Community-riktlinjer

Hjälpsida för benebabes

COMMUNITY-RIKTLINJER


Vi älskar att träffa nya människor! Vi på Benefit vill alltid höra från våra fans och behandla vår del av internet precis som våra butiker: som en rolig plats att umgås på, dela skönhetstips och trick, och prata om livets alla äventyr. Vi älskar att höra från våra fans och se vad som inspirerar dem. Vi älskar särskilt när fans lär känna varandra och skapar ett trevligt community! Benefits community existerar på många plattformar, inklusive (men inte begränsat till) Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Google+, Benefits webbplats https://www.benefitcosmetics.com, Benefits mobila webbplats, Benefits mikrowebbplatser, och vår blogg Friends with Benefit (hädanefter kallat "sidorna") - och vi har fans från hela världen! Vi har sammanställt dessa riktlinjer för alla som publicerar inlägg, kommenterar, och delar kommentarer på våra sidor. Vänligen läs dessa riktlinjer noggrant. De utgör ett bindande avtal mellan dig, som användare av sidorna, och Benefit. Läs även vår Integritetspolicy, våra Villkor, samt andra riktlinjer och villkor du påträffar på sidorna i samband med vissa funktioner, information eller kampanjer. Genom att besöka sidorna intygar du att du har läst, förstår, och är bunden av dessa community-riktlinjer.

 

Användargenererat innehåll:


Våra sidor låter användare kommunicera med varandra, skapa och publicera, ladda upp, dela eller distribuera innehåll på och i samband med sidorna (hädanefter kallat "användargenererat innehåll"). Om du publicerar dina tankar, idéer, åsikter och kommentarer på våra sidor eller anslagstavlor kan du inte hindra Benefit eller andra användare från att använda dem, och du godkänner att Benefit och alla andra får använda det användargenererade innehållet.

Användargenererat innehåll speglar inte nödvändigtvis Benefits åsikter, och Benefit garanterar inte sanningshalten eller pålitligheten i användargenererat innehåll eller stödjer det som uttrycks i det användargenererade innehållet. Benefit ansvarar inte på något sätt för användargenererat innehåll. Du bär allt ansvar för allt du publicerar på sidorna.

När du använder hashtaggar som associeras med Benefit godkänner du att Benefit får använda ditt inlägg och dess innehåll i enlighet med våra villkor och community-riktlinjer.

 

Licens


När du för över, delar, skickar, publicerar, laddar upp eller på annat sätt gör användargenererat innehåll tillgängligt på sidorna ger du Benefit globala, kostnadsfria, oavbrutna, oåterkalleliga, icke-exklusiva rättigheter och en överförbar licens att använda, kopiera, distribuera, publicera, uppvisa, modifiera, anpassa, översätta, arkivera, lagra, och skapa härledda verk av ditt användargenererade innehåll på alla sätt, i alla format och alla medium som för tillfället existerar och som någon gång kommer att utvecklas, både på dessa sidor och andra webbplatser, samt andra forum eller medier utanför internet. Du gör avkall på samtliga rättigheter du har till användargenererat innehåll du tillhandahåller oss.

 

Ingen sekretess


Användargenererat innehåll du tillhandahåller skall ej omfattas av sekretess för Benefit Cosmetics, dess representanter, filialer, dotterbolag, partners eller tredje part och dessas respektive ledning, tjänstemän och anställda.

 

Regler för att skicka in användargenererat innehåll till sidorna:


Du måste vara en registrerad användare för att skicka användargenererat innehåll till sidorna, där detta är tillämpbart. Innehållet omfattas av följande regler:

 • Håll dig till ämnet och respektera andra. 
 • Skicka inte in bedrägligt eller vilseledande innehåll.
 • Skicka aldrig in olagligt, hotande, smädligt, trakasserande, obscent eller ärekränkande material, material som kränker lagar eller rättigheter, eller material som du tror eller vet är falskt, inkorrekt eller vilseledande.
 • Du får inte organisera hatgrupper eller agera, ladda upp, publicera, streama, eller skicka in innehåll, språk, bilder eller ljud till något forum, något kommunikationssätt, någon offentlig profil, eller något annat offentligt område som Benefit anser vara stötande, hatfullt eller vulgärt. Detta gäller allt innehåll som Benefit anser vara rasistiskt, etniskt, religiöst eller sexuellt stötande, kränkande, smädande, hotande, trakasserande eller förföljande.
 • Du får inte gå till personangrepp på andra användare eller anställda på Benefit.
 • Du får inte ladda upp, publicera, streama eller föra över innehåll som innehåller virus, maskar, spionvara, tidsbomber, eller andra program som kan skada, påverka eller störa sidorna, datorer, eller andra användare.
 • Du får inte utge dig för att vara någon annan, till exempel en anställd hos Benefit eller en tredje part.
 • Du får inte begå handlingar som vi anser störa chattens normala flöde eller andra aktiviteter på sidorna, inklusive att ladda upp, publicera, streama eller skicka oönskat eller obehörigt material inklusive skräppost, onödigt stora mängder e-post eller kedjebrev.
 • Du får inte störa sidorna eller system, hårdvara, programvara eller nätverk som associeras med sidorna eller på annat sätt försöka göra intrång i eller utöva omvänd ingenjörskonst på kod eller utrustning som associeras med sidorna.
 • Du får inte använda, skapa eller distribuera obehörig programvara eller hårdvara som associeras med sidorna, eller ta eller använda data från sidorna för att designa, utveckla eller uppdatera obehörig programvara eller hårdvara.
 • Du får inte skicka en falsk rapport gällande missbruk av tjänst till Benefits kundservice.
 • Du får inte på något sätt avslöja namn, telefonnummer, adress, lösenord, eller annan information som kan identifiera någon person eller något företag på sidorna.
 • Du får referera och länka till bloggar och webbplatser, men kommersiella syften eller reklam för personliga eller kommersiella bloggar och webbplatser tillåts ej.
 • Att upprepat publicera samma inlägg på flera platser tillåts ej.
 • Användare får inte publicera länkar till obscena eller stötande webbplatser.

Om du tvekar behöver du ha i åtanke att dessa sidor är offentliga forum. Använd samma omdöme och försiktighet som om du stod inför en stor publik.

 

Förbjudet innehåll:


Du samtycker till att inte ladda upp, överföra, publicera eller skicka in användargenererat innehåll:

 • som du vet är falskt, inkorrekt eller vilseledande;
 • som kränker tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, företagshemlighet eller annan besittningsrätt eller annan offentlig rättighet eller annan integritet;
 • som bryter lagar, begränsningar, förordningar eller regler (inklusive, men inte begränsat till, sådana som berör exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskrimineringsskydd, eller falsk marknadsföring); och
 • som du har betalats eller på annat sätt kompenserats för av tredje part.

 

Rätt att avsluta eller anmäla


Benefit förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att avsluta en registrerad användares konto eller rätt att publicera användargenererat innehåll på sidorna. Benefit har också rätt att anmäla användare som bryter mot dessa community-riktlinjer till tillämplig myndighet eller institution om sådan åtgärd anses vara nödvändig eller lämplig.

 

Rätt att övervaka


Benefit får, men har ingen skyldighet att, övervaka och/eller moderera användargenererat innehåll. Allt användargenererat innehåll du skickar kan användas som Benefit finner lämpligt. Benefit förbehåller sig rätten att ändra, korta ned eller radera användargenererat innehåll som Benefit anser bryter mot dessa community-riktlinjer, andras rättigheter, tillämplig lag, eller som på något sätt anses vara skadligt, stötande eller olämpligt. Om du anser att något innehåll bör raderas ber vi dig mejla oss denna information på facebookadmin@benefitcosmetics.com

 

Representation och garanti


När du skickar in användargenererat innehåll representerar och garanterar du att (i) du är ensam författare av och ägare till det användargenererade innehållet, inklusive immaterialrätt som innehållet omfattas av; (ii) du frivilligt avstår från eventuella "ideella rättigheter" till innehållet; (iii) innehållet du publicerar är korrekt; (iv) du är minst 18 år gammal; och (v) användning av innehållet inte bryter mot dessa community-riktlinjer och inte orsakar skada på någon person eller enhet.

 

Skadestånd


DU GÅR MED PÅ ATT HÅLLA BENEFIT (OCH DESS TJÄNSTEMÄN, LEDNING, REPRESENTANTER, DOTTERBOLAG, SAMRISKFÖRETAG, ANSTÄLLDA, OCH TREDJE PARTER) SKADESLÖSA OCH FRIA FRÅN ANSPRÅK, KRAV OCH SKADOR (FAKTISKA OCH KONSEKVENTIELLA) AV ALLA SLAG, KÄNDA OCH OKÄNDA, INKLUSIVE JURISTKOSTNADER SOM KAN HÄRLEDAS TILL BROTT MOT REPRESENTATION OCH GARANTI ENLIGT OVAN, ELLER DITT BROTT MOT LAG ELLER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.

 

Kundservice


Vi ber dig hålla dig till ämnet och endast kommentera saker som är relevanta för Benefit Cosmetics. Om du är osäker är det bara att fråga! Vårt globala team för sociala medier jobbar i San Francisco (i tidszonen Pacific Standard Time) och försöker svara dig så fort som möjligt. För brådskande ärenden ber vi dig kontakta kundservice på customercare@benefitcosmetics.com.

Ikraftträdandedatum: 2014-04-09

Senast uppdaterat: 2014-04-09

Brows PlayBrows Reco
Tack, raring!