Terms & Conditions

Benebabe hjælp

HANDELSBETINGELSER


Disse handelsbetingelser er de officielle betingelser for brugen af Benefits hjemmeside på www.benefitcosmetics.com (“Benefits Website”), på m.benefitcosmetics.com (“Benefits mobile Website”), på Benefits blog på blog.benefitcosmetics.com (“Benefits Blog”), og på Benefits applikationer (herunder Benefits microsites, social media sites, så som Facebook og Twitter, og Ratings & Reviews og Ask & Answer) (“Benefits applikationers”), (kollektivt: “Sites”). Indholdet og de tjenester, der er tilgængelige på disse sites leveres til dag af Benefit Cosmetics LLC (”Benefit”, ”os”, ”vores”, ”vi”) med forbehold af de følgende handelsbetingelser. Se også vores privatlivspolitik, Community Guidelines og andre regler og politikker, du kan møde på vore sites i forbindelse med visse funktioner, informationer om bestilling eller reklamer. Ved at gå ind på og/eller benytte vore sites, anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være forpligtet af disse handelsbetingelser og de øvrige guidelines, politikker og betingelser, der er offentliggjort på vore sites.

Benefit forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse handelsbetingelser til enhver tid for fremtidige ændringer. Når der foretages ændringer, laver vi en revideret version, som bliver tilgængelig på denne hjemmeside, og vi opdaterer datoen for ”Seneste opdatering”, som vises nederst. Af denne grund opfordrer vi dig til at genlæse disse handelsbetingelser, hver gang du køber produkter fra Benefit eller på anden måde bruger vore sites. Ved at bruge disse sites erklærer du dig forpligtet af de handelsbetingelser, der er offentliggjort på vore sites på det tidspunkt, du tilgår dem. Hvis du ikke kan godkende at være bundet af handelsbetingelserne, bedes du undlade at besøge vore sites eller foretage indkøb.

Bindende kontrakt


Disse handelsbetingelser udgør en retsligt bindende kontrakt mellem dig og os. Ved at bruge vore sites, bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel, og at du er ved dine sansers fulde brug og kompetent til at indgå i disse betingelser, forpligtelser, afgive erklæringer eller påtage dig ansvar, der fremgår af disse handelsbetingelser

Intellektuel ejendomsret


Alt, hvad der befinder sig på eller bruges i forbindelse med vore sites, herunder, men ikke begrænset til Benefits navn og logo, produktfotos og beskrivelser, sitedesign, sitets udstråling og stil, grafikken, knapikoner, billeder, lydklip, sidehoveder, varemærker, indhold, udvalg og indbyrdes pladering af disse samt al software tilhører eller er givet i licens til Benefit og er besktyttet af US og international lov, herunder love, der omfatter copyright og varemærker. Der gives tilladelse elektronisk kopiering af og udskrift i papirkopi af dele af vore sites, hvis formålet er at lægge en ordre hos Benefit eller til ikke-kommercielle formål. Enhver anden brug af materialer på vore sites - herunder reproduktion til andre formål en dem, der er tilladt iflg. det ovennævnte, ændring, distribution, genudgivelse, overførsel, visning eller fremvisning - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Benefit, er strengt forbudt. Brug af materialer fra vore sites i forbindelse med eventuelle produkter eller tjenester, som ikke tilbydes af Benefit på nogen som helst måde, der vil kunne skabe uklarhed hos kunderne, eller på en sådan måde, at det er nedgørende for eller bringer Benefit i miskredit, er ligeledes forbudt.

Du må ikke bruge datamining, robotter eller tilsvarende dataindsamlings- eller ekstraktionsværktøjer på vore sites eller kopiere hele frames fra dele af vore sites. Du må ikke omgå nogle af de mekanismer, der er indeholdt i vore sites, der er indrettet for at undgå uautoriseret reproduktion eller distribution af indhold eller materialer, indeholdt på vore sites.

Ansvarsfraskrivelse ved unøjagtigheder


Af og til kan der være oplysninger på vore sites, som indeholder tastefejl, unøjagtigheder eller udeladelser i forbindelse med produktbeskrivelser, priser og lagersituation. Benefit forbeholder sig ret til at korrigere eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har sendt os din ordre) Vi forbeholder os ret til at afvise din ordre, inden den er afsluttet, hvis ordren bygger på unøjagtige oplysninger..

Selv om vi gør, hvad der med rimelighed kan forventes for at sikre, at de oplysninger, der gives på vore sites er nøjagtige, kan vi ikke sikre nøjagtigheden, tilgængelighede, fuldstændighed og troværdigheden af eventuelle og alle informationer, data eller indhold på den pågældende site. Indholdet på vores site gives udelukkende til information. Vi har ikke ansvar for eller er erstatningsansvarlige for unøjagtigheder, nytte eller tilgængeligheden af informationer der overføres eller gøres tilgængelige via vore sites. De oplysninger, der er indeholdt i vore sites kan være samlet fra en række kilder. Se afsnittet ”Ansvarsfraskrivelse” herunder for yderligere oplysninger.

Korrekt anvendelse af sites


Du accepterer, at du vil bruge vore sites i overensstemmelse med gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og regler herunder love om overførsel af tekniske data, der eksporteres fra dit det land, hvor du er bosiddende og alle eksportkontrollove i USA. Krænkelse af noget af det ovennævnte kan medføre omgående afbrydelse af disse handelsbetingelser og du kan ifalde straf på statsligt eller føderalt plan og andre retslige følger. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at undersøge din brug af vore sites for at (a) erfare, om der har fundet en krænkelse af disse handelsbetingelser sted, eller (b) overholde gældende love, forordninger, retslige procedurer eller krav fra statsinstanser.

Du må ikke bruge vore sites på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller skabe hindringer for vore tjenester eller netværk, ej heller gribe ind over for en anden parts brug og nydelse af vores sites. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, brugerkonto, computersystemer eller netværk via hacking, password-mining eller med andre midler. Vi kan benytte retsmidler eller tage midler i brug for at forhindre krænkelse af denne forholdsregel og for at håndhæve disse betingelser.

Der kan kræves adgangskode for at få adgang til visse dele af vore sites. Du accepterer, at du er ansvarlig for alle handlinger eller udeladelser, der forekommer på din konto, mens din adgangskode er i brug. Hvis du mener, at nogen har benyttet din adgangskode eller konto uden din tilladelse, skal du advisere os omgående. Vi forbeholder os ret til at tilgå og offentliggøre oplysninger, herunder, uden begrænsning, brugernavne til konti og andre oplysninger, for at overholde gældende love og retsgyldige krav fra statslig side.

Tredjepart


Benefit kan af og til give links til andre hjemmesider eller applikationer (kollektivt: ”Tredjeparts hjemmesider”) som en service til, hvem, der måtte være interesseret i denne oplysning. Links til tredjeparts hjemmesider på Benefits blog og på Benefits applikationer. Benefit overvåger og registrer ikke, godkender ikke eller har ingen kontrol over indhold, der ligger på tredjeparts hjemmesider. At links til tredjeparts hjemmesider inkluderes er ikke ensbetydende med nogen association eller noget forhold mellem Benefit og den pågældende tredjeparts hjemmeside, og Benefit garanterer ikke, siger ikke god for og anerkender ikke hverken nøjagtighed eller fuldstændighed på en tredjeparts hjemmeside. Benefit er ikke ansvarlig for opdatering eller revision af indholdet på tredjeparts hjemmesider. Du bruger en tredjeparts hjemmeside på dit eget ansvar. Links til tredjeparts hjemmesider er ikke ensbetydende med nogen retslig autoritet til at benytte andres beskyttede rettigheder, som viser sig gennem disse links. Hvis du bruger nogle af disse links, forlader du vore sites.

Visse funktioner på vore sites tillader interaktioner som du indleder mellem vore sites og en tredjeparts hjemmeside eller tjeneste (”social features”) hvis du vælger at benytte social features, kan oplysninger, du lægger ud eller giver adgang til, blive vist offentligt på vore sites eller af udbyderen af den social feature, du benytter. Hvis du tilsvarende lægger oplysninger på en tredjeparts platform, der refererer til sitet (fx ved at bruge hashtag tilknyttet Benefit i en tweet eller statusopdatering), kan dit indlæg blive offentliggjort på vore sites i henhold til den tredjeparts brugerbetingelser for hjemmesiden eller tjenesten. Ligeledes kan såvel Benefit som tredjepart få adgang til visse oplysninger om dig og din anvendelse af sitet og tredjeparts site eller tjeneste. Yderligere kan vi få oplysninger om dig, hvis andre brugere af tredjeparts hjemmesider giver os adgang til deres profiler, og du er en af deres ”forbindelser”, eller hvis oplysninger om dig på anden måde er tilgængelige via dine ”forbindelsers” hjemmeside, profilside eller tilsvarende side på en social netværksside eller en tredjeparts hjemmeside eller interaktiv tjeneste. De oplysninger vi indhenter i forbindelse med social features er omfattet af Benefits privatlivspolitik. Oplysninger, der er indhentet og gemt af tredjepart forbliver omfattet af denne tredjeparts privatlivspraksis, herunder, hvorvidt tredjepart fortsætter med at dele oplysninger med os, typen af oplysninger, der deles, og dine valg angående hvad der er synligt for andre på den pågældende tredjeparts hjemmeside eller tjeneste.

Brug af produkter og tjenester


De produkter og tjenester, der er tilgængelige på vore sites, inklusiv ’prøver’ Benefit måtte give dig, er udelukkende til brug for dig personligt. Alt materiale og alle oplysninger, der vises af Benefit, er bestemt for din personlige oplysning eller informative formål og intet andet. De udtalelser, der er givet om produkter er ikke evalueret af FDA i USA, og de resultater, der eventuelt rapporteres om, gælder ikke nødvendigvis for alle mennesker. Udtalelserne og produkterne har ikke til hensigt til at diagnosticere, behandle, kurere eller forhindre nogen tilstand eller sygdom. Alle produkter skal bruges i streng overensstemmelse med de instruktioner, forholdsregler og retningslinjer, der følger med dem. Du bør altid tjekke ingredienserne for produkter, således at du kan undgå eventuelle allergiske reaktioner.

Brugen af vores er ikke tænkt som en stedfortræder for lægefaglig rådgivning: disse sites er ene og alene online forretninger med speciale i skønhedsprodukter. Tal med din egen læge eller sundhedmedarbejder om brugen af varer, produkter eller oplysninger, du modtager fra vore sites, før du bruger dem eller støtter dig til dem. Din læge eller sundhedsmedabejder bør tage sige af eventuelle og alle spørgsmål af medicinsk karakter, alle overvejelser og beslutninger om mulig behandling af en medicinsk tilstand. Benefit giver ikke og har heller ikke til hensigt at give svar på medicinsk relaterede spørgsmål, og disse sites erstatter ingen lægefaglig eller medicinsk ressource. Benefit fremstiller sig ikke som læge, hvilket heller ikke er antydet. Der gives ikke bevidst hverken recept til medicin eller medicinsk behandling på vore sites.

Du må ikke sælge eller videresælge nogle af de produkter eller ydelser, du køber, eller på anden måde modtager fra Benefit. Benefit forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, at annullere eller reducere mængden af enhver ordre, der skal opfyldes eller produkter eller ydelser, der skal leveres til dig, hvis Benefit egenhændigt mener, at det kan føre til en krænkelse af disse handelsbetingelser.

Iht. Californiens Lov nr. 65 (Proposition) er forbrugere i Californien berettiget til særlige advarsler mod produkter, der indeholder kemikalier, som af staten Californien er kendt for at være kræftfremkaldende og medføre fødselsdefekter eller anden forplantningsmæssig skade, hvis sådanne produkter udsætter forbrugerne for sådanne kemikalier ud over visse grænseværdier. Vi er optaget af vores kunders sikkerhed og håber, at de nedenstående oplysninger kan hjælpe i jeres købsbeslutninger.

Vi giver følgende advarsel for produkter, hvortil der er linket på denne side:

ADVARSEL: Dette produkt indeholder kemiske stoffer, der af staten Californien er kendt for at være kræftfremkaldende og medføre fødselsdefekter eller anden skade af forplantningsmæssig karakter.

Oplysning om farver


Skønt Benefit har forsøgt at vise farverne på produkterne nøjagtigt, afhænger de farver, du faktisk ser, af den enhed, du bruger til at vise produktet med, og er muligvis unøjagtige.

Refusionspolitik


Hvad angår køb, foretaget på Benefits hjemmeside, henvises til vores politik for refusion og returnering her.

Hvad angår køb, foretaget i Benefit Cosmetics butikker, bytter vi eller udsteder en tilgodebevis i op til 30 dage mod gyldigt købsbevis. Hvad angår tilbagebetaling ved kontant betaling, kræves den originale kassebon, og hvad angår tilbagebetaling ved betaling med check, skal det ske 10 dage efter købet og posteringen. Returvarer vil efter en periode på 30 dage kun blive byttet. Returvarer accepteres ikke efter 45 dage.

Hvad angår køb, foretaget over disken i Benefit Cosmetics forretninger, henvises til detailforhandlerens politik for returnerede varer.

Mobile tjenester


Hvis du går ind på vore sites via din mobiltelefon, beregner vi os for tiden ikke noget for denne adgang. Vær opmærksom på, at din udbyders normale takster, for eksempel for sms eller datatakster, stadig gælder.

Ansvarsfraskrivelse


BENEFIT LEVERER SINE SITES OG DERES INDHOLD PÅ EN ’SOM SET’ BASIS, OG AFGIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER INDIREKTE, HVAD ANGÅR DRIFTEN AF DISSE SITES, INFORMATIONER, INDHOLD, MATERIALER ELLER PRODUKTER, DER ER OPTAGET PÅ DISSE SITES. I DET VIDESTE OMFANG, DER ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER BENEFIT SIG ENHVER SÅDAN AFTALE ELLER GARANTI, HERUNDER FOR EKSEMPEL GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED FOR ET SPECIFIKT FORMÅL. ENDVIDERE INDGÅR BENEFIT IKKE AFTALER OM OG GARANTERER HELLER IKKE, AT DEN INFORMATION, DER ER TILGÆNGELIG VIA VORE SITES ER NØJAGTIGE, KOMPLETTE ELLER AKTUELLE. BENEFIT ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, DER MÅTTE SKYLDES ELLER HAVE FORBINDELSE MED BRUGEN AF VORE SITES. DETTE ER EN UDTØMMENDE BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVARET, SOM GÆLDER ALLE SKADER AF ENHVER ART, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGT FØLGENDE, STRAFBARE ELLER PØNALT BETINGEDE ERSTATNINGER, TAB AF DATA, INDTÆGT ELLER FORTJENESTE, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER.

Ansvarsbegrænsning


BORTSET FRA, HVAD DER ER OMFATTET AF AFSNITTET OM ANSVARSFRASKRIVELSE NÆVNT OVENFOR, ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE ERSTATNING FOR NOGEN ANDEN TVIST MED OS VEDRØRENDE BRUGEN AF VORE SITES, AT OPHØRE MED AT BRUGE VORE SITES. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDR KAN VORES ERSTATNINGSANSVAR ELLER ET EVENTUELT ANSVAR PÅHVILENDE VORE AGENTER, ASSOCIEREDE, DATTERSELSKABER OG REPRÆSENTANTER FOR EVENTUELLE OG ALLE KRAV VEDRØRENDE BRUGEN AF VORE SITES OVERSTIGE DEN SAMLEDE SUM AF DE BELØB, DU HAR BETALT OS I EN PERIODE AF ET ÅR FOR DEN SPECIFIKKE, OMHANDLENDE TJENESTE ELLER PRISEN FOR DET OMHANDLENDE PRODUKT. DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR ENHVER TVIST OM ET PRODUKT, DER ER KØBT PÅ VORE SITES, ER EN REFUSION AF DEN BETALTE PRIS ELLER OMBYTNING AF PRODUKTET, SOM BESKREVET MERE DETALJERET I KØBSBETINGELSERNE.

VI, VORE AGENTER, ASSOCIEREDE, DATTERSELSKABER OG REPRÆSENTANTER ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER SÆRLIGT BETINGEDE SKADER, DER MÅTTE FØLGE AF DIN BRUG AF, UEGENETHED TIL AT BRUGE ELLER AFHÆNGIGHED AF VORE SITES, ELLER EVENTUELLE PRODUKTER, DER ER ANNONCERET ELLER SOLGT PÅ VORE SITES. DISSE EKSKLUSIONER GÆLDER FOR ALLE KRAV PÅ TAB AF FORTJENESTE, TABTE DATA, TABT GOODWILL, PERSONSKADE, ARBEJDESSTANDSNING, COMPUTERFEJL ELLER FEJLFUNKTION, ELLER NOGEN ANDEN KOMMERCIEL SKADE ELLER ANDET TAB, SELV OM VI KENDTE ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA NOGLE STATER ELLER JURISDIKTIONER IKKE TILLADER EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE FØLGESTATER, ER VORES ANSVAR OG VORE DATTESELSKABERS OG ASSOCIEREDES ANSVAR I SÅDANNE STATER ELLER JURISDIKTIONER BEGRÆNSET I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET.  DENNE BESTEMMELSE ER GÆLENDE I NEW JERSEY.

VI ENDORSERER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR NØJAGTIGHEDEN EJ HELLER ANVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST MENING, INFORMATION, NOGET RÅD ELLER NOGEN UDTALELSE PÅ VORE SITES. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER VI ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADE, DER SKYLDES DIN AFHÆNGIGHED AF INFORMATION, DER ER INDHENTET ENTEN VIA INDHOLDET PÅ VORE SITES ELLER BRUGEN AF EVENTUELLE PRODUKTER, DER ER ANNONCERET ELLER SOLGT PÅ VORE SITES. DET ER DIT ANSVAR AT EVALUERE NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER NYTTEN AF INFORMATIONER, MENING, RÅD ELLER ANDET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ VORE SITES. DU BEDES, HVOR DET ER FORMÅLSTJENLIGT, SØGE RÅD HOS PROFESSIONELLE OM VURDERING AF EN SPECIFIK INFORMATION, MENING, RÅD ELLER ANDET INDHOLD PÅ VORE SITES.

Brugerindhold


Brugere af vore sites har mulighed for at lægge et vist indhold op på vore sites, for eksempel kommentarer på Benefits blog, anmeldelser på vores Ratings & Reviews og spørgsmål og svar på vores Ask & Answer service (”Brugergenereret indhold”). Alt brugergenereret indhold skal overholde Community Guidelines. Disse Community Guidelines er en bindende del af disse handelsbetingelser. Sørg derfor for, at du læser vore Community Guidelines grundigt, når du besøger vore sites.

Copyright politik


Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en sådan måde, at der er tale om krænkelse af ophavsretten, bedes du give Benefits særlige medarbejder for ophavsret (se nedenfor) følgende skriftlige information i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512 et seq.): 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, der har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten; 2. En beskrivelse af det ophavsretsbeskyttede værk, der hævdes at være krænket; 3. En beskrivelse af det materiale, du hævder krænker det, og hvor det findes på vore sites; 4. Din adresse, telefonnummer og e-mail adresse; 5. En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omtvistede anvendelse ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; 6. En erklæring om, at du accepterer United States District Courts jurisdiktion som værneting i forhold til din adresse, eller, hvis din adresse er uden for USA, som værneting en geografisk beliggenhed, hvor Benefit er til stede, og at du godkender en forkyndelse af stævning fra den person, der er ophavsmand til notifikationerne eller en agent for en sådan person; og 7. En erklæring fra dig, udfærdigt under strafansvar for falsk vidneforklaring, gående ud på, at den ovenstående er korrekt, og at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Hvis du modtager en sådan forkyndelse, kan du til den udpegede agent aflevere et svarskrift, der indeholder de oplysninger, du finder herunder: For at være gyldigt skal svarskriftet være en skriftlig kommunikation, der indeholder følgende:

  1. Din fysiske eller elektroniske underskrift;
  2. Identifikation af det materiale, der er fjernet, eller til hvilket adgangen er blevet deaktiveret, og den placering, hvorpå materialet optrådte, før det blev fjernet, eller før adgangen til det blev deaktiveret;
  3. En erklæring fra dig under strafansvar for falsk vidneforklaring gående ud på, at du er i din gode tro om, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af fejlagtig identifikation af det materiale, der skulle fjernes eller deaktiveret; og 4. Dit navn, din fysiske adresse og telefonnummer samt en erklæring om, at du accepterer en føderal District Courts jurisdiktion som værneting i forhold til din adresse, eller, hvis din fysiske adresse er uden for USA, som værneting en geografisk beliggenhed, hvor vi er placeret, og at du godkender en forkyndelse af stævning om en angivelig krænkelse af materiale fra den person, der er ophavsmand til notifikationerne eller en der handler for en sådan person; og 7.

Benefits udpegede medarbejder for krav angående krænkelse af ophavsretten kan kontaktes på:

  • Copyright Agent Benefit Cosmetics LLC
  • 225 Bush Street, 20th Floor
  • San Francisco, CA 94104
  • E-mail: legal@benefitcosmetics.com
  • Fax: (415) 343-7175

Bemærk: Ovenstående kontaktinformation er udelukkende til meddelelser til Benefit om, at der kan være tale om krænkelse af ophavsretten. Alle øvrige forespørgsler skal henvendes til vores kundeservice ved at ringe til 800-781-2336 eller bruge vores online kontaktformular.

Skadeserstatning


Du accepterer at forsvare, erstatte eller holde Benefit skadefri (også deres ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, agenter, datterselskaber, joint ventures, medarbejdere og tredjeparts tjenesteudbydere), i forhold til alle krav, forlangender, tab, erstatningsansvar, omkostninger, udgifter, forpligtelser og skader af enhver art eller natur, kendt eller ukendt, herunder rimelige advokatomkostninger, der skyldes (a) din brug af og adgang til vore sites; (b) din overtrædelse af forhold i indeværende handelsbetingelser; (c) et brud på disse handelsbetingelser; (d) din krænkelse af love eller nogen tredjemants rettigheder (inklusiv, uden begrænsning, enhver copyright, ejendomsret eller privatlivsret); eller (e) noget krav om, at indhold, som du har lagt på vore sites har forårsaget skade for en tredjepart. Denne forpligtelse til erstatning eksisterer ud over ophøret af disse handelsbetingelser og din brug af vore sites.

 

Gældende lov og værneting


Disse handelsbetingelser og alle spørgsmål vedrørende præstationer, fortolkning, brud på eller håndhævelse af disse handelsbetingelser, eller alle rettigheder, forpligtelser og erstatningsansvar, der påhviler dig og os herunder, er omfattet af staten Californiens love.

Voldgift / Ingen gruppesøgsmål


BESTEMMELSERNE OM VOLDGIFT / INGEN GRUPPESØGSMÅL GÆLDER KUN FOR PERSONER BOSAT I DE FORENEDE STATER OG KØB FORETAGET I DE FORENEDE STATER

Du accepterer, at enekompetencen for enhver tvist, ethvert krav eller påstande, som på nogen måde relateret til vore sites, vil blive afgjort ved bindende voldgift. VOLDGIFT BETYDER, AT DU IKKE HAR RET TIL AT EN DOMMER ELLER ET NÆVNINGETING AFGØR DINE KRAV.  Retten til en forudgående høring med udveksling af information eller andre nye oplysninger, samt retten til at kære, kan være mere begrænsede end, hvis du havde indbragt sagen for retten. Alle tvister mellem dig og Benefit af en hvilken som helst art eller natur, som hidrører fra din brug af eller nydelsesret af vore sites skal indbringes for voldgiftsretten, Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”), for en bindende voldgiftsafgørelse i henhold til denne rets regler, som er gældende i staten Californien på det pågældende tidspunkt, for en voldgiftsdommer og afgøres i gensidig enighed af de to parter. Der er endvidere enighed om, at enhver tvist om omfanget af disse voldgiftsbestemmelserne omfatter kravet, vil blive forelagt voldgiftsdommeren og ikke en domstol for dennes afgørelse. Parterne skal være enige om at dele de påløbne udgifter til voldgiftssagen.

PROCEDURER TIL LØSNING AF TVISTEN VIL UDELUKKENDE BLIVE GENNEMFØRT PÅ INDIVIDBASIS OG IKKE SOM ET GRUPPESØGSMÅL ELLER ET REPRÆSENTATIONSSØGSMÅL..Det gøres eksplicit gældende og der er enighed om, at du frasiger dig enhver ret du har til at retsforfølge på vegne af en gruppe eller i egenskab af repræsentant for andre personer. Dette betyder:

Hverken du eller Benefit kan indbringe et krav som sagsøger eller som medlem af gruppe af sagsøgere i et gruppesøgsmål eller som repræsentant herfor.

Voldgiftsdommeren kan ikke kombinere mere end én enkelt persons krav i et enkelt søgsmål og kan ikke dømme i en voldgifts sag med konsoliderede parter, nogen gruppe eller repræsentation (med mindre vi begge er enige om at få dette ændret).

Voldgiftsdommerens beslutning eller medhold i en persons sag kan kun have virkning for den person, der fremsatte kravet, og ikke andre af Benefits kunder, og kan ikke bruges til afgørelse i andre tvister med andre kunder.

Internationale besøgende og forsendelse


Vi gør ikke noget krav på, at materiale på vore sites eller de produkter, der beskrives eller tilbydes på vore sites er velegnede eller tilgængelige for brug i jurisdiktioner uden for USA, eller at disse handelsbetingelser overholder lovene i ethvert andet land. Besøgende, der benytter vore sites og er bosiddende uden for USA gør dette på deres eget initiativ og er ansvarlige for at overholde alle love, hvis og i det omfang lokale love er gældende. Du accepterer, at du ikke tilgår vore sites fra noget territorium, hvor indholdet at dem er ulovligt, og at du, og ikke Benefit ,er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love.

Internationale ordrer kan blive belagt med importafgifter, toldafgifter og andre omkostninger der opkræves af dit lands toldvæsen ved ankomst. Når du bestiller noget fra BenefitCosmetics.com, er modtageren af forsendelsen importør og er ansvarlig for disse importtillæg samt for at overholde alle love og regler i modtagerlandet. Benefit Cosmetics opkræver ikke afgifter og skatter og uanset hvor dygtige vi er, kan vi ikke forudse dine specielle afgifter. Toldpolitik er meget forskellige fra land til land, så derfor bedes du selv kontakte dit lokale toldkontor for yderligere oplysninger.

Program mod svindel


Som en del af vores bestillingsprocedurer, screener vi alle modtagne ordrer for svindelog andre typer af uautoriseret eller illegal virksomhed. Benefit forbeholder sig ret til at afvise at gennemføre en ordre eller en refusion grundet mistanke om svindel eller uautoriseret eller illegal virksomhed. Hvis det er tilfældet, kan Benefit afvise din ordre eller vores kundeservice kan ringe til dig på det telefonnummer, du har opgivet for at bekræfte din ordre. Vi forbeholder os også retten til at annullere konti, nægte at sende til visse adresser eller tilbageholde refusionsbeløb eller rabatter på grund af mistanke om svindel eller uautoriseret eller illegal virksomhed. Benefit tager disse forholdsregler for at beskytte både Benefits kunder og Benefit selv mod svindel og anden uautoriseret eller illegal virksomhed.

Ingen videresalgsaktivitet


De produkter og tjenester, der er tilgængelige på vore sites, inklusiv ’prøver’ Benefit måtte give dig, er udelukkende til brug for dig personligt. Du må ikke sælge eller videresælge nogle af de produkter eller ydelser, du køber, eller på anden måde modtager fra Benefit. Vi forbeholder os ret til, med eller uden varsel, at annullere eller reduceret mængden af en hvilken som helst ordre eller tilbageholde refusioner eller rabatter som vi finder det formålstjenligt, over for personer, som vi mener kan være involveret i mistænkelig videresalgsaktiviter eller som på anden måde krænker disse handelsbetingelser. Blandt andet kan vi have mistanke om videresalgsaktivitet på baggrund af faktorer, så som ordrefrekvens, beløb og mængde.

Kommentarer, feedback og andre henvendelser


Benefit byder dine kommentarer og din feedback om vore sites og Benefits produkter og tjenester, velkommen. Alle oplysninger, materialer, forslag, ideer eller kommentarer, der sendes til Benefit bliver ikke behandlet som hverken fortrolige, egne eller forretningshemmelige oplysninger, og ved at fremsende sådan information, giver du Benefit en uigenkaldelig og ubegrænset ret til at bruge, ændre, reproducere, udsende, vise og distribuere sådan information med et hvilket som helst formål. Med mindre loven kræver det, vil Benefit ikke bruge dit fulde navn i forbindelse med sådan information, materialer, forslag, ideer eller kommentarer uden dit forudgående samtykke.

Intet rettighedfrafald


Såfremt Benefit undlader at insistere på streng overholdelse af en bestemmelse i disse handelsbetingelser betyder ikke at vi frafalder den pågældende bestemmelse. Endvidere vil det ikke have nogen indflydelse på Benefits evne til at håndhæve andre bestemmelser i disse handelsbetingelser. Du accepterer, at uanset hvilken bestemmelse eller lov om det modsatte, skal ethvert krav om søgsmål, der måtte hidrøre fra eller være relateret til brugen af vore sites eller disse handelsbetingelser, anlægges inden et (1) år efter at et sådant krav eller begrundelse fandt sted, ellers vil det altid fremover blive afvist.

Uadskillighedsprincippet


Hvis en bestemmelse i disse handelsbetingelser skal dømmes ulovlig, ugyldig eller af nogen som helst grund ikke vil kunne håndhæves ved en kompetent domstol, vil gyldigheden af og muligheden for at håndhæve de øvrige bestemmelser ikke blive påvirket.

Gældende fra den: 09-04-2014

Senest opdateret den: 20-05-2014

Brows PlayBrows Reco
Tak, smukke!