Pravidla komunity

Nápověda pro Bene-rodinu

PRAVIDLA KOMUNITY


Svět sociálních sítí nás baví! Ve společnosti Benefit se vždy velmi rádi dozvídáme názory našich příznivců a náš online svět je stejný jako prostředí našich obchodů a salónů: je to zábavné místo, kde můžete příjemně trávit čas, kde se dozvíte naše tipy a triky a kde si lze popovídat o životě. Rádi slyšíme názory těch, kteří nás mají rádi, chceme vědět, co je inspiruje, a obzvláště si ceníme toho, když se fanynky spojují a vytvářejí živou komunitu. Komunita Benefit působí na mnoha platformách, a to mimo jiné na sociálních sítích Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Google Plus, webu společnosti Benefit na adrese https://www.benefitcosmetics.com, mobilních webových stránkách společnosti Benefit, mikro stránkách Benefit a našem blogu Friends with Benefit (dále souhrnně jako „Stránky“), a má fanynky a fanoušky po celém světě! Tato pravidla jsme sestavili pro všechny, kdo na našich Stránkách umisťují a sdílejí příspěvky a komentáře. S Pravidly komunity se prosím pečlivě seznamte, protože představují závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi jako uživatelem našich Stránek a společností Benefit. Seznamte se prosím také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými podmínkami a ostatními zásadami a podmínkami, se kterými se můžete setkat na našich Stránkách v souvislosti s různými funkcemi, podrobnostmi a propagačními akcemi. Tím, že přicházíte na naše Stránky nebo je používáte, potvrzujete, že jste Pravidla komunity přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni.

 

Obsah vytvořený uživatelem:


Naše Stránky umožňují uživatelům komunikovat s ostatními uživateli a vytvářet, zveřejňovat, nahrávat, sdílet či distribuovat různé podoby obsahu Stránek a v souvislosti s nimi (souhrnně dále jako „Obsah vytvořený uživatelem“). Zveřejníte-li vaše myšlenky, nápady, názory a komentáře na našich blogových stránkách nebo nástěnkách, nemůžete bránit společnosti Benefit nebo jiným členům komunity takové příspěvky používat a dáváte tím společnosti Benefit a komukoliv jinému svůj souhlas s tím, že budou moci takový obsah vytvořený uživatelem používat libovolným způsobem.

Obsah vytvořený uživatelem nemusí nutně odrážet názory společnosti Benefit a společnost Benefit nezaručuje přesnost, pravdivost ani spolehlivost jakéhokoliv Obsahu vytvořeného uživatelem, ani neschvaluje obsah vyjádřený v Obsahu vytvořeném uživatelem. Společnost Benefit ve vztahu k Obsahu vytvořenému uživatelem a v jeho souvislosti nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazek. Za veškerý obsah, který zveřejníte na Stránkách, nesete výhradní odpovědnost.

Použitím hashtagů v souvislosti se značkou Benefit nám poskytujete souhlas s použitím vašeho příspěvku a obsahu dle definice odeslání v souladu se Všeobecnými podmínkami a Pravidly komunity.

 

Oprávnění


Tím, že na těchto Stránkách přenášíte, sdílíte, posíláte, odesíláte, zveřejňujete, nahráváte nebo zpřístupňujete Obsah vytvořený uživatelem, udělujete společnosti Benefit celosvětové, bezplatné, časově neomezené, neodvolatelné a nevýhradní právo a v plném rozsahu postupitelné oprávnění používat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, publikovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, archivovat a uchovávat Obsah vytvořený uživatelem a vytvářet z něj odvozená díla, a to v jakékoliv podobě, formátu či na jakémkoliv médiu, které jsou v současnosti známé nebo které budou teprve vyvinuty, a to na těchto Stránkách, na jiných online lokalitách i v jiných podobách či na jiných médiích mimo síť Internet. Vzdáváte se veškerých morálních práv, kterými byste mohli ve vztahu k vámi poskytnutému Obsahu vytvořenému uživatelem disponovat.

 

Absence závazku mlčenlivosti


Na žádný Obsah vytvořený uživatelem, který nám odešlete, se nebude vůči společnosti Benefit Cosmetics, jejím zástupcům, dceřiným společnostem, přidruženým subjektům, partnerům nebo externím poskytovatelům služeb a jejich příslušným ředitelům, představitelům a zaměstnancům vztahovat žádná povinnost mlčenlivosti.

 

Pravidla vztahující se na odeslání Obsahu vytvořeného uživatelem na Stránkách:


Abyste mohli v příslušných součástech Stránek odesílat Obsah vytvořený uživatelem, musíte být registrovaným uživatelem. Odeslání tohoto obsahu podléhá následujícím zásadám:

 • Držte se tématu a buďte k ostatním uctiví. 
 • Neodesílejte obsah, který je klamavý nebo zavádějící.
 • Nikdy neodesílejte nic nezákonného, zastrašujícího, hanlivého, obtěžujícího, obscénního, pomlouvačné povahy ani materiál, kterým by mohlo dojít k porušení zákona nebo práv ostatních osob, ani materiál, o kterém víte či se domníváte, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící.
 • Nesmíte organizovat žádné nenávistné skupiny ani žádným způsobem jednat, nahrávat, zveřejňovat, streamovat ani prostřednictvím fór, komunikace, veřejného profilu nebo jinak veřejně zobrazovaných součástí přenášet jakýkoliv obsah, jazykové prostředky, obrázky nebo zvuky, které by společnost Benefit považovala dle vlastního uvážení za urážlivé, nenávistné či vulgární. To zahrnuje jakýkoliv obsah či sdělení, které bude společnost Benefit dle vlastního uvážení považovat za rasově, etnicky, nábožensky nebo sexuálně urážlivé, hanobivé, hanlivé, zastrašující, šikanózní nebo stalkingové povahy.
 • Nesmíte zveřejňovat argumenty typu „ad hominem“ ani osobní útoky vůči jiným uživatelům či zaměstnancům společnosti Benefit.
 • Nesmíte nahrávat, zveřejňovat, streamovat ani přenášet obsah, který obsahuje jakékoliv viry, červy, spyware, časované bomby nebo jiné počítačové programy, které mohou poškozovat, rušit nebo narušovat Stránky, počítače nebo jiné uživatele.
 • Nesmíte se vydávat za jinou osobu, a to ani za zaměstnance společnosti Benefit nebo externího subjektu.
 • Nesmíte provádět žádné činnosti, které bychom mohli považovat za rušivé ve vztahu k normálnímu průběhu chatování nebo jiných aktivit na Stránkách, a to včetně nahrávání, zveřejňování, streamování nebo přenášení nevyžádaného nebo nepovoleného materiálu, což zahrnuje mimo jiné nevyžádané e-mailové zprávy, nevyžádanou poštu, nadměrné zasílání e-mailových zpráv nebo řetězová sdělení.
 • Nesmíte způsobovat narušení Stránek ani systému, hardwaru, softwaru nebo sítě připojené ke Stránkám, pokoušet se jinak nabourat do kódu nebo zařízení souvisejícího se Stránkami ani provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu.
 • V souvislosti se Stránkami nesmíte používat, vytvářet ani distribuovat neoprávněný software či hardware ani nesmíte za účelem návrhu, vývoje či aktualizace neoprávněného softwaru či hardware ze Stránek získávat či používat data.
 • Péči o zákazníky společnosti Benefit nesmíte zasílat nepravdivá hlášení o nevhodném chování uživatelů.
 • Prostřednictvím našich Stránek nesmíte nikomu sdělovat jméno, telefonní číslo, adresu, heslo nebo jiné osobní identifikovatelné údaje jakékoliv jiné osoby či podnikatelského subjektu.
 • Přestože vítáme reference a odkazy na jiné blogy a webové stránky, komerční sdělení či reklama ve prospěch osobních či komerčních blogů a webových stránek je zakázána.
 • Je zakázáno zveřejňovat totožný příspěvek na více místech.
 • Uživatelé také nesmějí zveřejňovat odkazy na obscénní či urážlivé stránky.

Budete-li mít pochybnosti, nezapomeňte, že Stránky jsou veřejné fórum. Uplatňujte stejný úsudek a péči, jako kdybyste stáli osobně před publikem čítajícím tisíce osob.

 

Zakázaný obsah:


Souhlasíte také s tím, že se zdržíte nahrávání, přenášení, zveřejňování nebo odesílání jakéhokoliv Obsahu vytvořeného uživatelem:

 • o kterém víte, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící,
 • který porušuje autorská či patentová práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na zveřejnění či ochranu soukromí třetích stran,
 • který porušuje zákony, předpisy, nařízení či vyhlášky (což mimo jiné zahrnuje ustanovení týkající se omezení vývozu, ochrany spotřebitelů, hospodářské soutěže, ochrany proti diskriminaci nebo klamavé reklamy) a
 • za který jste obdrželi odměnu nebo jiné plnění od třetí strany.

 

Právo na ukončení účtu a oznámení


Společnost Benefit má také právo (ale ne povinnost) ukončit účet registrovaného uživatele nebo právo zveřejnit Obsah vytvořený uživatelem na Stránkách. Společnost Benefit má také právo nahlásit jakéhokoliv uživatele, který porušuje tato Pravidla komunity, příslušnému orgánu výkonu práva nebo regulačnímu úřadu, pokud takové opatření považuje za nutné a vhodné.

 

Právo na monitorování


Společnost Benefit může monitorovat a/nebo moderovat Obsah vytvořený uživatelem, ovšem nemá povinnost tak činit. Veškerý Obsah vytvořený uživatelem, který odešlete, může být použit společností Benefit dle jejího vlastního uvážení. Společnost Benefit si vyhrazuje právo změnit, zestručnit či odstranit jakýkoliv Obsah vytvořený uživatelem, který dle vlastního uvážení společnosti Benefit porušuje tato Pravidla komunity, práva ostatních osob nebo obecně platné zákony, nebo je jakýmkoliv způsobem škodlivý, nevhodný nebo jinak nežádoucí. Setkáte-li se s komentářem, který by podle vás měl být odstraněn, zašlete nám prosím podrobnosti e-mailem na adresu facebookadmin@benefitcosmetics.com

 

Prohlášení a záruky


Odesláním Obsahu vytvořeného uživatelem prohlašujete a zaručujete se, (1) že jste výhradním autorem a vlastníkem dotyčného Obsahu vytvořeného uživatelem, a to včetně práv duševního vlastnictví k němu se vztahujících, (ii) že jste se dobrovolně vzdal(a) veškerých „morálních práv“, kterými byste mohl(a) ve vztahu k dotyčnému obsahu disponovat, (iii) že veškerý vámi zveřejňovaný obsah je přesný, (iv) že vám je alespoň 18 let a (v) že používáním dotyčného obsahu, který jste odeslal(a), nedochází k porušování těchto Pravidel komunity ani újmě vůči jakékoliv osobě či subjektu.

 

Odškodnění


VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE ODŠKODNÍTE A ZBAVÍTE SPOLEČNOST BENEFIT (A JEJÍ ŘEDITELE, PŘEDSTAVITELE, ZÁSTUPCE, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, SPOLEČNÉ PODNIKY, ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB) ODPOVĚDNOSTI VE VZTAHU K VEŠKERÝM NÁROKŮM, POŽADAVKŮM A ŠKODÁM (SKUTEČNÝM I NÁSLEDNÝM) JAKÉHOKOLIV DRUHU A POVAHY, ZNÁMÝM I NEZNÁMÝM, A TO VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ SLUŽBY, KTERÉ BY VZNIKLY V DŮSLEDKU PORUŠENÍ VAŠICH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK VÝŠE UVEDENÝCH NEBO PORUŠENÍ ZÁKONŮ NEBO PRÁV TŘETÍCH STRAN Z VAŠÍ STRANY.

 

Péče o zákazníky


V komentářích se prosím držte tématu a uvádějte informace relevantní ve vztahu ke společnosti Benefit Cosmetics. Máte-li pochybnosti, zeptejte se nás! Náš globální tým pro sociální média pracuje v San Franciscu (v časovém pásmu tichomořského standardního času, tj. PST) a vynasnaží se vám odpovědět co nejdříve. S naléhavými záležitostmi se prosím obracejte na péči o zákazníky na adrese customercare@benefitcosmetics.com.

Datum účinnosti: 9/4/2014

Poslední aktualizace: 9/4/2014

Brows PlayBrows Reco
Děkujeme Vám, krásko!