kontaktów” lub jeśli informacje o tobie są dostępne w inny sposób poprzez „kontakty” na stronie internetowej, profilu, lub podobnej stronie na mediach społecznościowych lub interaktywnych serwisach internetowych stron trzecich. Zbierane przez nas informacje powiązane z funkcjami społecznymi podlegają Polityce Prywatności Benefit. Informacje gromadzone i przechowywane przez strony trzecie podlegają ich własnym zasadom zachowania poufności, w tym także to, czy strona trzecia nadal udostępnia te informacje nam, jakie informacje nam udostępnia, oraz twoje preferencje dotyczące tego, co jest udostępniane innym na stronach internetowych lub w serwisach strony trzeciej.

 

Korzystanie z produktów i usług

Produkty i usługi dostępne na Stronach, w tym także próbki, które Benefit przekazuje użytkownikom przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie materiały i informacje prezentowane przez Benefit przeznaczone są wyłącznie do osobistych celów edukacyjnych lub informacyjnych. Oświadczenia o produktach nie były przedmiotem oceny amerykańskiej U.S. Food and Drug Administration a ich ewentualne oddziaływanie nie musi odnosić się do wszystkich osób. Oświadczenia i produkty nie mają na celu diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek stanom lub chorobom. Wszystkie produkty należy stosować ściśle według wskazań, środków ostrożności i ogólnych zaleceń. Należy zawsze sprawdzać składniki pod kątem możliwych reakcji alergicznych.

Korzystanie ze Stron nie może zastępować profesjonalnej konsultacji lekarskiej: są to Strony będące wyłącznie wirtualnymi sklepami specjalizującymi się w sprzedaży kosmetyków. Należy skonsultować się z lekarzem lub przedstawicielem służby zdrowia przed skorzystaniem z jakichkolwiek kosmetyków, produktów lub przed poleganiem na informacjach uzyskanych na Stronach. Wszelkie pytania, obawy i decyzje dotyczące aspektów zdrowotnych należy kierować do swojego lekarza lub przedstawiciela służby zdrowia. Benefit nie udziela, ani nie zamierza udzielać na swoich Stronach odpowiedzi na pytania natury medycznej ani zastępować w tych kwestiach przedstawicieli służby zdrowia lub środków medycznych. Benefit nie przedstawia się ani nie sugeruje swoich kompetencji jako lekarza. Nasze Strony nie zawierają zaleceń dotyczących leków ani zabiegów leczniczych.

Użytkownik nie może sprzedawać ani odsprzedawać żadnych produktów ani usług zakupionych lub otrzymanych w inny sposób od Benefit. Benefit zastrzega sobie prawo, z uprzedzeniem lub bez, do anulowania lub zmniejszenia dowolnego zamówienia na produkty lub usługi o ile sądzi, co pozostaje do wyłącznego uznania Benefit, że może ono być pogwałceniem niniejszego Regulaminu.

Kalifornijska ustawa Proposition 65 uprawnia konsumentów ze stanu Kalifornia do specjalnych ostrzeżeń o produktach zawierających substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia jako mogące powodować nowotwory lub wady wrodzone, lub wykazywać inne działanie szkodliwe dla rozrodu, o ile produkty narażają konsumentów na kontakt z tymi substancjami na poziomie przewyższającym próg bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo naszych konsumentów mamy nadzieję, że poniższe informacje ułatwią podejmowanie decyzji dotyczących zakupów.

Następujące ostrzeżenie dotyczy produktów związanych z tą stroną:

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia jako powodujące nowotwory oraz wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

Informacja o kolorach

Choć Benefit stara się dokładnie odzwierciedlić kolory produktów, kolory widoczne dla użytkownika zależą od urządzenia z którego korzysta do oglądania produktów i mogą odbiegać od rzeczywistych.

Polityka zwrotów pieniężnych

Prosimy zapoznać się z warunkami zwrotu i wymiany produktów zakupionych na stronie internetowej Benefit tutaj.

Dla produktów zakupionych w butikach Benefit Cosmetics, dokonujemy wymiany na taki sam produkt lub inny o tej samej wartości lub wystawiamy bon płatniczy na okres 30 dni od daty zakupu z ważnym dowodem zakupu. Zwrot pieniędzy wymaga przedstawienia oryginalnego paragonu kasowego, najpóźniej do 10 dni od daty zakupu i wydania towaru. Zwroty po 30 dniach mogą podlegać jedynie wymianie produktu. Nie akceptujemy zwrotów po upływie 45 dni. Towary zakupione w butikach Benefit Cosmetics w promocyjnych i obniżonych cenach mogą podlegać jedynie wymianie i muszą zostać zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakupu, po okazaniu ważnego dowodu zakupu. Wartość wymiany będzie równa pierwotnej cenie zakupu.

W odniesieniu do zakupów dokonanych w butikach Benefit Cosmetics, należy sprawdzić politykę zwrotów danego punktu sprzedaży.

Usługi mobilne

Dostęp do Stron ze smartfonów jest aktualnie bezpłatny. Mają zastosowanie zwykłe stawki operatora, takie jak opłaty za przesyłanie wiadomości tekstowych i transmisję danych.

Wyłączenie odpowiedzialności

BENEFIT UDOSTĘPNIA STRONY I ICH TREŚĆ W AKTUALNYM STANIE I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO FUNKCJONOWANIA STRON, INFORMACJI LUB TREŚCI NA NICH ZAWARTYCH. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO BENEFIT WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM TAKŻE NA PRZYKŁAD GWARANCJĘ WARUNKÓW POKUPNOŚCI BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, BENEFIT NIE ZAŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE. BENEFIT NIE MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRON.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W POWYŻSZYM PUNKCIE DOTYCZĄCYM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK INNEGO SPORU Z NAMI ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z TYCH STRON JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NICH. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZA LUB NASZYCH PRZEDSTAWICIELI, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, FILII I PRZEDSTAWICIELSTW ZA WSZELKIE REKLAMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRON NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY OPŁAT WNIESIONYCH NAM W CIĄGU ROCZNEGO KORZYSTANIA ZE SPORNYCH USŁUG LUB WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓREGO REKLAMACJA DOTYCZY.

MY, NASI PRZEDSTAWICIELE, PODMIOTY ZALEŻNE, FILIE I PRZEDSTAWICIELSTWA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TYCH STRON. WYŁĄCZENIE TO MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH ROSZCZEŃ O UTRACONE KORZYŚCI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOBREJ OPINII, PRZERWY W PRACY, AWARIE LUB USTERKI KOMPUTERÓW, LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY HANDLOWE LUB STRATY, NAWET JEŚLI WIEDZIELIŚMY LUB POWINNIŚMY BYLI WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO NIE DOPUSZCZA WYKLUCZEŃ LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE, W KRAJACH TYCH, LUB JURYSDYKCJACH NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZYCH FILII I PRZEDSTAWICIELSTW JEST OGRANICZONA DO ZAKRESU DOPUSZCZALNEGO PRZEZ PRAWO. JEST ONA WYKONALNA W NEW JERSEY.

NIE POPIERAMY I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ I RZETELNOŚĆ JAKICHKOLWIEK OPINII, INFORMACJI, PORAD LUB OŚWIADCZEŃ NA STRONACH. TO UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOKONANIE OCENY DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, OPINII, PORAD LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH NA TYCH STRONACH. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ W CELU DOKONANIA OCENY WSZELKICH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, POGLĄDÓW, PORAD LUB INNYCH TREŚCI NA STRONACH.

Treści Użytkownika

Użytkownicy naszych stron, mają możliwość zamieszczania określonych treści na naszych Stronach, takich jak komentarze na Blogu Benefit, recenzje w dziale Ratingi i OpiniI oraz pytania w naszej aplikacji Pytania i Odpowiedzi; działu Odpowiedzi („Treści zamieszczane przez użytkowników"). Wszystkie treści zamieszczane przez użytkowników muszą być zgodne z Zasadami Wspólnoty. Zasady Wspólnotystanowią wiążącą część niniejszego Regulaminu. Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią Zasad Wspólnoty przed skorzystaniem ze Stron.

Polityka dotycząca praw autorskich

Jeżeli uważasz, że twój utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie wyznaczonemu przez Benefit przedstawicielowi ds. praw autorskich (wymienionemu poniżej) następujących pisemnych informacji zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512 i nast.): 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; 2. Opis utworu chronionego prawem autorskim, który został naruszony; 3. Opis materiału, który został naruszony, a także miejsce jego umieszczenia na Stronach; 4. Adres, numer telefonu i adres e-mail; 5. Twoje oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, iż kwestionowane wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; 6. Oświadczenie, że wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu właściwego dla miejsca zamieszkania, lub jeśli miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, dla okręgu sądowego właściwego dla siedziby Benefit oraz że wyrażasz on zgodę na obsługę procesu przez osobę, która dokonała zgłoszenia lub przez przedstawiciela takiej osoby; oraz 7. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że powyższe informacje są prawdziwe i że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

W przypadku otrzymania takiego powiadomienia, możesz przekazać wyznaczonemu przedstawicielowi pisemne roszczenie wzajemne zawierające poniższe informacje. Aby wzajemne roszczenie było skuteczne, musi być ono przekazane na piśmie i zawierać następujące informacje:

  1. Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;
  2. Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz miejsce, w którym materiał został umieszczony przed jego usunięciem lub do którego dostęp został zablokowany;
  3. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że działasz w dobrej wierze, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnego rozpoznania materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany;
  4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji Federalnego Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub, jeśli twoje miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, dla każdego okręgu sądowego właściwego dla powoda, oraz że wyrażasz zgodę na świadczenie usług procesowych przez osobę, która dostarczyła powiadomienie o domniemanym naruszeniu lub przedstawiciela takiej osoby.

Z wyznaczonym przedstawicielem Benefit do spraw naruszenia praw autorskich można skontaktować się pod adresem:

Uwaga: Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do powiadomienia Benefit o podejrzeniu naruszenia praw autorskich. Wszelkie inne zapytania należy kierować do naszego działu obsługi klienta pod numerem telefonu 800-781-2336 lub poprzez formularz zgłoszeniowy online.

Odszkodowania

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Benefit (pracowników, dyrektorów, przedstawicieli, podmioty zależne, spółki joint-venture, pracowników i dostawców usług podmiotów trzecich), przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami wszelkiego rodzaju i natury, znanymi i nieznanymi, włączając w to rozsądne opłaty prawne, wynikające z: (a) nieprzestrzegania przez ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu; (b) naruszenia niniejszego Regulaminu; (c) naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw autorskich, własności lub praw do ochrony prywatności); lub (d) jakiegokolwiek roszczenia, że jakakolwiek treść przesłana przez ciebie na Strony wyrządziła szkodę osobie trzeciej. Ten obowiązek odszkodowania będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu i po zakończeniu korzystania przez Ciebie z tych stron.

Właściwe prawo i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie kwestie związane z wynikami, interpretacją, naruszeniem lub egzekwowaniem niniejszego Regulaminu lub praw, obowiązków i zobowiązań zarówno Twoich, jak i naszych w nim zawartych, podlegają prawu stanu Kalifornia.

Arbitraż / Bez pozwów grupowych

Wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję dla wszelkich sporów, roszczeń lub żądań związanych w jakikolwiek sposób ze Stronami zostaną rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu. ARBITRAŻ OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIESZ MIEĆ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SWOICH ROSZCZEŃ PRZEZ SĄD LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH. Prawa do wstępnej wymiany informacji i innych ustaleń, jak również prawa do odwołania mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku złożenia pozwu w sądzie. Wszelkie spory między Tobą a Benefit jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru wynikającego z użytkowania lub korzystania ze Stron internetowych, będą rozstrzygane przez Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”) w drodze arbitrażu na podstawie przepisów obowiązujących w danym momencie w Stanie Kalifornia, przed jednym arbitrem, który zostanie wspólnie uzgodniony przez obie strony i wybrany zgodnie z przepisami JAMS. Uzgodniono ponadto, że wszelkie spory co do tego, czy zakres stosowania tych przepisów o arbitrażu obejmuje roszczenie, będą rozstrzygane przez arbitra, a nie przez sąd. Strony zgadzają się na równy udział w kosztach arbitrażu.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, KONSOLIDOWANEGO LUB W RAMACH POSTĘPOWANIA PRZEDSTAWICIELSKIEGO. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zrzekasz się wszelkich praw do powództwa zbiorowego lub w charakterze przedstawiciela innych osób. To oznacza, że:

  • Ani Ty, ani Benefit nie możecie wytoczyć powództwa jako strona skarżąca lub uczestnik grupy w pozwie zbiorowym, pozwie skonsolidowanym lub powództwie przedstawicielskim.
  • Arbiter nie może łączyć postępowań więcej niż jednej osoby w pojedyncze postępowanie, nie może przewodniczyć postępowaniu skonsolidowanemu, grupowemu, lub przedstawicielskiemu (o ile obie strony nie zdecydują inaczej).
  • Decyzja arbitra lub odszkodowanie przyznane jednej osobie odnosi się jedynie do osoby, która wniosła powództwo, nie do innych klientów Benefit, nie może być także wykorzystana w rozstrzyganiu innych sporów z innymi klientami.

Wizytacje międzynarodowe i dostawy

Nie gwarantujemy, że materiały dostępne na stronach internetowych oraz produkty opisane lub oferowane na Stronach są właściwe oraz dopuszczone do użytku w ramach jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, lub że niniejszy Regulamin jest zgodny z przepisami obowiązującymi w jakimkolwiek innym kraju. Użytkownicy korzystający ze Stron a przebywający poza Stanami Zjednoczonymi, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie lokalnych przepisów. Zgadzasz się, nie korzystać ze Stron z dowolnego terytorium, na którym treści Stron są nielegalne, oraz że to ty, a nie Benefit, jesteś odpowiedzialny za zachowanie zgodności z obowiązującym prawem lokalnym.

Zamówienia międzynarodowe mogą podlegać opodatkowaniu z tytułu importu, cłom i opłatom pobieranym przez służby celne twojego kraju po ich przybyciu. Zamawiając produkty na stronie BenefitCosmetics.com, odbiorca przesyłki jest importerem towaru i odpowiada za uiszczenie opłat przywozowych, a także za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w kraju przeznaczenia. Benefit Cosmetics nie pobiera opłat ani podatków, nie możemy także przewidzieć wysokości takich opłat w poszczególnych przypadkach. Opłaty celne w różnych krajach są bardzo różne, aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy skontaktować się z lokalnym biurem informacji celnej.

Program ochrony przed nadużyciami

W ramach naszych procedur przetwarzania zamówień analizujemy wszystkie zamówienia pod kątem nadużyć oraz wszelkiej bezprawnej lub nielegalnej działalności. Benefit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub zwrotu z powodu podejrzenia oszustwa lub nieuprawnionej lub nielegalnej działalności. W takim przypadku, Benefit może odrzucić zamówienie lub tez nasz dział Obsługi Klienta może zadzwonić pod podany numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania wszelkich kont, odmowy dostaw pod niektóre adresy, lub odmowy refundacji lub koncesji z powodu podejrzenia oszustwa lub nieuprawnionej lub nielegalnej działalności. Benefit podejmuje tego rodzaju działania w celu ochrony swoich klientów, oraz własnych interesów przed oszustwem lub inną nieuprawnioną lub nielegalną działalnością.

Zakaz odsprzedaży

Produkty i usługi dostępne na Stronach, w tym także próbki, które Benefit przekazuje użytkownikom przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może sprzedawać ani odsprzedawać żadnych produktów ani usług zakupionych lub otrzymanych w inny sposób od Benefit. Zastrzegamy sobie prawo, za uprzednim powiadomieniem lub bez, do anulowania lub zmniejszenia ilości zamówienia lub wstrzymania refundacji lub koncesji, wedle własnego uznania, osobom, które naszym zdaniem mogą być zaangażowane w podejrzaną działalność odsprzedawcy lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin. Możemy podejrzewać nieuprawnioną odsprzedaż w oparciu o czynniki takie jak częstotliwość, kwota lub ilościowa wielkość zamówień.

Uwagi, opinie i inne zgłoszenia

Benefit ceni sobie twoje uwagi i opinie dotyczące Stron oraz produktów i usług Benefit. Wszelkie informacje, materiały, sugestie, pomysły oraz uwagi przesłane do Benefit będą traktowane jako poufne, zastrzeżone lub jako tajemnica handlowa, zaś przekazując taką informację przyznajesz Benefit nieodwołalne i nieograniczone prawo do wykorzystywania, modyfikowania, powielania, przekazywania, przedstawiania i rozpowszechniania takiej informacji do jakichkolwiek celów. O ile nie wymaga tego prawo, Benefit nie będzie używał twoich pełnych danych w połączeniu z taką informacją, materiałem, sugestią, pomysłem lub komentarzem bez twojej uprzedniej, pisemnej zgody.

Zrzeczenie się

Niemożność wyegzekwowania przez Benefit ścisłego wypełnienia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się z ich egzekwowania. Co więcej, nie stanowi przesłanki do zrzeczenia się przez Benefit egzekwowania jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Regulaminu. Zgadzasz się, że niezależnie od wszelkich praw i przepisów stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do korzystania ze Stron lub niniejszego Regulaminu należy złożyć w ciągu jednego (1) roku od nastąpienia takiego roszczenia lub podstawy powództwa, lub też zostaną wykluczone.

Zakaz prowadzenia działalności medycznej

Ta strona internetowa nie jest związana z działalnością medyczną. Wszelkie informacje i porady zamieszczone na tej stronie internetowej są podawane w sposób ogólnikowy i nie dotyczą indywidualnego stanu zdrowia poszczególnych pacjentów. Korzystanie z tej strony internetowej jest pomocne w informowaniu o korzystaniu z laserów do celów kosmetycznych, a korzystanie z tej strony nie tworzy relacji typu lekarz-pacjent. Usługi medyczne online i udzielanie informacji dotyczących zdrowia nie mogą zastąpić kontaktu lekarza z pacjentem i zawsze należy zasięgnąć opinii specjalisty w celu zdiagnozowania i leczenia konkretnych problemów zdrowotnych. Nie należy lekceważyć żadnych porad lub leczenia przepisanego przez lekarza, opierając się na interpretacji tego, co można przeczytać na tej stronie internetowej. Dzięki współpracy z dostawcami zewnętrznymi, klienci mają możliwość umówienia się na wizytę, która może wymagać podania danych osobowych. Aby dokonać rezerwacji terminu wizyty, możesz zostać poproszony o wprowadzenie pewnych danych, takich jak nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Ponadto, podczas rezerwacji terminu możesz zostać poproszony o poinformowanie nas o interesujących cię zabiegach estetycznych. Dane dotyczące rezerwacji mogą zostać wykorzystane do wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji na naszej stronie, w celu udzielenia odpowiedzi na twoje pytania lub powiadomienia cię w przypadku pojawienia się problemu z rezerwacją. Możemy również, za twoją zgodą, wysyłać co pewien czas e-maile dotyczące specjalnych promocji lub newsletterów, które mogą być dla ciebie interesujące. Po dokonaniu rejestracji swoich danych, należy zachować ich poufność i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania, które są podejmowane w ramach Twojego konta.

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie przez sąd właściwej jurysdykcji uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Data wejścia w życie: 04.09.2014

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018