Terms & Conditions

Benebabe Pomoc

PODMÍNKY A USTANOVENÍ


Tyto Podmínky představují oficiální podmínky používání webových stránek společnosti Benefit na adrese www.benefitcosmetics.com („webové stránky Benefit“), na adrese m.benefitcosmetics.com („mobilní webové stránky Benefit“), na blogu společnosti Benefit na adrese blog.benefitcosmetics.com („blog Benefit“), a v aplikacích společnosti Benefit (včetně mikrostránek společnosti Benefit, sociálních sítích, jako např. Facebook a Twitter, a Hodnocení & recenze a Otázky & odpovědi) („aplikace společnosti Benefit“), (společně nazývané „stránky“). Obsah a dostupné služby na stránkách vám poskytuje společnost Benefit Cosmetics LLC („Benefit“, „nám“, „naše“, „my“) s výhradou následujících podmínek. Přečtěte si také prosím naše Zásady na ochranu soukromí, Obecné záasady společenství a ostatní podmínky a politiky, s nimiž se můžete setkat na našich stránkách v souvislosti s určitými funkcemi, informacemi týkajícími se objednávek a reklamních akcí. Vstupováním a/nebo používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a že závazně souhlasíte s těmito Podmínkami a ostatními směrnicemi, politikami a podmínkami uvedenými na těchto stránkách.

Benefit si vyhrazuje právo kdykoliv výhledově aktualizovat nebo měnit tyto Podmínky. Pokud se provedou změny, zprostředkujeme vám revidovanou verzi k dispozici na těchto webových stránkách, a bude aktualizovat datum „Poslední aktualizace“, jeho zkopírováním níže. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Podmínky a ustanovení přečetli kdykoli budete kupovat produkty od společnosti Benefit nebo pokud budete jinak používat tyto stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte, že se zavazujete k těmto Podmínkám uvedeným na stránkách platných v okamžiku vašeho vstupu na stránky. Pokud nesouhlasíte se závazkem vůči těmto Podmínkám, nevstupujte prosím nebo nepoužívejte tyto Stránky.

Berte prosím na vědomí, že níže stanovené rozhodčí ustanovení, které vyžaduje, abyste rozhodovali o nějakém nároku, může působit proti společnosti Benefit. ARBITRÁŽ ZNAMENÁ, ŽE NEBUDETE MÍT PRÁVO, A ŽE SE TOHOTO PRÁVA VZDÁVÁTE VE PROSPĚCH SOUDCE NEBO POROTCŮ, KTEŘÍ O VAŠEM NÁROKU ROZHODNOU.

Závazná smlouva


Tyto Podmínky tvoří právně závaznou smlouvu mezi vámi a námi. Používáním a/nebo registrací na našich stránkách potvrzujete, že vám je více jak 18 let a že jste dosáhli zákonného věku plnoletosti v rámci vaší soudní příslušnosti podle toho, který je vyšší a jste plně způsobilí a oprávnění přistoupit na podmínky, pravidla, závazky, zastoupení a povinnosti stanovené v těchto Podmínkách, a dodržovat a jednat v souladu s těmito Podmínkami.

Duševní vlastnictví


Vše, co se nachází nebo používá v souvislosti s našimi stránkami, včetně, nikoli však výhradně k názvu a logu, snímků a popisů produktů, návrhu stránek, vzhledu a atmosféry stránek, textu, grafiky, ikon tlačítek, snímků, zvukových klipů, záhlaví stránek, obchodních značek, obsahu, výběru a uspořádání těchto stránek společnosti Benefit, a veškerý software vlastní nebo jejich licence vlastní společnost Benefit, a vše je chráněno zákony USA a mezinárodními zákony, včetně zákonů upravující autorská práva a ochranné známky. Je povoleno elektronicky kopírovat a tisknout v tištěné podobě části těchto stránek pro účely podání objednávky u společnosti Benefit nebo pro nekomerční účely. Jakékoliv jiné použití materiálů na těchto stránkách - včetně kopírování pro jiné účely, než které jsou povoleny výše, úpravy, šíření, opětovné zveřejnění, přenášení, zobrazování nebo předvádění - bez předchozího písemného souhlasu společnosti Benefit je přísně zakázáno. Použití jakýchkoli materiálů na těchto stránkách v souvislosti s libovolným produktem či službami, které nenabízí společnost Benefit a to způsobem, který by mohlo zákazníky zmást, nebo způsobem, který poškozuje nebo znevažuje společnost Benefit, je rovněž zakázáno.

Nesmíte používat jakékoliv vytěžování údajů, používání robotů nebo podobné nástroje na shromažďování a získávání údajů na těchto stránkách nebo vymezení jakékoliv části těchto stránek. Nesmíte obcházet jakékoliv mechanismy zahrnuté na těchto stránkách, které zabraňují neoprávněnému kopírování a šíření obsahu či materiálů obsažených na stránkách.

Vyloučení nepřesnosti


Příležitostně se na stránkách mohou vyskytnout informace obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, jež se mohou týkat popisu, uvádění cen a dostupnosti produktů. Benefit si vyhrazuje právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace, a to kdykoli bez předchozího oznámení (včetně poté, co zadáte objednávku). Vyhrazujeme si právo zamítnout vaši objednávku před tím, než bude zkompletována v případě, že se objednávka zakládá na chybných informacích.

Ačkoliv vynakládáme rozumné úsilí, abychom zajistili přesnost informací uváděných na těchto stránkách, nemůžeme zajistit přesnost, dostupnost, úplnost a spolehlivost jakýchkoliv a všch informací, údajů a obsahu stránek. Obsah na těchto stránkách je poskytován je pro informační účely. Nenese žádnou odpovědnost ani záruku za přesnost, užitečnost či dostupnost jakýchkoliv informací, jež jsou zprostředkovávány a zpřístupňovány prostřednictvím těchto stránek. Informace obsažené na těchto stránkách mohou být shromažďovány z různých zdrojů. Pro bližší údaje viz níže uvedený oddíl „Vyloučení odpovědnosti“.

Řádné používání těchto stránek


Souhlasíte s tím, že budete používat tyto stránky v souladu se všemi platnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, předpisy a nařízeními, včetně všech zákonů týkajících se přenosu technických dat exportovaných ze země vašeho bydliště a všech zákonů na kontrolu exportu Spojených států. Porušení některého z výše uvedeného může mít za následek okamžité ukončení těchto Podmínek a může podléhat státním a federálním trestům a jiné právním následkům. Vyhrazujeme si právo, ale nejedná se o povinnost, zkoumat vaše používání stránek, abychom (a) zjistili, zda došlo k porušení těchto Podmínek nebo (b) zda je v souladu s platnými zákony, nařízeními, zákonnými postupy či vládními požadavky.

Nesmíte používat tyto stránky způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, nebo poškodit naše servery nebo sítě, nebo by mohl zasahovat do používání a užitku jakékoliv jiné smluvní strany na těchto stránkách. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke službám, účtů jiných uživatelů, počítačovým systémům nebo sítím hackerstvím, dolováním hesel nebo jakýmkoli jiným prostředkem. Můžeme učinit libovolná právní a technická opatření, abychom zabránili porušení tohoto nařízení a prosadili tyto Podmínky.

Pro vstup do některých částí těchto stránek může být vyžadováno heslo. Souhlasíte s tím, že odpovídáte za všechny činy nebo opomenutí, ke kterým dochází na vašem účtu při používání vašeho hesla. Pokud se domníváte, že někdo použil vaše heslo nebo účet bez vašeho povolení, musíte nás neprodleně informovat. Vyhrazujeme si právo na přístup a zveřejnění veškerých informací, včetně, bez omezení, účtů s uživatelským jménem a jiných informací tak, aby byly v souladu s platnými zákony a zákonnými vládními požadavky.

Třetí strana


Benefit může čas od času poskytovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace (společně nazývané „webové stránky třetích stran“) v podobě služby těm subjektům, které mají o takové informace zájem. Odkazy na webové stránky třetích stran mohou být také zveřejňovány příspěvkem na blogu společnosti Benefit a v aplikacích společnosti Benefit. Společnost Benefit nesleduje, neschvaluje, ani neovládá obsah umístěný na webových stránkách třetích stran. Zahrnutí odkazů na webové stránky třetích stran nepředstavuje spojení nebo vztah mezi společností Benefit a webovými stránkami třetích stran, Benefit nezaručuje, neschvaluje ani nepřijímá přesnost nebo úplnost obsahu na webových stránkách jakékoliv třetí strany. Benefit neodpovídá za aktualizaci a kontrolu obsahu webových stránek třetích stran. Webové stránky třetích stran používáte na vlastní nebezpečí. Odkazy na webové stránky třetích stran nepředstavuje právní zmocnění k užívání chráněných práv ostatních subjektů vázaných na tyto odkazy. V případě používání jakýchkoliv těchto odkazů opustíte tyto stránky.

Jisté funkce na těchto stránkách mohou umožňovat interakce, které zahájíte mezi těmito stránkami a webovými stránkami či službami třetích stran („sociální funkce“). Pokud se rozhodnete využít sociální funkce, informace, které zveřejňujete příspěvkem nebo k nim poskytujete přístup, se mohou veřejně zobrazovat na těchto stránkách nebo prostřednictvím poskytovatele takových sociálních funkcí, které používáte. Podobně pokud příspěvkem zveřejníte informace na platformě třetí strany, jež odkazuje na tyto stránky (např. použitím znaku # (hashtagu) spojeného se společností Benefit při aktualizaci tweetu na Tweeteru nebo stavu na Facebooku), může být váš příspěvek zveřejněn na našich stránkách v souladu s podmínkami webových stránek nebo služeb třetích stran. Jak Benefit, tak třetí strana mají také přístup k určitým informacím o vás a vašem používání stránek a webových stránek nebo služeb třetích stran. Kromě toho můžeme obdržet informace o vás, pokud nám jiní uživatelé webových stránek třetích stran poskytnou přístup k jejich profilům a pokud vy jste jedním z jejich „přátel“, nebo informace o vás jsou jinak přístupné prostřednictvím webových stránek, profilových stránek či podobných stránek vašich „přátel“ na sociálních sítích nebo webových stránkách nebo interaktivních službách třetích stran. Na informace, které shromažďujeme v souvislosti se sociálními funkcemi, se vztahují Zásady na ochranu soukromí společnosti Benefit. Na informace shromažďované a uložené třetí stranou se i nadále vztahují postupy na ochranu soukromí třetí strany, včetně toho, zda třetí strana nadále sdílí informace s námi, na typ sdílených informací, a vaše rozhodnutí s ohledem na to, co si mohou zobrazit na webových stránkách nebo službách třetích stran.

Používání produktů a služeb


Produkty a služby dostupné na těchto stránkách, včetně vzorků značky Benefit, které můžete získat, jsou jen pro osobní použití. Všechny materiály a informace předkládané společností Benefit jsou určeny pro použití pouze pro osobní vzdělávací a informační účely. Prohlášení učiněná o produktech nebyla hodnocena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a oznámené výsledky, pokud existují, se nemusí nutně vyskytnout u všech jedinců. Prohlášení a produkty nejsou určeny pro diagnostiku, léčení, ošetřování nebo předcházení zdravotního stavu nebo nemoci. Všechny produkty musí být používány striktně v souladu s jejich pokyny, bezpečnostními opatřeními a směrnicemi. Vždy byste si měli prostudovat složky daných produktů, abyste zabránili případné alergické reakci.

Používání těchto stránek není zamýšleno tak, aby nahrazovaly odbornou lékařskou pomoc: tyto stránky výhradně představují online obchod se speciálními kosmetickými produkty. Poraďte se prosím se svým lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem ohledně používání zboží, produktů či informací získaných z těchto stránek před jejich použitím nebo než na nich budete záviset. Váš praktický lékař nebo zdravotnický pracovník by měl řešit veškeré lékařské otázky, problémy a rozhodnutí týkající se možné léčby jakéhokoli zdravotního stavu. Benefit neposkytuje, ani nemá v úmyslu poskytnout odpovědi na otázky lékařské povahy a tyto stránky nenahrazují lékařský odborný nebo jiný lékařský zdroj. Společnost Benefit nepovažuje sebe sama za lékaře, ani tak z její činnosti nevyplývá. Na těchto stránkách nejsou záměrně poskytovány žádné lékařské předpisy a ni léčebné postupy.

Nesmíte prodávat nebo následně prodávat produkty nebo služby, které kupujete nebo jinak získáváte od společnosti Benefit. Benefit si vyhrazuje právo, i bez oznámení, zrušit nebo snížit množství libovolné objednávky, kterou má plnit, nebo produkty či služby, která vám má poskytnout, o nichž se Benefit, na základě vlastního uvážení, domnívá, že může mít za následek porušení těchto Podmínek.

Kalifornský návrh č. 65 opravňuje kalifornské spotřebitele ke speciálním výstrahám u produktů, které obsahují chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční újmy v případě, že takové produkty vystaví spotřebitele těmto chemickým látkám v množství nad danou prahovou hodnotou. Bezpečnost našich zákazníků je pro nás důležitá a doufáme, že níže uvedené informace vám pomohou při vašem rozhodování o koupi.

Poskytujeme následující výstrahu k produktům, jež jsou spojeny s touto stránkou:

VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady či jiné reprodukční újmy.

Informace o barvě


I když společnost Benefit usiluje o to, aby přesně zobrazovala barvy produktů, skutečně zobrazené barvy závisí na zařízení, které používáte k zobrazení produktu a nemusí být tudíž odpovídající.

Politika vratek


Co se týče nákupu uskutečněného na webových stránkách Benefit si prostudujte podmínky v části zde.

Co se týče nákupu uskutečněného v obchodech Benefit Cosmetics, provádíme výměnu za jiný produkt, nebo vystavíme poukázku za produkt zakoupený až před 30 dny s předložením platného dokladu o koupi. V případě vrácení hotovosti je nutné předložit originální stvrzenku o pokladním příjmu a v případě vrácení částky při úhradě šekem musí být splněna lhůta do 10 dnů po nákupu a zaúčtování. Vratky po lhůtě 30 dnů budou pouze vyměněny za jiný produkt. Vratky nejsou akceptovány ve lhůtě po 45 dnech.

V případě nákupu uskutečněného na pokladně obchodu Benefit Cosmetics si prostudujte politiku pro vrácení zboží daného maloobchodu.

Mobilní služby


Pokud na tyto stránky vstoupíte z vašeho mobilního telefonu, v současnosti vám za tento vstup neúčtujeme žádné poplatky. Berte prosím na vědomí, že běžné sazby a poplatky vašeho mobilního operátora, jako např. poplatky za textové zprávy nebo posílání dat, jsou nadále v platnosti.

Vyloučení odpovědnosti


BENEFIT POSKYTUJE TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH „VE STAVU, V JAKÉM JSOU“ A NEPROHLAŠUJE, ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ŽÁDNÉHO DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ, S OHLEDEM NA PROVOZ TĚCHTO STRÁNEK, INFORMACE NEBO OBSAH OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. BENEFIT ODMÍTÁ VŠECHNA TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, A TO V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. KROMĚ TOHO BENEFIT SE NEVYJADŘUJE, ANI NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE, KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO AKTUÁLNÍ. BENEFIT NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY LIBOVOLNÉHO DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK.

Omezení odpovědnosti


S VÝJIMKOU VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝŠE UVEDENÉHO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTÍ JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV SPORU S NÁMI, JENŽ SE TÝKÁ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, JE VAŠE UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ NAŠE ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST NAŠICH ZÁSTUPCŮ, POBOČEK A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZÁSTUPCŮ OHLEDNĚ VEŠKERÝCH PRÁVNÍCH NÁROKŮ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK PŘEKROČIT CELKOVÉ MNOŽSTVÍ POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI BĚHEM OBDOBÍ JEDNOHO ROKU ZA SPECIFICKÉ SLUŽBY PŘI VYDÁNÍ NEBO ZA NÁKLADY PRODUKTU PŘI JEHO VYDÁNÍ.

MY, NAŠI ZÁSTUPCI, POBOČKY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A ZÁSTUPCI NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO UKÁZKOVÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK. TYTO VÝJIMKY SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ PRÁVNÍ NÁROKY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRACENÁ DATA, ZTRÁTU PŘÍZNĚ, ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ NEBO PORUCHU POČÍTAČŮ, NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, I KDYŽ VĚDĚLI NEBO MĚLI VĚDĚT O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, A TO V TAKOVÝCH STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH, NAŠE ODPOVĚDNOST A ODPOVĚDNOST NAŠICH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A POBOČEK JSOU OMEZENY V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TOTO USTANOVENÍ JE VYNUTITELNÉ VE STÁTĚ NEW JERSEY.

NESCHVALUJEME ANI NEZODPOVÍDÁME ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST NÁZORŮ, INFORMACÍ, RAD ČI PROHLÁŠENÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ POSOUDIT PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO ÚČELNOST TAKOVÝCH INFORMACÍ, NÁZORŮ, RAD NEBO JINÉHO OBSAHU, JEŽ SE VYSKYTUJÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. PODLE POTŘEBY PROSÍM VYHLEDEJTE RADU ODBORNÍKŮ CO SE TÝČE POSOUZENÍ JAKÉKOLIV SPECIFICKÉ INFORMACE, NÁZORU, RADY ČI JINÉHO OBSAHU NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

Uživatelský obsah


Uživatelé našich stránek mají možnost zveřejnit příspěvkem určitý obsah na našich stránkách, jako např. komentáře na blogu Benefit, recenze v rámci naší funkci Hodnocení & recenze, a otázky a odpovědi v naší stejnojmenné službě Otázky & odpovědi („obsah generovaný uživateli“). Veškerý obsah generovaný uživateli musí být v souladu s Obecnými zásadami společenství. Obecné zásady společenství představují závaznou část těchto Podmínek. Proto se ujistěte, že jste si procházením těchto stránek důkladně přečetli Obecné zásady společenství.

Autorské právo


Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo kopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím zástupci společnosti Benefit určenému pro oblast autorského práva (níže uvedený seznam) následující písemné informace v souladu s rozšířeným americkým autorským zákonem DMCA (17 USC 512 a následující): 1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv; 2. Popis díla chráněného autorským zákonem, o němž se prohlašuje, že bylo porušeno; 3. Popis materiálu, o němž tvrdíte, že zákon porušuje, a kde se na těchto stránkách nachází; 4. vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; 5. Vaše prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; 6. Prohlášení, že souhlasíte se soudní příslušností okresního soudu Spojených států pro soudní okres vztahující se k vaší adrese nebo je-li vaše adresa mimo Spojené státy, s ohledem na libovolný soudní okres, v němž se Benefit nachází, že přijmete doručování soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení, nebo od zástupce takové osoby; a 7. Vaše prohlášení, učiněné místopřísežně, že výše uvedené informace jsou pravdivé, a že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

 

Pokud obdržíte takové oznámení, může písemně podat proti-oznámení určenému zástupci, který zahrne níže uvedené informace. Aby bylo proti-oznámení platné, musí se jednat o písemné sdělení obsahující následující:

 1.  Váš fyzický nebo elektronický podpis;
 2.  Identifikaci materiálu, který byl odebrán, nebo k němuž byl znemožněn přístup, a uvedení místa, kde se materiál objevil před svým odebráním nebo před tím, než k němu byl znemožněn přístup;
 3.  Vaše prohlášení, učiněné místopřísežně, že se v dobré víře a přesvědčení domníváte, že materiál byl odebrán nebo k němuž byl znemožněn přístup v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odebrán nebo k němuž měl být znemožněn přístup;
 4.  Vaše jméno, fyzická adresa a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte se soudní příslušností federálního okresního soudu pro soudní okres, v němž se nachází vaše fyzická adresa, nebo je-li vaše fyzická adresa mimo Spojené státy, s ohledem na libovolný soudní okres, v němž se naše společnost nachází, že přijmete doručování soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení o údajně porušujícím materiálu, nebo od zástupce takové osoby.

Určený zástupce společnosti Benefit pro právní nároky porušení autorského práva je dostupný na adrese:

 • Zástupce pro autorské právo Benefit Cosmetics LLC
 • 225 Bush Street, 20. patro
 • San Francisco, CA 94104
 • E-mail: legal@benefitcosmetics.com
 • Fax: +1 (415) 343-7175

Poznámka: Výše uvedené kontaktní informace jsou poskytovány výhradně pro informování společnosti Benefit o tom, že byl porušeny materiály chráněné autorským právem. Veškeré ostatní dotazy směřujte na náš zákaznický servis telefonicky na čísle +1 800-781-2336 nebo využitím on-line kontaktního formuláře.

Odškodnění


Souhlasíte, že budete bránit, odškodníte a chránit společnost Benefit (a její úředníky, ředitele, zástupce, dceřiné společnosti, společné podniky, zaměstnance a poskytovatelé služeb třetích stran) před všemi právními nároky, požadavky, újmami, závazky, náklady, výdaji, povinnostmi a škodami všeho druhu a povahy, známé a neznámé, včetně přiměřených právních poplatků, vyplývající z (a) vašeho porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek; (b) vašeho porušení těchto Podmínek; (c) vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany (včetně, bez omezení, jakýchkoliv autorských práv, práv k duševnímu vlastnictví nebo práva na soukromí); nebo (d) jakéhokoliv právního nároku, že veškerý obsah, který jste odeslali na tyto stránky, způsobil škodu třetí straně. Tato povinnost na odškodnění přetrvává i po ukončení těchto Podmínek a vašeho používání těchto stránek.

Rozhodné právo a soudní příslušnost


Tyto Podmínky a veškeré otázky týkající se výkonu, výkladu, porušení nebo prosazování těchto Podmínek, nebo vaše a naše práva, povinnosti a závazky, které se k nim vztahují, se řídí zákony státu Kalifornie.

Arbitráž / Žádná skupinová žaloba


USTANOVENÍ O ARBITRÁŽI/ŽÁDNÉ SKUPINOVÉ ŽALOBĚ SE VZTAHUJÍ POUZE NA OBYVATELE SPOJENÝCH STÁTŮ A NÁKUPY UČINĚNÉ VE SPOJENÝCH STÁTECH.

Souhlasíte s tím, že výhradní soudní příslušnost jakéhokoliv sporu, právního nároku nebo požadavku jakkoliv souvisejícího s těmito stránkami, bude rozhodnuta v závazném rozhodčím řízení. ARBITRÁŽ ZNAMENÁ, ŽE NEBUDETE MÍT PRÁVO NA SOUDCE NEBO POROTCE, KTEŘÍ O VAŠEM NÁROKU ROZHODNOU. Právo na výměnu informací během předběžného slyšení a ostatní zjištění, jakož i právo na odvolání se mohou omezovat na to, zda-li podáte žalobu k soudu. Veškeré spory mezi vámi a společností Benefit, bez ohledu na povahu a vyplývající z vašeho používání nebo užitku z těchto stránek, budou předloženy Soudní rozhodčí a mediační službě („JAMS“) k závaznému rozhodčímu řízení na základě svých pravidel, poté těch, které platí ve státě Kalifornie, a to před jedním rozhodcem, na němž se vzájemně dohodnou obě strany, a vybraného podle pravidel JAMS. Dále je dohodnuto, že veškeré spory ohledně toho, zda účel těchto rozhodčích ustanovení zahrnuje nárok, budou předány k rozhodnutí rozhodčímu soudci, a ne soudu. Strany souhlasí, že se budou rovným dílem podílet na vynaložených nákladech rozhodčího řízení.

VEŠKERÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ BUDE VEDENO JEN NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A NE SKUPINOVĚ, KONSOLIDOVANĚ NEBO ZÁSTUPNĚ. Je výslovně chápáno a dohodnuto, že se vzdáváte veškerého práva, které máte na skupinovou žalobu nebo zástupnou žalobu za ostatní osoby. To znamená:

 • Ani vy, ani společnost Benefit nemůže přednést nárok jako stěžovatel nebo člen skupiny ve skupinové žalobě, konsolidované nebo zástupné žalobě.
 • Rozhodčí soudce nemůže spojit nárok více jak jedné osoby do jediného případu a nemůže předseda žádné konsolidované, skupinové nebo zástupné rozhodčímu zasedání (ledaže bychom souhlasily, jako obě strany, s touto změnou).
 • Rozhodnutí nebo přiřknutí rozhodčího soudce v případu jediné osoby může jen ovlivnit osobu, která přednesla nárok, ne na ostatní zákazníky společnosti Benefit, a nelze precedentně použít pro rozhodování a o dalších sporech s ostatními zákazníky.

Zahraniční návštěvníci a dodání


Neprohlašujeme, materiály obsažené na těchto stránkách, nebo produkty popisované nebo nabízené na těchto stránkách, jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jurisdikcích mimo Spojené státy, nebo že tyto Podmínky jsou v souladu se zákony jiné země. Návštěvníci, kteří používají tyto stránky a bydlí mimo Spojené státy, tak činí z vlastní iniciativu a jsou zodpovědní za dodržování všech zákonů, pokud a v rozsahu, v němž jsou místní zákony platné. Souhlasíte, že nebudete vstupovat na tyto stránky z území, v němž je jejich obsah nezákonný, a že jste to vy, a ne společnost Benfit, kdo zodpovídá za soulad s platnými místními zákony.

Na zahraniční objednávky se mohou vztahovat dovozní daně, cla a celní poplatky, jež vybírá celní úřad vaší země poté, co zboží dorazí do místa určení. Při objednávkách ze stránek BenefitCosmetics.com je příjemce dodání rovněž oficiální dovozce a zodpovídá za veškeré tyto dovozní poplatky, jakož i za to, že budou v souladu se všemi zákony a nařízení země určení. Benefit Cosmetics nevybírá cla a daně, a navzdory naší inteligenci nemůžeme předvídat, jaké budou vaše příslušné poplatky. Celní politika se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší, tak prosím kontaktujte svůj místní celní úřad, abyste získali podrobnější informace.

Program na ochranu proti podvodům


V rámci postupů zpracování vaší objednávky kontrolujeme všechny přijaté objednávky, zda při nich nedošlo k podvodům či jiným typům neoprávněné nebo nezákonné činnosti. Benefit si vyhrazuje právo zamítnout zpracování objednávky nebo vystavení vratky kvůli podezření z podvodu nebo neoprávněné či nezákonné činnosti. Pokud tomu tak je, Benefit může vaši objednávku zamítnout nebo náš zákaznický servis vám může zavolat na telefonní číslo uvedené v potvrzení vaší objednávky. Rovněž si vyhrazujeme právo zrušit jakýkoliv účet, zamítnout odesílání na určité adresy nebo odepřít vratky nebo koncese kvůli podezření z podvodu nebo neoprávněné či nezákonné činnosti. Benefit činí tato opatření na ochranu zákazníků Benefit, jakož i společnosti Benefit před podvody nebo jinou neoprávněnou či nezákonnou činností.

Žádná činnost dalšího prodeje


Produkty a služby dostupné na těchto stránkách, včetně vzorků značky Benefit, které můžete získat, jsou jen pro osobní použití. Nesmíte prodávat nebo následně prodávat produkty nebo služby, které kupujete nebo jinak získáváte od společnosti Benefit. Vyhrazujeme si právo, i bez oznámení, zrušit nebo snížit množství libovolné objednávky nebo odepřít vratky nebo koncese, na základě našeho vlastního uvážení, osobám, o nichž se domnívám, že jsou zapojeny do podezřelých činností dalšího prodeje nebo osobám, které jinak porušují tyto Podmínky. Mimo jiné můžeme činit podezření na činnost dalšího prodeje na základě četnosti objednávek, částek nebo množství.

Připomínky, zpětná vazba a další příspěvky


Benefit vítá vaše připomínky a zpětnou vazbu ohledně těchto stránek a produktů a služeb značky Benefit. Jakékoli informace, materiály, návrhy, nápady nebo připomínky zaslané společnosti Benefit nebudou považovány za důvěrné, vlastnické nebo informace o obchodním tajemství a, předáním takových informací udělujete společnosti Benefit neodvolatelné a neomezené oprávnění používat, upravovat, kopírovat, přenášet, zobrazovat a šířit tyto informace za jakýmkoliv účelem. Pokud to nevyžaduje zákon, Benefit nebude používat vaše celé jméno v souvislosti s takovými informacemi, materiály, návrhy, nápady nebo připomínkami bez vašeho předchozího písemného souhlasu.

Žádné zproštění


Pokud společnost Benefit nebude schopna trvat na důsledném dodržování všech ustanovení těchto Podmínek, nebude to představovat osvobození od dodržení takového ustanovení. Dále to nebude mít vliv na schopnost společnosti Benefit vynutit libovolné ustanovení těchto Podmínek. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na statut nebo opačném ustanovení zákona, jakýkoli právní nárok nebo předmět žaloby vyplývající z nebo související s používáním těchto stránek nebo těchto Podmínek musí být podány do jednoho (1) roku od takového nastalého právního nároku nebo předmětu žaloby, nebo bude navždy promlčen.

Oddělitelnost


Pokud soud příslušné soudní příslušnosti považuje jakékoli ustanovení těchto Podmínek za protiprávní, neplatné, nebo za nevynutitelné z jakéhokoli jiného důvodu, nebude tím dotčena platnost a vynutitelnost všech ostatních ustanovení.

Datum účinnosti: 4/9/2014

Poslední aktualizace: 5/20/2016

Brows PlayBrows Reco
Děkujeme Vám, krásko!