VILKÅR OG BETINGELSER

 

Disse vilkår og betingelser er de officielle vilkår for brug af Benefits hjemmeside på adressen www.benefitcosmetics.com (“Benefits hjemmeside”), på m.benefitcosmetics.com (“Benefits mobile hjemmeside”), på Benefits blog på blog.benefitcosmetics.com (“Benefits blog”) og på Benefits applikationer (herunder Benefitss microsites, social medier, såsom Facebook og Twitter samt Ratings & Reviews og Ask & Answer) (“Benefits applikationer”), (tilsammen benævnt “Sites”). Indhold og services på vores Sites leveres til dig af Benefit Cosmetics LLC ("Benefit", "os, "vores", "vi") i henhold til følgende vilkår og betingelser. Du bedes også læse vores privatlivspolitik, guidelines for fællesskabet

og de øvrige vilkår og politikker, du finder på vores Sites i forbindelse med visse funktioner, bestillingsinformation og tilbud. Når du befinder dig på eller bruger vores Sites, anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være underlagt disse vilkår og betingelser samt de andre guidelines, politikker og vilkår, som er postet på vores Sites.

Benefit forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser når som helst. Når der er ændringer, lægger vi den reviderede version ud på denne hjemmeside og opdaterer datoen for "sidst opdateret", kopieret nedenfor. Derfor opfordrer vi dig til at gennemlæse disse vilkår og betingelser, når du køber produkter fra Benefit eller på anden måde benytter vores Sites. Når du benytter disse Sites, accepterer du at være underlagt de vilkår og betingelser, der er offentliggjort på vores Sites på det tidspunkt, du bruger dem. Bemærk at voldgiftsbestemmelsen nedenfor fordrer, at retskrav, du måtte have til Benefit, afgøres ved voldgift. VOLDGIFT BETYDER AT DU IKKE HAR, OG FRASIGER DIG RETTEN TIL AT FÅ DINE RETSKRAV AFGJORT AF EN DOMMER ELLER JURY.

Bindende kontrakt

Disse vilkår og betingelser danner en juridisk bindende kontrakt imellem dig og os. Når du benytter vores Sites, bekræfter du, at du er fyldt 18 år og er i stand til og kompetent til at efterleve de vilkår, betingelser, forpligtelser, repræsentationer og ansvar, der fremsættes i disse vilkår og betingelser, samt overholde og efterleve disse vilkår og betingelser.

Intellektuel ejendom

Alt på eller brugt i forbindelse med vores Sites, herunder men ikke begrænset til Benefits navn og logo, billeder og beskrivelser af produkter, Site design, Sites'enes udseende og atmosfære, tekst, grafik, ikonknapper, billeder, lydklip, sideoverskrifter, varemærker, indhold, udvalg og opsætning heraf samt al software tilhører eller er licenseret til Benefit og er beskyttet af amerikansk og international lov, herunder love vedrørende copyright og varemærker. Det er tilladt at kopiere (elektronisk) eller printe dele af vores Sites, når formålet er at bestille varer hos Benefit eller er ikke-kommercielt. Al anden brug af materialer på vores Sites - herunder reproduktion med andre end ovenfor omtalte formål, ændringer, distribution, genudgivelse, formidling, fremvisning eller afspilning - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Benefit er strengt forbudt. Brug af materiale fra vores Sites i forbindelse med et hvilket som helst produkt, der ikke tilbydes af Benefit på hvilken som helst måde, som kan skabe forvirring blandt forbrugerne, eller på nogen måde kan nedgøre eller skæmme Benefit er også forbudt.

Du må ikke anvende datamining, robotter eller lignende redskaber til indsamling og udvinding af data på vores Sites eller indramme data fra vores Sites. Du må ikke omgå nogen mekanismer på vores Sites for at undgå uautoriseret reproduktion eller formidling af indhold eller materiale på vores Sites.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende unøjagtigheder

Ind imellem kan der være informationer på vores Sites, som indeholder typografiske fejl eller forglemmelser, relateret til produktbeskrivelser, priser og tilgængelighed. Benefit forbeholder sig ret til at rette fejl, unøjagtigheder eller forglemmelser samt ændre eller opdatere information på hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel (også efter du har afgivet bestilling).

Vi gør hvad vi kan for at sikre, at de informationer, der fremgår af vores Sites er nøjagtige, men vi kan ikke garantere nøjagtigheden og troværdigheden af informationer, data og indhold på vores Sites. Indholdet på vores Sites er kun til information. Vi er ikke ansvarlige for og hæfter ikke for nøjagtighed, brugbarhed eller tilgængelighed af information, som formidles eller fremgår af vores Sites. Informationer på vores Sites kan stamme fra mange andre kilder. Se afsnittet om ansvarsfraskrivelse nedenfor for yderligere detaljer.

Korrekt brug af vores Sites

Du indvilliger i at bruge vores Sites i overensstemmelse med alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler, forordninger, herunder love vedrørende videreformidling af tekniske data fra dit bopælsland samt alle eksportkontrollove i USA. Overtrædelse af noget af det føromtalte kan resultere i øjeblikkelig afslutning af disse vilkår og betingelser samt idømmelse af føderale straffe samt andre juridiske konsekvenser. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtede til at undersøge din brug af vores Sites for (a) at vurdere, om du har brudt disse vilkår og betingelser eller (B) at leve op til gældende lov, forordninger, retslige procedurer eller regeringsmæssige anmodninger.

Du må ikke bruge vores Sites på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbebyrde eller svække vores servere eller netværk eller påvirke andre parters brug eller glæde af vores Sites. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til services, brugerkonti, computersystemer eller netværk via hacking, password mining eller andre midler. Vi kan tage alle juridiske og tekniske remedier i brug for at forhindre at denne forordning overtrædes og håndhæve disse vilkår.

Visse dele af vores Sites kan være beskyttet af et password. Du accepterer, at du er ansvarlig for alle handlinger eller forglemmelser i forbindelse med din konto, når dit password anvendes. Hvis du tror, en anden har brugt dit password eller din konto uden din tilladelse, skal du underrette os øjeblikkeligt. Vi forbeholder os ret til at få adgang til og offentliggøre alle former for information, herunder og ikke begrænset til brugernavn på konti samt andre informationer for at leve op til gældende lovgivning samt anmodninger fra regeringen med juridisk vægt.

Tredjepart

Benefit kan fra tid til anden linke til andre hjemmesider eller applikationer (tilsammen kaldet "Tredjepartshjemmesider") som en service til dem, som er interesseret i denne oplysning. Links til tredjepartshjemmesider kan også blive postet af tredjeparter på Benefits blog og på Benefits applikationer. Benefit overvåger ikke, godkender ikke og har ikke kontrol over indhold, som ligger på tredjepartshjemmesider. Links til tredjepartshjemmesider betyder ikke, at Benefit ønsker at blive associeret med eller har et forhold til tredjepartshjemmesiden, og Benefit garanterer ikke, bekræfter ikke og anerkender ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold på tredjepartshjemmesider. Benefit er ikke ansvarlig for at opdatere eller gennemlæse indhold på tredjepartshjemmesider. Du bruger tredjepartshjemmesider på eget ansvar. Links til tredjepartshjemmesider medfører ikke retsmæssig tilladelse til at bruge beskyttede rettigheder eller andet, som fremgår af disse links. Når du bruger disse links, forlader du vores Sites.

Visse funktioner på vores Sites kan give mulighed for at interaktioner, iværksat af dig, imellem vores Sites og en tredjepartshjemmeside eller service ("sociale funktioner"), hvis du vælger at bruge sociale funktioner. Informationer, du poster eller giver adgang til, kan udgives på vores Sites eller af udbyderen af det sociale medie, du anvender. På samme måde kan en post med information på en tredjepartsplatform, der refererer til hjemmesiden (f.eks. ved brug af hashtag i forbindelse med Benefit i en tweet eller statusopdatering) blive offentliggjort på vores Sites i overensstemmelse med vilkårene på tredjepartshjemmesiden eller servicen. Både Benefit og tredjeparten har adgang til visse informationer om dig og din brug af hjemmesiden samt tredjepartshjemmesiden eller servicen. Derudover kan vi modtage informationer om dig, hvis andre brugere af en tredjepartshjemmeside giver os adgang til deres profiler, og du er en af deres "forbindelser" eller hvis informationer om dig på anden måde er tilgængelige igennem dine "forbindelsers" hjemmeside eller lignende side på et socialt netværk eller en anden tredjepartshjemmeside eller interaktiv service. De informationer, vi indsamler i forbindelse med sociale funktioner er underlagt Benefits privatlivspolitik. De informationer, som indsamles og opbevares af tredjepart, er underlagt tredjepartens privatlivspraksis, herunder hvorvidt tredjeparten fortsat deler informationer med os, den type information, der deles, samt dine valg med hensyn til, hvad der er synligt for andre på tredjepartshjemmesiden eller andre services.

 

Brug af produkter og services

Produkter og services på vores Sites, herunder prøver, du får af Benefit, er kun til personlig brug. Alt materiale og alle informationer fra Benefit er kun beregnet til personlig berigelse eller information. Udtalelser om produkter er ikke evalueret af U.S. Food and Drug Administration og resultater, som omtales, forekommer måske ikke hos alle. Udtalelser og produkter er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge tilstande eller sygdom. Alle produkter bør anvendes præcist i overensstemmelse med instruktionerne, forbehold og guidelines. Du bør altid tjekke ingredienser i et produkt for at undgå eventuelle allergiske reaktioner.

Brug af vores Sites må ikke erstatte professionel sundhedsmæssig rådgivning: disse Sites er udelukkende online butikker med særlige skønhedsprodukter. Spørg din læge eller sundhedsfaglige person til råds angående brug af produkter og information, du har fundet på vores Sites, før du anvender dem og sætter dit lid til dem. Kun din læge eller sundhedsfaglige person kan svare på sundhedsmæssige spørgsmål og tage beslutninger vedrørende mulig behandling af sygdomstilstande. Benefit svarer ikke og har ikke i sinde at svare på sygdomsrelaterede spørgsmål, og disse Sites må ikke erstatte professionelle og sundhedsfaglige ressourcer. Benefit udgiver sig ikke for at være en lægelig autoritet og antyder ikke at have lægelig viden. Receptpligtig medicin eller medicinske behandlinger fremgår ikke bevidst af vores Sites.

Du må ikke sælge eller videresælge produkter eller services, som du køber eller på anden måde modtager fra Benefit. Benefit forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, at annullere eller reducere en bestilling, produkter eller services fra Benefit, hvis Benefit efter eget skøn mener, at disse vilkår og betingelser ikke respekteres.

Den californiske lov Proposition 65 giver californiske forbrugere ret til særlige advarsler vedrørende produkter, der indeholder kemiske produkter, som ifølge den californiske stat er kræftfremkaldende, kan forårsage misdannelser eller andre fertilitetsproblemer, såfremt disse produkter udsætter forbrugerne for sådanne kemiske produkter over et vist niveau. Vi er opmærksomme på vores forbrugeres sikkerhed og håber nedenstående information er til hjælp for dig i dit valg af produkter.

Følgende advarsel gælder for produkter, der er forbundet med denne side:

ADVARSEL: Dette produkt indeholder kemiske stoffer, der ifølge den californiske stat kan være kræftfremkaldende, forårsage misdannelser eller andre fertilitetsproblemer.

Farveinformation

Benefit forsøger at vise produktfarver så præcist som muligt. Farven, du ser, afhænger af den enhed du bruger til at se produktet, og kan være unøjagtig.

Refusionspolitik

Du bedes læse betingelserne for køb på Benefits hjemmeside her.

Køb i Benefit Cosmetics' butikker kan byttes til en anden vare eller et tilgodebevis i op til 30 dage efter købet ved fremvisning af kvitteringen. Ønsker du refusion af et kontant køb, bedes du fremvise den originale kvittering, og har du betalt med check, skal du anmode om refusion indenfor 10 dage. Efter 30 dage tilbydes der kun ombytning til en anden vare. Varer kan ikke tages tilbage efter 45 dage. Tilbudsvarer og varer til nedsat pris, som er købt i en Benefit Cosmetics butik kan kun byttes indenfor 30 dage efter købet ved fremvisning af en gyldig kvittering. Bytteværdien er den samme som den oprindelige købspris.

Ved køb som er foretaget ved en Benefit Cosmetics skranke, henvises du til salgsstedets tilbageleveringspolitik.

Mobile services

Hvis du besøger vores Sites via din mobiltelefon, tager vi i øjeblikket ikke betaling for denne adgang. Vær opmærksom på din mobiludbyders normale priser og gebyrer såsom sms'er eller datagebyrer, der stadig gælder.

Ansvarsfraskrivelse

BENEFIT FORSYNER SITES OG DERES INDHOLD "SOM BESET" OG ER IKKE REPRÆSENTERET ELLER ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE, UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, HVAD ANGÅR ADMINISTRATION AF DISSE SITES, INFORMATIONER ELLER INDHOLD, DER FINDES PÅ DISSE SIDER. BENEFIT FRALÆGGER SIG, PÅ BREDEST MULIGE VIS INDENFOR LOVENS RAMMER, ENHVER REPRÆSENTATION OG ANSVAR, HERUNDER ANSVAR FOR SALGBARHED OG BRUG AF ET PRODUKT MED ET BESTEMT FORMÅL. DERUDOVER REPRÆSENTERER BENEFIT IKKE OG GARANTERER IKKE FOR, AT DE INFORMATIONER, DER ER TILGÆNGELIGE VIA SITES ER NØJAGTIGE, KOMPLETTE ELLER OPDATERET. BENEFIT ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN SOM HELST ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG AF SITES.

Ansvarsbegrænsninger

MED UNDTAGELSE AF PUNKTERNE I OVENSTÅENDE AFSNIT OM ANSVARSFRASKRIVELSE, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL I EN TVIST MED OS AT STOPPE DIN BRUG AF SITES. VORES HÆFTELSE ELLER VORES AGENTERS, DATTERSELSKABERS, UNDERSELSKABER OG REPRÆSENTANTERS HÆFTELSE I FORBINDELSE MED RETSKRAV I HENHOLD TIL BRUG AF SITES, SKAL PÅ INGEN MÅDE OVERSTIGE DET FULDE BELØB, SOM DU HAR BETALT OS I LØBET AF ET ÅR FOR DEN RELEVANTE SPECIFIKKE SERVICE ELLER DET RELEVANTE SPECIFIKKE PRODUKT.

VI, VORES AGENTER, DATTERSELSKABER, UNDERSELSKABER OG REPRÆSENTANTER HÆFTER IKKE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG, KONSEKVENSMÆSSIG ELLER EKSEMPLARISK SKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SITES. DISSE UNDTAGELSER GÆLDER RETSKRAV I FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE, MISTEDE DATA, MANGEL PÅ GOODWILL, ARBEJDSSTOP, COMPUTERSAMMENBRUD ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER ANDRE HANDELSMÆSSIGE SKADER ELLER TAB, OGSÅ SELVOM VI KENDTE TIL ELLER SKULLE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. EFTERSOM VISSE STATER ELLER RETSKREDSE IKKE TILLADER UNDTAGELSEN ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER FOR KONSEKVENSMÆSSIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, ER VORES HÆFTELSE ELLER VORES DATTERSELSKABERS OG ASSOCIEREDE SELSKABERS HÆFTELSE BEGRÆNSET SÅVIDT DET ER MULIGT I JURIDISK ØJEMED. DENNE LOV HÅNDHÆVES I NEW JERSEY.

VI BEKRÆFTER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR NØJAGTIGHED ELLER TROVÆRDIGHED AF MENINGER, INFORMATIONER, RÅD OG UDSAGN PÅ SITES. DET ER DIT EGET ANSVAR AT VURDERE NØJAGTIGHEDEN, FULDENDTHEDEN OG BRUGBARHEDEN AF INFORMATIONER, MENINGER, RÅD OG ANDET INDHOLD, SOM ER TILGÆNGELIGT PÅ SITES. DU BEDES SØGE PROFESSIONEL OG PASSENDE HJÆLP HVAD ANGÅR VURDERING AF SPECIFIK INFORMATION, HOLDNINGER, RÅD ELLER ANDET INDHOLD PÅ SITES.

Brugerindhold

Brugere af vores Sites har mulighed for at poste indhold på vores Sites, såsom kommentarer på Benefits blog, reviews i vores Ratings & Reviews-funktioner samt spørgsmål og svar i vores Ask & Answer-service ("brugerproduceret indhold"). Alt brugerproduceret indhold skal leve op til guidelines for fællesskabet. Vores guidelines for fællesskabet er en bindende del af disse vilkår og betingelser. Derfor bedes du sikre dig, at du har læst guidelines for fællesskabet grundligt igennem, når du bevæger sig rundt på vores Sites.

Copyright-politik

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der krænker copyright, bedes du henvende dig til Benefits agent som er ansvarlig for copyright (se nedenfor) med følgende skriftlige information i henhold til Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512 et seq.): 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, som har tilladelse til at agere på vegne af copyright-ejeren; 2. En beskrivelse af det copyright-arbejde, du mener er krænket; 3. En beskrivelse af det materiale, du mener er krænkende, og hvor det befinder sig på vores Sites, 4. Din adresse, dit telefonnummer og din email-adresse; 5. En erklæring fra dig, om at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af copyright-ejeren, dennes agent eller loven; 6. En erklæring på, at du accepterer den amerikanske retskreds i det retsdistrikt, din adresse er tilknyttet. Hvis din adresse ligger udenfor USA, accepterer du det retsdistrikt, hvor Benefit ligger og accepterer at blive notificeret af den person, som notificerer dig eller en sådan persons agent; 7. En erklæring fra dig, på tro og love, at ovenstående information er nøjagtig, og at du har tilladelse til at agere på vegne af copyright-ejeren.

Hvis du modtager en sådan notits, kan du fremsende et skriftligt modsvar til agenten, der indeholder nedenstående information. For at være gyldigt, skal modsvaret være skriftligt og indeholde følgende:

  1. Din fysiske eller elektroniske underskrift;
  2. Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet eller til hvilket adgangen er blevet blokeret samt stedet, hvor materialet befandt sig før, det blev fjernet eller adgangen til det blev blokeret;
  3. En erklæring fra dig, på tro og love, om at du er i god tro om at materialet blev fjernet eller blokeret som følge af en fejl eller fejlagtig identifikation af det materiale, som skulle fjernes eller blokeres, og
  4. dit navn, din fysiske adresse og telefonnummer samt en erklæring på, at du accepterer den retskreds tilknyttet Federal District Court afhængigt af din fysiske adresse, eller hvis din fysiske adresse er udenfor USA, det juridiske distrikt, hvor vi befinder os, og at du vil acceptere notificering fra den person, der gav dig notitsen vedrørende krænkende materiale eller denne persons agent.

Benefits agent som er ansvarlig for krænkelse af copyright kan kontaktes på:

Bemærk: Ovenstående kontaktinformation må udelukkende benyttes til at informere Benefit om eventuel krænkelse af copyright. Ved alle andre forespørgsler bedes du henvende dig til kundeservice på 800-781-2336 eller udfylde vores online kontaktformular.

Erstatning

Du accepterer at forsvare, yde erstatning og holde Benefit skadesfri (samt Benefits ansatte, direktører, agenter, underselskaber, joint ventures, medarbejdere og tredjeparts-serviceudbydere) fra alle retskrav, anmodninger, tab, ansvar, udgifter, forpligtelser og skader af enhver art, kendte og ukendte, herunder rimelige juridiske udgifter som følge af (a) din krænkelse af en hvilken som helst betingelse i disse vilkår og betingelser; (b) krænkelse af disse vilkår og betingelser; (c) din krænkelse af en hvilken som helst lov eller tredjeparts rettigheder (herunder og uden begrænsninger, enhver copyright, ejendom eller privatlivsrettighed); (d) et hvilet som helst retskrav om at indhold, du har udgivet på vores Sites, har voldt skade på tredjepart. Denne erstatningsforligtelse overlever afslutningen på disse vilkår og betingelser samt din brug af vores Sites.

Gældende lov og retskreds

Disse vilkår og betingelser samt alle spørgsmål til gyldighed, fortolkning, krænkelse og håndhævelse af disse vilkår og betingelser eller dine og vores rettigheder, forpligtelser samt ansvar er underlagt lovgivningen i Californien.

Voldgift / ingen gruppeaktioner

Du accepterer, at enhver tvist,rets krav og anmodning, som på nogen måde er relateret til vores Sites, skal afgøres ved bindende voldgift. VOLDGIFT BETYDER AT DU IKKE HAR, OG FRASIGER DIG, RETTEN TIL AT FÅ DINE RETSKRAV AFGJORT AF EN DOMMER ELLER JURY. Retten til udveksling af informationer og opdagelser før høringen samt appelrettigheder kan være begrænsede i forhold til hvis du havde lagt sag an i retten. Alle tvister, af hvilken som helst art, imellem dig og Benefit som følge af din brug af vores Sites skal fremsendes til Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”) for bindende voldgift under gældende regler og med effekt fra Californien foran en voldgiftsmand, udvalgt af begge parter og i henhold til JAMS regler. Det er ligeledes aftalt, at alle tvister om, hvorvidt denne voldgift dækker retskravet skal fremsendes til voldgiftsmanden og ikke til retten, med henblik på afgørelse. Parterne er enige om at dele udgifter i forbindelse med voldgiften.

ENHVER FORM FOR VOLDGIFT SKAL SKE PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE SOM DEL AF EN GRUPPE ELLER SOM REPRÆSENTANT. Du har udtrykkeligt forstået og accepteret, at du frasiger dig enhver ret til at sagsøge på vegne af en gruppe og som repræsentant for andre personer. Dette betyder:

  • Hverken du eller Benefit kan fremsætte et retskrav som sagsøger eller del af en gruppe i en gruppeaktion, konsolideret aktion eller som repræsentant.
  • Voldgiftsmanden kan ikke fremsætte flere end en persons krav i en sag og må ikke præsidere over en konsolideret-, gruppe- eller repræsentantvoldgift (med mindre vi er enige om at ændre dette).
  • Voldgiftsmandens afgørelse eller kendelse i en persons sag har kun indflydelse på personen, som fremsatte retskravet, ikke på andre kunder hos Benefit, og kan ikke bruges til at afgøre andre tvister med andre kunder.

Internationale besøgende og forsendelse

Vi hævder ikke, at materialer på Sites eller beskrevne produkter eller tilbud på Sites er passende eller tilgængelige til brug i retskredse udenfor USA, eller at disse vilkår og betingelser opfylder love i et andet land. Besøgende, som bruger vores Sites udenfor USA, gør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for at leve op til alle love, hvis og såfremt lokale love er gældende. Du bekræfter, at du ikke går ind på vores Sites fra territorier, hvor deres indhold er ulovligt, og at du, og ikke Benefit, er ansvarlig for at leve op til gældende, lokale love.

Internationale bestillinger kan være underlagt importafgifter og toldgebyrer i dit land ved ankomsten. Når du bestiller fra BenefitCosmetics.com er modtageren af bestillingen importøren og ansvarlig for betaling af disse importafgifter samt for at leve op til alle love og bestemmelser i modtagerlandet. Benefit Cosmetics opkræver ikke gebyrer og skatter, og uanset hvor kloge vi er, så kan vi ikke forudsige, hvad du kommer til at betale. Toldregler varierer fra land til land, så kontakt dit lokale toldkontor for yderligere information.

Beskyttelse mod svindel

Som en del af vores behandling af bestillinger, screener vi alle bestillinger for svindel og andre former for illegal aktivitet. Benefit forbeholder sig ret til ikke at behandle en bestilling eller anmodning om refusion, hvis vi mistænker svindel eller uautoriserede eller illegale aktiviteter. Hvis det er tilfældet, kan Benefit nægte at modtage din bestilling eller du kan blive ringet op af vores kundeservice på det telefonnummer, du angiver ved bestillingen. Vi forbeholder os også ret til at annullere konti, nægte at sende til visse adresser eller tilbageholde refusion eller andre beløb, hvis vi har mistanke om svindel eller uautoriserede, illegale aktiviteter. Benefit tager disse forbehold for at beskytte Benefits kunder samt Benefit selv mod svindel og andre uautoriserede illegale aktiviteter.

Ingen videresalgsaktivitet

Produkter og services på vores Sites, herunder prøver, du får af Benefit, er kun til personlig brug. Du må ikke sælge eller videresælge produkter eller services, som du køber eller på anden måde modtaget fra Benefit. Vi forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, at annullere eller reducere en bestilling eller tilbageholde refusion eller andre beløb, efter eget skøn, til individer, vi mistænker for videresalg, eller som på anden vis krænker disse vilkår og betingelser. Vi kan bl.a. mistænke videresalgsaktiviteter baseret på faktorer, såsom hyppighed af bestillinger, beløb og mængder.

Kommentarer, feedback og andet

Benefit opfordrer dig til at kommentere og give os feedback på vores Sites samt produkter og services fra Benefit. Al information, materiale, forslag, ideer og kommentarer, som sendes til Benefit, behandles ikke fortroligt eller som indhold med copyright eller forretningshemmeligheder, og når du fremsender denne type information, giver du Benefit uigenkaldelig og ubegrænset tilladelse til at bruge, ændre, reproducere, formidle, vise og distribuere disse informationer til et hvilket som helst formål. Med mindre det er påkrævet af loven, vil Benefit ikke bruge dit fulde navn i forbindelse med disse informationer, materialer, forslag, ideer eller kommentarer uden dit skriftlige samtykke.

Ingen frafaldelse

Benefits undladelse af at insistere på streng overholdelse af disse vilkår og betingelser udgør ikke frafald af denne betingelse. Derudover påvirker det helle ikke Benefits evne til at håndhæve andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser. Du accepterer, at ethvert krav, uanset om en statut eller lov siger det modsatte, der opstår som følge af eller i forbindelse med brug af vores Sites eller disse vilkår og betingelser, skal fremsættes indenfor et (1) år efter at en sådan hændelse fandt sted. I modsat fald skal det udelukkes for evigt.

Ingen lægepraksis

Denne hjemmeside er ikke engageret i lægepraksis. Al information og råd på hjemmesiden gives generelt og ikke i henhold til en individuel patients tilstand. Denne hjemmeside kan oplyse dig om brug af laser i skønhedsøjemed, men skaber ikke et behandler-patient-forhold. Online sundhedsservice og sundhedsinformation kan ikke erstatte et sundhedspersonel-patient forhold, og du bør altid søge professionel hjælp i forbindelse med diagnoser og behandling af specifikke sundhedsproblemer. Du bør ikke ignorere råd eller behandling fra din læge baseret på din forståelse af, hvad du kan læse på denne hjemmeside. Kunder har mulighed for at lave aftaler med tredjepartsudbydere, der kan kræve personlige data. For at kunne bekræfte aftalen kan du blive bedt om at angive visse informationer, såsom navn, telefonnummer og email-adresse. Derudover kan du blive blive bedt om at fortælle os, hvilke skønhedsbehandlinger, du er interesseret i, når du booker en tid. Vi kan bruge disse informationer til at sende dig en email, der bekræfter din tilmelding til vores hjemmeside, svare på spørgsmål fra dig eller kontakte dig, hvis der er problemer med en tid, du har booket. Vi kan også, fra tid til anden og med din tilladelse, sende emails med særtilbud eller nyhedsbreve, vi mener, du kan være interesseret i. Når du indtaster dine oplysninger, bedes du holde dem fortrolige og på et sikkert sted. Du er ansvarlig og hæfter selv for al aktivitet på din konto.

Individualitet

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller af anden grund ikke kan håndhæves af retten i en kompetent retskeds, vil gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser ikke være påvirket.

Effektiv date: 4/9/2014

Sidst opdateret: 31.10.2018