Terms & Conditions

Pomoc

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


Poniższe Warunki korzystania z serwisu to oficjalne warunki i postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej Benefit, o adresie www.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Website”), at m.benefitcosmetics.com (“Benefit’s mobile Website”), blogu Benefit o adresie blog.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Blog”), oraz z aplikacji Benefit (takich jak mikrostrony Benefit, profile na mediach społecznościowych, jak Facebook czy Twitter, oraz Rejtingi i Opinie; Recenzje oraz Pytania i Odpowiedzi) (“Aplikacji Benefit”), (zbiorczo, „stron”). Treści i usługi udostępniane na Stronach przez Benefit Cosmetics LLC (“Benefit”, “nas”, “nasze”, “my”) podlegają następującym warunkom i postanowieniom. Prosimy także zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, Zasadami Wspólnoty oraz innymi zapisami i regułami umieszczonymi na naszych Stronach w odniesieniu do danych funkcjonalności, zamówień i promocji. Przeglądając i/lub korzystając z naszych Stron potwierdzasz, że przeczytałaś/eś, zrozumiałaś/eś i zaakceptowałaś/eś poniższe warunki korzystania z serwisu, oraz zapisy, reguły i zasady umieszczone na naszych Stronach.

Benefit zastrzega sobie prawo do aktualizowania, lub modyfikowania niniejszych Warunków korzystania z serwisu w dowolnym czasie, na bazie prospekcji. Po wprowadzeniu zmian uaktualniona wersja będzie dostępna na stronie i zastąpi „Ostatnią aktualizację”, znajdującą się poniżej. Z tego względu zachęcamy do przeglądania Warunków korzystania z serwisu przy każdym zakupie lub za każdym razem, kiedy korzystasz ze Stron. Korzystanie ze Stron oznacza zgodę na stosowanie się do Warunków korzystania z serwisu dostępnych na Stronach w chwili korzystania. Jeśli nie zgadasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z serwisu prosimy nie odwiedzać stron i nie dokonywać zakupów. <

Proszę zauważyć, że przedstawiony poniżej arbitraż, wymagany jest do rozstrzygania wszelkich roszczeń wobec Benefit. ARBITRAŻ OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIESZ MIEĆ ORAZ ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO ROZPATRZENIA SWOICH PROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH.

 

Umowa wiążąca


Niniejsze Warunki korzystania z serwisu stanowią wiążącą prawnie umowę pomiędzy nami a korzystającym. Korzystając z naszych Stron i /lub rejestrują się na nich potwierdzasz, że masz przynajmniej 18 lat lub więcej , jeśli podlegasz jurysdykcji przewidującej wyższy wiek pełnoletności, możesz w pełni przyjmować warunki, postanowienia, zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania z serwisu, a także przestrzegania i respektowania niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

 

Własność intelektualna


Wszystko co znajduje się na Stronach lub ma z nimi związek, w tym także, choć nie wyłącznie nazwa i znak towarowy Benefit, przedstawienia graficzne i opisy produktów, projekt Strony, jej układ graficzny, teksty, grafika, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe, nagłówki stron, znaki towarowe, treść, dobór i układ powyższych oraz oprogramowanie stanowią własność Benefit lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i jako takie są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe, w tym przepisy dotyczące praw autorskich i znaków towarowych. Zezwala się na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części Stron w celu złożenia zamówienia w Benefit, lub w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów ze Strony – w tym także reprodukowanie do celów innych niż wyżej opisane, modyfikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie, lub prezentowanie – bez uprzedniej pisemnej zgody Benefit jest surowo zabronione. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze Strony związanych z jakimkolwiek produktem lub usługą oferowaną przez Benefit w sposób mogący wprowadzać w błąd konsumentów, lub w jakikolwiek sposób dyskredytować lub zniesławiać Benefit jest także zabronione.

Użytkownik nie może prowadzić ekploracji danych, z wykorzystaniem automatów, lub innych narzędzi gromadzenia i eksploatacji danych na Stronach lub w ramach którejkolwiek części witryny. Użytkownik nie może obejść żadnych znajdujących się na Stronach mechanizmów zapobiegających nieautoryzowanemu powielaniu treści lub materiałów znajdujących się na tychże Stronach.

 

Zastrzeżenia dotyczące nieścisłości


Na Stronach mogą niekiedy pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości, lub przeoczenia w opisach produktów, cenach, czy dostępności towaru. Benefit zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń, oraz do zmieniania lub aktualizacji informacji bez wcześniejszego powiadomienia (w tym także po złożeniu zamówienia) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia przed jego wypełnieniem, o ile byłoby ono oparte na niedokładnych informacjach.

Mimo iż będziemy podejmować stosowne wysiłki w celu zapewnienia, by informacje dostępne na Stronach były dokładne, możemy zapewnić ścisłości ani wiarygodności informacji, danych, ani treści udostępnianych na Stronie. Zawartość Strony udostępniana jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nie odpowiadamy za dokładność, dostępność, kompletność, ani przydatność którejkolwiek z informacji podawanych lub udostępnianych poprzez Strony. Informacje znajdujące się na Stronach mogą być kompilacją treści z różnych źródeł. Więcej szczegółów znajduje się poniżej w rozdziale „Zastrzeżenia”.

 

Właściwe korzystanie ze Stron


Użytkownik zaświadcza, że będzie korzystał ze Stron zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, stanowymi, krajowymi I międzynarodowymi, zasadami i regulacjami, w tym ze wszelkimi przepisami dotyczącymi przekazywania danych technicznych eksportowanych z kraju zamieszkania użytkownika i wszelkimi przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych dotyczącymi kontroli eksportu. Naruszenie któregokolwiek z powyższych może skutkować natychmiastowym odstąpieniem od niniejszych Warunków użytkowania, oraz narazić użytkownika na sankcje federalne lub stanowe lub też inne skutki prawne. Zastrzegamy sobie prawo, choć nie jest to obowiązek, badania sposobu korzystania ze Stron w celu (a) ustalenia czy doszło do naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, lub (b) ustalenia zgodności ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami, procedurami prawnymi, lub wymogami rządowymi.

Użytkownik nie może korzystać ze stron internetowych w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić nasze serwery lub sieci, lub zakłócić korzystanie ze stron internetowych innym użytkownikom. Nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, kont użytkowników, systemów i sieci komputerowych, poprzez hacking, pozyskiwanie haseł ani w żaden inny sposób. Możemy podjąć wszelkie środki prawne i techniczne w celu zapobieżenia naruszeniu tego przepisu i egzekwować te warunki.

Niektóre części Strony mogą wymagać wprowadzenia hasła. Użytkownik oświadcza, że odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania, które mają miejsce na koncie, po zalogowaniu. Jeśli podejrzewasz, że ktoś używał hasła lub konta bez Twojej zgody, należy nas niezwłocznie powiadomić. Zastrzegamy sobie prawo do dostępu i ujawnienia wszelkich informacji, w tym, bez ograniczeń, nazw użytkowników kont oraz innych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na prawomocne żądanie władz.

 

Strony Trzecie


Benefit może od czasu do czasu udostępniać linki do innych stron internetowych lub aplikacji (łącznie "Strony innych firm") jako usługę dla osób zainteresowanych takimi informacjami. Linki do stron internetowych osób trzecich mogą być także zamieszczane przez osoby trzecie na Blogu Benefit i w Aplikacjach Benefit. Benefit nie monitoruje, nie zatwierdza ani nie kontroluje treści znajdujących się na stronach internetowych osób trzecich. Umieszczenie jakichkolwiek linków do stron internetowych osób trzecich nie oznacza stowarzyszenia lub jakiegokolwiek związku pomiędzy Benefit a stroną internetową osoby trzeciej, Benefit nie gwarantuje, nie potwierdza ani nie autoryzuje dokładności ani kompletności treści podawanej na stronach osób trzecich. Benefit nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie ani przeglądanie treści na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik korzysta ze stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko. Linki do stron internetowych osób trzecich nie oznaczają uprawnienia do korzystania z wszelkich praw chronionych innych osób, dostępnych w tych linkach. Skorzystanie z któregokolwiek z tych linków oznacza opuszczenie Strony.

Niektóre funkcjonalności na Stronach mogą powodować interakcje pomiędzy Stroną z stronami internetowymi lub usługami osób trzecich lub („funkcjonalności społeczne") jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji społecznych, informacja którą zamieszczasz, lub udostępniasz może zostać upubliczniona na stronach lub przez operatora funkcji społecznościowych, z których korzystasz. Podobnie jeśli umieszczasz informację na portalu strony trzeciej, z odwołaniem do Strony (n.p. wykorzystującym hasztagi związane z Benefit w poście lub aktualizacji statusu), post ten może zostać upubliczniony na naszych Stronach zgodnie z zasadami strony internetowej lub serwisu strony trzeciej. Podobnie, zarówno Benefit jak i strona trzecia mogą mieć dostęp do informacji o użytkowniku, oraz sposobie korzystania przez niego ze Strony lub stron internetowych i serwisów strony trzeciej. Możemy ponadto otrzymywać informacje o użytkowniku jeśli inni użytkownicy serwisów internetowych stron trzecich udostępniają nam swoje profile, a użytkownik jest jednym z ich „kontaktów” lub jeśli informacje o użytkowniku są dostępne w inny sposób poprzez „kontakty” na stronie internetowej, profilu, lub podobnej stronie na mediach społecznościowych lub interaktywnych serwisach internetowych stron trzecich. Zbierane przez nas informacje powiązane z funkcjami społecznymi podlegają Polityce Prywatności Benefit. Informacje gromadzone i przechowywane przez strony trzecie podlegają ich własnym zasadom zachowania poufności, w tym także to, czy strona trzecia nadal udostępnia te informacje nam, jakie informacje nam udostępnia, oraz preferencje użytkownika dotyczące tego, co jest udostępniane innym na stronach internetowych lub w serwisach strony trzeciej.

 

Korzystanie z produktów i usług


Produkty i usługi dostępne na Stronach, w tym także próbki, które Benefit przekazuje użytkownikom przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie materiały i informacje prezentowane przez Benefit przeznaczone są wyłącznie do osobistych celów edukacyjnych lub informacyjnych. Oświadczenia o produktach nie były przedmiotem oceny amerykańskiej U.S. Food and Drug Administration a ich ewentualne oddziaływanie nie musi odnosić się do wszystkich osobników. Oświadczenia i produkty nie mają na celu diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek stanom lub chorobom. Wszystkie produkty należy stosować ściśle według wskazań, środków ostrożności i ogólnych zaleceń. Należy zawsze sprawdzać składniki pod kątem możliwych reakcji alergicznych.

Korzystanie ze Stron nie może zastępować profesjonalnej konsultacji lekarskiej: są to Strony będące wyłącznie wirtualnymi sklepami specjalizującymi się w sprzedaży kosmetyków. Należy skonsultować się z lekarzem lub przedstawicielem służby zdrowia przed skorzystaniem z jakichkolwiek kosmetyków, produktów lub informacji uzyskanych na Stronach. Wszelkie pytania, obawy i decyzje dotyczące aspektów zdrowotnych należy kierować do swojego lekarza lub przedstawiciela służby zdrowia. Benefit nie udziela, ani nie zamierza udzielać na swoich Stronach odpowiedzi na pytania natury medycznej ani zastępować w tych kwestiach przedstawicieli służby zdrowia. Benefit nie przedstawia się ani nie sugeruje swoich kompetencji jako lekarza. Nasze Strony nie zawierają zaleceń dotyczących leków ani zabiegów leczniczych.

Użytkownik nie może sprzedawać ani odsprzedawać żadnych produktów ani usług zakupionych lub otrzymanych w inny sposób od Benefit. Benefit zastrzega sobie prawo, z uprzedzeniem lub bez, do anulowania lub zmniejszenia dowolnego zamówienia na produkty lub usługi o ile sądzi, co pozostaje do wyłącznego uznania Benefit, że może ono być pogwałceniem niniejszych Warunków użytkowania Serwisu.

Kalifornijska ustawa Proposition 65 uprawnia konsumentów ze stanu Kalifornia do specjalnych ostrzeżeń o produktach zawierających substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia jako mogące powodować nowotwory lub wady wrodzone, lub wykazywać inne działanie szkodliwe dla rozrodu, o ile produkty narażają konsumentów na kontakt z tymi substancjami na poziomie przewyższającym próg bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo naszych konsumentów mamy nadzieję, że poniższe informacje ułatwią podejmowanie decyzji dotyczących zakupów.

Następujące ostrzeżenie dotyczy produktów związanych z naszą stroną:

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera substancje chemiczne znane w stanie Kalifornia jako powodujące nowotwory oraz wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

 

Informacja o kolorach


Choć Benefit stara się dokładnie odzwierciedlić kolory produktów, kolory widoczne dla użytkownika zależą od urządzenia z którego korzysta do oglądania produktów i mogą odbiegać od rzeczywistych.

 

Polityka zwrotów


Prosimy zapoznać się z warunkami zwrotu i wymiany produktów zakupionych na stronie internetowej Benefit tutaj.

Dla produktów zakupionych w butikach Benefit Cosmetics, wymiana na taki sam produkt lub inny o tej samej wartości do 30 dni od daty zakupu z ważnym dowodem zakupu. Zwrot pieniędzy wymaga przedstawienia oryginalnego dowodu wpłaty, najpóźniej w 10 dni od daty zakupu i wydania towaru. Zwroty po 30 dniach mogą dotyczyć jedynie wymiany produktu. Po 45 dniach zwroty nie są możliwe.

W odniesieniu do zakupów dokonanych w butikach Benefit Cosmetics, należy sprawdzić politykę zwrotów danego punktu sprzedaży.

 

Usługi mobilne


Dostęp do Stron ze smartfonów jest aktualnie bezpłatny. Mają zastosowanie zwykłe stawki operatora, takie jak opłaty za przesyłanie wiadomości tekstowych i transmisję danych.

 

Wyłączenie odpowiedzialności


BENEFIT UDOSTĘPNIA STRONY I ICH TREŚĆ W AKTUALNYM STANIE I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW PRZEDSTAWIONYCH NA STRONACH. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO BENEFIT WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM TAKŻE NA PRZYKŁAD GWARANCJĘ WARUNKÓW POKUPNOŚCI BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, BENEFIT NIE ZAŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMAJE DOSTĘPNE NA STRONIE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, ANI AKTUALNE. BENEFIT NIE MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRON. JEST TO PEŁNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJĄE WSZELKIE SZKODY, W TYM TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WYNIKAJĄCE ZE SZKODY, UTRATĘ DANYCH, PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA ORAZ ROSZCZEŃ ZE STRONY OSÓB TRZECICH.

 

Ograniczenie odpowiedzialności


Z WYŁĄCZENIEM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI W SEKCJI POWYŻEJ JEDYNA MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU SPORU Z NAMI, ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM ZE STRON, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRON. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚC NASZA LUB NASZYCH AGENTÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, FILII I PRZEDSTAWICIELSTW ZA WSZELKIE REKLAMACJE OTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRON NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY OPŁAT WNIESIONYCH NAM W CIĄGU ROCZNEGO KORZYSTANIA ZE SPORNYCH USŁUG LUB WARTOŚCI PRODUKTU, KTÓREGO REKLAMACJA DOTYCZY. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM WSZELKICH SPORÓW DOTYCZĄCYCH JAKICHLKOLWIEK PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH NA NASZYCH STRONACH MOŻE BYĆ ZWROT CENY ZAPŁACONEJ LUB WYMIANA PRODUKTU, JAK OPISANO DOKŁADNIEJ W WARUNKACH HANDLOWYCH.

MY, NASI AGENCI, PODMIOTY ZALEŻNE, FILIE I PRZEDSTAWICIELSTWA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, BRAKU MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE STRONY LUB KTÓREGOKOLWIEK PRODUKTU REKLAMOWANEGO LUB SPRZEDAWANEGO NA NASZYCH STRONACH. WYŁĄCZENIE TO MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH ROSZCZEŃ O UTRACONE KORZYŚCI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOBREJ OPINII, URAZY, PRZERWY W PRACY, AWARIE LUB USTERKI KOMPUTERÓW, LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY HANDLOWE LUB STRATY, NAWET JEŚLI WIEDZIELIŚMY LUB POWINNIŚMY BYLI WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO NIE DOPUSZCZA WYKLUCZEŃ LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE, W KRAJACH TYCH, LUB JURYSDYKCJACH NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZYCH FILII I PRZEDSTAWICIELSTW JEST OGRANICZONA DO ZAKRESU DOPUSZCZALNEGO PRZEZ PRAWO. JEST ONA WYKONALNA IN NEW JERSEY.

NIE POPIERAMY I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ I RZETELNOŚĆ JAKICHKOLWIEK OPINII, INFORMACJI, PORAD LUB OŚWIADCZEŃ NA STRONACH. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRON LUB STOSOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU SPRZEDAWANEGO LUB REKLAMOWANEGO NA STRONACH. OCENA RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI CZY PRZYDATNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, OPINII, PORAD ORAZ INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH NA STRONACH NALEŻY DO UŻYTKOWNIKA. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ W CELU DOKONANIA OCENY WSZELKICH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, POGLĄDÓW, PORAD LUB INNYCH TREŚCI NA STRONACH.

 

Treści Użytkownika


Użytkownicy naszych stron, mają możliwość zamieszczania określonych treści na naszych Stronach, takich jak komentarze na Blogu Benefit, recenzje w dziale Ratingi i Opinie, recenzje funkcjonalności i pytania w naszej aplikacji Pytania i Odpowiedzi; działu Odpowiedzi („Treści zamieszczane przez użytkowników"). Wszystkie treści zamieszczane przez użytkowników muszą być zgodne zZasadami Wspólnoty. Zasady Wspólnoty stanowią wiążącą część niniejszych Warunków użytkowania serwisu. Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią Zasad Wspólnoty przed korzystaniem ze Stron.

 

Prawa autorskie


Jeśli sądzisz, że Twoje prace zostały skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie, przekaż wyznaczonym przez Benefit pracownikom zajmującym się prawami autorskimi (z poniższej listy) na piśmie następujące informacje zgodnie z Millennium Copyright Act (Digital 17 USC 512 i nast.): 1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; 2. Opis treści objętych prawami autorskimi, które według składającego oświadczenie zostały naruszone 3. Opis treści, które twoim zdaniem naruszają prawa autorskie ze wskazaniem miejsca gdzie znajdują się one na Stronach; 4. Twój adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 5. Oświadczenie, że w dobrej wierze sądzisz, że zakwestionowane treści nie są autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; 6. oświadczenie, że wyrażasz zgodę poddanie się jurysdykcji Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu właściwego dla miejsca zamieszkania, lub jeśli jest to adres poza granicami Stanów Zjednoczonych, dla okręgu sądowego właściwego dla siedziby Benefit, oraz że zgadzasz się na obsługę procesu przez osobę, która przekazała zawiadomienie lub przez przedstawiciela takiej osoby; oraz 7. oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje są dokładne i że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Jeśli otrzymasz podobne zawiadomienie, możesz złożyć roszczenie wzajemne na piśmie do wyznaczonego przedstawiciela, zawierające poniższe informacje. Aby było ono skuteczne, roszczenie wzajemne musi być przedstawione na piśmie i zawierać następujące informacje:

 1. Twój podpis fizyczny lub podpis elektroniczny;
 2. Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany, oraz miejsce, w którym pojawił się materiał, zanim został usunięty lub dostęp do niego został zablokowany;
 3. Oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że działasz w dobrej wierze, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku błędu lub błędnego rozpoznania materiału, który ma zostać usunięty lub zablokowany; oraz 4. Imię i nazwisko, adres fizyczny, numer telefonu, oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję federalnego sądu okręgowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania, a jeśli twoje miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych, każdego okręgu sądowego, właściwego dla powoda, przekazującego zawiadomienie o materiałach potencjalnie naruszających prawa autorskie, lub przedstawiciela takiej osoby.

Z przedstawicielem Benefit do spraw naruszenia praw autorskich można skontaktować się pod adresem:

 • Copyright Agent Benefit Cosmetics LLC
 • 225 Bush Street, 20th Floor
 • San Francisco, CA 94104
 • Email: legal@benefitcosmetics.com
 • Fax: (415) 343-7175

Uwaga: Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do powiadamiania Benefit o podejrzeniu naruszenia praw autorskich. Wszelkie inne pytania należy kierować do naszego działu obsługi klienta pod numerem telefonu 800-781-2336 lub poprzez formularz zgłoszeniowy online.

 

Odszkodowania


Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Benefit (pracowników, dyrektorów, przedstawicieli, podmioty zależne, spółki joint-venture, pracowników i dostawców usług osób trzecich), przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami wszelkiego rodzaju i natury, znanymi i nieznanymi, włączając w to rozsądne opłaty prawne, wynikające z: (a) korzystania i dostępu do Stron; (B) naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków; (C) naruszenia niniejszych Warunków; (D) naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw autorskich, własności lub praw do ochrony prywatności); lub (e) wszelkich roszczeń, dotyczących jakichkolwiek treści, które przedstawione na Stronach spowodowały szkody osób trzecich. Obowiązek przejęcia odpowiedzialności obowiązuje nadal po zakończeniu niniejszych Warunków korzystania ze Stron.

 

Właściwe prawo i jurysdykcja


Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie kwestie odnoszące się do wyników, interpretacji naruszenia lub realizacji niniejszych Warunków użytkowania oraz wynikających z nich praw, obowiązków i zobowiązań podlegają prawu stanu Kalifornia.

 

Arbitraż


ARBITRAŻ/POZWY ZBIOROWE MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO DO MIESZKAŃCÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ ZAUPÓW DOKONANYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję dla wszelkich sporów, roszczeń lub żądań związanych w jakikolwiek sposób ze Stronami ustaloną przez wiążący arbitraż. ARBITRAŻ OZNACZA, ŻE O TWOIM ROSZCZENIU NIE BĘDZIE DECYDOWAŁ SĘDZIA ANI ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH. Prawo do wymiany informacji oraz przedstawienia dokumentów w ramach wstępnego wysłuchania mogą być bardziej ograniczone niż w przypadku postępowania przed sądem. Wszelkie spory między Tobą a Benefit jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru wynikającego z użytkowania lub korzystania ze Stron internetowych, będą rozstrzygane przez Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”) w drodze arbitrażu na podstawie przepisów obowiązujących w danym momencie w Stanie Kalifornia, przed arbitrem wybranym wspólnie przez obie strony. Uzgodniono ponadto, że wszelkie spory dotyczące zakresu tego arbitrażu będą podlegały decyzji arbitra a nie sądu. Strony zgadzają się na równy udział w kosztach arbitrażu. WSZELKIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE NIE W DRODZE POWÓDZTWA GRUPOWEGO, KONSOLIDOWANEGO LUB W RAMACH POSTĘPOWANIA PRZEDSTAWICIELSKIEGO.

 • Żadna ze stron nie może wnieść powództwa jako członek grupy, w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub postępowania przedstawicielskiego.
 • Arbiter nie może łączyć postępowań więcej niż jednej osoby w pojedyncze postępowanie, nie może przewodniczyć postępowaniu skonsolidowanemu, grupowemu, lub przedstawicielskiemu (o ile obie strony nie zdecydują inaczej).
 • Decyzja arbitra lub odszkodowanie przyznane jednej osobie odnosi się jedynie do osoby, która wniosła powództwo, nie do innych klientów Benefit, nie może być także wykorzystana w rozstrzyganiu innych sporów z innymi klientami.

 

 

Wizytacje międzynarodowe i dostawy


Ne gwarantujemy, że materiały dostępne na stronach internetowych oraz produkty opisane lub oferowane na Stronach są właściwe oraz dopuszczone do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, lub że niniejsze Warunki użytkowania są zgodne z przepisami obowiązującymi w jakimkolwiek innym kraju. Użytkownicy korzystający ze Stron a przebywający poza Stanami Zjednoczonymi, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie lokalnych przepisów. Zgadzasz się, nie korzystać ze Stron z dowolnego obszaru, na którym treści Stron są nielegalne, oraz że Benefit nie odpowiada za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Zamówienia międzynarodowe mogą być opodatkowane, podlegać opłatom celnym pobieranym przez służby celne kraju docelowego. Zamawiając produkty na stronie BenefitCosmetics.com, odbiorca przesyłki jest importerem towaru i odpowiada za uiszczenie opłat przywozowych, a także za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w kraju przeznaczenia. Benefit Cosmetics nie pobiera opłat ani podatków, nie możemy także przewidzieć wysokości takich opłat w poszczególnych przypadkach. Opłaty celne w różnych krajach są bardzo różne, aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy skontaktować się z lokalnym biurem informacji celnej.

 

Program ochrony przed nadużyciami


W ramach naszych procedur przetwarzania zamówień analizujemy wszystkie zamówienia pod kątem nadużyć oraz wszelkiej bezprawnej lub nielegalnej działalności. Benefit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub zwrotu z powodu podejrzenia oszustwa lub nieuprawnionej lub nielegalnej działalności. W takim przypadku, Benefit może odrzucić zamówienie lub tez nasz działem Obsługi Klienta może zadzwonić pod podany numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania wszelkich kont, odmowy dostaw pod niektóre adresy, lub odmowy refundacji lub koncesji z powodu podejrzenia oszustwa lub nieuprawnionej lub nielegalnej działalności. Benefit podejmuje tego rodzaju działania w celu ochrony swoich klientów, oraz własnych interesów przed oszustwem lub inną nieuprawnioną lub nielegalną działalnością.

 

Zakaz odsprzedaży


Produkty i usługi dostępne na Stronach, w tym wszelkich próbki udostępniane przez Benefit, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może sprzedawać lub odsprzedawać jakichkolwiek produktów lub usług zakupionych lub w inny sposób uzyskanych od Benefit. Zastrzegamy sobie prawo, anulowania lub zmniejszenia ilości dowolnego zamówienia bez zwrotu kosztów, według własnego uznania, w stosunku do osób, które naszym zdaniem mogą być zaangażowane w podejrzaną działalność odsprzedaży, lub w inny sposób naruszających niniejsze Warunki użytkowania. Możemy podejrzewać nieuprawnioną odsprzedaż w oparciu o czynniki takie jak częstotliwość, kwotowa lub ilościowa wielkość zamówień.

 

Uwagi, opinie i inne zgłoszenia


Benefit ceni sobie twoje uwagi i opinie dotyczące Stron oraz produktów i usług Benefit. Wszelkie informacje, materiały, sugestie, pomysły oraz uwagi przesłane do Benefit będą traktowane jako poufne, zastrzeżone lub jako tajemnica handlowa, zaś przekazując taką informację przyznajesz Benefit nieodwołalne i nieograniczone prawo do wykorzystywania, modyfikowania, powielania, przekazywania, przedstawiania i rozpowszechniania takiej informacji do jakichkolwiek celów. O ile nie wymaga tego prawo, Benefit nie będzie używał twoich pełnych danych w połączeniu z taką informacją, materiałem, sugestią, pomysłem lub komentarzem bez twojej uprzedniej, pisemnej zgody.

 

Zrzeczenie się


Niemożność wyegzekwowania przez Benefit ścisłego wypełnienia jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się z ich egzekwowania. Co więcej, nie stanowi przesłanki do zrzeczenia się przez Benefit egzekwowania jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków użytkowania. Zgadzasz się, że niezależnie od wszelkich praw i przepisów stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do korzystania ze Stron lub niniejszych Warunków użytkowania należy złożyć w ciągu jednego (1) roku od takiego roszczenia lub podstawy powództwa, lub też zostaną wykluczone.

 

Rozdzielność


Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie przez sąd właściwej jurysdykcji uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

Data wejścia w życie: 4/9/2014

Data ostatniej modyfikacji: 5/20/2016

Brows PlayBrows Reco
Dziękujemy!