Spara tid genom att boka online! HITTA BUTIK

Integritetspolicy

Benefit Cosmetics SAS är mycket noggranna med hur vi lagrar, hanterar, och skyddar din personliga information.

Målet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla tydlig, konkret och komplett information om vårt sätt att hantera den personliga information du tillhandahåller eller den information vi inhämtar när du använder vår webbplats, hur vi kan dela med oss av informationen till tredje part, samt om dina rättigheter och dina möjligheter att kontrollera den personliga informationen samt skydda din integritet. Såvida vi inte meddelar annat vid inhämtningen gäller denna integritetspolicy inte information eller kommunikation som kan knyta Benefit till våra återförsäljare.

Benefit Cosmetics SAS, ett SAS - Société par actions simplifiée med huvudkvarter på 3-5 rue Saint-Georges, 75009 i Paris, bedriver handel med registreringsnummer VAT ID FR-96482619939, RCS 482 619 939 Tribunal de Nanterre. Benefit Cosmetics, ett företag med begränsat ansvar vars huvudkontor ligger på 20:e våningen på 225 Bush Street i San Francisco, Kalifornien 94104 i USA, (hädanefter kallat "Benefit Cosmetics"), är registeransvariga för den personliga information som inhämtas på webbplatsen https://www.benefitcosmetics.com/sv-se i enlighet med applicerbar reglering gällande personlig information, särskilt (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (hädanefter kallat "GDPR").

I. Vad är personlig information?

Personlig information definieras som all information rörande en specifik person, eller en person som direkt eller indirekt kan komma att identifieras med hjälp av ett identifieringsnummer eller en eller flera faktorer som berör denne, till exempel personens efternamn, förnamn, födelsedatum, kundnummer, ordernummer, bild, eller liknande,

II. När kan vi inhämta personlig information?

Vi kan inhämta personlig information om dig när du:
 • skapar ett konto på vår webbplats, i våra appar, eller i våra butiker;
 • beställer varor från vår webbplats;
 • tillåter platstjänster;
 • skickar in bilder via tjänsten Brows Try On (tillfälligt, i max två timmars tid);
 • handlar i butiker;
 • deltar i vårt lojalitetsprogram;
 • använder våra internettjänster, till exempel vår chatt;
 • tackar ja till marknadsinformation från oss via e-post, telefon, notiser från webbplatser och appar, SMS, eller post;
 • deltar i undersökningar gällande din erfarenhet eller kundnöjdhet;
 • har kontakt med företaget via dess officiella sidor på sociala medier eller när vi ber att få använda innehåll du publicerat på sociala medier;
 • kontaktar vår kundservice;
 • ber företaget om information;
 • deltar i evenemang som anordnas av oss eller våra partners;
 • deltar i utlottningar, tävlingar, eller andra slags kampanjer;
 • surfar på internet och använder cookies eller liknande teknik, eller när du klickar på reklam för våra produkter.

III. Vilken slags information kan vi inhämta?

(i) Som en del av de tjänster vi tillhandahåller kan vi behöva inhämta information direkt från dig via elektroniska formulär på vår webbplats, i appar, i utvalda butiker, eller på papper, av flera olika anledningar (se del IV för mer information om dessa syften).

Information vi kan inhämta är bland annat:

 • Din identitet;
 • Din kontaktinformation (t.ex. din e-postadress)
 • Dina personliga preferenser gällande de produkter vi marknadsför eller dina val på vår webbplats (t.ex. språk);
 • Information gällande dina beställningar, spårning av desamma, och dina fakturor;
 • Information du uppger vid kontakt med kundservice;
 • Specifik hälsoinformation om du meddelar oss om negativa konsekvenser till följd av användning av våra produkter;
 • Din betalningsinformation vid beställning via vår webbplats;

Observera: Din betalningsinformation krypteras via servrar hos tredje part. Betalningar hanteras via en säker betalningsplattform och kräver flera verifieringar för att garantera att du säkert kan handla på www.benefitcosmetics.com, och för att förhindra bedrägerier. Betalningsinformationen du anger när du beställer något krypteras alltid med hjälp av SSL-certifierad teknik.

Personlig information som är obligatorisk markeras alltid med en asterisk på samtliga formulär gällande inhämtande av information på vår webbplats, i elektronisk form i vissa av våra butiker och hos vissa återförsäljare, och på papper. Om du inte fyller i de obligatoriska fälten kommer Benefit Cosmetics förmodligen inte att kunna besvara din fråga och/eller tillhandahålla de begärda tjänsterna. Övrig information är frivillig att ange. Den låter oss lära känna dig bättre och därmed förbättra vår kommunikation och våra tjänster för att anpassa dem till just dig.

(ii) Vi kan också inhämta information som genereras när du köper produkter eller tjänster, online eller i butik, särskilt information om vad du köpt och för vilket belopp.

(iii) Till sist kan vi också inhämta information gällande användningen av vår webbplats, särskilt gällande ditt sätt att surfa (vilka sidor du besökt, länkar du har klickat på, och så vidare). En del av denna information kan inhämtas via cookies som placeras i din webbläsare när du besöker vår webbplats. För mer information om cookies ber vi dig läsa punkt III i denna integritetspolicy.

Om du använder vår webbplats för att söka jobb på företaget kan vi inhämta följande information:

 • Din identitet;
 • Din kontaktinformation;
 • Din meritförteckning/CV;
 • Ditt personliga brev

Eftersom denna information berör din ansökan ber vi dig kontakta oss vid eventuella förändringar av din kontaktinformation, din karriär eller anställning. På så sätt kan vi hantera din ansökan mer effektivt.

IV. Varför inhämtas och används din personliga information?

Benefit Cosmetics använder din information för att:

 • låta dig skapa ett konto på vår webbplats, i appar, och i butiker samt hos återförsäljare;
 • låta dig använda ditt konto på internet eller i våra appar;
 • låta dig ansluta till externa applikationer hos tredje part, till exempel när du skapar ett konto med hjälp av en extern applikation, till exempel Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, eller Twitter;
 • hantera och genomföra dina beställningar samt leverans av dessa;
 • spara information om inköp i våra butiker eller hos våra återförsäljare;
 • tillhandahålla säkra internetbetalningar, förhindra bedrägerier och oriktigt förfarande, samt hantera skuldindrivning (för mer information om detta ber vi dig läsa våra villkor);
 • hantera kundrelationer och ta hänsyn till begäran om utlämning av information eller klagomål du inlämnar via vår webbplats, kundservice, eller sidor på sociala medier;
 • hantera vårt lojalitetsprogram;
 • spåra och hantera oroande aktiviteter i enlighet med våra skyldigheter enligt rådande lagstiftning om kosmetiska produkter;
 • hantera och optimera din upplevelse genom att förbättra kunskapen om våra kunder;
 • föreslå lämpliga, anpassade tjänster, särskilt i samband med förbättring av våra produkter och tjänster;
 • genomföra analys av statistik i syfte att utveckla, mäta och anpassa verktyg för att justera och förbättra vår försäljning, marknadsföring, samt tillverkning av produkter;
 • i enlighet med ditt godkännande skicka information om våra erbjudanden, nyheter och tillställningar via utvalda kommunikationsmetoder;
 • kontakta dig gällande utlottningar eller tävlingar du deltar i via vår webbplats eller i appar;
 • hantera ditt deltagande i tillställningar du anmält dig till;
 • hantera platsansökningar via internet.

V. Juridisk rätt att hantera information

Benefit Cosmetics hanterar din personliga information:

 • för att uppfylla det kontrakt du och Benefit Cosmetics ingår, för att hantera din tillgång till ditt konto, och för att hantera dina beställningar;
 • inom det juridiska ramverk som tillämpas för att hantera marknadsföring, göra digital media mer säker (till exempel webbplatser och applikationer) samt för att motverka bedrägerier;
 • när du har godkänt inhämtande av information, särskilt i syfte att hantera försäljning, samt information om din internetanvändning via cookies och liknande;
 • inom det juridiska ramverk som tillämpas, särskilt i enlighet med våra skattemässiga skyldigheter (att spara inköpsfakturor) samt våra skyldigheter gällande tillsyn över kosmetiska produkter i enlighet med (EU) 1223/2009 från den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.

VI. Vilka erhåller informationen?

Din personliga information hanteras av Benefit Cosmetics personal. Vi försäkrar att endast auktoriserad personal hos Benefit Cosmetics har tillgång till din personliga information när detta behövs för att hantera våra kommersiella relationer eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Vi kan också dela din personliga information med:

 • dotterbolag till Benefit Cosmetics i såväl landet som utrikes, samt med vårt moderbolag Benefit Cosmetics LLC;
 • andra enheter inom LVMH, då några av dessa agerar som registerförare;
 • underleverantörer, till exempel:
  • leverantörer som tillhandahåller sidor och underhåll samt våra leverantörer av elektroniska lösningar för inhämtning av personlig information i butiker och hos återförsäljare;
  • leverantörer av betalningslösningar;
  • leverantörer av tjänster för att motverka bedrägerier;
  • leverantörer av logistiska tjänster;
  • leverantörer av marknadsföring och relaterade tjänster;
  • leverantörer av försäljning samt kommunikation via sociala medier; eller tillhandahållande av kundtjänst;
  • leverantörer av tjänster rörande tillsyn av kosmetiska produkter;
  • leverantörer som organiserar tillställningar.

Slutligen kan BENEFIT COSMETICS dela din personliga information med tredje part för att uppfylla företagets juridiska, reglerade eller avtalade skyldigheter, eller för att besvara begäran om information från auktoriserade juridiska enheter.

Med ditt godkännande kan information om din platsansökan i rekryteringssyfte delas med andra enheter inom Benefit Cosmetics och LVMH.

VII. Överföring av information till andra länder

Vissa mottagare av din personliga information kan befinna sig utomlands, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

All information som skickas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lyder under lämpliga garantier, särskilt kontraktuella, tekniska och organisatoriska garantier, som uppfyller applicerbar reglering gällande skydd av personlig information.

VIII. Hur länge sparar vi din information?

De juridiska lagringstiderna som specificeras av Benefit Cosmetics har framtagits i enlighet med Datainspektionen och/eller de juridiska skyldigheter som Benefit Cosmetics lyder under.

IX. Dina rättigheter och hur du utövar dem

I enlighet med rådande lagstiftning, särskilt GDPR, har du rätt att ta del av och korrigera din personliga information, begära radering av densamma, protestera mot hantering av den trots legitima skäl, och begränsa eller flytta den när detta är möjligt.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Benefit direkt via https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Om du vid något tillfälle inte längre önskar ta del av information om våra erbjudanden, nyheter och tillställningar kan du avprenumerera via den hyperlänk som finns i varje mejl vi skickar.

Du kan också inlämna klagomål hos Datainspektionen.

X. Kontaktinformation till dataskyddsansvarige och din rätt att inlämna klagomål

För samtliga frågor rörande inhämtning och hantering av din information hos Benefit Cosmetics kan du kontakta Benefit Cosmetics dataskyddsansvarige här: https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Information om cookies

Detta avsnitt handlar om vår policy rörande cookies på webbplatsen https://www.benefitcosmetics.com/sv-se. Den har framtagits för att tillhandahålla information om den information som hanteras när du använder vår webbplats samt om dina rättigheter.

VAD ÄR EN COOKIE?

När du använder vår webbplats kan vi, i enlighet med dina preferenser, placera en textfil på din enhet (dator, smartphone eller surfplatta) via webbläsaren.

Denna textfil är en cookie. Under giltighetsperioden eller registreringsperioden tillåter den Benefit Cosmetics att identifiera din enhet vid efterkommande besök.

Endast enheten som tillhandahåller cookien kan läsa eller ändra informationen i den.

Nedan finns information om cookies som kan placeras på din enhet när du besöker sidorna på webbplatsen https://www.benefitcosmetics.com/sv-se, antingen av Benefit Cosmetics eller av tredje part, samt information om hur du kan neka installation av dessa cookies eller radera dem.

VILKET SYFTE HAR DE COOKIES SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ https://www.benefitcosmetics.com/sv-se?

Det finns flera sorters cookies. Några av dessa utfärdas av Benefit Cosmetics och dess tjänsteleverantörer medan andra kan utfärdas av tredje part.

I. Cookies som utfärdas av Benefit Cosmetics och dess tjänsteleverantörer

Olika sorters cookies kan placeras på din enhet när du använder vår webbplats:

(i) "Nödvändiga" cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på vår webbplats, och framför allt för att beställningar ska fungera.

Om dessa cookies raderas kan problem uppstå vid användning av vår webbplats, och du kommer inte kunna göra en beställning.

Dessa cookies är också nödvändiga för att spåra Benefit Cosmetics aktiviteter.

De kan installeras på din enhet av Benefit Cosmetics eller dess tjänsteleverantörer.

(ii) "Analytiska och anpassade" cookies

 

Dessa cookies är inte nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen, men de kan hjälpa dig att till exempel söka mer effektivt och optimera din inköpsprocess, hjälpa oss uppfylla dina krav, hjälpa oss förbättra våra erbjudanden, och hjälpa oss optimera webbplatsen och dess funktioner.

(iii) "Cookies i marknadsföringssyfte"

Cookies kan också användas i marknadsföringssyfte. Dessa cookies kontrollerar att reklamen du ser är den mest relevanta för dig.

Vad är fördelen med att se särskilda erbjudanden och anpassad reklam?

Målet är att visa de mest relevanta erbjudandena och marknadsföringen. Därför låter cookies oss visa innehåll som, i realtid, är det mest lämpliga i enlighet med dina intressen, som vi utläser av din användningshistorik på vår webbplats.

Intresset du visar för innehållet som visas på din enhet när du besöker en webbplats är ofta avgörande för reklamen som visas på denna webbplats, vilket gör att webbplatsen kan erbjuda tjänster som ofta tillhandahålls utan extra kostnad. Du vill säkert se erbjudanden och reklam som är relevant för dig, istället för innehåll som inte intresserar dig. På samma sätt vill Benefit Cosmetics och dess annonsörer att erbjudanden och reklam ska visas för användare som kan vara intresserade av materialet.

Viktig information för dig som delar enhet med andra

Om din enhet används av flera personer, eller om en enhet har flera webbläsare, kan vi inte säkerställa att tjänsterna och reklamen som visas på enheten passar just dina intressen och ditt användningsområde istället för en annan användares.

I dessa fall behöver du själv välja och ansvara för inställningarna av cookies på enheten som du delar med andra.

II. Cookies från tredje part

Utfärdandet och användningen av cookies från tredje part på vår webbplats faller under respektive tredje parts riktlinjer rörande integritet.

Dessa cookies är inte nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats.

På vår webbplats kan vi utfärda applikationer från tredje part som låter dig dela webbplatsens innehåll med andra, meddela andra att du har använt vår webbplats, eller dela med dig av din åsikt rörande innehållet på vår webbplats. Detta gäller framför allt funktionerna "gilla" och "dela" på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, och så vidare.

 

De sociala medier som tillhandahåller dessa funktioner kommer med stor sannolikhet att identifiera dig via funktionerna, även om du inte använt dem när du besökt vår webbplats.

Den här sortens funktion kan låta sociala medier spåra din användning av vår webbplats när du, på enheten i fråga, är inloggad på ditt konto på sociala medier samtidigt som du använder vår webbplats.

Vi kan inte kontrollera sociala mediers sätt att inhämta information om din användning av vår webbplats och har ingen koppling till den personliga information som sparas på dessa sociala medier.

Vi uppmanar dig att läsa respektive social medias integritetspolicy för att ta reda på syftet med information de inhämtar via dessa funktioner, särskilt syftet med deras marknadsföring. Dessa riktlinjer bör ge dig möjligheten att välja och ändra dina kontoinställningar på dessa sociala medier.

Besök webbplatsen för respektive social media för mer information om dess integritetspolicy.

III. Hantera cookies som placeras i webbläsaren

Du kan avgöra huruvida cookies får installeras på din enhet.

Med hjälp av integritetsverktyget på vår webbplats, eller genom att ändra inställningarna i webbläsarens mjukvara, kan du när som helst och utan extra kostnad välja huruvida du vill tillåta installation av cookies på din enhet.

(i) Alternativ som erbjuds via verktyget för att tillåta cookies

Verktyget för att tillåta cookies låter dig välja vilka cookies som kan installeras på din enhet, förutom nödvändiga cookies som krävs för att du ska kunna använda och beställa från https://www.benefitcosmetics.com/sv-se, och för att hantera Benefit Cosmetics aktiviteter.

Om du inte vill tillåta Benefit Cosmetics att installera vissa eller samtliga cookies kan du meddela oss detta via verktyget för att tillåta cookies, vilket du når via meddelandet angående cookies som visas första gången du besöker webbplatsen.

(ii) Alternativ som erbjuds via integritetstillägget i webbläsaren

Integritetstillägget i webbläsaren låter dig välja vilka cookies som kan installeras på din enhet, förutom nödvändiga cookies som krävs för att du ska kunna använda och beställa från https://www.benefitcosmetics.com/sv-se, och för att hantera Benefit Cosmetics aktiviteter.

Om du inte vill tillåta Benefit Cosmetics att installera vissa eller samtliga cookies kan du meddela oss detta via integritetstillägget i webbläsaren, vilket du når via meddelandet angående cookies som visas första gången du besöker webbplatsen.

(iii) Alternativ som erbjuds via din webbläsares mjukvara (t.ex. Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome).

Du kan justera webbläsarens inställningar i enlighet med dina önskemål, så att cookies antingen (a) tillåts och registreras på din enhet eller (b) nekas.

a. Samtycke till cookies

Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies på din enhet kommer cookies som bäddats in på webbplatser och i innehåll du tagit del av automatiskt att registreras på din enhet.

b. Att neka till cookies

Du kan ställa in webbläsaren så att:

 • du regelbundet tillfrågas huruvida du vill acceptera eller neka cookies innan dessa kan registreras;
 • du systematiskt nekar cookies att registreras på din enhet.

Observera: Justeringar av webbläsarens inställningar för att acceptera eller neka cookies kan påverka din användning av internet och din förmåga att ta del av vissa tjänster som kräver att sådana cookies får utfärdas.

Till exempel kommer du, om du nekar vissa nödvändiga cookies, inte längre kunna beställa via vår webbplats.

Om du väljer att neka cookies på enheten, eller om du raderar cookies som redan registrerats, frånsäger vi oss allt ansvar för konsekvenser som nedsatt prestanda och möjlighet att använda våra tjänster, som härleds till det faktum att vi inte kunde registrera eller rådfråga cookies som krävs för att utföra tjänsten och som du har nekat eller raderat.

Så här väljer du, beroende på din webbläsare

Inställningarna varierar mellan olika webbläsare. Information om detta finns oftast i webbläsarens hjälpmeny. Vi uppmanar dig därför att kontrollera webbläsarens inställningar för att läsa mer om hur du väljer och anpassar cookies.