PRIVACY POLICY

Hjälpsida för benebabes

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 12/7/17

Vissa saker bör helt enkelt hållas hemliga. Här på Benefit Cosmetics har vi R.E.S.P.E.K.T. som universalt ledord. Vi värdesätter din integritet och vill säkerställa att du känner dig bekväm med att använda vår webbplats och våra applikationer. Här presenteras vår integritetspolicy, så att du ska veta vilken information som vi samlar in om dig under dina besök samt vad vi gör med den informationen.

Vänligen observera att denna integritetspolicy styr information som tillhandahålls Benefit samt kommunikation från Benefit, inklusive information som du tillhandahåller oss på Benefits webbplatser, inklusive men inte begränsat till www.benefitcosmetics.com, www.benefitcosmetics.co.uk och www.benefitcosmetics.fr ("Benefits webbplatser"), Benefits mobila webbplatser, på Benefits bloggar, i Benefits applikationer, (inklusive sociala mediers webbplatser såsom Facebook och Twitter, samt betyg och recensioner och frågor och svar) (Benefits applikationer"), i säljkampanjer där Benefit är delaktigt, i deltagande i kundundersökningar, samt information som du tillhandahåller oss i en Benefit-butik (reell butik man kan gå in i, så kallad "brick and mortar"-butik till skillnad från online-butik) (sammantaget kallas alla dessa insamlingsmekanismer, webbplatser och applikationer, inklusive Benefits webbplatser, Benefits mobila webbplats, Benefits bloggar samt insamlingen av data i Benefits butiker för "Benefits platser"). Såvida inget annat angetts under insamlingstillfället, gäller denna integritetspolicy inte någon annan information eller kommunikation som kan koppla samman Benefit med våra koncernbolag, såsom Sephora eller Macy’s. Det samtycke som du lämnat i samband med din användning av Benefits platser innebär att du godkänner den här integritetspolicyn och samtycker till hur den tillämpas.

1. Vilken information samlas in.

Vi samlar in två typer av information när du besöker Benefits platser: (a) personligt identifierbar information och (b) ej personligt identifierbar information.

(1) Personligt identifierbar information.

Personligt identifierbar information är all information om dig, såsom namn, adress, telefonnummer och kontokortsnummer samt faktureringsinformation, födelsedatum, e-postadress, profilinformation och köphistorik. Det är helt upp till dig om du ska tillhandahålla oss din personligt identifierbara information, men om du väljer att inte tillhandahålla oss den information vi ber om, kan det innebära att du inte till fullo kan ta del av Benefits platser och tjänster, utföra ett köp, eller fullborda en transaktion.

(2) Ej personligt identifierbar information.

Ej personligt identifierbar information kan vara teknisk eller demografisk information, såsom din ålder, ditt kön eller dina intressen. Ej personligt identifierbar information identifierar dig INTE personligen.

Vänligen observera att vi kan knyta ej personligt identifierbar information till personligt identifierbar information för att bättre kunna hjälpa dig, för att autentisera dig, data eller information som du tillhandahåller, för att förhindra bedrägeri, eller för att säkerställa att Benefits platser tillgodoser dina behov. När vi knyter ej personligt identifierbar information till personligt identifierbar information anses det enligt den här integritetspolicyn som "personlig information" eller "personligt identifierbar information". Det innebär att vi kommer att använda och dela denna kombinerade information på de sätt som beskrivs nedan i avsnitt III och IV i den här integritetspolicyn.

II. Hur samlas informationen in.

När du besöker Benefits platser kan vi, med hjälp av våra auktoriserade tredjepartsombud, samla in information såväl passivt som direkt.

(1) Passiv informationsinsamling.

Vi kan samla in information passivt medan du besöker eller interagerar med Benefits platser. Vi kallar det för "passiv" informationsinsamling eftersom du kanske inte vet om att denna information samlas in när du besöker eller interagerar med Benefits platser. Denna information kan bestå av följande: webbplatsbesökarens IP-adress, IP-adress-relaterad information, systemets MAC-adress (adress för medieaccessstyrning), information om nätverkskonfiguration, webbläsares tilläggsmoduler och versioner samt operativsystem.

Ett sätt som vi kan samla in information passivt på är genom kakor eller webbsignaler. Kakor eller webbsignaler har som syfte att förbättra din upplevelse när du besöker Benefits platser. Även om ordet kakor snarare för tankarna till eftermiddagsfikat så handlar det om små textfiler med elektronisk information som en webbplats kan föra över till en läsares hårddisk för att registrera personens besök på webbplatsen. Webbsignaler är små filer med data som är inbäddade i bilder på webbplatsernas sidor. Vi kan använda kakor eller webbsignaler för att förbättra din upplevelse på Benefits platser, såsom att komma ihåg dig är du återbesöker Benefits platser eller komma ihåg vad du har sparat i din varukorg, eller anonymt spåra intresse för Benefits platser och samla in samlad information på Benefits platser samt analysera besökares användarmönster på Benefits platser. Du kan i de flesta webbläsare ställa in att du vill bli meddelad om du får en kaka, eller du kan blockera kakor med din webbläsare, men om du gör det kan det hända att du inte kan ha glädje av den personanpassade användningen av våra platser. En del av kakorna vi använder kan vara flash-kakor/Adobe-kakor, vilka är mer beständiga än andra kakor. Dessa kakor kanske inte raderas när du raderar dina kakor på vanligt sätt. Kontrollera din webbläsare för att fastställa var dessa kakor lagras och hur de kan raderas. Om du skulle neka våra kakor kan du fortfarande använda Benefits platser men vissa funktioner kan vara begränsade.

Vi arbetar även med tjänsteleverantörer som använder kakor och webbsignaler för att samla in information om dina besök på Benefits platser och andra webbplatser du kan komma att besöka, och för att kunna sända reklam till dig baserad på denna information. Om du vill veta mer om denna praxis och om vilka möjligheter du har i detta hänseende, kan du klicka här (engelska).

Vi kan även samla in din position om du väljer att tillåta att vi spårar detta via Benefits platser eller om din personliga eller ej personliga information indikerar en viss geografisk plats. Denna information kan hjälpa oss att ge dig rekommendationer baserat på din position, ge dig anpassade annonser eller leda dig till en produkt eller tjänst som vi tror kan intressera dig och som marknadsförs i din närhet.

Slutligen, för att underlätta för tillhandahållandet av relevant innehåll, kan vi använda analysverktyg från tredje part för att identifiera hur användare interagerar med Benefits platser och för att ge oss information om våra användare.

Information som samlas in passivt kan vara ej personligt identifierbar eller identifiera dig personligen. Vidare kan denna information samlas in vare sig du är inskriven på Benefits platser eller inte. Syftet med denna datainsamling är att optimera din upplevelse av Benefits platser, säkerställa att vi samarbetar med tredje parter vars produkter och tjänster är intressanta för dig, underlätta en transaktion eller uppfylla villkoren i ett avtal eller för att säkerställa att de annonser som erbjuds är relevanta.

(2) Direkt informationsinsamling.

Vi kan även samla in information från dig direkt, vid det tillfälle som du tillhandahåller information till oss via Benefits platser. Denna information kan samlas in i följande fall:

 • Köp. När du gör en beställning genom Benefits webbplats kräver vi att du tillhandahåller personligt identifierbar information, såsom ditt namn, din e-postadress, leverans-/faktureringsadress, telefonnummer, kontokortsnummer och dess giltighetstid för att hantera och spåra din beställning. Vi kan även föra protokoll över dina köp.
 • Skapande av ett konto. När du skapar ett konto på någon av Benefits platser, kan vi be om ditt namn och din e-postadress. Vi ber dig även att skapa ett lösenord för att logga in på ditt konto. Du har ansvaret för att hålla ditt konto och ditt lösenord konfidentiella. Du behöver inte ett konto för att utföra ett köp online, men du behöver ett konto för att använda en del andra funktioner på Benefits platser, såsom för att ge betyg och skriva recensioner. Du kan också skapa ett konto på Benefits blogg genom att ange ett användarnamn och din e-postadress.
 • Anmälan till e-postmeddelanden och kataloger. Du kan anmäla dig på Benefits platser och i Benefits butiker för att få e-postmeddelanden om säljkampanjer från oss som innehåller det senaste om våra nya produkter, exklusiva erbjudanden, tips och tricks och mycket mer. Om du anmäler att du vill ha e-postmeddelanden från oss kommer vi att be om din e-postadress. Vi kan även be om annan personligt identifierbar information såsom ditt namn och landet du bor i. Om du anmäler att du vill få vår katalog, kan vi be om ditt namn, din e-postadress och annan frivillig information om dina preferenser och intressen.
 • Facebook-applikationer. När du använder någon av våra applikationer på Facebook ber vi om tillåtelse att komma åt viss personligt identifierbar information på Facebook, såsom ditt namn, din profilbild, ditt kön, dina nätverk, ditt användar-ID, din vänner-lista samt annan profilinformation. Beroende på applikationen kan du ha möjlighet att posta recensioner, frågor, svar och annat innehåll till applikationen. Du kan ändra vissa inställningar rörande dessa applikationer genom ditt konto och dina integritetsinställningar på Facebook.
 • Lotteridragningar, tävlingar och säljkampanjer. Om du deltar i lotteridragningar, tävlingar eller säljkampanjer kan vi be dig uppge ditt namn, din e-postadress, ditt land/din region och annan demografisk information. Vi kan ibland använda en tredje parts-applikationer på Facebook eller andra tredje parts-webbplatser för att hålla lotteridragningar, tävlingar och andra säljkampanjer. I dessa fall kommer informationen som du tillhandahåller att överlämnas till den tredje parten och deras integritetspolicy kommer att gälla för användningen och utlämnandet av informationen som du tillhandahåller.
 • Återkoppling. Om du kontaktar oss för att ge oss feedback eller ställa frågor om Benefits platser eller någon Benefit-tjänst eller -produkt, kan vi, för att effektivt kunna svara dig, lagra ditt meddelande, inklusive den personligt identifierbara information som du tar med i meddelandet.

Ovanstående lista ger exempel på hur vi kan samla in personligt identifierbar information via Benefits platser. Om du inte vill att vi samlar in personligt identifierbar information om dig ber vi dig att inte ange sådan information på Benefits platser.

III. Hur används informationen.

Vi samlar in information för att ge dig en bättre och mer anpassad användarupplevelse när du besöker Benefits platser. Här anges syftet med användningen av din personligt identifierbara och ej personligt identifierbara information:

(1) Personligt identifierbar information.

Vi kan använda din personligt identifierbara information i följande fall:

 1. För att tillmötesgå en begäran från dig, såsom att skicka dig en katalog, ett reklammeddelande eller e-postaviseringar, genomföra och leverera dina beställningar, informera dig om nya produkter, tjänster och erbjudanden, svara på dina kommentarer, din återkoppling eller dina frågor, kontakta dig om nödvändigt vid hanteringen av en beställning, samt skapa analyser av webbplatsrelaterad information i marknadsföringssyften. Om du föredrar att inte få marknadsföringsmeddelanden från oss kan du läsa mer om detta under avsnittet "Avregistrering" nedan.
 2. För att be om återkoppling och för att hjälpa oss att utveckla, anpassa och förbättra Benefits platser och våra publiceringar och produkter.
 3. För att utföra marknadsföringsanalyser och för att skicka dig enkäter eller nyhetsbrev.
 4. För att kontakta dig eller underrätta dig om Benefits platser, eller andra produkter, speciella händelser eller erbjudanden från oss eller våra partners; och/eller för att kontakta dig eller underrätta dig i andra syften för marknadsföring, information, produktutveckling eller reklam.
 5. För att hålla reda på eventuella köp utförda av dig och/eller underrätta dig om en produkt eller tjänst som vi tror kan vara intressant för dig.
 6. Om nödvändigt, för att underlätta eller hjälpa dig med en transaktion mellan dig och något av våra anslutna bolag eller med någon annan webbplats som är ansluten till oss eller på annat sätt närstående oss.
 7. För att kontakta dig om din användning av Benefits platser, eller för att besvara dina e-postmeddelanden, framlägganden, kommentarer, önskemål eller klagomål, inklusive frågor till kundtjänsten eller frågor om våra produkter eller tjänster.
 8. För att knyta det till din ej personligt identifierbara information eller demografiska information för att kunna ge dig rekommendationer om produkter eller tjänster baserat på dina intressen, din köphistorik, din ålder eller platsen där du bor.
 9. För att kombinera den personligt identifierbara informationen som du tillhandahåller oss med annan personlig och ej personligt identifierbar information om dig (såsom demografisk information och information om tidigare köp) från våra register, såsom adressuppdateringstjänster, för användning i framtida marknadsföringsinitiativ och för att hjälpa oss att förbättra Benefits platser och din övergripande shoppingupplevelse.
 10. Om du skulle köpa en produkt eller tjänst, kan vi använda din personligt identifierbara information för att hantera din beställning, fullborda en transaktion eller hjälpa till med kundserviceärenden.
 11. För att hantera Benefits platser samt förutse och lösa problem med dessa, för att lagra kontaktuppgifter som du anger eller för att lägga in dig i våra kontaktlistor för din privata användning och insyn.
 12. För att koppla dig till tredje parts applikationer, såsom när du skapar ett konto med hjälp av en extern applikation såsom Facebook eller Twitter.
 13. För att kontakta dig om säljkampanjer, lotteridragningar eller tävlingar som du deltar i genom Benefits platser; och
 14. för andra ändamål som vi meddelar dig om.

(2) Ej personligt identifierbar information.

Ej personligt identifierbar information används i samband med personligt identifierbar information, för att utföra transaktioner, tillhandahålla efterfrågade tjänster, för forskning och marknadsutveckling, eller på andra sätt i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive kombinera ej personligt identifierbar information med personligt identifierbar sådan.

IV. Hur delas informationen.

(1) Personligt identifierbar information.

Vi kommer att dela din personligt identifierbara information med tredje parter såsom beskrivs i den här integritetspolicyn eller med ditt medgivande. Nedan finner du exempel på hur vi kan dela din personligt identifierbara information:

 1. Vi kan redovisa information till en tredje part för att (a) följa lagar eller svara på lagliga krav och rättsliga förfaranden, (b) för att skydda Benefit, och våra representanter, kunder och andra, från rättsliga krav eller åtgärder, inklusive krav grundade på påståenden om bedrägeri eller för att genomdriva våra överenskommelser, principer och användarvillkor, eller (c) för att ta med vad som i god tro kan anses nödvändigt för att reagera på en nödsituation, eller skydda en persons personliga säkerhet.
 2. För att fullborda ditt köp. Om du väljer att genomföra ett köp på Benefits platser, kan vi samla in ditt kontonummer, din faktureringsadress och annan information rörande detta köp, och vi kan använda den insamlade informationen för att fullborda ditt köp. Vi kan också överlämna sådan information, eller annan personligt identifierbar information som du har gett oss, till ej anslutna tredje parter i den mån det är nödvändigt för att fullborda ditt köp (exempelvis för att hantera din kontokortsbetalning).
 3. Då och då kan Benefits platser inkludera samarbetsfunktioner som, såsom namnet antyder, stöder delning med användare som du väljer. Dessa användare kan se ditt namn, din e-postadress, den information du lägger in i din profil, och eventuella filer som du väljer att dela; och de kan publicera kommentarer samt sända e-postmeddelanden till dig.
 4. Vid behov kan vi även dela en del av vår adresslista (som innefattar våra kunders namn och postadresser) med andra företag eller organisationer som vill sälja produkter eller tjänster till dig. Vi kan även dela ditt namn, din adress och transaktionsinformation (inklusive information om dina tidigare köp men inte all betalningsinformation) med tredje parter i marknadsföringssyfte, såvida du inte ber oss att låta bli (se avsnittet "Avregistrering" nedan). Vi kan även dela din personligt identifierbara information (antingen ensamt eller i kombination med ej personligt identifierbar information och/eller demografisk information) med anslutna företag, strategiska partners, ombud, tredje parts-marknadsförare eller andra parter utanför koncernen som erbjuder produkter eller tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig eller som kräver din personligt identifierbara information i syfte att genomföra forskning, administration och/eller intern affärsverksamhet. Dessa parter kan använda denna information för att kontakta dig med ett erbjudande eller en annons med avseende på en produkt eller tjänst, eller de kan använda informationen i sin egen forskning, administration eller affärsverksamhet. Om du inte vill att vi delar din personligt identifierbara information på detta sätt, ska du inte ge oss denna information. Vi kommer aldrig att hyra ut eller sälja din e-postadress till dessa organisationer eller till andra tredje parter i marknadsföringssyfte, utan att meddela dig om det.
 5. Benefits platser kan även inkludera åtkomst till sociala medier som etablerats, ägs och kontrolleras av tredje parter såsom Facebook.com, och information kan utbytas mellan Benefits platser och dessa sociala medier. Om du väljer att använda en tredje parts tjänster eller tar fram, köper eller visar produkter eller tjänster på en tredje parts webbplats, kan vi underlätta delningen av din personligt identifierbara och ej personligt identifierbara information med dessa tredje parter. Men tänk på att din användning av tjänster som erbjuds eller ditt köp av en produkt som erbjuds av en tredje part på en tredje parts webbplats inte enbart styrs av våra villkor och bestämmelser eller den här integritetspolicyn och att vi inte kontrollerar dessa tredje parters tjänster eller hur de använder din information. Se till att läsa de villkor och integritetspolicyer som gäller för dessa tredje parter innan du använder deras tjänster.
 6. Vi kan vara tvungna att dela din personligt identifierbara information för att utföra en tjänst åt dig. Om du till exempel registrerar dig på Benefits platser kan vi behöva dela din personligt identifierbara och ej personligt identifierbara information med tredje parter för att tillhandahålla innehåll till dig som vi tror kan vara av intresse för dig.
 7. Vi kan även behöva dela din personligt identifierbara information om du väljer att delta i en lotteridragning eller tävling för att uppfylla villkoren i den kampanjen. Det innebär att vi kan dela informationen för att genomföra prisutdelningar eller postförsändelser. Vi kan även dela din information med medsponsorer i kampanjen eller för att marknadsföra prisutdelningen.
 8. Vi kan behöva dela din information med ej anslutna tredje parts-tjänsteleverantörer, ombud eller oberoende parter som hjälper oss att upprätthålla Benefits platser och tillhandahålla andra administrativa tjänster till oss (inklusive, men inte begränsat till att tillhandahålla kundservice, upprätthålla och analysera data, skicka kundmeddelanden för vår räkning, och samla in tävlingsbidrag, utse vinnare och dela ut priser i samband med tävlingar, lotteridragningar och andra kampanjer). Vi strävar efter att säkerställa att dessa ej anslutna tredje parter inte kommer att använda den personligt identifierbara informationen i något annat syfte än att tillhandahålla de administrativa tjänster som de är ansvariga för. Eftersom de ej anslutna tredje part-tjänsteleverantörerna hjälper oss att sköta Benefits platser och har åtkomst till användares personligt identifierbara information, ska du om du inte vill att dessa ej anslutna tredje parts-tjänsteleverantörer ska ha åtkomst till din information, inte registrera eller lämna in någon personligt identifierbar information till oss.
 9. Vi kan dela personligt identifierbar information i samband med ett förvärv, en sammanslagning eller försäljning av alla eller en väsentlig del av vår verksamhet, med eller till ett annat företag. I detta fall kommer du att få meddelande om huruvida din information förs över och blir föremål för en annan integritetspolicy.
 10. Vi kan dela personligt identifierbar information och/eller ej personligt identifierbar information för att spåra och analysera användning och storleksbestämma statistisk information från våra besökare och kunder och tillhandahålla denna information till tredje parter.
 11. Vi kan redovisa information, inklusive personligt identifierbar information, som vi anser nödvändig, i syfte att skydda mot bedrägerier och följa lagstiftning.

(2) Ej personligt identifierbar information.

Vi förbehåller oss rätten att dela ej personligt identifierbar information om våra kunder samt vår försäljning och trafik till våra partners och annonsörer. Vänligen notera att vi även kan dela din ej personligt identifierbara information när den är bunden till din personligt identifierbara information, på de sätt som beskrivs i avsnitt IV(1) i den här integritetspolicyn.

V. Information på offentliga delar av Benefits platser.

All information som du uppger på offentliga delar av Benefits platser - såsom i sociala medier, användarkommentarer eller kommentarer på Benefits bloggar, recensioner eller kommentarer i Benefits tjänster för betyg och recensioner, frågor eller svar i applikationen för detta eller i andra offentliga forum - kommer inte att behandlas som konfidentiell och kan uppges offentligt. Detta gäller personligt identifierbar information liksom ej personligt identifierbar information, vilket innebär att du bör tänka efter innan du postar något offentligt. Vidare kommer information som postas på sociala medier att vara underkastad de villkor som gäller för dessa sidor och webbplatser.

VI. Platstjänster.

Benefits applikationer kan innefatta funktioner som kan tillhandahålla dig med platsbaserad information om du berättar för oss var du är (d.v.s. om du låter din mobil skicka din position till oss). Om du vill avaktivera den här funktionen ska du kontakta din mobiloperatör för att ta reda på hur du kan avaktivera platstjänster på din mobila enhet.

VII. Skydd av barns integritet.

Benefits platser är inte ämnade för barn. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn, och ingen av Benefits platser är framtagen i syfte att attrahera barn. Om vi får veta att en person under 13 år har tillhandahållit personligt identifierbar information till Benefit, kommer vi att radera denna personligt identifierbara information.

VIII. Skydd av din säkerhet.

Benefits platser är skyddade i enlighet med branschstandard för att skydda din personliga information såväl online som offline. Personligt identifierbar information lagras på servrar i en kontrollerad miljö som är skäligt skyddad från obehörigt missbruk eller avslöjande. Vi använder tillgänglig teknologi och andra tekniker för att implementera system som brandväggar och/eller kryptering för att säkra överföringen av marknadsföringsdata.

Beställningar som görs på Benefits webbplatser krypteras med Secure Socket Layer (SSL), en industristandard som används av försäljare för att trygga säkerheten för onlineverksamhet. Det ombesörjer och tillämpar väsentliga funktioner av tvåvägsautentisering, datakryptering och dataintegritet för säkra transaktioner.

Vi vidtar särskilda åtgärder för att skydda din personliga information och eftersom ditt lösenord är skyddat kan endast du komma åt din kontoinformation. Vi rekommenderar att du håller ditt lösenord hemligt och att du alltid loggar ut från ditt konto och stänger webbläsaren när du har handlat klart. Om du har frågor om säkerheten på vår webbplats kan du skriva till oss på privacy@benefitcosmetics.com.

IX. Avregistrering (opt-out).

Om du vill avregistrera dig från att få reklammeddelanden från oss ska du följa instruktionerna som står längst ner på våra e-postmeddelanden.

Om du vill avregistrera dig från att få direktreklam per e-post och vanlig post, mobil marknadsföring eller telemarketingsamtal från oss, eller om du inte vill dela din personliga information med tredje parter i marknadsföringssyfte, ska du skicka din begäran, tillsammans med ditt namn, din e-postadress, gatuadress, ort samt postnummer via e-post till privacy@benefitcosmetics.com (skriv följande rubriktext: Privacy Opt-Out Request). Vi är inte ansvariga för meddelanden som inte är felaktigt rubricerade eller som skickats felaktigt eller som inte har fullständig information. Vi kommer att hantera din begäran inom 30 dagar från det datum som vi mottar din begäran. När du väl har avregistrerat dig behöver du inte göra det igen.

Tänk på att även om du avregistrerar dig kan Benefit använda din personligt identifierbara information (och kan dela din information med våra tjänsteleverantörer) på de andra sätt som beskrivs i den här integritetspolicyn.

X. Ändra, uppdatera eller ta bort personlig information.

Du kan uppdatera, ändra eller ta bort personligt identifierbar information (såsom din e-postadress, postadress och betalningsmetod) på Benefits webbplatser genom att klicka på "Mitt konto" i menyn som visas högst upp på varje sida på Benefits webbplatser.

XI. Reklam från tredje parter.
Vi kan använda annonsörer, tredje parts-annonsnätverk och andra reklamföretag för annonser på Benefits platser. Vänligen notera att sådana reklamföretag kan insamla information om ditt besök på Benefits platser eller andra platser (såsom genom kakor, webbsignaler och andra tekniker) för att möjliggöra för sådana reklamföretag att annonsera om produkter eller tjänster till dig, övervaka vilka annonser som har skickats till din webbläsare och vilka webbplatser du har besökt efter att ha fått dessa annonser skickade till dig. Om du vill veta mer om detta och vilka möjligheter du har, klicka här. VÄNLIGEN OBSERVERA ATT DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN INTE TÄCKER HUR SÅDANA REKLAMFÖRETAG INSAMLAR OCH ANVÄNDER INFORMATION.

XII. Internationell överföring av information.

Om du väljer att tillhandahålla oss personligt identifierbar information, kan Benefit föra över denna information till sina koncernbolag och dotterbolag eller till andra tredje parter, över gränser, och från ditt land eller din jurisdiktion till andra länder eller rättskipningsområden världen över. Om du besöker från EU eller andra regioner med lagar rörande datainsamling och dataanvändning som kan skilja sig från USA:s lagar ska du observera att du för över din personligt identifierbara information till USA som inte har samma dataskyddslagar som EU och genom att tillhandahålla din personligt identifierbara information godkänner du:

 • Att din personligt identifierbara information används enligt beskrivningen ovan i enlighet med den här integritetspolicyn; och
 • att din personligt identifierbara information förs över till USA såsom angivet ovan.

XIII. Ändringar i vår integritetspolicy.

Då innehållet i den här integritetspolicyn emellanåt kan komma att ändras bör du med jämna mellanrum läsa igenom integritetspolicyn. Vi kommer att lägga ut den ändrade policyn här, varpå den kommer att börja gälla omedelbart. Din fortsatta användning av Benefits platser som gäller under den här integritetspolicyn kommer att innebära ditt godkännande av de ändrade villkoren i integritetspolicyn.

XIV. Överlåtelse.

I den händelse alla, eller delar av, våra tillgångar skulle säljas eller förvärvas av en annan part, eller i händelse av en sammanslagning, ger du oss rätt att överlåta den personligt identifierbara informationen och den ej personligt identifierbara informationen som har samlats in via webbplatserna.

XV. Tillämplig lag.

Om inte annat följer av tvingande lagstiftning, ska den här integritetspolicyn ska regleras av och tolkas i enlighet med Kaliforniens lagar, utan tillgripande av dess lagvalsregler. Observera att din användning av Benefits platser kan lyda under andra, lokala, nationella och internationella lagar. Om inte annat följer av tvingande lagstiftning godkänner du uttryckligen att exklusiv jurisdiktion för alla anspråk eller tvister med Benefit eller på något vis relaterande till din användning av Benefits platser regleras i staten Kalifornien och/eller av federala domstolar i Kalifornien, och du godkänner vidare och uttryckligen utövandet av personlig jurisdiktion i Kaliforniens domstolar i samband med någon sådan tvist innefattande en fordran inbegripande oss, Benefits platser, våra anslutna bolag, dotterbolag, anställda, leverantörer, funktionärer, chefer, telekommunikationsföretag och/eller innehållsleverantörer.

XVI. Kontakta oss.

Om du vill ha mer information om vår integritetspolicy eller om du har frågor om informationen vi kan ha insamlat från dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Benefit Cosmetics LLC
Legal Department
225 Bush Street
San Francisco, California 94104 USA

E-post: privacy@benefitcosmetics.com

YTTERLIGARE INFORMATION TILL EU-BESÖKARE

Du har att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få skriftlig information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna har hämtas, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du har även rätt att begära rättelse, blockering, eller utplåning av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.  Du har även möjlighet att förhindra hantering av denna information. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till följande adress:

För besökare i Storbritannien:

Benefit Cosmetics

Marconi Building

New Street

Chelmsford, Essex, CM1 1PH, Storbritannien

uk@benefitcosmetics.com

För besökare i Frankrike:

Benefit Cosmetics

65, avenue Edouard Vaillant

92100 Boulogne Billancourt

Frankrike

Serviceclient@benefitcosmetics.com

Se Benefits policy rörande kakor för ytterligare information om hur vi använder kakor.

Brows PlayBrows Reco
Back To Top
Tack, raring!