PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ปรับปรุงครั้งล่าสุด: [แทรกวันที่]

?หลายคนมักพูดว่า บางเรื่องควรเก็บไว้เป็นความลับจะดีกว่า ที่ Benefit Cosmetics (“Benefit”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “เรา”) เราคือทุกเรื่องของคำว่า เ.ค.า.ร.พ เราให้ความสำคัญกับความเป็น ส่วนตัวที่เป็นเรื่องที่คุณกังวลและต้องการให้แน่ใจว่า คุณรู้สึกสะดวกใจเมื่อใช้เว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นของเรา ต่อไปนี้คือรายละเอียดที่สำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อให้ คุณรับทราบถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณในขณะที่คุณดูเว็บไซต์ของเรา และสิ่งที่เราจะทำ กับข้อมูลเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังครอบคลุมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว Safe Harbor ในสหรัฐฯ - สหภาพยุโรปของ Benefit โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วน V

โปรดทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำกับดูแลข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้กับ Benefit และการ สื่อสารจาก Benefit รวมถึงข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อเราบนเว็บไซต์ของ Benefit รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ www.benefitcosmetics.com, www.benefitcosmetics.co.uk และ www.benefitcosmetics.fr (“เว็บไซต์ของ Benefit”) เว็บไซต์บนมือถือของ Benefit บนบล็อก ของ Benefit บนแอพพลิเคชั่นของ Benefit (รวมถึงไซต์สื่อสังคมต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter และ Ratings & Reviews และ Ask & Answer) (“แอพพลิเคชั่นของ Benefit”) ใน รายการส่งเสริมการขายที่ Benefit มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตอบคำถามของแบบสำรวจความคิดเห็น ลูกค้า และข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อเรา ณ เคาท์เตอร์ของ Benefit (ร้านค้า) (ทั้งหมดนี้ซึ่งรวมเรียกว่า กลไกการรวบรวม เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของ Benefit เว็บไซต์บนมือถือของ Benefit บล็อกของ Benefit แอพพลิเคชั่นของ Benefit และการรวบรวมข้อมูลภายในเคาท์เตอร์ ของ Benefit จะหมายถึง "ไซต์ของ Benefit”) เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล ให้ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กำกับดูแลข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่อาจอ้างอิง Benefit กับกิจการในเครือของเรา เช่น Sephora หรือ Macy การใช้ไซต์ Benefit ของคุณหมาย ความว่าคุณให้การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเห็นด้วยกับหลักปฏิบัติที่ปรากฎใน นโยบายนี้

 

I. ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม.

เรารวบรวมข้อมูลสองประเภทเมื่อคุณคลิกเข้ามาที่ไซต์ Benefit: (a) ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคล และ (b) ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

(1) ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลการส่งใบเรียกเก็บเงิน วันเกิด ที่อยู่อีเมล ข้อมูลประจำตัวและ ประวัติการซื้อ คุณจะเปิดเผยข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลให้กับเราหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณเพียง ผู้เดียว แต่หากคุณเลือกที่จะไ่ม่เปิดเผยข้อมูลที่เราประสงค์ คุณอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์ความ เพลิดเพลินจากไซต์และบริการของ Benefit ซื้อสินค้าหรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ครบ ถ้วน

(2) ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล.

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอาจเป็นข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศหรือความสนใจของคุณ ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลจะไม่ระบุถึงคุณเป็น การส่วนตัว

โปรดทราบว่า เราอาจโยงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคลเพื่อจัดเตรียมคำแนะนำที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ ช่วยตรวจพิสูจน์ตัวคุณ หรือข้อมูลหรือข่าวสารอื่น ที่คุณอาจเปิดเผย ป้องกันการฉ้อโกง และรับประกันว่าไซต์ Benefit ตอบสนองความต้องการของ คุณ เมื่อเราโยงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ให้ืถือ ว่าข้อมูลนั้นเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ "ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล" ตรงตามวัตถุประสงค์ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งหมายความว่า เราจะใช้และเผยแพร่ข้อมูลที่รวมเข้ากันนี้ในรูป แบบที่เราอธิบายไว้ด้านล่าง ในส่วนที่ III และ IV ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

II. หลักเกณฑ์การรวบรวมข้อมูล.

 

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของ Benefit เราอาจรวบรวมข้อมูลแบบพาสซีฟและโดยตรงผ่านความช่วย เหลือของตัวแทนรับอนุญาตของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

(1) การรวบรวมข้อมูลแบบพาสซีฟ.

เราอาจรวบรวมข้อมูลแบบพาสซีฟขณะที่คุณเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับไซต์ของ Benefit เรา เรียกว่าเป็นการรวบรวมแบบ "พาสซีฟ" เนื่องจากคุณอาจไม่ทราบว่า ข้อมูลนี้กำลังถูกรวบรวมเมื่อ คุณเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับไซต์ของ Benefit ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้: IP แอดเดรสของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IP แอดเดรส ที่อยู่ Media Access Control ของระบบ ข้อมูลการกำหนดค่าเครือข่าย ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน ของเ้บราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ

วิธีการหนึ่งที่เรารวบรวมข้อมูลแบบพาสซีสคือผ่านคุกกี้หรือเว็บบีคอน คุกกี้หรือเว็บบีคอนมีหน้าที่ ปรับปรุงประสบการณ์ของคุณเมื่อเยี่ยมชมไซต์ของ Benefit แม้คำว่าคุกกี้จะคล้ายกับอาหารว่าง ยามบ่าย แต่จริงๆ แล้ว คุกกี้คือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์สามารถถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ ของผู้บริโภคเพื่อเก็บระเบียนข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้บริโภครายนั้น เว็บบีคอนคือข้อมูล ขนาดเล็กที่ถูกฝังลงในภาพบนเพจของเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนเพื่อปรับปรุง ประสบการณ์ของคุณบนไซต์ Benefit เช่น การจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่ไซต์ของ Benefit และสิ่งที่คุณบันทึกไว้ในกระเป๋าช้อปปิ้งของคุณ การติดตามสิ่งที่คุณสนใจเงียบๆ และรวบรวมข้อมูล แบบสะสมบนไซต์ Benefit และวิเคราะห์รูปแบบการสัญจรบนไซต์ของ Benefit คุณอาจตั้งให้เบราว์ เซอร์ส่วนใหญ่แจ้งคุณหากคุณได้รับคุกกี้ หรือคุณอาจเลือกปิดกั้นคุกกี้ด้วยเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ ความต้องการที่ผู้ใช้คนอื่นได้จากไซต์ของเรา คุกกี้บางส่วนที่เราใช้อาจเป็นแฟลชคุกกี้/คุกกี้ Adobe ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีความเสถียรมากกว่า คุกกี้เหล่านี้อาจไม่ถูกลบเมื่อมีการลบคุกกี้ของ คุณ โปรดตรวจสอบเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูว่าเบราว์เซอร์จัดเก็บคุกกี้ประเภทใดไว้และใช้วิธีใด เพื่อลบคุกกี้เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด หากคุณปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณอาจใช้ไซต์ของ Benefit ได้เช่นเดิม แต่อาจถูกจำกัดให้ใช้แค่บางคุณสมบัติเท่านั้น

เรายังได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบางรายที่ใช้คุกกี้และเว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ เยี่ยมชมไซต์ Benefit ของคุณและเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณอาจเยี่ยมชม และให้บริการด้านงานโฆษณา แก่คุณบนอินเทอร์เน็ตโดยพิจารณาจากข้อมูลเหล่านั้น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติในเรื่องนี้ และดูตัวเลือกของคุณในเรื่องดังกล่าว โปรดคลิกที่นี่

นอกจากนั้น เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณหากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้เราติดตาม ตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านไซต์ของ Benefit หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณระบุถึงตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะในทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้เราแนะนำ คุณโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้บริการด้านงานโฆษณาแก่คุณหรือนำคุณไปยังผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เราเชื่อว่าคุณน่าจะสนใจและวางตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าใกล้ๆ กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

สุดท้าย ในการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างราบรื่น เราอาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของ บุคคลที่สามเพื่อระบุถึงวิธีที่ผู้ใช้ใช้ไซต์ของ Benefit และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใ้ช้ของเรา ไว้ให้กับเรา

ข้อมูลที่รวบรวมแบบพาสซีฟอาจไม่ใช่ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรืออาจระบุถึงคุณเป็นการ ส่วนตัว นอกจากนั้น อาจมีการรวบรวมข้อมูลนี้ไม่ว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของ Benefit หรือไม่ก็ตาม การรวบรวมข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณที่ได้จากไซต์ของ Benefit รับประกันว่าเราได้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลที่สามที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในความ สนใจของคุณ อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง หรือ รับประกันว่าโฆษณาที่เสนอให้กับคุณนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(2) การรวบรวมข้อมูลโดยตรง.

เราอาจรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรง ณ เวลาที่คุณป้อนข้อมูลให้กับเราผ่านไซต์ของ Benefit อาจมีการรวบรวมข้อมูลนี้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณวางคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของ Benefit เรากำหนดให้คุณเปิดเผยข้อมูลระบุ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า/ใบเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุของบัตรเครดิต เพื่อดำเนินการ และติดตามคำสั่งซื้อของคุณ เราอาจเก็บรักษาระเบียนข้อมูลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เอาไว้.
 • เมื่อคุณสร้างบัญชีบนไซต์ใดของ Benefit เราอาจขอให้คุณแจ้งชื่อ-นามสกุลและที่อยู่อีเมลของคุณ และเราอาจขอให้คุณตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ เราเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเก็บรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณไม่จำเป็น ต้องใช้บัญชีเพื่อซื้อออนไลน์ แต่คุณจะต้องสร้างบัญชีเพื่อใช้คุณสมบัติอื่นบางคุณสมบัติบน ไซต์ของ Benefit เช่น เพื่อเข้าร่วมในคุณสมบัติ Ratings & Review คุณอาจสร้างบัญชีบน บล็อกของ Benefit โดยระบุชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลของคุณ.
 • Emails และ Catalogs คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บนไซต์ของ Benefit และในร้านค้าของ Benefit เพื่อรับอีเมลส่งเสริมการขายจากเรา อีเมลดังกล่าวจะรวมข้อมูล ล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ข้อเสนอสุดพิเศษ คำแนะนำและเคล็ดลับต่างๆ และ อื่นๆ อีกมากมาย หากคุณลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับอีเมล เราจะขอที่อยู่อีเมลของคุณ เราอาจขอ ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ เช่น ชื่อและที่ตั้งในประเทศของคุณ หากคุณ ลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับแคตตาล็อกของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งทาง ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลและข้อมูลทางเลือกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเลือกและสิ่งที่คุณ สนใจ.
 • เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นหนึ่งของเราบน Facebook เราจะ ขอให้คุณอนุญาตเพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลบางข้อมูลบน Facebook เช่น ชื่อของคุณ รูปประจำตัว เพศ เครือข่าย ID ผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลประจำตัวอื่นๆ คุณอาจมีโอกาสประกาศรีวิว คำถาม คำตอบ และเนื้อหาอื่นๆ ไปที่แอพพลิเคชั่น แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีและความเป็นส่วนตัวของคุณบน Facebook.
 • การแข่งขันและการส่งเสริมการขาย หากคุณได้เข้าร่วมชิงโชค ทำการ แข่งขันหรือการส่งเสริมการขายแบบอื่น เราอาจขอให้คุณแจ้งชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล ประเทศ/รัฐถิ่นที่อยู่และข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์อื่นๆ บางครั้งเราอาจใช้แอพพลิเคชั่นของ บุคคลที่สามบน Facebook หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นเพื่อเป็นแม่ข่ายของการชิงโชค การแข่งขันและการส่งเสริมการขาย ในสถานการณ์เหล่านั้น ข้อมูลที่คุณแจ้งจะถูกส่งไปยัง บุคคลที่สามและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะกำกับดูแลการใช้และการเปิด เผยข้อมูลที่คุณส่ง.
 • หากคุณติดต่อเราเพื่อให้ผลตอบรับหรือถามคำถามเกี่ยวกับไซต์ของ Benefit หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Benefit เราอาจจัดเก็บการติดต่อสื่อสารของคุณ รวมถึง ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่คุณรวมไว้ในผลตอบรับหรือคำถาม เพื่อตอบสนองต่อคุณ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

รายการข้างต้นคือตัวอย่างวิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลจากไซต์ของ Benefit หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บนไซต์ของ Benefit

 

III. การใช้ข้อมูล.

เรารวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ และมอบประสบการณ์ในแบบที่คุณต้องการ ขณะที่ใช้ไซต์ Benefit ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ คุณและข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ:

(1) ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณในตัวอย่างต่อไปนี้: :

 1. เพื่อทำตามคำขอจากคุณ เช่น เพื่อส่งแคตตาล็อก อีเมลส่งเสริมการขายหรือการแจ้งเตือน ทางอีเมลให้กับคุณ เพื่อดำเนินการและส่งคำสั่งซื้อของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอใหม่ของเรา ตอบสนองต่อความคิดเห็น ผลตอบรับหรือคำถามของคุณ ติดต่อคุณหากจำเป็นขณะที่ประมวลผลคำสั่งซื้อ และจัดทำการวิเคราะห์เว็บเพื่อรวบรวม ข้อมูลผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์ด้านการตลาด หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขายจาก เรา โปรดดูที่ส่วน "การยกเลิกการเป็นสมาชิก" ด้านล่าง
 2. เพื่อขอรับผลตอบรับและช่วยให้เราพัฒนา ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงไซต์ของ Benefit รวมถึง สิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์ของเรา
 3. เพื่อทำการวิเคราะห์ด้านการตลาดและส่งแบบสำรวจหรือจดหมายข่าวให้กับคุณ
 4. เพื่อติดต่อหรือแจ้งให้คุณทราบถึงไซต์ของ Benefit หรือผลิตภัณฑ์ กิจกรรม รายการหรือ ข้อเสนอพิเศษใดๆ จากเราหรือหุ้นส่วนของเรา และ/หรือเพื่อติดต่อหรือแจ้งให้คุณทราบ เมื่อมีการพัฒนาด้านการตลาด ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายอื่น
 5. เพื่อติดตามการซื้อของคุณ และ/หรือแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรา เชื่อว่าจะอยู่ในความสนใจของคุณ
 6. หากจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและ กิจการในเครือของเรา หรือกับเว็บไซต์ใดๆ ที่เป็นกิจการในเครือหรือเกี่ยวข้องกับเรา
 7. เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการใช้ไซต์ Benefit ของคุณ หรือเพื่อตอบสนองต่ออีเมล การส่ง ข้อมูล ความคิดเห็น คำขอหรือเรื่องร้องเรียนของคุณ รวมถึงการสอบถามฝ่ายสนับสนุน ลูกค้าหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 8. เพื่อโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรือข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของคุณเพื่อเสนอคำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณตามความสนใจ ประวัติการซื้อ อายุหรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
 9. เพื่อรวมข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยกับเราเข้ากับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคลและข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ (เช่น ข้อมูลเชิงประชากร ศาสตร์และข้อมูลสั่งซื้อในอดีต) จากระเบียนข้อมูลของเรา และจากแหล่งอื่นๆ เช่น บริการ ปรับปรุงที่อยู่ เพื่อใช้กับนโยบายด้านการตลาดในอนาคตและเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ ของ Benefit และประสบการณ์การซื้อสินค้าโดยรวมของคุณ
 10. ในกรณีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราอาจใช้ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ทำรายการให้แล้วเสร็จหรือให้บริการหลังการขาย
 11. เพื่อจัดการกับไซต์ของ Benefit คาดการณ์ถึงปัญหาที่เกิดกับไซต์และเร่งแก้ไข เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลติดต่อที่คุณป้อนหรืออัพโหลดลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อนำมาใช้และดูเป็นการส่วนตัว
 12. เพื่อเชื่อมต่อคุณเข้ากับแอพพลิเคชั่นภายนอกซึ่งเป็นของบุคคลที่สาม เช่น เมื่อคุณสร้าง บัญชีผ่านแอพพลิเคชั่นภายนอก เช่น Facebook หรือ Twitter
 13. เพื่อติดต่อคุณเมื่อมีการส่งเสริมการขาย การชิงโชคหรือการแข่งขันใดที่คุณเข้าร่วมผ่านไซต์ ของ Benefit และ
 14. สำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่เราแจ้งให้คุณทราบ

(2) ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลนำมาใช้ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคล เพื่อประมวลผลธุรกรรม นำเสนอบริการที่คุณประสงค์ ทำการวิจัยและพัฒนาตลาด หรือใน ลักษณะอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลใช้ รวมถึงการรวมข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคลเข้ากับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

 

IV. การแบ่งปันข้อมูล

(1) ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

เราจะแบ่งปันข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามตามที่ปรากฎในนโยบายความ เป็นส่วนตัวนี้หรือเมื่อคุณให้ความยินยอม ด้านล่างนี้คือตัวอย่างวิธีที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลระบุ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ: :

 1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (a) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตอบสนองต่อ คำร้องตามกฎหมายหรือกระบวนการตามกฎหมาย (b) เพื่อปกป้อง Benefit และตัวแทน ลูกค้าของเรา และบุคคลอื่นจากคำกล่าวอ้างหรือการดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงคำ กล่้าวอ้างเรื่องการฉ้อโกงหรือเพื่อบังคับใช้ข้อตกลง นโยบายและเงื่อนไขการใช้ของเรา หรือ (c) โดยมีความเชื่ออันสุจริตว่า จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบรับต่อเหตุฉุกเฉิน หรือปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ
 2. เพื่อทำการซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณเลือกซื้อบนไซต์ของ Benefit เราอาจรวบ รวมหมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกเก็บเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อนั้นจากคุณ และเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมมานี้เพื่อดำเนินการกับการสั่งซื้อของคุณ ให้แล้วเสร็จ เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอื่นที่คุณแจ้ง ให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่กิจการในเครือตามจำเป็นเพื่อดำเนินการกับการสั่งซื้อของคุณให้ แล้วเสร็จ (เช่น เพื่อประมวลผลบัตรเครดิตของคุณ)
 3. ไซต์ของ Benefit อาจรวมคุณสมบัติด้านความร่วมมือซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว คุณสมบัติ เหล่านี้สนับสนุนการแบ่งปันร่วมกับผู้ใช้ที่คุณเลือก โดยเราจะดำเนินการที่ว่านี้เป็นระยะๆ ผู้ใช้เหล่านั้นจะเห็นชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่คุณเพิ่มเติมลงในประวัติของคุณ และไฟล์ต่างๆ ที่คุณเลือกแบ่งปัน ผู้ใช้เหล่านั้นยังสามารถโพสต์ความคิดเห็นและส่งอีเมล ถึงคุณ
 4. ในบางโอกาส เราอาจแบ่งปันรายชื่อติดต่อทางไปรษณีย์บางส่วน (ซึ่งรวมชื่อและที่อยู่ สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ของลูกค้าของเรา) กับบริษัทหรือองค์กรอื่นที่ต้องการทำการ ตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ เราอาจแบ่งปันชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์ และข้อมูลการทำรายการของคุณ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อครั้งก่อนของคุณ แต่ไม่ใช่ ข้อมูลการชำระเงิน) ให้กับบุคคลที่สามเพื่อทำการตลาด เว้นแต่คุณจะระบุว่าห้ามดำเนินการ เช่นนั้น (ดูส่วน "การยกเลิกการเป็นสมาชิก" ด้านล่าง) นอกจากนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูล ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ (เฉพาะข้อมูลนี้หรือรวมกับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ ส่วนบุคคลของคุณและ/หรือข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์) ร่วมกับกิจการในเครือ หุ้นส่วนเชิง กลยุทธ์ ตัวแทน นักการตลาดซึ่งเป็นบุคคลที่สามหรือหุ้นส่วนที่ไม่ใช่กิจการในเครืออื่นที่ อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าอาจอยู่ในความสนใจของคุณหรือผู้ที่ต้องการ ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการวิจัย การจัดการและ/หรือเพื่อรองรับวัตถุ ประสงค์ทางธุรกิจเป็นการภายใน คู่ค้าเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณเพื่อยื่นข้อเสนอ หรือทำการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรืออาจใช้ข้อมูลนี้ทำการวิจัย การ จัดการหรือรองรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนเอง หากคุณไม่ต้องการให้เราแบ่งปัน ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับเรา เราจะไม่เช่าหรือขายที่อยู่อีเมลของคุณให้กับองค์กรเหล่านี้หรือให้กับบุคคลที่สามอื่นเพื่อทำการตลาด โดยไม่แจ้งให้คุณทราบโดยเด็ดขาด
 5. ไซต์ของ Benefit อาจรวมจุดเข้าถึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่สร้างขึ้น ครอบครองและ ควบคุมโดยบุคคลที่สาม เช่น Facebook.com และอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไซต์ ของ Benefit และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเหล่านี้ หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของบุคคล ที่สาม หรือเข้าถึง ซื้อหรือดูผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอาจ อำนวยการเพื่อให้การแบ่งปันข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัต ลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเหล่านั้นเป็นไปโดยสะดวก อย่างไรก็ดี โปรด ทราบว่า การที่คุณใช้บริการใดๆ ที่นำเสนอหรือการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำเสนอโดย บุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม จะไม่ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อกำหนดและ เงื่อนไขของเรา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราจะไม่ควบคุึมบริการของบุคคล ที่สามเหล่านั้นหรือวิธีที่บุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของคุณ ต้องทบทวนเงื่อนไขและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นก่อนใช้บริการ
 6. เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณเพื่อเสนอบริการให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนบนไซต์ของ Benefit เราอาจต้องแบ่งปัน ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าจะอยู่ในความสนใจของคุณให้กับคุณ
 7. เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณด้วยหากคุณเลือกที่จะเข้าสู่การ ชิงโชคหรือการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายนั้น ซึ่งหมาย ความว่า เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เรื่องการจับของรางวัลหรือเพื่อการจัดส่ง ของรางวัลทางไปรษณีย์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้การสนับสนุนร่วมของการ ส่งเสริมการขายนั้นหรือเพื่อทำการตลาดการมอบของรางวัล
 8. เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่กิจการในเครือ รวมถึงตัวแทนหรือผู้รับเหมาอิสระที่ช่วยเราดูแลรักษาไซต์ของ Benefit และให้บริการด้าน การจัดการอื่นๆ แก่เรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการลูกค้า การบำรุงรักษาและ การวิเคราะห์ข้อมูล การส่งข่าวสารให้แก่ลูกค้าในนามของเรา และการรวบรวมผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน การคัดเลือกผู้ชนะและการมอบรางวัลการแข่งขัน การชิงโชคและการส่งเสริมการ ขายแบบอื่นๆ) เราพยายามสร้างความมั่นใจว่า บุคคลที่สามที่ไม่ใช่กิจการในเครือเหล่านี้จะ ไม่ใช้ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลรองรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การให้บริการด้านการจัดการที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและไม่ใช่กิจการในเครือ ช่วยเราจัดการไซต์ของ Benefit และจะเข้าถึงข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ให้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและไม่ใช่กิจการในเครือเหล่านี้ เข้าถึงข้อมูลของคุณ โปรดอย่าลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใดให้กับ เรา
 9. เราอาจแ่บ่งปันข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการซื้อ การผนวก หรือการขายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจเรา ร่วมกับหรือให้กับบริษัทอื่น ในกรณีดังกล่าว นี้ คุณจะได้รับจดหมายแจ้งหากข้อมูลของคุณถูกถ่ายโอนและต้องอยู่ภายใต้นโยบายความ เป็นส่วนตัวอื่น
 10. เราอาจแบ่งปันข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคลเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการใช้และปริมาณจากผู้เยี่ยมชมและลูกค้าของ เรา และจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม
 11. สำหรับการป้องกันการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เราเห็นว่าจำเป็น

(2) ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า ยอดขายและ การสัญจรบนไซต์ให้กับหุ้นส่วนและผู้โฆษณาของเรา โปรดทราบว่า เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้ ระบุัอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ ตามลักษณะที่อธิบายไว้ในส่วนที่  IV(1) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

 

V. ข้อมูลบนพื้นที่สาธารณะของไซต์ Benefit.

ข้อมูลใดที่คุณมอบให้กับพื้นที่สาธารณะของไซต์ Benefit – เช่นบนหน้าสื่อสังคม ความคิดเห็นของ ผู้ใช้ ความคิดเห็นบนบล็อกของ Benefit การรีวิวหรือความคิดเห็นที่อยู่บนคุณสมบัติ Ratings & Reviews คำถามหรือคำตอบบนแอพพลิเคชั่น Ask & Answer หรือฟอรั่มสาธารณะอื่นๆ - จะไม่ถือ ว่าเป็นความลับและอาจนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ลักษณะนี้จะนำมาใช้กับข้อมูลระบุอัตลักษณ์ ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลด้วย ดังนั้นจึงโปรดพิจารณาการโพสต์ แบบสาธารณะของคุณด้วยก่อนดำเนินการดังกล่าว นอกจากนั้น ข้อมูลที่โพสต์บนหน้าสื่อสังคม จะอยู่ภายใต้ิเงื่อนไขที่กำกับดูแลหน้าและเว็บไซต์เหล่านั้น

 

VI. บริการตำแหน่งที่ตั้ง.

แอพพลิเคชั่นของ Benefit อาจรวมคุณสมบัติต่างๆ ที่จะนำเสนอข้อมูลที่อิงกับตำแหน่งที่ตั้งให้ กับคุณด้วยหากคุณบอกตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับเรา (เช่น ด้วยการอนุญาตให้อุปกรณ์มือถือ ของคุณส่งตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับเรา) หากคุณต้องการปิดการทำงานของคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลวิธีปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

VII. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก.

ไซต์ของ Benefit ไม่ใช่ไซต์สำหรับเด็ก เราไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใด จากเด็ก และไม่มีไซต์ใดของ Benefit ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดเด็ก ในกรณีที่เราเรียนรู้ว่าบุคคล ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีได้เปิดเผยข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลให้กับ Benefit เราจะลบข้อมูลระบุ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลดังกล่าว

 

VIII. การป้องกันความปลอดภัยของคุณ.

ความปลอดภัยสำหรับไซต์ของ Benefit สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุัคคลของคุณทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วน บุคคลเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เพื่อให้การ ปกป้องจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ และเทคนิคอื่นๆ เพื่อนำระบบต่างๆ เช่น ไฟร์วอลล์ และ/หรือการเข้ารหัสลับมาใช้ิเพื่อให้การถ่าย โอนข้อมูลด้านการตลาดเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย.

คำสั่งซื้อที่วางบนเว็บไซต์ของ Benefit จะถูกเข้ารหัสลับด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) อันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหล่าผู้ค้าใช้เพื่อรับประกันถึงความปลอดภัยของธุรกิจ ออนไลน์ เทคโนโลยีนี้จะดัดแปลงและปรับใช้ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ของการตรวจพิสูจน์ที่สัมพันธ์กัน การเข้ารหัสลับข้อมูลและการรวมข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย.

เราใ้ช้ขั้นตอนพิเศษเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเนื่องจากรหัสผ่านของคุณได้รับการ ปกป้อง จึงมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเก็บรหัสผ่าน ของคุณไว้เป็นการส่วนตัวและลงชื่อออกจากบัญชีของคุณและปิดเบราว์เซอร์ของคุณเสมอเมื่อซื้อ สินค้าเสร็จแล้ว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา โปรดส่งอีเมล ถึง privacy@benefitcosmetics.com.

 

IX. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

หากคุณต้องการยกเลิกการบอกรับอีเมลส่งเสริมการขายจากเรา โปรดทำตามขั้นตอนการยกเลิกการ เป็นสมาชิกที่อยู่ตอนท้ายอีเมลแต่ละฉบับ.

หากคุณต้องการยกเลิกการบอกรับอีเมล จดหมาย การตลาดโดยตรงบนมือถือหรือการโทรเพื่อทำ การตลาดทางโทรศัพท์จากเรา หรือหากคุณประสงค์ให้เรายุติการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด โปรดส่งคำร้องของคุณ รวมชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ ทางไปรษณีย์ อำเภอ จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ทางอีเมลถึง .

privacy@benefitcosmetics.com (โปรดใช้ชื่ออีเมลว่า: Privacy Opt-Out Request) เราจะไม่ รับผิดชอบต่ออีเมลที่ไม่ได้ระบุชื่อหรือส่งอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่มีข้อมูลครบถ้วน เราจะประมวล ผลคำร้องของคุณภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องของคุณ แต่คุณอาจได้รับอีเมล จดหมายหรือโทรศัพท์จากเราที่มีนัดหมายไว้ก่อนหน้านี้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อคุณยกเลิก การเป็นสมาชิกแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้อีก.

 

แม้คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว แต่ Benefit อาจยังใช้ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ (และอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการของเรา) ในลักษณะอื่นตามที่อธิบายไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้.

 

X. การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล.

คุณสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และวิธีการชำระเงินของคุณ) บนเว็บไซต์ของ Benefit ได้ด้วยการคลิกที่คำว่า “My Account” (บัญชีของฉัน) ในเมนูที่ด้านบนสุดของแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ของ Benefit

 

XI. นักโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สา

เราอาจใช้นักโฆษณา เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามและบริษัทโฆษณาอื่นเพื่อดูแลงาน โฆษณาบนไซต์ของ Benefit โปรดทราบว่า บริษัทโฆษณาดังกล่าวอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ เยี่ยมชมไซต์ Benefit และไซต์อื่นๆ ของคุณ (เช่น ผ่านคุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่น) เพื่อ ช่วยให้บริษัทโฆษณาดังกล่าวสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ เพื่อควบคุม โฆษณาที่จะปรากฎบนเบราว์เซอร์ของคุณ และเว็บเพจที่คุณจะดูเมื่อโฆษณานั้นถูกปล่อยออกมา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้และดูตัวเลือกของคุณ โปรดคลิกที่นี่ โปรดทราบว่า นโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยบริษัทโฆษณา ดังกล่าว

 

XII. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลให้กับเรา ขอแจ้งให้ทราบว่า Benefit อาจถ่ายโอนข้อมูลนั้นให้กับกิจการในเครือและบริษัทสาขา หรือให้กับบุคคลที่่สามข้ามพรมแดน และจากประเทศหรือขอบเขตอำนาจศาลของคุณไปยังประเทศหรือขอบเขตอำนาจศาลอื่นทั่วโลก หากคุณเข้ามาดูไซต์จากสหภาพยุโรปหรือภูมิภาคอื่นที่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการรวบรวมและการ ใช้ข้อมูลที่อาจแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐฯ นั่นแสดงว่าคุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลระบุอัตลักษณ์ ส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีกฎหมายป้องกันข้อมูลเหมือนกับอียูและในการเปิดเผยข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณ แสดงว่าคุณยินยอมต่อ: :

 • การใช้ข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ตามที่ระบุไว้ด้านบนในลักษณะที่สอด
 • คล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ

 

XIII. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

เนื่องจากเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ เราจึงขอแนะนำให้ คุณศึกษารายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เช่นกัน เราจะประกาศนโยบายฉบับ ทบทวนที่นี่ ซึ่งจะมีผลบังคับใ้ช้ทันที ณ วันที่ประกาศ การใช้ไซต์ Benefit อย่างต่อเนื่องของคุณ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะยืนยันว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

XIV. การมอบหมาย

 

ในกรณีที่ฝ่ายอื่นได้ซื้อหรือได้รับสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หรือในกรณีที่มีการผนวก กิจการ คุณอนุญาตให้เรามีสิทธิ์เป็นผู้มอบหมายข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุึคคลและข้อมูลที่ไม่ได้ ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านไซต์

 

XV. กฎหมายที่กำกับดูแล

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการกำกับดูแลโดยและตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ แคลิฟอร์เนีย ยกเว้นเมื่อไม่สอดคล้องกับหลักการข้อข้ดแย้งของกฎหมาย โปรดทราบว่า การใช้ ไซต์ Benefit ของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศหรือระดับระหว่าง ประเทศอื่น คุณให้การยินยอมอย่างชัดแจ้งว่า ขอบเขตอำนาจศาลสำหรับการเรียกร้องหรือการ โต้แย้งใดๆ กับ Benefit หรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางใดกับการใช้ไซต์ Benefit ของคุณจะอยู่ ภายใต้การดำเนินการโดยศาลประจำรัฐและ/หรือศาลกลางของแคลิฟอร์เนีย และคุณยังเห็นพ้อง และให้การยินยอมอย่างชัดแจ้งเพิ่มเติมต่อการใช้ขอบเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลภายในศาลของ แคลิฟอร์เนียในลักษณะที่เชื่อมโยงกับข้อโต้แย้งดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา ไซต์ของ Benefit บริษัทในเครือ บริษัทสาขา พนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ให้บริการการติดต่อสื่อสาร และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของเรา

 

XVI. ติดต่อเรา

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือมีคำถามเรื่องข้อมูลที่เรา อาจรวบรวมจากคุณ โปรดติดต่อเราได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

 

Benefit Cosmetics LLC
Legal Department
225 Bush Street
San Francisco, California 94104
อีเมล: privacy@benefitcosmetics.com

 

สิทธิ์เรื่องความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณและการไม่ติดตามการเปิดเผยข้อมูล

 

Benefit ไม่สนับสนุนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ Do Not Track (ไม่ติดตาม) และปัจจุบันยังไ่ม่ได้เข้าร่วม ในโครงงาน “Do Not Track” ใดๆ ที่จะอนุญาตให้เราตอบสนองต่อสัญญาณหรือกลไกอื่นจากคุณ ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ของคุณ.

 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2005 เป็นต้นไป ประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนียมาตรา 1798.83 อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมไซต์ของเราที่เป็นพลเมืองชาวแคลิฟอร์เนียสามารถแจ้งขอรับข้อมูลเฉพาะ เีกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ Benefit ที่ให้กับบุคคลที่สามเพื่อการทำ การตลาดโดยตรงของบุคคลที่สามเหล่านั้น หากต้องการยื่นความจำนงดังกล่าว โปรดติดต่อเราตาม ที่อยู่ที่ปรากฎในส่วนที่ XIV ข้างต้น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมไซต์ในอียู

 

คุณมีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังมีตัวเลือกที่จะป้องกันการประมวล ผลข้อมูลนี้ คุณอาจใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลาด้วยการส่งอีเมลไปตามที่อยู่ต่อไปนี้:

 

สำหรับผู้เียี่ยมชมไซต์สหราชอาณาจักร: :
Benefit Cosmetics
Marconi Building
New Street
Chelmsford, Essex, CM1 1PH
uk@benefitcosmetics.com

 

สำหรับผู้เยี่ยมชมไซต์ฝรั่งเศส: Benefit Cosmetics
65, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt
France
Serviceclient@benefitcosmetics.com

 

ในส่วนของข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมไซต์ชาวฝรั่งเศส ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณส่งถึง BENEFIT เพื่อรับบริการเฉพาะบางอย่าง จะอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันข้อูลมาตราที่ 78-17 ฉบับ วันที่ 6 มกราคม 1978.

 

โปรดดูนโยบายคุกกี้ของ Benefit [แทรกไฮเปอร์ลิงก์] หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การใช้คุกกี้ของเรา

 

 • การถ่ายโอนข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ระบุไว้ข้างต้น
Brows PlayBrows Reco
ขอบคุณคนสวย!