Ušetřete svůj čas a rezervujte si schůzku online! NAJÍT OBCHOD!

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Benefit Cosmetics SAS věnuje zpracování, důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů velkou pozornost.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je sdělit vám srozumitelně, jednoduše a vplném rozsahu informace otom, jak zpracováváme osobní údaje, které nám předáváte, nebo údaje, které můžeme shromažďovat, když procházíte naše webové stránky, ozpůsobech jejich předávání třetím stranám ataké vašich právech amožnostech ve vztahu ke kontrole vašich osobních údajů a ochraně vašeho soukromí. Není-li vokamžiku sběru osobních údajů uvedeno jinak, tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné informace či komunikaci, které by mohly odkazovat na společnost Benefit ajejí maloobchodní přidružené subjekty.

Benefit Cosmetics SAS, společnost SAS - Société par actions simplifiée se sídlem na adrese 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, registrovaná vobchodním rejstříku Paris pod č. VAT ID FR-96482619939 RCS 482 619 939 Tribunal de Nanterre, aspolečnost Benefit Cosmetics, společnost sručením omezeným se sídlem na adrese 225Bush Street San Francisco, 20th Floor, Kalifornie 94104 (dále jen jako společnost „Benefit Cosmetics“), je/jsou správcem/správci osobních údajů shromažďovaných na webových stránkách https://www.benefitcosmetics.com/cs-cz ve smyslu předpisů vztahujících se na osobní údaje, a to konkrétně nařízení (EU) 2016/679 oochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů (tzv. „GDPR“, dále jen jako „Nařízení“).

I. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace oidentifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterými lze přímo či nepřímo takovou osobu identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla nebo jednoho či více údajů takové osoby, kterými jsou např. příjmení, jméno, datum narození, zákaznické číslo, číslo objednávky, fotografie apod.

II. Kdy můžeme osobní údaje shromažďovat?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když:
 • zakládáte zákaznický účet na našich webových stránkách, aplikacích nebo vnašich obchodech,
 • objednáváte zboží znašich webových stránek,
 • umožňujete nám sledovat vaši polohu,
 • nám jako uživatel předáváte fotografii pro účely sdílení vrámci služby Brow Try-On (dočasně, ne déle než 2hodiny),
 • nakupujete vobchodech,
 • zapojíte se do našeho zákaznického programu,
 • využíváte naše online služby, jako např. chat,
 • souhlasíte sodběrem našich marketingových sdělení, a to e-mailem, telefonicky, prostřednictvím nabízených oznámení, textovými zprávami či příspěvky, a to vzávislosti na vašem výběru,
 • odpovídáte na naše průzkumy nebo dotazníky průzkumů spokojenosti na základě vašich zákaznických zkušeností,
 • realizujete interakci snaší Společností prostřednictvím její oficiální stránky na sociálních sítích, nebo když navrhujeme opětovné využití obsahu, který jste zveřejnili na sociální síti,
 • kontaktujete naše zákaznické služby,
 • odesíláte naší Společnosti žádost oinformace,
 • se účastníte akcí, které organizujeme my nebo naši partneři,
 • se účastníte losování, soutěží nebo jiných propagačních akcí,
 • procházíte internet, pomocí souborů cookie nebo obdobné technologie, nebo když kliknete na reklamu na naše produkty.

III. Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

(i) Vrámci námi poskytovaných služeb může být nutné, abychom od vás přímo shromažďovali určité údaje pomocí elektronických formulářů na našich webových stránkách, mobilních aplikacích, ve vybraných obchodech nebo vlistinné podobě, a to pro různé účely (seznam účelů zpracování je uveden voddíluIV).

Údaje, které můžeme shromažďovat, zahrnují:

 • vaši totožnost,
 • vaše kontaktní údaje (např. e-mailová adresa),
 • vaše osobní předvolby ve vztahu kproduktům, které uvádíme na trhu nebo prezentujeme na našich webových stránkách (např. jazyk),
 • informace vztahující se kvašim objednávkám, jejich sledování a fakturám knákupům,
 • informace vámi sdělované vrámci zákaznických služeb,
 • konkrétní zdravotní údaje vpřípadě, že nás informujete onežádoucích vedlejších účincích týkajících se některého zproduktů,
 • bankovní údaje, zadáte-li objednávku prostřednictvím webových stránek.

Důležité: Vaše bankovní údaje jsou šifrovány na serverech třetích stran. Platby se zpracovávají prostřednictvím zabezpečené platební platformy, která zahrnuje další metody ověření, aby byla zajištěna bezpečnost nákupů na webu www.benefitcosmetics.com a boj proti internetovým podvodům. Údaje, které oplatební kartě zadáte během zadání objednávky, jsou před přenosem vždy šifrovány pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Osobní údaje nezbytné pro společnost Benefit Cosmetics jsou ve všech formulářích pro shromažďování osobních údajů na webu, velektronické podobě vněkterých našich prodejních místech a obchodech ivlistinné off-line podobě vždy označeny hvězdičkou. Pokud tato povinná pole nevyplníte, společnost Benefit Cosmetics pravděpodobně nebude schopna na váš požadavek reagovat a/nebo vám poskytnout požadované služby. Ostatní údaje jsou volitelné a umožňují vás lépe poznat a zlepšovat komunikaci a služby, které vám poskytujeme.

(ii) Shromažďovat můžeme také určité údaje generované při vašich nákupech produktů či služeb, online či vobchodech, a to zejména informace týkající se částky a typu nákupu.

(iii) Kromě toho můžeme také shromažďovat informace týkající se používání našich webových stránek, a to zejména sohledem na vaše procházení stránek (navštívené stránky, proklikávané odkazy apod.). Některé z těchto informací můžeme shromažďovat prostřednictvím souborů cookie umístěných ve vašem internetovém prohlížeči při procházení našich webových stránek. Bližší informace osouborech cookie najdete voddílu III těchto zásad.

Ucházíte-li se unaší Společnosti ozaměstnání prostřednictvím našich webových stránek, můžeme shromažďovat následující údaje:

 • vaši totožnost,
 • vaše kontaktní údaje,
 • váš životopis,
 • krycí dopis / dopis sžádostí.

Vzhledem ktomu, že tyto údaje se týkají vaší žádosti, informujte nás prosím písemně opřípadných změnách vašich kontaktních údajů nebo obecněji vaší kariérní či pracovní situace, abychom mohli vaši žádost efektivně zpracovat.

IV. Pro jaké účely vaše osobní údaje shromažďujeme a kčemu slouží?

Společnost Benefit Cosmetics zpracovává vaše údaje pro následující účely:

 • vytvoření zákaznického účtu na našich webových stránkách, vnašich aplikacích, prodejních místech či obchodech,
 • správa vašeho přístupu kzákaznickému účtu na internetu a vnašich aplikacích,
 • připojení kexterním aplikacím třetích stran, jako např. při vytvoření účtu pomocí externí aplikace, jako např. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube nebo Twitter,
 • zpracování a správa online objednávek a jejich dodání,
 • vedení záznamů onákupech provedených vnašich prodejních místech či obchodech,
 • zabezpečení online transakcí, prevence podvodů, platebních incidentů a správa vymáhání dluhů (bližší informace najdete vnašich obchodních podmínkách),
 • správa vztahů se zákazníky sohledem na žádosti oinformace či stížnosti, které byste nám mohli zaslat prostřednictvím našich webových stránek, zákaznických služeb nebo stránek sociálních sítí,
 • správa našeho zákaznického programu,
 • sledování a správa upozornění, která nám můžete zasílat vrámci našich závazků vůči testování kosmetiky,
 • správa aoptimalizace vaší zákaznické zkušenosti zlepšováním našich znalostí onašich zákaznících,
 • navrhování vhodných, na míru šitých služeb, a to zejména při zlepšování našich produktů a služeb,
 • provádění statistických analýz za účelem vývoje nástrojů pro správu, měření a vykazování, abychom mohli upravit a dosahovat zlepšení uodbytu, marketingu a výroby produktů,
 • zasílání informací onašich nabídkách, novinkách a událostech prostřednictvím zvoleného komunikačního média, a to na základě vašeho souhlasu,
 • kontaktování vaší osoby ohledně losování či soutěží, kterých se účastníte prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací,
 • správa vaší účasti na akcích, do kterých jste se přihlásili,
 • správa online žádostí ozaměstnání.

V. Jaké právní důvody nás opravňují zpracovávat vaše údaje?

Společnost Benefit Cosmetics zpracovává vaše osobní údaje pro účely:

 • plnění smlouvy uzavřené mezi vámi aspolečností Benefit Cosmetics za účelem správy vašeho zákaznického účtu azpracování asledování vašich objednávek,
 • v rámci oprávněných zájmů pro účely správy marketingu, zabezpečení digitálních médií (webové stránky, aplikace apod.) a boje proti podvodům,
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, zejména pro účely správy hledání obchodních příležitostí a vašeho procházení prostřednictvím souborů cookie apod.,
 • vrámci plnění zákonných povinností, zejména daňových povinností (uchovávání faktur souvisejících snákupy) a testování kosmetiky sohledem na nařízení (EU) 1223/2009 ze dne 30.listopadu 2009 okosmetických přípravcích.

VI. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky společnosti Benefit Cosmetics. Zajišťujeme, aby přístup kvašim osobním údajům měli vrámci společnosti Benefit Cosmetics pouze oprávněné osoby, pokud je to nutné pro účely správy našich obchodních vztahů a plnění zákonných povinností.

Vaše osobní údaje můžeme také předávat:

 • ostatním dceřiným společnostem společnosti Benefit Cosmetics vtuzemsku či vzahraničí ataké naší mateřské společnosti Benefit Cosmetics LLC,
 • jiným subjektům vrámci skupiny LVMHGroup, přičemž některé tyto subjekty vystupují jako zpracovatelé osobních údajů,
 • subdodavatelům, jako např.:
  • poskytovatelům hostingových služeb a údržby a poskytovatelům elektronických řešení pro shromažďování osobních údajů využívaných vprodejních místech a obchodech,
  • poskytovatelům platebních služeb,
  • poskytovatelům služeb zabývajících se bojem proti podvodům,
  • poskytovatelům logistických služeb,
  • poskytovatelům marketingových řešení,
  • poskytovatelům služeb voblasti hledání obchodních příležitostí akomunikace na sociálních sítích, poskytovatelům zákaznických služeb,
  • poskytovatelům služeb pro účely správy upozornění vrámci testování kosmetiky,
  • poskytovatelům služeb zřad pořadatelů akcí.

Pro společnost BENEFIT COSMETICS může být také nutné předávat vaše osobní údaje třetím stranám, aby mohly plnit svoje zákonné, regulační asmluvní povinnosti azávazky nebo aby mohly reagovat na žádosti vznesené oprávněnými zákonnými orgány.

Svaším souhlasem mohou být vaše údaje týkající se žádosti ozaměstnání pro účely náboru sdíleny sostatními společnostmi skupiny Benefit Cosmetics Group a LVMH Group po celém světě.

VII. Předávání osobních údajů do zahraničí

Někteří příjemci vašich osobních údajů se mohou nacházet vzahraničí, a to imimo Evropský hospodářský prostor.

Veškeré předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor podléhá náležitým zárukám, a to včetně smluvních, technických a organizačních záruk, které jsou v souladu sobecně závaznými předpisy vztahujícími se na ochranu osobních údajů.

VIII. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Zákonná lhůta pro uchovávání údajů společností Benefit Cosmetics je vsouladu sdoporučeními Office for Personal Data Protection a/nebo zákonnou povinností, kterým společnost Benefit Cosmetics podléhá.

IX. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Dle aktuálních předpisů, zejména obecného nařízení oochraně osobních údajů (GDPR), máte vpříslušných případech právo na přístup kosobním údajům a jejich opravu, právo žádat opravu osobních údajů, jejich výmaz, podat námitku vůči zpracování osobních údajů na základě oprávněných důvodů a zajištění omezení jejich používání či přenositelnosti.

Tato práva můžete uplatnit přímo uspolečnosti Benefit podáním požadavku na adrese https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Pokud se kdykoliv rozhodnete, že již nechcete informace onašich nabídkách, novinkách a akcích přijímat, můžete jejich odběr odhlásit pomocí hypertextového odkazu uvedeného pro tento účel vkaždém e-mailu, který vám zasíláme.

Stížnost můžete podat uOffice for Personal Data Protection.

X. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a vaše právo na podání stížnosti

Sveškerými dotazy ohledně shromažďování azpracování vašich osobních údajů společností Benefit Cosmetics se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů podáním požadavku prostřednictvím webu https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Informace osprávě souborů cookie

Tento oddíl se věnuje našim zásadám správy souborů cookie na webových stránkách https://www.benefitcosmetics.com/cs-cz. Jeho účelem je sdělit vám informace týkající se původu avyužití údajů oprocházení, které zpracováváme, když používáte naše webové stránky, ainformace ovašich právech.

CO JE TO SOUBOR COOKIE?

Když používáte náš web, můžeme vzávislosti na vaší volbě prostřednictvím webového prohlížeče umístit do vašeho zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) textový soubor.

Tento textový soubor je souborem cookie. Po celou dobu platnosti či registrace umožní společnosti Benefit Cosmetics identifikovat během následných návštěv vaše zařízení.

Číst či upravovat informace vsouboru cookie může pouze subjekt, který jej vydal.

Níže jsou uvedeny informace osouborech cookie, které mohou být umístěny do zařízení, když navštěvujete stránky webuhttps://www.benefitcosmetics.com/cs-cz, ato buď společností Benefit Cosmetics, nebo třetími stranami. Naleznete zde také způsoby, jakými lze tyto soubory odstranit nebo odmítnout ukládání těchto souborů cookie.

CO JE ÚČELEM SOUBORŮ COOKIE VYDÁVANÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH https://www.benefitcosmetics.com/cs-cz

Existuje několik druhů souborů cookie, některé jsou vydávány přímo společností Benefit Cosmetics a jejími poskytovateli služeb, zatímco jiné jsou vydávány třetími stranami.

I. Soubory cookie vydávané společností Benefit Cosmetics ajejími poskytovateli služeb

Do vašeho zařízení mohou být během procházení našich webových stránek ukládány různé druhy souborů cookie:

(i) „Nezbytně nutné“ soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro procházení našich webových stránek, ato zejména pro fungování objednávek.

Odstranění těchto souborů cookie může způsobit problém při procházení našich webových stránek a znemožnit zadání objednávky.

Tyto soubory cookie jsou také nezbytné pro sledování aktivity společnosti Benefit Cosmetics.

Do vašeho zařízení je může instalovat společnost Benefit Cosmetics nebo její poskytovatelé služeb.

(ii) Soubory cookie pro „analytiku apřizpůsobení obsahu“

 

Tyto soubory cookie nejsou nezbytné pro procházení našich webových stránek, ale mohou vám pomoci např. efektivněji vyhledávat a optimalizovat nakupování, zatímco nám pomáhají lépe cílit na vaše požadavky, zlepšovat naši nabídku a optimalizovat fungování našich webových stránek.

(iii) „Reklamní“ soubory cookie

Soubory cookie lze využívat také pro reklamní účely. Tyto soubory cookie zajišťují, aby se vám zobrazovaly co nejrelevantnější reklamy.

Jaké výhody přináší zobrazování speciálních nabídek areklamy přizpůsobené vašim preferencím procházení webových stránek?

Cílem je zobrazovat vám co nejrelevantnější nabídky areklamu. Tak nám technologie souborů cookie umožňuje zobrazovat vreálném čase obsah, který je co nejlépe přizpůsoben vašim zájmům, které jsou odvozeny zvaší historie procházení našich webových stránek.

Váš zájem oobsah zobrazovaný na vašem zařízení při procházení webových stránek často určuje reklamní prostředky takových stránek aumožňuje jim poskytovat služby, které jsou uživatelům často poskytovány zdarma. Nepochybně si přejete spíše než obsah, který vás vůbec nezajímá, zobrazovat nabídky areklamu, které jsou ve vztahu kvám relevantní. Stejně tak si společnost Benefit Cosmetics ajejí inzerenti přejí zobrazovat na internetu uživatelům nabídky areklamy, které je budou pravděpodobně zajímat.

Důležité informace pro uživatele, kteří sdílejí zařízení sjinými osobami

Pokud vaše zařízení používá několik osob nebo má-li vaše jediné zařízení více než jeden druh softwaru internetového prohlížeče, pak nemůžeme zajistit, že zobrazované služby areklama budou odpovídat způsobu, jakým používáte zařízení právě vy, ane jinému uživateli.

Vtakovém případě představuje používání vašeho zařízení jinými osobami arozhodování onastavení souborů cookie vinternetovém prohlížeči vaši svobodnou volbu aodpovědnost.

II. Soubory cookie vydávané společnostmi zřad třetích stran

Vydávání a používání souborů cookie vydavatelů třetích stran na našich webových stránkách podléhá zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Tyto soubory cookie nejsou pro procházení našich webových stránek nezbytné.

Na našich webových stránkách mohou být počítačové aplikace třetích stran, které vám umožňují sdílet webový obsah sostatními, informovat ostatní otom, že jste procházeli naše webové stránky aupozornit je na váš názor týkající se obsahu našich stránek. To se týká zejména funkce tlačítek „Líbí se mi“ a„Sdílet“ na sociálních sítích, jako např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest apod.

 

Sociální síť využívající tato tlačítka aplikací vás bude pravděpodobně prostřednictvím tlačítka identifikovat, a to ivpřípadě, že jste tlačítko nepoužili během procházení našich webových stránek.

Tento typ tlačítka aplikací lze na dotyčné sociální síti aktivovat za účelem sledování vašeho procházení našich webových stránek jednoduše proto, že váš účet na dotyčné sociální síti je na vašem zařízení aktivován (je otevřena relace), zatímco procházíte naše webové stránky.

Nad tím, jak sociální sítě shromažďují informace týkající se vašeho procházení našich webových stránek a související sosobními údaji, které uchovávají, nemáme žádnou kontrolu.

Nabádáme vás proto, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí, abyste znali účel, a to zejména ureklamy, informací oprocházení, které mohou pomocí těchto tlačítek aplikací shromažďovat. Zásady ochrany osobních údajů by vám měli umožnit uplatnit vaše rozhodnutí sohledem na tyto sociální sítě, a to zejména změnit nastavení vašeho účtu. </>

Bližší informace ojejich zásadách ochrany osobních údajů najdete na webových stránkách příslušných sociálních sítí.

III. Správa souborů cookie umístěných ve vašem internetovém prohlížeči

Otom, zda povolíte instalaci souborů cookie do vašeho zařízení, rozhodujete vy.

Pomocí rozšíření pro ochranu soukromí vprohlížeči, které je kdispozici na našich webových stránkách, nebo změnou nastavení softwaru vašeho internetového prohlížeče můžete kdykoliv rozhodnout, zda povolíte instalaci souborů cookie do vašeho zařízení, a to jednoduše a zdarma.

(i) Možnosti, které nabízí nástroj pro správu přijímání souborů cookie

Nástroj pro správu přijímání souborů cookie vám umožňuje vybrat soubory cookie, které mohou být instalovány zwebových stránek, ato svýjimkou nezbytných souborů cookie, které jsou nutné pro prohlížení azadávání objednávek na webu https://www.benefitcosmetics.com/cs-cz apro účely správy aktivit společnosti Benefit Cosmetics.

Nechcete-li, aby společnost Benefit Cosmetics instalovala některé nebo veškeré soubory cookie, pak nás otakovém rozhodnutí můžete informovat prostřednictvím nástroje pro správu přijímání souborů cookie, který je přístupný pomocí informativního panelu zobrazeného při prvním použití našich webových stránek.

(ii) Možnosti, které nabízí rozšíření pro ochranu soukromí vprohlížeči

Rozšíření pro ochranu soukromí vprohlížeči vám umožňuje vybrat soubory cookie, které mohou být instalovány zwebových stránek, ato svýjimkou nezbytných souborů cookie, které jsou nutné pro prohlížení azadávání objednávek na webu https://www.benefitcosmetics.com/cs-cz apro účely správy aktivit společnosti Benefit Cosmetics.

Nechcete-li, aby společnost Benefit Cosmetics instalovala některé nebo veškeré soubory cookie, pak nás otakovém rozhodnutí můžete informovat prostřednictvím rozšíření pro ochranu soukromí vprohlížeči, které je přístupné pomocí informativního panelu zobrazeného při prvním použití našich webových stránek.

(iii) Možnosti, které nabízí software prohlížeče (tj. Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome apod.)

Nastavení prohlížeče můžete upravit dle svých preferencí tak, aby byly soubory cookie (a) přijímány aregistrovány ve vašem zařízení, nebo (b) jím odmítány.

a. Souhlas spoužíváním souborů cookie

Je-li software prohlížeče na vašem zařízení nastaven na přijímání registrace souborů cookie, soubory cookie integrované ve webových stránkách aobsah, který jste prohlíželi, se budou automaticky registrovat na vaše zařízení.

b. Odmítnutí souborů cookie

Software internetového prohlížeče můžete nastavit tak, aby:

 • se vás pravidelně dotazoval, zda si přejete přijmout nebo odmítnout soubory cookie ještě předtím, než budou registrovány,
 • systematicky odmítal registraci souborů cookie na vašem zařízení.

Důležité: Jakékoliv úpravy nastavení softwaru internetového prohlížeče týkající se přijímání či odmítání souborů cookie mohou vést ke změnám procházení internetu apodmínek přístupu kněkterým službám, které vyžadují používání těchto souborů cookie.

Například odmítnete-li určité nezbytné soubory cookie, nemusí již být možné zadat na webových stránkách objednávku.

Rozhodnete-li se odmítnout registraci souborů cookie na vašem zařízení nebo odstraníte-li již registrované soubory cookie, vzdáváme se jakékoliv odpovědnosti za důsledky související snižším výkonem našich služeb vdůsledku skutečnosti, že nemůžeme registrovat či používat soubory cookie nezbytné pro výkon našich webových stránek, které jste odmítli či odstranili.

Jak uplatnit vaše rozhodnutí vzávislosti na používaném internetovém prohlížeči

Nastavení se ujednotlivých typů internetových prohlížečů liší. Bližší informace jsou obecně kdispozici vnápovědě softwaru internetového prohlížeče. Nabádáme vás proto, abyste se spříslušným nastavením seznámili azjistili, jak nastavení týkající se souborů cookie upravit.