Fællesskabs-guidelines

Benebabe hjælp

FÆLLESSKABS-GUIDELINES


Vi elsker at være sociale! Hos Benefit vil vi altid gerne høre fra vores fans, og vi ønsker, at din oplevelse af vores online-verden svarer til når du kom en tur ind i butikken: Et hyggeligt sted at hænge ud, hvor du kan dele skønhedstips og tricks og sludre om stort og småt. Vi elsker at høre fra vores fans og få indblik i, hvad der inspirerer jer. Vi elsker også, når vores fans kommer i kontakt med hinanden, og der opstår et sprudlende fællesskab. Benefit-fællesskabet er tilstede på mange platforme, blandt andet på Facebook, Twitter, Pinterst, Instagram, YouTube, Google Plus, Benefits egen hjemmeside på https://www.benefitcosmetics.com, Benefits mobile hjemmeside, Benefits microsites og vores blog Friends with Benefit (tilsammen kaldet "vores sites") - og vi har fans fra hele verden! Vi har samlet disse guidelines til dig, der poster, kommenterer og deler kommentarer på vores sites. Vi beder dig læse disse fællesskabs-guidelines grundigt igennem, da de er juridisk bindende mellem dig som bruger af vores sites og Benefit. Du bedes også læse vores privatlivspolitik, vores vilkår og betingelser samt andre regler og vilkår på vores forskellige sites, hvad angår funktioner, bestillingsinformation og tilbud. Når du befinder dig på eller bruger vores sites bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret, at du er underlagt disse fællesskabs-guidelines.

 

Brugerproduceret indhold:


Vores sites giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og oprette, poste, uploade, dele og udsende forskellige former for indhold for og i forbindelse med vores sites (tilsammen kaldet "brugerproduceret indhold"). Hvis du poster din viden og dine ideer, holdninger og kommentarer på vores blog eller i vores kommentarfelter, kan du ikke forhindre Benefit eller andre medlemmer af fællesskabet i at bruge dem, og du er indforstået med, at Benefit og alle andre kan anvende dette brugerproducerede indhold på hvilken som helst måde.

Brugerproduceret indhold reflekterer ikke nødvendigvis Benefits holdninger. Benefit garanterer på ingen måde, at brugerproduceret indhold er præcist, sandt eller troværdigt og tilslutter sig ikke holdninger, der udtrykkes i brugerproduceret indhold. Benefit fralægger sig ethvert ansvar og enhver forpligtelse for eller i forbindelse med brugerproduceret indhold. Du er selv ansvarlig for alt indhold, du poster på vores sites.

Når du bruger hashtags i forbindelse med Benefit, så accepterer du, at Benefit må bruge din post og dit indhold i henhold til virksomhedens vilkår og betingelser samt vores fællesskabs-guidelines.

 

Licens


Når du overfører, deler, sender, fremsender, poster, uploader eller på anden måde gør brugerproduceret indhold tilgængeligt på vores sites, så giver du Benefit verdensomspændende, royalty-fri, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret og fuld licens, som kan udstedes som underlicens, til at bruge, kopiere, reproducere, distribuere, udgive, fremvise eller udføre offentligt, ændre, tilpasse, oversætte, arkivere og gemme dit brugerproducerede indhold og anvende det i afledte værker, i hvilken som helst form, i hvilket som helst format eller via hvilket som helst medie, som er tilgængeligt på nuværende tidspunkt eller udvikles senere, både på disse sites og på andre online steder og i andre versioner eller via andre medier på nettet. Du frasiger dig enhver moral rettighed, du måtte have i henhold til det brugerproducerede indhold, du giver os.

 

Ingen fortrolighed


Intet af det brugerproducerede indhold, du producerer, er underlagt regler om fortrolighed, hverken hos Benefit Cosmetics, virksomhedens agenter, underselskaber, datterselskaber, partnere eller tredjepart-serviceudbydere og deres respektive direktører, embedsmænd eller ansatte.

 

Regler i henhold til brugerproduceret indhold på vores sites:


Du skal være tilmeldt som bruger for at kunne producere brugerproduceret indhold på de relevante steder på vores sites. Produktion af indhold er underlagt følgende regler:

 • Hold dig til emnet og vis respekt for andre. 
 • Post ikke indhold, som er usandt eller vildledende.
 • Post aldrig indhold, som er er ulovligt, truende, krænkende, chikanerende, uanstændigt, ærekrænkende, som er i modstrid med loven eller andre personers rettigheder eller som du ved kan være falsk, upræcist eller vildledende.
 • Du må ikke oprette hadegrupper eller udføre handlinger, uploade, poste, streame eller videreformidle indhold, sprog, billeder eller lydoptagelser på noget som helst forum, via hvilket som helst kommunikationsmedie, på hvilken som helst offentlig profil eller andet offentligt synligt medie, som Benefit, efter eget skøn, finder krænkende, hadfuldt eller vulgært. Dette omfatter enhver form for indhold eller udsagn, som Benefit, efter eget skøn, finder racistisk, etnisk, religiøst eller sexuelt stødende, krænkende, bagtalende, truende, intimiderende eller forfølgende.
 • Du må ikke poste "ad hominem" eller personlige angreb rettet mod andre brugere eller medarbejdere hos Benefit.
 • Du må ikke uploade, poste, streame eller overføre nogen form for indhold, som måtte indeholde virus, spyware, tidsbomber eller andre computerprogrammer, der kan beskadige eller forstyrre vores sites eller computere eller andre brugeres computere.
 • Du må ikke udgive dig for at være en anden person, herunder ansat hos Benefit, eller en hvilken som helst anden 3. person.
 • Du må ikke udføre nogen som helst handling, som vi skønner forstyrrer det normale chat-flow eller andre aktiviteter på vores sites, herunder uploade, poste, streame eller overføre nogen form for uopfordret eller uautoriseret indhold, herunder junk mails og SPAM eller fremsende et overdrevent antal mails eller kædebreve.
 • Du må ikke forårsage forstyrrelser på vores sites, i vores systemer, hardware, software eller netværk, der er forbundet med vores sites eller på anden måde forsøge at hacke eller ændre på koder eller udstyr, som er forbundet med vores sites.
 • Du må ikke bruge, oprette eller distribuere uautoriseret software eller hardware i forbindelse med vores sites eller tage eller anvende data fra vores sites til at designe, udvikle eller opdatere uautoriseret software eller hardware.
 • Du må ikke aflægge falsk rapport om brugermisbrug til Benefits kundeservice.
 • Du må ikke videreformidle navn, telefonnummer, adresse, adgangskode eller andre personidentificerende oplysninger på en hvilken som helst anden person eller virksomhed via vores sites.
 • Du har ret til at nævne og linke til andre blogs og websteder, men det er ikke tilladt at reklamere for andre personlige eller kommercielle blogs eller websteder.
 • Det er ikke tilladt gentagne gange at poste den samme besked forskellige steder.
 • Brugere må heller ikke linke til uanstændige eller krænkende websteder.

Er du i tvivl, så husk på, at vores sites er offentlige fora. Brug samme dømmekraft og omhu som hvis du stod overfor et publikum på flere tusind personer.

 

Forbudt indhold:


Du indvilliger desuden i ikke at uploade, overføre, poste eller sende brugerproduceret indhold:

 • som du ved er falsk, upræcist eller vildledende.
 • som krænker en anden persons copyright, patent, varemærke, fabrikationshemmelighed eller anden form for ophavsret, reklamerettigheder eller privatlivsrettigheder.
 • som bryder en hvilken som helst lov, vedtægt, forordning eller forskrift (herunder men ikke begrænset til regler om eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, uretfærdig konkurrence, antidiskrimination eller falsk reklame) og
 • for hvilke du har modtaget kompensation eller vederlag fra hvilken som helst tredjepart.

 

Rettighed til at slette eller anmelde


Benefit forbeholder sig ret til (men er ikke forpligtet til) at slette en registreret brugers konto eller afbryde dennes ret til at poste brugerproduceret indhold på vores sites. Benefit forbeholder sig ret til at anmelde enhver bruger, som krænker disse fællesskabs-guidelines til den rette myndighed eller kontrolinstans i tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt og passende.

 

Rettighed til at føre tilsyn


Benefit må, men er ikke forpligtet til, at føre opsyn med og/eller moderere brugerproduceret indhold. Alt brugerproduceret indhold, som du poster, må anvendes efter Benfits eget skøn. Benefit forbeholder sig ret til at ændre, forkorte eller slette brugerproduceret indhold, som efter Benefits skøn krænker disse fællesskabs-gudelines, andre personers rettigheder eller gældende lov, eller som på nogen måde er skadeligt, stødende eller på anden måde upassende. Hvis du støder på en kommentar, som du mener bør fjernes, bedes du sende en email til facebookadmin@benefitcosmetics.com.

 

Repræsentation og garanti


Når du poster brugerproduceret indhold, så repræsenterer og garanterer du, at (i) du er ene forfatter af og ophavsperson til det brugerproducerede indhold, herunder at du er indehaver af de intellektuelle ophavsrettigheder, det måtte være underlagt, (ii) du frivilligt frasiger dig alle "morale rettigheder", som du måtte have over sådant indhold, (iii) alt indhold du poster er præcist, (iv) du er fyldt 18 år og (v) brugen af det indhold du poster krænker ikke disse fællsskabs-guidelines og vil ikke yde skade på personer eller enheder.

 

Erstatning


DU ER INDFORSTÅET MED AT ERSTATTE OG HOLDE BENEFIT (OG VIRKSOMHEDENS ANSATTE, DIREKTØRER, AGENTER, UNDERSELSKABER, JOINT VENTURES OG TREDJEPARTS-SERVICEUDBYDERE) SKADESLØSE, HVAD ANGÅR REKLAMATION, ANMODNINGER OG SKADER (FAKTISKE OG FØLGENDE) AF ENHVER ART OG NATUR, KENDT OG UKENDT, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATSALÆRER SOM FØLGE AF AT DIN OVENFOR NÆVNTE REPRÆSENTAIONS- ELLER GARANTIPLIGT IKKE ER BLEVET OVERHOLDT, ELLER AT DU HAR KRÆNKET EN LOV ELLER TREDJEPARTS RETTIGHEDER.

 

Kundeservice


Sørg for at kommentarer har fokus på emnet og er relevante for Benefit Cosmetics. Hvis du er i tvivl, så spørg! Vores globale sociale medie-team arbejder i San Francisco (i tidszonen PT) og svarer så hurtigt som muligt. Ved hastespørgsmål kan du kontakte kundeservice på customercare@benefitcosmetics.com.

Ikrafttrædelsesdato: Den 9. april 2014

Sidst opdateret Den 9. april 2014

Brows PlayBrows Reco
Tak, smukke!