Twój czas jest cenny, umów się online! ZNAJDŹ SKLEP!

Polityka prywatności

Benefit Cosmetics SAS przykłada szczególną uwagę do kwestii przetwarzania, poufności oraz bezpieczeństwa Waszych danych osobowych.

Celem niniejszej karty prywatności jest dostarczenie przejrzystej, prostej i kompletnej informacji dotyczącej tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz, lub które możemy gromadzić, gdy przeglądasz nasze strony, oraz na jakich warunkach mogą być one przekazywane podmiotom trzecim. Karta określa również twoje prawa i opcje dotyczące kontrolowania twoich danych osobowych i ochrony twojej prywatności. O ile nie stwierdzono inaczej w chwili gromadzenia danych, niniejszej Polityce Prywatności nie podlegają żadne informacje czy oświadczenia spółek powiązanych wzmiankujące Benefit.

Benefit Cosmetics SAS, spółka SAS - Société par actions simplifiée z siedzibą w 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Paris pod numerem VAT ID FR-96482619939 RCS 482 619 939 Tribunal de Nanterre, oraz spółka LLC (angielski odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Benefit Cosmetics z siedzibą pod adresem 225 Bush Street San Francisco, 20th Floor, California 94104 (dalej zwana "Benefit Cosmetics") jest/są administratorem(ami) danych osobowych gromadzonych na stronie https://www.benefitcosmetics.com/pl-pl w rozumieniu rozporządzeń odnoszących się do danych osobowych, a w szczególności unijnego Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego "RODO").

I. Rodzaje zbieranych informacji.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio na podstawie numeru identyfikacyjnego lub innych, odnoszących się do tych osób informacji, takich jak nazwisko, imię, data urodzenia, numer klienta, numer zamówienia, zdjęcie, itd.

II. W jakich sytuacjach możemy gromadzić Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe mogą być przez nas gromadzone, gdy:
 • zakładacie konto klienta na naszej stronie, aplikacjach lub w naszych sklepach;
 • zamawiacie artykuły z naszej strony;
 • wyrażacie zgodę na dostęp do informacji o lokalizacji;
 • udostępniacie swoje zdjęcie użytkownika przy korzystaniu z Przymierzalni Brwi (tymczasowo, nie dłużej, niż przez 2 godziny);
 • dokonujecie zakupów w naszych sklepach;
 • dołączacie do programu lojalnościowego;
 • używacie naszych usług online, takich jak usługa chat;
 • wyrażacie zgodę typu "opt-in" na otrzymywanie od nas informacji marketingowych przez e-mail, telefon, powiadomienia web push, SMS-y lub drogą pocztową, w zależności od dokonanego wyboru;
 • odpowiadacie na ankiety lub kwestionariusze badające poziom zadowolenia w oparciu o Wasze doświadczenie klienta;
 • komunikujecie się z naszą firmą za pośrednictwem jej oficjalnej strony lub przez portale społecznościowe lub gdy proponujemy Wam ponowne użycie treści, którą opublikowaliście w danym serwisie społecznościowym;
 • kontaktujecie się z naszym biurem obsługi klienta;
 • wysyłacie do naszej Firmy prośbę o udzielenie informacji;
 • bierzecie udział w organizowanym przez nas lub naszych partnerów wydarzeniu;
 • bierzecie udział w loteriach, konkursach lub innych promocjach;
 • przeglądasz strony internetowe wykorzystujące ciasteczka i podobne im technologie lub klikasz okna reklamowe z naszymi produktami.

III. Jaki rodzaj danych osobowych możemy gromadzić?

(i) W ramach dostarczanych przez nas usług możemy gromadzić niektóre dane bezpośrednio od Was, za pomocą elektronicznych formularzy na naszej stronie internetowej, naszych aplikacjach mobilnych, w niektórych sklepach, lub w formie papierowej, do różnych celów (w części IV znajduje się lista celów przetwarzania danych).

Wśród informacji, które możemy gromadzić, znajdują się:

 • Wasza tożsamość;
 • Wasze dane kontaktowe (np. adres e-mail);
 • Wasze preferencje dotyczące naszych produktów lub naszej strony (np. język);
 • Informacje związane z Waszymi zamówieniami, ich śledzeniem oraz Waszymi fakturami zakupu;
 • Informacje, które przekazujecie pracownikom naszego biura obsługi klienta;
 • Niektóre dane zdrowotne w sytuacji, gdy powiadamiacie nas o jakichkolwiek niepożądanych efektach ubocznych w odniesieniu do któregokolwiek z naszych produktów;
 • Wasze dane bankowe, gdy składacie zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej;

Uwaga: Wasze dane bankowe pozostają zaszyfrowane na serwerach podmiotów trzecich. Płatności są realizowane za pośrednictwem zabezpieczonych platform płatniczych, z wykorzystaniem dodatkowych weryfikacji, aby zagwarantować bezpieczeństwo zakupów dokonywanych na www.benefitcosmetics.com oraz w celu zwalczania nadużyć finansowych. Informacje o karcie płatniczej, które podajecie w momencie składania zamówienia są przed transakcją szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

Istotne dla Benefit Cosmetics dane osobowe są oznaczone gwiazdką na wszystkich znajdujących się na naszej stronie formularzach służących gromadzeniu tych danych, w formie elektronicznej w niektórych naszych punktach sprzedaży i sklepach, jak również na formularzach papierowych. W przypadku niewypełnienia tych pól, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Benefit Cosmetics nie będzie w stanie odpowiedzieć na Wasze pytanie oraz/lub dostarczyć danej usługi. Pozostałe informacje są nieobowiązkowe, pozwalają nam poznać Was lepiej i doskonalić nasze formy komunikacji oraz usługi zgodnie z Waszymi zainteresowaniami.

(ii) Możemy także zbierać niektóre dane generowane przy kupowaniu przez Was produktów lub usług, przez internet lub w sklepie, w szczególności informacje dotyczące kwoty oraz rodzaju dokonywanych zakupów.

(iii) Ponadto, możemy gromadzić informacje dotyczące korzystania z naszej witryny, w szczególności w odniesieniu do czynności przeglądania (odwiedzane strony, klikane linki, itd.). Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone za pomocą ciasteczek umieszczanych na Waszej przeglądarce podczas korzystania ze strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania ciasteczek, zapraszamy do przeczytania części III niniejszej polityki.

Jeśli składacie aplikację w odpowiedzi na naszą ofertę pracy, możemy zgromadzić następujące informacje:

 • Wasza tożsamość;
 • Wasze dane kontaktowe;
 • Wasz życiorys;
 • Wasz list motywacyjny;

Ponieważ dane te dotyczą Waszej kandydatury, prosimy o poinformowanie nas na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących danych kontaktowych lub, ogólnie, odnoszących się do Waszej kariery i sytuacji zawodowej, abyśmy mogli skutecznie rozpatrzyć Waszą aplikację.

IV. Do jakich celów Wasze dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane?

Benefit Cosmetics przetwarza Wasze dane w celu:

 • umożliwienia Wam utworzenia konta klienta na naszej stronie, aplikacjach oraz w naszych punktach sprzedaży i sklepach;
 • zarządzania Waszym dostępem do Waszego konta klienta w internecie lub na naszych aplikacjach;
 • połączenia Was z zewnętrznymi aplikacjami należącymi do podmiotów trzecich, w momencie kiedy, na przykład, tworzycie konto używając zewnętrznej aplikacji, jak Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, czy Twitter;
 • przetwarzania i zarządzania Waszymi zamówieniami online oraz ich wysyłką;
 • rejestracji zakupów dokonanych w naszych punktach sprzedaży lub w naszych sklepach;
 • zabezpieczenia transakcji internetowych, zapobiegania nadużyciom finansowym, incydentom płatniczym, zarządzania windykacją należności (aby dowiedzieć się więcej, przeczytajcie nasze zasady i warunki);
 • zarządzania relacją z klientem przy uwzględnieniu wszelkich próśb o nadesłanie informacji lub reklamacji, jakie moglibyśmy od Was otrzymać za pośrednictwem naszej strony internetowej, przez biuro obsługi klienta lub przez nasze strony na portalach społecznościowych;
 • zarządzania naszym programem lojalnościowym;
 • śledzenia i zarządzania wszelkimi ostrzeżeniami, jakie moglibyśmy od Was otrzymać, w ramach naszych zobowiązań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków;
 • zarządzania i optymalizacji twojego doświadczenia klienta poprzez doskonalenie znajomości naszych klientów;
 • proponowania stosownych, zindywidualizowanych usług, w szczególności w momencie ulepszania naszych produktów i usług;
 • prowadzenia badań statystycznych służących opracowywaniu narzędzi zarządzania, pomiaru oraz raportowania, aby dostosować i ulepszyć nasze mechanizmy sprzedaży, marketingu i produkcji towarów;
 • pod warunkiem uzyskania od Was zgody, w celu wysyłania do Was informacji z naszymi ofertami, aktualnościami i wydarzeniami, z wykorzystaniem wybranych przez Was środków komunikacji;
 • skontaktowania się z Wami w sprawie loterii lub konkursów, w których bierzecie udział za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszych aplikacji;
 • zarządzania twoim uczestnictwem we wszelkich wydarzeniach, na które się zapisałeś/aś;
 • zarządzania wszelkimi aplikacjami o pracę złożonymi online.

V. Jakie są podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie Waszych danych?

Benefit Cosmetics przetwarza Wasze dane osobowe:

 • aby wywiązać się ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej między tobąa Benefit Cosmetics, aby zarządzać twoim dostępem do twojego konta klienta, oraz aby realizować i śledzić twoje zamówienia;\
 • w granicach swoich uzasadnionych interesów, do celów zarządzania mechanizmami marketingowymi, zabezpieczenia swoich mediów cyfrowych (strony web, aplikacje, itd.) oraz w celu zwalczania nadużyć finansowych;
 • po uprzednim wyrażeniu Waszej zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych, w szczególności do celów związanych z zarządzaniem prospekcją rynku i sprzedaży oraz do zarządzania Waszymi danymi przeglądania za pośrednictwem plików cookie, itd.
 • w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, w szczególności zobowiązań podatkowych (przechowywanie faktur z zakupów) oraz dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 1223/2009 z 30 listopada 2009 dotyczącym produktów kosmetycznych;

VI. Do kogo trafiają Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe przetwarzane są przez pracowników Benefit Cosmetics. Zapewniamy, iż wyłącznie upoważnieni pracownicy Benefit Cosmetics mają dostęp do tych danych osobowych, kiedy jest to konieczne do celów zarządzania naszymi relacjami handlowymi lub wywiązania się z naszych prawnych zobowiązań.

Wasze dane osobowe mogą również być przez nas udostępnione następującym podmiotom:

 • pozostałym, krajowym lub zagranicznym, oddziałom Benefit Cosmetics, jak również naszej spółce dominującej Benefit Cosmetics LLC;
 • pozostałym podmiotom Grupy LVMH, spośród których niektóre spełniają rolę podmiotu przetwarzającego dane;
 • podwykonawcom, takim, jak:
  • dostawcy usług hostingowych i związanych z obsługą stron www oraz dostawcy elektronicznych rozwiązań do gromadzenia danych osobowych w punktach sprzedaży i sklepach;
  • dostawcy usług płatniczych;
  • dostawcy usług mających na celu zwalczanie nadużyć finansowych;
  • dostawcy usług logistycznych;
  • dostawcy rozwiązań i narzędzi marketingowych;
  • dostawcy usług związanych z prospekcją rynku i sprzedaży oraz usług komunikacyjnych z wykorzystaniem serwisów społecznościowych; lub dostawców usług dla klientów;
  • dostawcy usług związanych z zarządzaniem ostrzeżeniami w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków;
  • dostawcy usług związanych z organizacją imprez i wydarzeń;

Dodatkowo, BENEFIT COSMETICS może również udostępnić twoje dane osobowe podmiotom trzecim w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań prawnych, wymogów regulacyjnych i umownych albo w odpowiedzi na stosowne żądanie ze strony upoważnionych organów prawnych.

Pod warunkiem wyrażenia przez Was uprzednio zgody, Wasze dane pochodzące ze składanych aplikacji o pracę mogą być udostępnione pozostałym firmom Grupy Benefit Cosmetics oraz Grupy LVMH na całym świecie, do celów rekrutacyjnych.

VII. Transfer danych za granicę

Niektórzy odbiorcy Waszych danych osobowych mogą znajdować się w innych krajach, w tym poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wszystkie dane wysyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy objęte są odpowiednimi gwarancjami, w szczególności gwarancjami umownymi, technicznymi i organizacyjnymi, które spełniają wymogi obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych.

VIII. Jak długo przechowujemy Wasze dane?

Legalne okresy retencji (przechowywania danych) są określone przez Benefit Cosmetics zgodnie z zaleceniami Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz/lub zobowiązaniami prawnymi nałożonymi na Benefit Cosmetics.

IX. Jakie są Wasze prawa i jak możecie je egzekwować?

Na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia RODO, macie prawo do dostępu i sprostowania Waszych danych osobowych, prawo do żądania usunięcia i do uzasadnionego prawnie sprzeciwienia się ich przetwarzaniu oraz prawo do ograniczenia i do przenoszenia, w takim zakresie, w jakim prawa te znajdują zastosowanie.

Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się bezpośrednio z Benefit, składając wniosek na stronie https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie zechcecie zrezygnować z otrzymywania informacji dotyczących naszych ofert, aktualności oraz wydarzeń, możecie dokonać tego za pomocą specjalnego hiperłącza znajdującego się w każdym z wysyłanych przez nas e-maili.

Możesz również złożyć zażalenie do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

X. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i Wasze prawo do wniesienia zażalenia

We wszystkich sprawach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem twoich danych osobowych przez Benefit Cosmetics możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Benefit Cosmetics, składając wniosek na stronie https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Informacja o zarządzaniu plikami cookie (ciasteczkami)

Niniejsza sekcja poświęcona jest naszej polityce zarządzania plikami cookie na stronie https://www.benefitcosmetics.com/pl-pl. Została ona opracowana w celu dostarczenia informacji o źródłach pochodzenia i sposobach wykorzystania danych przeglądania gromadzonych i przetwarzanych w trakcie korzystania z naszej strony, a także informacji dotyczących twoich praw.

CO TO JEST PLIK COOKIE?

Kiedy korzystasz z naszej strony, możemy, w zależności od dokonanego przez ciebie wyboru, umieścić na twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie lub tablecie) plik tekstowy za pośrednictwem przeglądarki web.

Ten plik tekstowy to plik cookie (ciasteczko). Przez cały okres ważności rejestracji na stronie, plik ten umożliwi Benefit Cosmetics identyfikację twojego urządzenia podczas kolejnych wizyt.

Informacje zawarte w plikach cookie mogą być odczytane lub zmodyfikowane wyłącznie przez serwery, które je utworzyły.

Poniżej znajdują się informacje o ciasteczkach, które mogą zostać umieszczone na twoim urządzeniu w trakcie przeglądania przez ciebie witryny https://www.benefitcosmetics.com/pl-pl, albo przez Benefit Cosmetics, albo przez podmioty trzecie, oraz informację dotyczącą tego, w jaki sposób możesz ciasteczka usunąć lub zablokować ich instalację.

JAKI JEST CEL PLIKÓW COOKIE UMIESZCZANYCH NA https://www.benefitcosmetics.com/pl-pl,

Istnieje kilka rodzajów plików cookie, spośród których jedne pochodzą bezpośrednio od firmy Benefit Cosmetics oraz jej usługodawców, podczas gdy pozostałe mogą pochodzić od podmiotów trzecich.

I. Pliki cookie pochodzące od firmy Benefit Cosmetics i jej usługodawców

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, na Waszym urządzaniu mogą zostać umieszczone różne rodzaje plików cookie:

(i) "Niezbędne" pliki cookie

Ten rodzaj plików cookie jest niezbędny do przeglądania naszej strony, a w szczególności do właściwego przebiegu procesu składania zamówienia.

Ich usunięcie może spowodować utrudnienia przy przeglądaniu naszej strony i uniemożliwić złożenie zamówienia.

Te pliki cookie są również niezbędne do śledzenia aktywności Benefit Cosmetics.

Mogą one zostać zainstalowane na Waszym urządzeniu przez firmę Benefit Cosmetics lub jej zewnętrznych usługodawców.

(ii) Pliki cookie "analityczne i służące personalizacji"

 

Te pliki cookie nie są konieczne do przeglądania naszej strony, ale mogą poprawić, między innymi, procesy wyszukiwania oraz zoptymalizować Wasze doświadczenie związane z zakupami, jak również pomóc nam trafniej zidentyfikować Wasze potrzeby, polepszyć naszą ofertę oraz udoskonalić funkcjonowanie naszej strony.

(iii) Pliki cookie "do celów reklamowych"

Pliki cookie mogą być także wykorzystywane do celów reklamowych. Dzięki nim, wyświetlające się na twoim ekranie reklamy są dobierane zgodnie z twoimi zainteresowaniami.

Jakie są korzyści z otrzymywania ofert specjalnych i oglądania reklam dostosowanych do twoich preferencji przeglądania?

Celem jest pokazanie Wam najbardziej trafnych ofert i reklam. Dzięki technologii cookie możemy w czasie rzeczywistym wyświetlać treści najbardziej zbliżone do twoich zainteresowań, w oparciu o twoją historię przeglądania na naszej stronie.

Zainteresowanie, jakie okazujecie w stosunku do treści wyświetlanych na twoim urządzeniu w czasie przeglądania danej strony internetowej nierzadko determinuje zasoby reklamowe tej strony, pozwalając na oferowanie przez nią usług, które często są proponowane użytkownikom nieodpłatnie. Większość z nas zdecydowanie woli oglądać oferty i reklamy skierowane do nas, niż treści, które w żaden sposób nas nie dotyczą. Na tej samej zasadzie Benefit Cosmetics oraz reklamodawcy chcą, aby ich oferty i reklamy były pokazywane internautom, którzy potencjalnie będą nimi zainteresowani.

Ważna informacja dla osób dzielących urządzenie z innymi użytkownikami

Jeśli Twoje urządzenie jest używane przez kilka osób lub jeżeli to samo urządzenie posiada więcej, niż jedną przeglądarkę, nie możemy zagwarantować, że usługi i reklamy na nie wysyłane będą odpowiadały właśnie Twojemu, a nie innego użytkownika, sposobowi używania urządzenia.

W tej sytuacji dzielenie Twojego urządzenia z pozostałymi osobami i decydowanie o ustawieniach Twojej przeglądarki w odniesieniu do plików cookie zależy od Twojego wolnego wyboru i podlega Twojej odpowiedzialności.

II. Pliki cookie pochodzące od firm zewnętrznych

Emisja i wykorzystanie plików cookie na naszej stronie internetowej przez podmioty trzecie podlega warunkom polityki prywatności stosowanej przez te podmioty.

Te pliki cookie nie są niezbędne do przeglądania naszej strony.

Na naszej stronie internetowej możemy zamieścić aplikacje komputerowe pochodzące od podmiotów trzecich, które umożliwiają dzielenie się z pozostałymi osobami treściami z naszej strony, informowanie ich o tym, że odwiedziliście naszą stronę albo powiadamianie ich o twoich opiniach dotyczących tych treści. Dotyczy to w szczególności użycia przycisków "Udostępnij" oraz "Polub", obecnych na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, itd.

 

Serwisy społecznościowe korzystające z tego typu przycisków prawdopodobnie zidentyfikują Was za ich pomocą, nawet jeśli nie używaliście ich podczas przeglądania naszej strony.

Dzieje się tak dlatego, iż ten rodzaj przycisków może umożliwić odnośnej platformie społecznościowej śledzenie Waszego poruszania się na naszej stronie tylko dlatego, że Wasze konto założone na tej platformie jest aktywne na Waszym urządzeniu (sesja logowania jest otwarta), podczas przeglądania naszej strony.

Nie mamy żadnego wpływu na to, w jaki sposób portale społecznościowe zbierają informacje dotyczącego Waszego przeglądania naszej strony oraz powiązane z przechowywanymi przez nie danymi osobowymi.

Zachęcamy Was do czytania polityk prywatności portali społecznościowych, aby dowiedzieć się w jakich celach, w szczególności reklamowych, gromadzą one jakiekolwiek informacje dotyczące przeglądania za pomocą tych przycisków. Wspomniane polityki prywatności powinny umożliwić Wam podjęcie stosownych decyzji w odniesieniu do tych portali, w szczególności poprzez zmianę ustawień Waszego konta. </>

Odwiedź strony wspomnianych wyżej platform społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności.

III. Zarządzanie plikami cookie umieszczonymi na twojej przeglądarce

Każdy użytkownik może zadecydować, czy zezwala, czy nie na instalację plików cookie na swoim urządzeniu.

Wykorzystując dostępne na naszej stronie rozszerzenie dla przeglądarki dotyczące prywatności lub zmieniając ustawienia Waszej przeglądarki, macie w każdym momencie możliwość zaakceptowania lub odrzucenia instalacji plików cookie na Waszym urządzeniu, w sposób prosty i nieodpłatnie.

(i) Możliwości wyboru, jakie daje Wam narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie

Narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie pozwala wybrać, które z ciasteczek mają być zainstalowane na twoim urządzeniu, poza ciasteczkami niezbędnymi, koniecznymi do przeglądania i składania zamówień na stronie https://www.benefitcosmetics.com/pl-pl oraz do zarządzania aktywnością Benefit Cosmetics.

Jeżeli nie chcecie, aby niektóre lub wszystkie ciasteczka Benefit Cosmetics zostały zainstalowane na Waszym urządzeniu, możecie powiadomić nas o tym za pomocą narzędzia zarządzania zgodą na pliki cookie, które dostępne jest na pasku z informacją o ciasteczkach w momencie, gdy po raz pierwszy odwiedzacie naszą stronę.

(ii) Możliwości wyboru, jakie oferuje rozszerzenie dla przeglądarki dotyczące prywatności

Rozszerzenie dla przeglądarki dotyczące prywatności pozwala wybrać, które z ciasteczek mają być zainstalowane na Twoim urządzeniu, poza ciasteczkami niezbędnymi, koniecznymi do przeglądania i składania zamówień na stronie https://www.benefitcosmetics.com/pl-pl oraz do zarządzania aktywnością Benefit Cosmetics.

Jeżeli nie chcecie, aby niektóre lub wszystkie ciasteczka Benefit Cosmetics zostały zainstalowane na Waszym urządzeniu, możecie powiadomić nas o tym za pomocą rozszerzenia dla przeglądarek dotyczącego prywatności, które dostępne jest na pasku z informacją o ciasteczkach w momencie, gdy po raz pierwszy odwiedzacie naszą stronę.

(iii) Możliwości wyboru oferowane przez twoje przeglądarki (np. Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, itd.).

Możesz ustawić swoją przeglądarkę wedle własnych preferencji, w taki sposób, aby ciasteczka były (a) akceptowane i zapisywane na twoim urządzeniu, albo (b) odrzucane.

a. Wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie

Jeżeli twoja przeglądarka ustawiona jest w ten sposób, aby akceptować instalację ciasteczek, pliki cookie znajdujące się na stronach oraz w konsultowanych przez ciebie treściach będą automatycznie zapisywane na twoim urządzeniu.

b. Odmowa zgody na instalację plików cookie

Możecie skonfigurować ustawienia Waszej przeglądarki w taki sposób, aby:

 • regularnie otrzymywać zapytanie odnośnie zgody lub odmowy na instalację danego pliku cookie;
 • systematycznie odrzucać instalację plików cookie na twoim urządzeniu.

Uwaga: Wszelkie zmiany ustawień, jakich dokonujesz na twojej przeglądarce w związku z przyjmowaniem lub odrzucaniem plików cookie mogą mieć wpływ na korzystanie ze stron internetowych oraz na warunki dostępu do niektórych usług wymagających użycia tych ciasteczek.

Przykładowo, odrzucając niektóre z niezbędnych ciasteczek, możesz utracić możliwość składania zamówień na naszej stronie internetowej.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na instalację plików cookie na twoim urządzeniu lub usuwasz ciasteczka wcześniej zarejestrowane, odrzucamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek konsekwencje powiązane z pogorszeniem wydajności naszych usług, a wynikające z faktu, że nie możemy zainstalować lub skonsultować ciasteczek wymaganych do zapewnienia tej wydajności, a które zostały przez ciebie odrzucone lub usunięte.

Jak korzystać z możliwości wyboru w zależności od twojej przeglądarki

Rodzaje ustawień zależą od poszczególnych typów przeglądarek. Szczegółowe informacje można zazwyczaj odnaleźć w menu "Pomoc" twojej przeglądarki. Dlatego też zachęcamy cię do sprawdzenia twoich ustawień, aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz je skonfigurować pod kątem użycia plików cookie.