Zasady Funkcjonowania Społeczności

Pomoc

ZASADY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI


W Benefit uwielbiamy być duszą towarzystwa! Z przyjemnością czytamy wieści od naszych miłośników, a naszą wirtualną platformę traktujemy jakby chodziło o jeden z naszych butików: miejsce, do którego ma się ochotę wpaść, podzielić kosmetycznymi radami i nowinkami oraz pogawędzić o życiu. Ciekawi nas wszystko to, co stanowi źródło inspiracji dla naszych sympatyków i ogromnie cieszymy się, gdy nawiązują oni między sobą znajomości, współtworząc dynamiczną wspólnotę. To dlatego społeczność Benefit rozwija się poprzez liczne platformy, w tym, między innymi, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, Google Plus, stronę internetową Benefit, znajdującą się pod adresem https://www.benefitcosmetics.com, stronę mobilną Benefit, mini strony Benefit oraz nasz blog “Friends with Benefit” (dalej nazywane wspólnie jako “Strony”) zdobywając miłośników na całym świecie! Opracowaliśmy niniejsze zasady z myślą o każdej osobie publikującej treści, wpisującej komentarze, czy udostępniającej je na naszych Stronach. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami Funkcjonowania Społeczności, gdyż stanowią one wiążacą umowę między Państwem, jako użytkownikami Stron, a marką Benefit. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, Zasadami i Warunkami oraz z treścią pozostałych polityk i regulaminów, jakie widnieją na naszych Stronach i związane są z pewnymi funkcjonalnościami czy informacjami dotyczącymi zamówień lub promocji. Zwiedzając Strony i korzystając z nich, użytkownik oświadcza, że zapoznał się, zrozumiał treść i zgadza się przestrzegać niniejszych Zasad Funkcjonowania Społeczności.

 

Treści Tworzone przez Użytkowników:


Nasze Strony umożliwiają użytkownikom komunikowanie się między sobą oraz dają im możliwość tworzenia, publikowania, wgrywania, udostępniania lub rozpowszechniania różnego rodzaju treści pozostających w związku ze Stronami (dalej określanych wspólnie jako “Treści”). Publikując swoje opinie, idee i komentarze na naszym blogu i innych stronach, użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż Benefit oraz pozostali członkowie społeczności będą mieli do nich dostęp i wyraża swoją zgodę na dowolne wykorzystanie tych Treści przez Benefit oraz inne osoby.

Publikowane przez użytkowników Treści nie muszą reprezentować stanowiska marki Benefit. Benefit nie gwarantuje dokładności, prawdziwości czy rzetelności jakichkolwiek Treści oraz nie popiera żadnej z nich. Benefit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści tworzone przez użytkowników. Każdy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treści, jakie publikuje na naszych Stronach.

Wstawienie hashtagu (“#”) przy nazwie Benefit oznacza, że użytkownik zgadza się na ewentualne wykorzystanie jego publikacji lub treści przez Benefit, zgodnie z naszymi Zasadami i Warunkami oraz Zasadami Funkcjonowania Społeczności.

 

Licencja


Przekazując, udostępniając, wysyłając, publikując, wgrywając i upubliczniając na naszych Stronach stworzone przez użytkownika Treści, użytkownik udziela marce Benefit ogólnoświatowego, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego oraz podlegającego w pełni sublicencjonowaniu prawa do użytkowania, powielania, reprodukowania, rozprowadzania, publikowania, publicznego odtwarzania i wyświetlania, wprowadzania zmian, adaptowania, tłumaczenia, archiwizacji, przechowywania i tworzenia materiałów pochodnych w oparciu o te Treści, w dowolnej formie i formacie, na dowolnym nośniku istniejącym lub w przyszłości opracowanym, zarówno na tych Stronach jak i na innych platformach internetowych oraz w innych formach i za pomocą innych środków przekazu, niż Internet. Użytkownik zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich, jakie mogłyby mieć zastosowanie w związku z dostarczanymi nam przez niego Treściami.

 

Wyłączenie zasady zachowania poufności


Treści tworzone i rozpowszechniane przez użytkowników na naszych platformach nie podlegają żadnemu obowiązkowi zachowania poufności przez Benefit Cosmetics, jej przedstawicieli, oddziały, podmioty zależne, partnerów oraz współpracujących z Benefit Cosmetics usługodawców i ich dyrekcji, agentów i pracowników.

 

Zasady zamieszczania Treści na naszych Stronach:


Tylko osoby zarejestrowane mogą zamieszczać Treści w przeznaczonych do tego miejscach na Stronach. Zamieszczenie treści podlega następującym zasadom:

 • Zamieszczane treści muszą mieć związek z tematem, a użytkownik powinien odnosić się do pozostałych członków z szacunkiem. 
 • Nie należy zamieszczać treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 • Nie należy zamieszczać treści niezgodnych z prawem, mających charakter groźby, obraźliwych, napastliwych, obscenicznych, zniesławiających, mogących łamać obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich, oraz jakichkolwiek materiałów, o których użytkownik wie lub podejrzewa, że mogą być nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzać w błąd.
 • Nie należy organizować żadnych grup promujących przemoc i nienawiść lub uczestniczyć we wgrywaniu, publikacji, przesyłaniu strumieniowym czy przekazywaniu jakichkolwiek treści, przemówień, obrazów lub nagrań dźwiękowych na jakimkolwiek forum, profilu publicznym, w jakiejkolwiek wiadomości, czy w innych, publicznie dostępnych strefach, które Benefit mógłby uznać za obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub wulgarne. Oznacza to także wszelkie treści lub wiadomości, które Benefit mógłby osądzić jako obraźliwe na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub jako treści seksistowskie, oszczercze, zniesławiające, mające charakter groźby czy nękania lub zastraszające.
 • Nie należy używać argumentów “ad hominem”, ani formułować osobistych ataków w stosunku do innych użytkowników oraz wobec pracowników Benefit.
 • Użytkownik nie powinien wgrywać, publikować, transmitować na żywo czy przekazywać jakichkolwiek treści zawierających jakiekolwiek wirusy, robaki, oprogramowania szpiegujące, bomby zegarowe czy inne programy komputerowe, które mogłyby uszkodzić lub zakłócić funkcjonowanie Stron lub komputerów pozostałych użytkowników.
 • Użytkownik nie może podszywać się pod inne osoby, w tym podawać się za pracownika Benefit czy osoby trzecie.
 • Nie należy podejmować żadnych działań, które Benefit mógłby uznać za zakłócające normalny przebieg dyskusji czy innych aktywności na Stronach, w tym wgrywać, publikować, przesyłać strumieniowo czy przekazywać jakichkolwiek niepożądanych lub nieautoryzowanych materiałów, jak wiadomości śmieci, spamy, masowe e-maile czy listy “łańcuszki”.
 • Nie należy zakłócać prawidłowego funkcjonowania Stron lub jakiegokolwiek systemu, sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci połączonych ze Stronami, próbować włamać się lub stosować techniki inżynierii zwrotnej w celu dostania się do kodów lub wszelkich innych systemów związanych ze Stronami.
 • Nie należy używać, tworzyć lub rozpowszechniać niedozwolonych przez Strony oprogramowań lub sprzętów komputerowych, lub wykorzystywać jakichkolwiek danych ze Stron w celu projektowania, stwarzania lub aktualizowania niedozwolonych oprogramowań lub sprzętów komputerowych.
 • Nie należy zgłaszać do Serwisu Klienta Benefit fałszywych zarzutów dotyczących nadużyć.
 • Nie należy rozpowszechniać na naszych Stronach jakichkolwiek danych osobowych innych osób lub danych firm, takich jak nazwisko, numer telefonu, adres czy hasło dostępu.
 • Pomimo tego, że użytkownik może zamieszczać linki i odnośniki do innych blogów i stron internetowych, publikacja materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, odsyłających do innych blogów i stron osobistych czy komercyjnych, jest niedozwolona.
 • Wielokrotne umieszczanie tej samej publikacji w kilku różnych miejscach jest niedozwolone.
 • Użytkownicy nie mają też prawa umieszczać linków do stron o charakterze obraźliwym, bądź nieprzyzwoitym.

W przypadku wąptliwości, przypominamy o tym, że Strony stanowią forum o charakterze publicznym. Zamieszczane na nim sądy i opinie powinny podlegać takim samym regułom, jak wypowiedzi formułowane przed szeroką publicznością.

 

Treści zakazane:


Zabrania się także wgrywania, przekazywania, publikowania i zamieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek Treści:

 • o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzają w błąd;
 • które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności, prawo do upublicznienia lub do prywatności;
 • które łamią jakiekolwiek ustawy, obowiązujące przepisy prawa, przepisy wewnętrzne czy rozporządzenia (w tym, między innymi, dotyczące kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zakazujące dyskryminacji i stosowania fałszywej reklamy);
 • oraz takie, w związku z którymi użytkownik otrzymał rekompensatę lub wynagrodzenie ze strony jakichkolwiek osób trzecich.

 

Prawo do rozwiązania lub do zgłoszenia nieprawidłowości


Benefit może też (ale nie jest zobowiązany) zamknąć konto użytkownika lub zawiesić jego prawo do tworzenia treści na Stronach. Benefit może również zgłosić wszelkie czynności użytkownika, które byłyby niezgodne z niniejszymi Zasadami Funkcjonowania Społeczności, do właściwych organów ścigania lub organów regulujących, w przypadku, gdyby zostało to uznane za konieczne lub właściwe.

 

Prawo do monitorowania


Benefit może, ale nie ma obowiązku, monitorować i/lub moderować Treści tworzone przez użytkowników. Wszystkie Treści zamieszczane na Stronach mogą być wykorzystane przez Benefit według jego własnego uznania. Benefit zastrzega sobie prawo do zmiany, streszczenia lub usunięcia każdej Treści stworzonej przez użytkownika, która według jego uznania łamie niniejsze Zasady Funkcjonowania Społeczności, prawa innych osób lub obowiązujące przepisy prawne, bądź jest w jakikolwiek sposób szkodliwa, niewłaściwa lub nieodpowiednia. W przypadku gdy użytkownik uzna, że jakiś komentarz lub treść powinny zostać usunięte, prosimy o wysłanie szczegółowej informacji na adres: facebookadmin@benefitcosmetics.com

 

Oświadczenia i Gwarancje


Przez zamieszczenie jakichkolwiek Treści użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) jest wyłącznym autorem i właścicielem tych Treści, w tym wszelkich praw własności intelektualnej w nich zawartych; (ii) że wszystkie jego “prawa moralne” w stosunku do tych treści zostały zaspokojone; (iii) że wszystkie opublikowane przez niego treści są dokładne; (iv) że ma ukończone 18 lat; oraz (v) że używanie zamieszczonych przez niego Treści nie łamie niniejszych Zasad Funkcjonowania Społeczności, ani nie wyrządzi szkody jakiejkolwiek osobie czy podmiotowi.

 

Zabezpieczenie


UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ I ZWALNIA MARKĘ BENEFIT (ORAZ JEJ AGENTÓW, DYREKCJĘ, PRZEDSTAWICIELI, ODDZIAŁY, SPÓŁKI JOINT VENTURE, PRACOWNIKÓW I ŚWIADCZĄCE USŁUGI STRONY TRZECIE) Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, ŻĄDANIA ORAZ SZKODY (AKTUALNE LUB POWSTAŁE JAKO NASTĘPSTOW), WSZELKIEGO RODZAJU, ZNANE I NIEZNANE, WŁĄCZNIE Z UZASADNIONYMI KOSZTAMI USŁUG PRAWNYCH, POWSTAŁE NA SKUTEK NARUSZENIA OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI UŻYTKOWNIKA OKREŚLONYCH POWYŻEJ, ALBO NARUSZENIA JAKIEGOKOLWIEK PRZEPISU PRAWNEGO LUB PRAWA OSÓB TRZECICH.

 

Obsługa Klienta


Prosimy pamiętać o tym, aby umieszczane komentarze pozostawały w związku z poruszanymi na forum tematami i odnosiły się do Benefit Cosmetics. Jeśli nie są Państwo czegoś pewni, wystarczy nas o to zapytać! Nasza ekipa odpowiedzialna za media społecznościowe z przyjemnością udzieli Państwu odpowiedzi najszybciej, jak będzie to możliwe. W kwestiach nie cierpiących zwłoki, prosimy pisać na adres: customercare@benefitcosmetics.com.

Data wejścia w życie 4/9/2014

Ostatnia aktualizacja: 4/9/2014

Brows PlayBrows Reco
Dziękujemy!