Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Benefit Cosmetics SAS věnuje zpracování, důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů velkou pozornost.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je sdělit vám srozumitelně, jednoduše a v plném rozsahu informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které nám předáváte, nebo údaje, které můžeme shromažďovat, když procházíte naše webové stránky, o způsobech jejich předávání třetím stranám a také vašich právech a možnostech ve vztahu ke kontrole vašich osobních údajů a ochraně vašeho soukromí. Není-li v okamžiku sběru osobních údajů uvedeno jinak, tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné informace či komunikaci, které by mohly odkazovat na společnost Benefit a její maloobchodní přidružené subjekty.

Benefit Cosmetics SAS, společnost SAS - Société par actions simplifiée se sídlem na adrese 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, registrovaná v obchodním rejstříku Paris pod č. VAT ID FR-96482619939 RCS 482 619 939 Tribunal de Nanterre, a společnost Benefit Cosmetics, společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese 225 Bush Street San Francisco, 20th Floor, Kalifornie 94104 (dále jen jako společnost „Benefit Cosmetics“), je/jsou správcem/správci osobních údajů shromažďovaných na webových stránkách https://www.benefitcosmetics.com/cz/cs ve smyslu předpisů vztahujících se na osobní údaje, a to konkrétně nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „GDPR“, dále jen jako „Nařízení“).

I. Druhy shromažďovaných informací

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterými lze přímo či nepřímo takovou osobu identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla nebo jednoho či více prvků takové osoby, jako např. příjmení, jméno, datum narození, zákaznické číslo, číslo objednávky, fotografie apod. 

 

II. Kdy můžeme osobní údaje shromažďovat?

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když:

 • zakládáte zákaznický účet na našich webových stránkách, aplikacích nebo v našich obchodech,
 • objednáváte zboží z našich webových stránek,
 • umožňujete nám sledovat vaši polohu,
 • nám jako uživatel předáváte fotografii pro účely sdílení v rámci služby Brow Try-On (dočasně, ne déle než 2 hodiny),
 • nakupujete v obchodech,
 • zapojíte se do našeho zákaznického programu,
 • využíváte naše online služby, jako např. chat,
 • souhlasíte s odběrem našich marketingových sdělení, a to e-mailem, telefonicky, prostřednictvím nabízených oznámení, textovými zprávami či příspěvky, a to v závislosti na vašem výběru,
 • odpovídáte na naše průzkumy nebo dotazníky průzkumů spokojenosti na základě vašich zákaznických zkušeností,
 • realizujete interakci s naší Společností prostřednictvím její oficiální stránky na sociálních sítích, nebo když navrhujeme opětovné využití obsahu, který jste zveřejnili na sociální síti,
 • kontaktujete naše zákaznické služby,
 • odesíláte naší Společnosti žádost o informace,
 • se účastníte akcí, které organizujeme my nebo naši partneři,
 • se účastníte losování, soutěží nebo jiných propagačních akcí,
 • procházíte internet, pomocí souborů cookie nebo obdobné technologie, nebo když kliknete na reklamu na naše produkty.

 

III. Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

 

(i) V rámci námi poskytovaných služeb může být nutné, abychom od vás přímo shromažďovali určité údaje pomocí elektronických formulářů na našich webových stránkách, mobilních aplikacích, ve vybraných obchodech nebo v listinné podobě, a to pro různé účely (seznam účelů zpracování je uveden v oddílu IV).

Údaje, které můžeme shromažďovat, zahrnují:

 • vaši totožnost,
 • vaše kontaktní údaje (např. e-mailová adresa),
 • vaše osobní předvolby ve vztahu k produktům, které uvádíme na trhu nebo prezentujeme na našich webových stránkách (např. jazyk),
 • informace vztahující se k vašim objednávkám, jejich sledování a fakturám k nákupům,
 • informace vámi sdělované v rámci zákaznických služeb,
 • konkrétní zdravotní údaje v případě, že nás informujete o nežádoucích vedlejších účincích týkajících se některého z produktů,
 • bankovní údaje, zadáte-li objednávku prostřednictvím webových stránek.

Důležité: Vaše bankovní údaje jsou šifrovány na serverech třetích stran. Platby se zpracovávají prostřednictvím zabezpečené platební platformy, která zahrnuje další metody ověření, aby byla zajištěna bezpečnost nákupů na webu www.benefitcosmetics.com a boj proti internetovým podvodům. Údaje, které o platební kartě zadáte během zadání objednávky, jsou před přenosem vždy šifrovány pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer).

 

Osobní údaje nezbytné pro společnost Benefit Cosmetics jsou ve všech formulářích pro shromažďování osobních údajů na webu, v elektronické podobě v některých našich prodejních místech a obchodech i v listinné off-line podobě vždy označeny hvězdičkou. Pokud tato povinná pole nevyplníte, společnost Benefit Cosmetics pravděpodobně nebude schopna na váš požadavek reagovat a/nebo vám poskytnout požadované služby. Ostatní údaje jsou volitelné a umožňují vás lépe poznat a zlepšovat komunikaci a služby, které vám poskytujeme.

 

(ii) Shromažďovat můžeme také určité údaje generované při vašich nákupech produktů či služeb, online či v obchodech, a to zejména informace týkající se částky a typu nákupu.

 

(iii) Kromě toho můžeme také shromažďovat informace týkající se používání našich webových stránek, a to zejména s ohledem na vaše procházení stránek (navštívené stránky, proklikávané odkazy apod.). Některé z těchto informací můžeme shromažďovat prostřednictvím souborů cookie umístěných ve vašem internetovém prohlížeči při procházení našich webových stránek. Bližší informace o souborech cookie najdete v oddílu III těchto zásad.

 

Ucházíte-li se u naší Společnosti o zaměstnání prostřednictvím našich webových stránek, můžeme shromažďovat následující údaje:

 • vaši totožnost,
 • vaše kontaktní údaje,
 • váš životopis,
 • krycí dopis / dopis s žádostí.

Vzhledem k tomu, že tyto údaje se týkají vaší žádosti, informujte nás prosím písemně o případných změnách vašich kontaktních údajů nebo obecněji vaší kariérní či pracovní situace, abychom mohli vaši žádost efektivně zpracovat.

 

IV. Pro jaké účely vaše osobní údaje shromažďujeme a k čemu slouží?

 

Společnost Benefit Cosmetics zpracovává vaše údaje pro následující účely:

 • vytvoření zákaznického účtu na našich webových stránkách, v našich aplikacích, prodejních místech či obchodech,
 • správa vašeho přístupu k zákaznickému účtu na internetu a v našich aplikacích,
 • připojení k externím aplikacím třetích stran, jako např. při vytvoření účtu pomocí externí aplikace, jako např. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube nebo Twitter,
 • zpracování a správa online objednávek a jejich dodání,
 • vedení záznamů o nákupech provedených v našich prodejních místech či obchodech,
 • zabezpečení online transakcí, prevence podvodů, platebních incidentů a správa vymáhání dluhů (bližší informace najdete v našich obchodních podmínkách),
 • správa vztahů se zákazníky s ohledem na žádosti o informace či stížnosti, které byste nám mohli zaslat prostřednictvím našich webových stránek, zákaznických služeb nebo stránek sociálních sítí,
 • správa našeho zákaznického programu,
 • sledování a správa upozornění, která nám můžete zasílat v rámci našich závazků vůči testování kosmetiky,
 • správa a optimalizace vaší zákaznické zkušenosti zlepšováním našich znalostí o našich zákaznících, 
 • navrhování vhodných, na míru šitých služeb, a to zejména při zlepšování našich produktů a služeb,
 • provádění statistických analýz za účelem vývoje nástrojů pro správu, měření a vykazování, abychom mohli upravit a dosahovat zlepšení u odbytu, marketingu a výroby produktů,
 • zasílání informací o našich nabídkách, novinkách a událostech prostřednictvím zvoleného komunikačního média, a to na základě vašeho souhlasu,
 • kontaktování vaší osoby ohledně losování či soutěží, kterých se účastníte prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací,
 • správa vaší účasti na akcích, do kterých jste se přihlásili,
 • správa online žádostí o zaměstnání.

 

V. Jaké právní důvody nás opravňují zpracovávat vaše údaje?

Společnost Benefit Cosmetics zpracovává vaše osobní údaje pro účely:

 • plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a společností Benefit Cosmetics za účelem správy vašeho zákaznického účtu a zpracování a sledování vašich objednávek, 
 • v rámci oprávněných zájmů pro účely správy marketingu, zabezpečení digitálních médií (webové stránky, aplikace apod.) a boje proti podvodům,
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, zejména pro účely správy hledání obchodních příležitostí a vašeho procházení prostřednictvím souborů cookie apod.,
 • v rámci plnění zákonných povinností, zejména daňových povinností (uchovávání faktur souvisejících s nákupy) a testování kosmetiky s ohledem na nařízení (EU) 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.

 

VI. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky společnosti Benefit Cosmetics. Zajišťujeme, aby přístup k vašim osobním údajům měli v rámci společnosti Benefit Cosmetics pouze oprávněné osoby, pokud je to nutné pro účely správy našich obchodních vztahů a plnění zákonných povinností.

Vaše osobní údaje můžeme také předávat:

 • ostatním dceřiným společnostem společnosti Benefit Cosmetics v tuzemsku či v zahraničí a také naší mateřské společnosti Benefit Cosmetics LLC, 
 • jiným subjektům v rámci skupiny LVMH Group, přičemž některé tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů,
 • subdodavatelům, jako např.:
  • poskytovatelům hostingových služeb a údržby a poskytovatelům elektronických řešení pro shromažďování osobních údajů využívaných v prodejních místech a obchodech,
  • poskytovatelům platebních služeb,
  • poskytovatelům služeb zabývajících se bojem proti podvodům,
  • poskytovatelům logistických služeb,
  • poskytovatelům marketingových řešení,
  • poskytovatelům služeb v oblasti hledání obchodních příležitostí a komunikace na sociálních sítích,
  • poskytovatelům zákaznických služeb,
  • poskytovatelům služeb pro účely správy upozornění v rámci testování kosmetiky,
  • poskytovatelům služeb z řad pořadatelů akcí.

Pro společnost Benefit Cosmetics může být také nutné sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, aby mohly plnit svoje zákonné, regulační a smluvní povinnosti a závazky nebo aby mohly reagovat na žádosti vznesené oprávněnými zákonnými orgány.

S vaším souhlasem mohou být vaše údaje týkající se žádosti o zaměstnání pro účely náboru sdíleny s ostatními společnostmi skupiny Benefit Cosmetics Group a LVMH Group po celém světě.

 

VII. Předávání osobních údajů do zahraničí

 

Někteří příjemci vašich osobních údajů se mohou nacházet v zahraničí, a to i mimo Evropský hospodářský prostor.

Veškeré předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor podléhá náležitým zárukám, a to včetně smluvních, technických a organizačních záruk, které jsou v souladu s obecně závaznými předpisy vztahujícími se na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Zákonná lhůta pro uchovávání údajů společností Benefit Cosmetics je v souladu s doporučeními Úřad pro ochranu osobních údajů a/nebo zákonnou povinností, které společnost Benefit Cosmetics podléhá.

 

IX. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

 

Dle aktuálních předpisů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte v příslušných případech právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, právo žádat opravu osobních údajů, jejich výmaz, podat námitku vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněných důvodů a zajištění omezení jejich používání či přenositelnosti.

Tato práva můžete uplatnit přímo u společnosti Benefit podáním požadavku na adrese https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Pokud se kdykoliv rozhodnete, že již nechcete informace o našich nabídkách, novinkách a akcích přijímat, můžete jejich odběr odhlásit pomocí hypertextového odkazu uvedeného pro tento účel v každém e-mailu, který vám zasíláme.

Stížnost můžete podat u Office for Personal Data Protection.

 

X. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a vaše právo na podání stížnosti

 

S veškerými dotazy ohledně shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Benefit Cosmetics se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů podáním požadavku prostřednictvím webu https://privacy.benefitcosmetics.com/.

 

Informace o správě souborů cookie

 

Tento oddíl se věnuje našim zásadám správy souborů cookie na webových stránkách https://www.benefitcosmetics.com/cz/cs .

Jeho účelem je sdělit vám informace týkající se původu a využití údajů o procházení, které zpracováváme, když používáte naše webové stránky, a informace o vašich právech.

Co je to soubor cookie? 

Když používáte náš web, můžeme v závislosti na vaší volbě umístit textový soubor do vašeho zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) prostřednictvím webového prohlížeče.
Tento textový soubor je souborem cookie. Po celou dobu platnosti či registrace umožní společnosti Benefit Cosmetics identifikovat během následných návštěv vaše zařízení.  
Číst či upravovat informace v souboru cookie může pouze subjekt, který jej vydal. Níže jsou uvedeny informace o souborech cookie, které mohou být umístěny do zařízení, když navštěvujete stránky webu https://www.benefitcosmetics.com/cz/cs, a to buď společností Benefit Cosmetics, nebo třetími stranami. Naleznete zde také způsoby, jakými lze tyto soubory odstranit nebo odmítnout ukládání těchto souborů cookie.

Co je účelem souborů cookie vydávaných na webových stránkách https://www.benefitcosmetics.com/cz/cs 

Existuje několik druhů souborů cookie, některé jsou vydávány přímo společností Benefit Cosmetics a jejími poskytovateli služeb, zatímco jiné jsou vydávány třetími stranami.

    I.     Soubory cookie vydávané společností Benefit Cosmetics a jejími poskytovateli služeb

Do vašeho zařízení mohou být během procházení našich webových stránek ukládány různé druhy souborů cookie:

(i) Nezbytně nutné soubory cookie 

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro procházení našich webových stránek, a to zejména pro fungování objednávek.

Odstranění těchto souborů cookie může způsobit problém při procházení našich webových stránek a znemožnit zadání objednávky.

Tyto soubory cookie jsou také nezbytné pro sledování aktivity společnosti Benefit Cosmetics.

Do vašeho zařízení je může instalovat společnost Benefit Cosmetics nebo její poskytovatelé služeb.

(ii) Soubory cookie pro analytiku a přizpůsobení obsahu

Tyto soubory cookie nejsou nezbytné pro procházení našich webových stránek, ale mohou vám pomoci např. efektivněji vyhledávat a optimalizovat nakupování, zatímco nám pomáhají lépe cílit na vaše požadavky, zlepšovat naši nabídku a optimalizovat fungování našich webových stránek.

(iii) „Reklamní“ soubory cookie

Soubory cookie lze využívat také pro reklamní účely. Tyto soubory cookie zajišťují, aby byly vám zobrazované reklamy co nejrelevantnější. 

Jaké výhody přináší zobrazování speciálních nabídek a reklamy přizpůsobené vašim preferencím procházení webových stránek?  

Cílem je zobrazovat vám co nejrelevantnější nabídky a reklamu. Tak nám technologie souborů cookie umožňuje zobrazovat v reálném čase obsah, který je co nejlépe přizpůsoben vašim zájmům, které jsou odvozeny z vaší historie procházení našich webových stránek. 

Váš zájem o obsah zobrazovaný na vašem zařízení při procházení webových stránek často určuje reklamní prostředky takových stránek a umožňuje jim poskytovat služby, které jsou uživatelům často poskytovány zdarma. Nepochybně si přejete spíše než obsah, který vás vůbec nezajímá, zobrazovat nabídky a reklamu, které jsou ve vztahu k vám relevantní. Stejně tak si společnost Benefit Cosmetics a její inzerenti přejí zobrazovat na internetu uživatelům nabídky a reklamy, které je budou pravděpodobně zajímat. 
Důležité informace pro uživatele, kteří sdílejí zařízení s jinými osobami

Pokud vaše zařízení používá několik osob nebo má-li vaše jediné zařízení více než jeden druh softwaru internetového prohlížeče, pak nemůžeme zajistit, že zobrazované služby a reklama budou odpovídat způsobu, jakým používáte zařízení právě vy, a ne jinému uživateli. 

V takovém případě představuje používání vašeho zařízení jinými osobami a rozhodování o nastavení souborů cookie v internetovém prohlížeči vaši svobodnou volbu a odpovědnost.

    II.     Soubory cookie vydávané společnostmi z řad třetích stran  

Vydávání a používání souborů cookie vydavatelů třetích stran na našich webových stránkách podléhá zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Tyto soubory cookie nejsou pro procházení našich webových stránek nezbytné.

Na našich webových stránkách mohou být počítačové aplikace třetích stran, které vám umožňují sdílet webový obsah s ostatními, informovat ostatní o tom, že jste procházeli naše webové stránky a upozornit je na váš názor týkající se obsahu našich stránek. To se týká zejména funkce tlačítek „Líbí se mi“ a „Sdílet“ na sociálních sítích, jako např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest apod. 

Sociální síť využívající tato tlačítka aplikací vás bude pravděpodobně prostřednictvím tlačítka identifikovat, a to i v případě, že jste tlačítko nepoužili během procházení našich webových stránek.

Tento typ tlačítka aplikací lze na dotyčné sociální síti aktivovat za účelem sledování vašeho procházení našich webových stránek jednoduše proto, že váš účet na dotyčné sociální síti je na vašem zařízení aktivován (je otevřena relace), zatímco procházíte naše webové stránky. 

Nad tím, jak sociální sítě shromažďují informace týkající se vašeho procházení našich webových stránek a související s osobními údaji, které uchovávají, nemáme žádnou kontrolu.

Nabádáme vás proto, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí, abyste znali účel, a to zejména u reklamy, informací o procházení, které mohou pomocí těchto tlačítek aplikací shromažďovat. Zásady ochrany osobních údajů by vám měli umožnit uplatnit vaše rozhodnutí s ohledem na tyto sociální sítě, a to zejména změnit nastavení vašeho účtu.

Bližší informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů najdete na webových stránkách příslušných sociálních sítí.

    III.    Správa souborů cookie umístěných ve vašem internetovém prohlížeči

O tom, zda povolíte instalaci souborů cookie do vašeho zařízení, rozhodujete vy.

Pomocí rozšíření pro ochranu soukromí v prohlížeči, které je k dispozici na našich webových stránkách, nebo změnou nastavení softwaru vašeho internetového prohlížeče můžete kdykoliv rozhodnout, zda povolíte instalaci souborů cookie do vašeho zařízení, a to jednoduše a zdarma.

(i) Možnosti, které nabízí nástroj pro správu přijímání souborů cookie

Nástroj pro správu přijímání souborů cookie vám umožňuje vybrat soubory cookie, které mohou být instalovány z webových stránek, a to s výjimkou nezbytných souborů cookie, které jsou nutné pro prohlížení a zadávání objednávek na webu https://www.benefitcosmetics.com/cz/cs  a pro účely správy aktivit společnosti Benefit Cosmetics.

Nechcete-li, aby společnost Benefit Cosmetics instalovala některé nebo veškeré soubory cookie, pak nás o takovém rozhodnutí můžete informovat prostřednictvím nástroje pro správu přijímání souborů cookie, který je přístupný pomocí informativního panelu zobrazeného při prvním použití našich webových stránek.

(ii) Možnosti, které nabízí rozšíření pro ochranu soukromí v prohlížeči

Rozšíření pro ochranu soukromí v prohlížeči vám umožňuje vybrat soubory cookie, které mohou být instalovány z webových stránek, a to s výjimkou nezbytných souborů cookie, které jsou nutné pro prohlížení a zadávání objednávek na webu https://www.benefitcosmetics.com/cz/cs a pro účely správy aktivit společnosti Benefit Cosmetics.

Nechcete-li, aby společnost Benefit Cosmetics instalovala některé nebo veškeré soubory cookie, pak nás o takovém rozhodnutí můžete informovat prostřednictvím rozšíření pro ochranu soukromí v prohlížeči, které je přístupné pomocí informativního panelu zobrazeného při prvním použití našich webových stránek.

(iii)Možnosti, které nabízí software prohlížeče (tj. Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome apod.)

Nastavení prohlížeče můžete upravit dle svých preferencí tak, aby byly soubory cookie (a) přijímány a registrovány ve vašem zařízení, nebo (b) jím odmítány. 

a. Souhlas s používáním souborů cookie  

Je-li software prohlížeče na vašem zařízení nastaven na přijímání registrace souborů cookie, soubory cookie integrované ve webových stránkách a obsah, který jste prohlíželi, se budou automaticky registrovat na vaše zařízení. 

b. Odmítnutí souborů cookie 

Software internetového prohlížeče můžete nastavit tak, aby:

 • se vás pravidelně dotazoval, zda si přejete přijmout nebo odmítnout soubory cookie ještě předtím, než budou registrovány,
 • systematicky odmítal registraci souborů cookie na vašem zařízení.  

Důležité: Jakékoliv úpravy nastavení softwaru internetového prohlížeče týkající se přijímání či odmítání souborů cookie mohou vést ke změnám procházení internetu a podmínek přístupu k některým službám, které vyžadují používání těchto souborů cookie.  

Například odmítnete-li určité nezbytné soubory cookie, nemusí již být možné zadat na webových stránkách objednávku. 
Rozhodnete-li se odmítnout registraci souborů cookie na vašem zařízení nebo odstraníte-li již registrované soubory cookie, vzdáváme se jakékoliv odpovědnosti za důsledky související s nižším výkonem našich služeb v důsledku skutečnosti, že nemůžeme registrovat či používat soubory cookie nezbytné pro výkon našich webových stránek, které jste odmítli či odstranili. 

 Jak uplatnit vaše rozhodnutí v závislosti na používaném internetovém prohlížeči 

Nastavení se u jednotlivých typů internetových prohlížečů liší. Bližší informace jsou obecně k dispozici v nápovědě softwaru internetového prohlížeče. Nabádáme vás proto, abyste se s příslušným nastavením seznámili a zjistili, jak nastavení týkající se souborů cookie upravit. 

 
Brows PlayBrows Reco
Děkujeme Vám, krásko!